• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Sveriges största parti

sept15
I ytterligare en mätning blir Sverigedemokraterna det största partiet, med  26,3% och drygt två procentenheter större än (S).  Det gäller Sentio för september 2015 – norska Sentio som erfarenhetsmässigt varit det företag som träffat mest rätt på SD i relation till valresultat.

I Yougovs septembermätning blev SD än större – 27,3% – och drygt fem procentenheter större än (S).

yougovsept

Resultaten påminner om SD:s positiva roll, dvs att kanalisera den invandringskritiska opinionen, och göra den synlig. Genom SD-stödet får vi möjlighet att s.a.s. ge Stefan Löfven och hans självgoda sosseparti ”en känga”.

Därmed inte sagt att SD växer pga egna meriter, genom sitt eget agerande. Tillväxten kan SD nog tacka övriga riksdagspartier för, som unisont vägrar att tala om volymer beträffande invandringen.

asyldia15
Stapeldiagram från Thoralf Alfssons blogg visar på en gång hur kraftig ökningen varit de senaste månaderna och hur många fler asylsökande som Sverige tar emot jämfört med grannländer.

Dessvärre finns anledning till farhågor beträffande ledningen för Sverigedemokraterna.

Jag ser brister inom tre områden:
1. Politik
2. Folkbildning
3. Demokrati


1. Politik

vagarin

Så långt som ämnet är flyktingars intressen så är SD-linjen rimlig, om hjälp i närområdet. Min reservation där är just tonvikten på flyktingars, dvs utlänningars, intressen jämfört med svenskars. Det finns ju många alltmer utsatta grupper av svenskar, osynliggjorda i media och bortglömda av politikerna.

Till detta kom ett TV-uttalande av gruppledaren Mattias Karlsson nyligen, som gick längre.  Karlsson talade om att ”öppna lagliga vägar” för asylsökande, in i EU och till Sverige.

Detta har nu följts upp med att Sverigedemokraterna vill  fördubbla det svenska mottagandet av kvotflyktingar (från 1.900 till 4.000).  Varför?

Varför ska Sverige överhuvudtaget ta emot flyktingar (eller bara föregivna sådana) från avlägsna länder, från andra delar av världen?!


2. Folkbildning

rj
Vid sidan av att driva krav för att få igenom beslut i riksdagen och andra politiska församlingar bör varje parti har en folk- och opinionsbildande roll. Som det enda oppositionspartiet bör Sverigedemokraterna där inte utgöra något undantag!

Det står dock klart att SD tar lätt på den uppgiften, vilket uttryckts i klartext av partisekreterare Richard Jomshof: ”Eftersom Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här.”

Det gäller främst, argumenterar Jomshof,  för SD att växa i storlek.

För att kunna göra det ska partiföreträdare inte säga saker som kan stöta bort potentiella väljare.

Istället för att folkbilda, eller ens försöka höja den politiska nivån bland partiets egna medlemmar, har SD fallit in i kulturmarxistisk retorik, dvs använder okritiskt olika pk-begrepp som ”rasism”, ”extremism”, ”flyktingar”, ”ansvar”, osv.

Ett begrepp som ”skäggebarn” är inte tillåtet för SD-företrädare att använda sig av. Partiledaren Jimmie Åkesson har istället, på SD-webben, använt propagandatermen ”ensamkommande flyktingbarn”.

På  SD:s presskonferens om migrations- och biståndspolitik blandade Paula Bieler samman flyktingar och asylsökande, talade om asylsökande som ”flyktingar”.

Bieler kritiserade tydligen även Ungern, med denna formulering: ”Det är inte vår skyldighet att ta det ansvar som andra länder smiter undan ifrån.”


3. Demokrati

kolingsd

Sedan länge har inom Sverigedemokraterna pågått en uteslutningshysteri, som naturligtvis påverkar klimatet inom partiet. För positioner och avancemang betyder lojalitet med ledningen mer än kompetens. Samtidigt har funnits tendenser till nepotism.

Toppstyrningen har gjorts särskilt tydlig genom behandlingen av SDU och dess företrädare.

SD-ledningen har inte tillägnat sig ett demokratiskt tänkande.


weine

Här kan jag känna mig kritisk även mot ledande SDU-företrädare, när de bedyrar att ”inga ideologiska skillnader” finns i förhållande till moderpartiet.

Det kan ju ses närmast som komprometterande.

Jag vill gärna tro att SDU-ledningen representerar något annat än DDR-mentalitet och stalinism…


 

Mer

https://asylkaos.wordpress.com/2015/10/08/viktigare-for-sverigedemokraternas-partitopp-att-hoja-lonen-an-att-stoppa-invasionen/

http://www.friatider.se/inte-l-ngre-ett-demokratiskt-parti

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/20/det-varas-for-sd/