• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Itarkomed

fb40

”Demokrati” fast tvärtom.
Bak-och-fram, upp-och-ned.

Mikael Ribbenvik från Migrationsverket – som figurerar i veckans fredagsbio – illustrerar tydligt detta fenomen, med sina mästranden av kommunerna i Sverige.

Demokrati – i linje med idealet och idén – bygger på engagerade och informerade medborgare, som antingen själva fattar beslut eller väljer företrädare som för deras talan. Politiker.

Dessa politiker ska alltså företräda folkets vilja och folkets intressen. De ska göra politiska avvägningar och prioriteringar för att hantera konflikter mellan mål och möjligheter, värderingar och verklighet.

Itarkomed innebär att tjänstemän istället tar kommandot, och beordrar politikerna.

ribbenvik

Fenomenet har dykt tidigare. Några exempel:


• Integrationsverket

Med Lars Stjernkvist och sedan Andreas Carlgren som GD för Integrationsverket hade denna myndighet som ambition att verka opinionsbildande, dvs åsiktsmässigt försöka påverka medborgare och politiker.

iverket


• FN och konventioner

Från FN-nivå har  tjänstemän gång på gång hört av sig med synpunkter om vilken migrationspolitik som Sverige och andra västländer bör bedriva.

Det har gällt sidoorganisationer som UNHCR, det gäller enskilda individer som Paul Hunt och Peter Sutherland.

Man hänvisar gärna till internationella konventioner, som ska binda Sverige till en viss politik och begränsa det nationella handlingsutrymmet. Det märkliga är ju att andra länder – som undertecknat precis samma konventioner – ändå kunnat bedriva en annan politik än Sverige.

fn

• Domstolar och juridik

Mer än en gång har domstolar i Sverige tagit beslut om kostnadskrävande åtaganden för samhället, beslut som till sin karaktär blir politiska – någon måste ju betala.

Som fallet Bunkeflostrand för några år sedan har visat, kan det också handla om vilka ord som medborgare ska få använda – vilka åsikter vi får ha och vad vi får känna.

dom


Det grövsta exemplet gäller det som bloggaren Peter Krabbe nu grävt fram, om ”Agenda 2030” och planer på FN-nivå att driva fram en global utjämning, dvs att avsiktligt trycka ned Sverige ekonomiskt och socialt.

Prognosen är att vi kommer att hamna på en lägre nivå än Mexiko.

Vilka svenskar har deltagit i beslut kring detta? Vilka har ens känt till något?
Jan Eliasson? Ardalan Shekarabi? Stefan Löfven?


Nu är det alltså Migrationsverkets Mikael Ribbenvik som gått igång:

Honnörsord hos denne tjänsteman på Migrationsverket är ”Solidaritet” och ”Ansvar”.

Innebörden blir dock helt enkelriktad: det är bara svenskar som ska ställa upp för utlänningar, aldrig tvärtom.

Och utan inflytande: de som ska ställa upp är inte tillfrågade, får inte själva ha något ord med i laget.

Man kan väl säga att Mikael Ribbenvik fullföljer vad som i ett kortare perspektiv hunnit bli en ”tradition” inom svensk förvaltning. Tidigare uttryck för denna är besluten inom en myndighet som Migrationsverket om att ge permanenta uppehållstillstånd till alla som kommer från Syrien, eller bara påstår sig göra det.

svmagnet

Vad jag också skulle vilja veta är hur många av de anställda inom Migrationsverket som nu utgörs av utrikes födda.

I vilken utsträckning tas beslut om uppehållstillstånd i Sverige eller svenska medborgarskap av andra än etniska svenskar?


 granskontroll

PS 1

Bert Karlsson:

”…Jämför det med ensamkommande flyktingbarn, som snart kostar svenska staten 20 miljarder per år och med racerfart är på väg mot hisnande 40 miljarder!

Varje vecka öppnas 100 anläggningar och situationen har spårat ut totalt.”


granskontroll

PS 2

Anna Dahlberg:

”Men det är inte rimligt att Sverige försätter sig självt i ett krisläge för att möta ett skeende som varken har en slutpunkt eller en geografisk begränsning. Statsfinanserna blöder med miljardbelopp varje vecka. Skolor och socialtjänst går på knäna. Ingen har en aning om var alla flyktingar ska bo och takten i antalet ensamkommande minderåriga som nu kommer till Sverige motsvarar en hel svensk årskull med barn.”

granskontroll


 

PS 3

Olle Ljungbeck:

”Därför måste SD ställa bla följande krav;

1. Omgående stängda gränser för invandring i avvaktan på folkomröstning, alternativt en av alla partier godkänd invandringsnivå.

2. Alla som fått avslag på asyl skall omgående utvisas.

3. Invandrare som begått brott innebärande fängelse utvisas.

4. Personer som påträffas med vapen utan licens utvisas.

5. Polisen får ökade befogenheter att gripa gängmedlemmar och neutralisera personer som bär vapen eller hotar dem med sådana.

6. Personer som inte inom tre år lärt sig språket eller har arbete utvisas.

7. Personer som klart bryter mot grundlagsfästa och i allmän lag reglerade värderingar som jämlikhet mellan könen etc utvisas.

8. Skolor i muslimsk regi förbjuds. Förbud mot religiös klädsel (slöja etc) på barn under 18 år.

9. Inga skattemedel till religiösa samfund och religioner. Enda undantag är statliga bidrag till svenska kyrkor som ur kulturell synpunkt bör bevaras. Inga böneutrop.

10.Parallelsamhällen splittras. Invandrare äger inte rätt att välja bostadsort. Förhindrar uppkomsten av parallellsamhällen.”


sittkiss-s

PS 4

Johan Westerholm:

”Regeringen Löfvens framfart har kantats av motsägelser och förvirring. Varje gång statsministern har utlovat tydlighet har resultatet blivit otydlighet. Varje gång statsministern utlovat ordning och reda har kaoset infunnit sig istället.”


 

PS 5

Jan Tullberg:

”Den demokratiska kontrollen över migrationsmyndigheten saknas. Den beslutar med politikens tysta godkännande en rad märkligheter som smygs igenom. Det accepteras att de asylsökande inte visar upp identitetshandlingar, vilket ger dem ökat utrymme för att hitta på en berättelse som myndigheterna berörs av och tror kan vara sann. Riksdagen beslöt hösten 2012 om temporära uppehållstillstånd för syrier. På egen hand införde Migrationsverket en ändring i maj 2013: ”En person med ursprung i Syrien behöver endast göra det sannolikt att han eller hon är från Syrien för att få uppehållstillstånd”. Verket expanderade tillståndsgivandet från syrier till ”sannolik syrier” – kanske även till ”möjlig syrier”. Hösten 2013 införde biträdande generaldirektören permanenta uppehållstillstånd för syrier i stället för temporärt uppehållstillstånd; en ny mångmiljardkostnad som övertrumfar riksdagens tidigare beslut. Varken politiker eller journalister reagerar på att en frågeställning som var ett kontroversiellt riksdagsbeslut, ett år senare ändras genom ett myndighetsbeslut.

Illegala förtjänster är nog ovanliga inom invandringsindustrin, men många gör stora legala förtjänster vilket utgör starka incitament. Det stora problemet är att handlingar som stöder migrationen är systemskadliga. Varje person som lyckas bluffa sig till ett permanent uppehållstillstånd kommer sammanlagt att kosta skattebetalarna flera miljoner. Nu ägnar sig militära och civila räddningsbåtar i Medelhavet åt att hjälpa smugglarna med att föra in människor i Europa. SJ låter dem åka gratis och utan legitimation. Passmyndigheten utfärdar ett obegränsat antal pass till dem som ”tappar” sitt pass, över 100.000 svenska pass beräknas vara på drift. Gränskontrollen är bristfällig och utvisningsarbetet försummat. Polisen kan inte stävja upplopp och bilbränder; antalet no go-zoner ökar. Det svenska samhällssystemet visar en rad dysfunktionella drag.”


PS 6

Prognosen om 12.000 ankarbarn till Sverige under år 2015 skrivs nu upp – till 30.000!

Istället för en årskostnad på ca 12 miljarder kronor handlar det om en årskostnad på ca 30 miljarder kronor.

Marginellt mindre än det svenska militära försvaret!

 sbarn

nyabarn


Mer

https://janmilld.wordpress.com/2015/10/15/ankarbarn/

http://www.bgf.nu/startsida/bordet/antalet.html


 http://ulmerkotten.blogspot.se/2015/10/vad-ar-avskyvart.html

https://meritwager.wordpress.com/2015/10/25/om-aldersbedomningar-av-asylsokande-som-sager-sig-vara-under-18-ar/

http://ledarsidorna.se/2014/11/tjanstemannens-fangar/

https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/17/2030-agenda-och-maktens-man-hur-hanger-det-ihop-del-1/

https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/18/2030-agenda-och-maktens-man-kanske-hanger-det-ihop-sa-har-del-2/

https://janmilld.wordpress.com/2012/02/12/befria-grekland/

http://www.bgf.nu/integration/verket.html

http://snaphanen.dk/2015/10/11/sondagskronika-belagrat-land/

https://janmilld.wordpress.com/2015/06/04/smafolkets-parti/

http://www.exponerat.net/friskis-svettis-illustrerar-ensamkommande-med-en-4-arig-flicka/

http://sockerbitar.se/domino-falling/

http://www.exponerat.net/thoralf-alfsson-1-200-nyanstallda-pa-migrationsverket/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/anstalld-utreds-for-manniskosmuggling/

http://avpixlat.info/2015/10/26/moralisk-overmakt-och-svensk-nationell-narcissism/

10 svar

 1. Kan vi inte döpa om den ansvarstagande tjänstemannen till: von Ribbent…?

 2. Thoralf hade tidigare en förteckning på sin blogg över de anställda i Migrationsverket. Ganska skrämmande med mängden utländska namn. Inger inget förtroende och vem kan ha det. Här har Uppdrag Granskning ett jobb som aldrig blir utfört, liksom också Migrationsdomstolarnas löjeväckande arbete.

 3. Stormaktstiden är förbi för länge sedan, det inser de flesta normala svenskar. Våra ledare är dock av en annan uppfattning som de inte ens vill diskutera med sina väljare. För att (åter)uppnå denna stjärnglans räcker våra militära resurser inte långt, där är vi frånåkta sedan länge. Så man tager vad man haver, en humanitär stormakt, det borde väl smälla högt i dagens värld med ett oändligt hav av objekt som kan exploateras, så nationen Sverige kan bli ett avtryck i världen och historien som paradiset som räddade alla nödlidande i världen (som hade råd) att komma till vårt medmänskliga samhälle.

  Att det sker på bekostnad av den egna befolkningen blundar man för, bara ledargarnityret får en chans att glittra på den internationella arenan så struntar man blankt i stormaktsambitionernas baksidor. Nackdelarna för den inhemska befolkningen ökar i takt med inflödet av nya ”hjälpsökande” som vi kan se, höra och läsa om dagligdags. Våra ledare agerar för sin egen del, de vill upp till de högre sfärerna och dansa med eliternas elit. Att se till och sköta sitt eget bo struntar man helt i då andra högre mål hägrar. Dessa mål är rent egoistiska, fylla sina redan stinna bankkonton, sätta ett saftigt avtryck i historieböckerna så deras arvingar kan glida fram på berömmelsen i flera generationer.

  Det är hög tid att stiga ner från de höga hästarna. Vandra ut i förorterna, städerna och byarna och lyssna på folket, inte tala och mästra utan lyssna. Politikerna lever i en värld helt avskilda från folket de företräder, precis som vi, de flesta av oss lever inkapslade i varma och isolerade hus, avskilda från naturen.

  Efter den förra stormaktstiden sjönk BNP under mycket lång tid och återhämtade sig till samma nivå efter mer än 150 år. Så man undrar stillsamt vad dagens stormaktsambitioner kommer att kosta oss (inte bara ekonomiskt)?

 4. En skrämmande video som på ett utmärkt sätt visar förfallet i Sverige.

  Det går inte att beskriva det som idag sker annat än som en masspsykos. Ingen kan säga nej till människor som kommer hit som riskerar att dödas såsom Löfven beskriver det. Några tycker kanske t.o.m. att Reinfeldts tal om människor i nöd och svår stress också bör föranleda oss att ”öppna våra hjärtan”.

  Få tycks ställa den enkla frågan om man verkligen är flykting om man flyr förbi 10-20 säkra länder på vägen till Sverige? Är det då inte rimligt att man själv måste kunna styrka sin berättelse? Redan här, vill jag påstå, faller i stort alla bort som kommer hit. Dels kan eller vill de inte visa papper eller styrka sin berättelse, dels har de bevisligen passerat minst ett säkert land för att komma hit. Case closed.

  …men, nej, några sådan frågor ställs inte av varken Migrationsverket eller våra politiker. Alla som kommer hit måste tros och det är förresten bara till vår fördel desto fler vi får, eftersom annars får vi inga pensioner i framtiden. Eller hur?

  Rent moraliskt behöver svensken bara ställa sig en enda fråga: Vad är bäst för mina barn och barnbarn? Allt som är dåligt ska bort allt som är bra kan beviljas. En enda fråga behövs.

  Jag delar Jan Tullbergs syn att vi måste avsäga oss FN’s Flyktingkonvention från 1967. Det är helt orimligt att alla som vill ska kunna ta sig till Sverige och få asyl prövad och om vi inte sedan vet var personen kommer ifrån så kan vi inte skicka hem personen i fråga. Förresten är det inget svenska folket ska behöva betala för.

  Praktiskt ser jag bara en lösning och det är exakt samma som Australien använder idag. Sverige behöver bara sluta avtal med några länder, förslagsvis ett på varje kontinent. Där kan vi i egen regi eller tillsammans med andra Europeiska länder driva säkra zoner. Dit skickar vi då de som behöver skydd. Där är de säkra. Vill de sedan lämna denna säkra zon är det upp till dem själva. Förslagsvis bygger vi då tältläger och faciliteter där det finns medicin, sjukvård och mat.

  Min tro är att om vi bara gör det kommer dessa läger vara tomma i framtiden.

  De som får komma till Sverige ska bara vara genom adoption, giftemål och om de kan tillföra något och inte ligger samhället till last. Alla som söker asyl skickas till ”safe heavens”. Anhöriga kan söka direkt till dessa ”safe haevens” och skickas direkt dit utan att passera GÅ så att säga.

  Hur kan denna masspsykos fortgå utan vilda protester på gatorna? Det finns tre förklaringar (minst). En har med folket och kulturen att göra. Vi skiljer oss från de sydeuropeiska folken i det att vi inte har lika lätt att ge utlopp för frustration. Det kan man tydligt observera i trafiken. I Sverige använder inte många tutan medan det är synnerligen vanligt i t.ex. Italien. En annan har med propagandan att göra. Vi bor i ett mörkt och kallt land och att vara ute med vänner och familjen är inte lika vanligt i Sverige. Istället har här propagandan fått fritt spelrum då vi tillbringar en stor del av året inomhus. Media har då fått en större betydelse än umgänget med familj och vänner. Slutligen, man har lyckats väl med att göra oss medvetna om att den som inte går i ledet blir utesluten. Den som först lämnar ledet blir därför ett levande exempel på hur det går för andra som eventuellt skulle våga försöka.

  Så det finns en etnologisk förklaring, en geografisk och klimatologisk förklaring och en psykologisk förklaring.

  Europa och Sverige kan liknas vid en pöl som endast avskiljs från havet med en liten sandbank. Vågorna från havet sköljer ständigt in och om vi inte värnar denna sandbank och förstärker den så kommer vår lilla pöl totalt uppslukas av havet. Havet är de 4 miljarder afrikaner som beräknas finnas 2100 och motsvarande stora folkmassa i Västra Asien.

  Stoppar vi inte detta nu kommer hela den Europeiska civilisationen att gå under.

  • Mycket bra skrivet, Kalle!

   Något helt centralt:

   ”Rent moraliskt behöver svensken bara ställa sig en enda fråga: Vad är bäst för mina barn och barnbarn? Allt som är dåligt ska bort allt som är bra kan beviljas. En enda fråga behövs.

   Jag delar Jan Tullbergs syn att vi måste avsäga oss FN’s Flyktingkonvention från 1967.”

 5. Jag tror att somliga vissas dagar är räknade … Insidesinfo hos

  http://ledarsidorna.se/2015/10/dockmastaren/

  Men man kan ju aldrig veta. Det behövs kanske folk som knuffar ner dem från pediestalerna.

 6. Med den mängd utlänningar vi har i Sverige är uppkomsten av parallellsamhällen oundvikligt. Det vore bättre att förbjuda dem att bosätta sig i stora områden, så vi fick behålla svenska samhällen, istället för att bryta upp deras och sprida ut dem och därmed bryta ner varje svensk by.

  Ju mer främmande dräkter och seder de har desto sämre anpassade till landet blir de, och därmed mycket dåligt rotade, för att sedan lätt kunna planteras om utomlands.

 7. Vill bar inflika att det självklart inte är någon slump att SD nu drar igång en kampanj precis innan kongressen och skärper upp retoriken. Jag är faktiskt lite rädd för de är så professionella maktspelare att jag tycker att detta som de nu dragit igång, visserligen bra, ändå i sig själv är beviset på att stora delar av ledningen måste bytas ut.

  Ekeroth höll ett mycket bra och innerligt tal i Trelleborg, eller?

  Jag är inte så säker på att det han sa var så innerligt. Den som lyssnade noga hörde att han poängterade att vi som lyssnade och sympatiserade med SD inte skulle bry oss vem som satt i ledningen eller bry oss om toppstyrningen. Det spelade ingen roll, sa han. Han menade så klart att så länge som de fick sitta kvar spelade det ingen roll.

  För min del tycker jag denna kampanj skulle dragit igång för länge sedan. SD känns fruktansvärt reaktiva. Jag hoppas bara att SD-ombuden nu kan hålla isär frågan om toppstyrning och att ge sitt oreserverade stöd till SD’s kampanj att väcka Sverige.

  Sverige har två problem, ett på kort sikt och ett på lång sikt. De korta är att vi måste omedelbart få stopp på all asylinvandring. NU!. Det långa är att vi måste bli av med det förödande judiska inflytande i Sverige och i världen. Det korta problemet kan SD hjälpa oss med. Det långa hjälper de, tyvärr, till att förvärra.

  • Två bollar att hålla i luften.
   På en och samma gång!
   Se där en utmaning…

   Nu lät jag kanske litet raljant, men det var inte meningen.
   Vill här bara konstatera ett viktigt faktum.
   Kalle har nog rätt.

   Kombinationen Mattias Karlsson och obalanserad makt känns inte betryggande.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: