• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Skäggebarn

sbarn

 

 

Se vidare vitboken!

(en bok som det visat sig inte gå att få försåld genom vare sig Adlibris eller Bokus, ej heller få in annonser för)

4.vitbok

Ur vitbokens slutord:

”Kan då sägas att man ’säljer ut’ Sverige?
Nej, snarare handlar det om att skänka bort Sverige.
Eller rentav: man ger betalt åt utlänningar för att de ska ta vårt land ifrån oss. Vi får finansiera vår egen kolonisering.

För det är vad som pågår: en kolonisering och ockupation av vårt land. Från fjärran länder och andra kulturer invandrar nu människor i en omfattning som aldrig tidigare, och de kommer inte för att anpassa sig efter svenska förhållanden. De kommer med anspråk på att få omforma Sverige, det är vi svenskar som ska anpassa oss.”

”Det rör sig alltså om två parallellt pågående processer:

1. Nedmonteringen av välfärdssamhället, med dess demokrati, fysiska trygghet och ekonomiska standard.

2. Utbytet av det svenska folket.”


Mer

http://www.informationskriget.se/2015/10/21/ensamkommande-barn-som-egentligen-ar-vuxna-man/

http://www.exponerat.net/svd-ensamkommande-flyktingbarn-allt-yngre/

http://ledarsidorna.se/2015/10/ett-skepp-kommer-lastat/

http://www.tino.us/2015/10/migrationsverkets-prognos/

http://www.friatider.se/ensamkommande-f-r-mer-pengar-n-polisen-klagarmyndigheten-och-domstolarna-tillsammans


https://janmilld.wordpress.com/2012/03/04/matematik/

https://janmilld.wordpress.com/2010/01/30/far-flyktingbarn-agg/

https://janmilld.wordpress.com/2010/01/31/ett-agg-om-dagen/

https://janmilld.wordpress.com/2011/05/12/personaltathet-i-vard/

https://janmilld.wordpress.com/2012/02/06/14-ar/