• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Fred eller krig?

  1. Är krig något negativt, som bör undvikas?
  2. Är världsfreden viktig?
  3. Inför Första Världskriget tågade soldaterna entusiastiskt mot fronten. Med sina då moderna vapen skulle de  «lära fienden en läxa». 
  4. Detta lyckades! – På båda sidor om fronten i både väst och öst lärdes läxor.Tillvaron i gyttjiga , kalla,våta och av råttor fyllda skyttegravar med ständiga explosioner, år efter år, verkade fostrande….Efter kriget hade parollen «ALDRIG MERA KRIG» en bred uppslutning över hela Europa. 
  5. Ändå kom även ett andra världskrig Ett tredje –  med kärnvapen och långväga vapenbärare  – kan alltsedan Kubakrisen1962 också vara på väg.
  6. Det finns här en föreställning om att det främst är politiker, som är krigiska. Att vanliga människor, och särskilt kvinnor, slår vakt om freden. 
  7. I själva verket är det precis tvärtom!  Tag bara exemplet med Donald Trump – den ojämförligt fredligaste av USA-presidenter på många, många decennier. Ändå ogillas han av de flesta svenskar, och särskilt starkt av kvinnor!  Somliga «snillen» oroas särskilt av att Trump är vän med Putin. Utan fiendskap mellan  Moskva och Washington känner man sig inte trygga…  Bah!

Assimilation eller brottskarriär?

åter till kriminaliteten i Sverige.

Individer med utländsk bakgund(särskilt utomeuropeisk!) är ju enormt överrepresenterade i brott, som BRÅ-statistik visat och visar.

ad Jimmie Åkesson och SD verkar för är att alla snart ska bli svenskar, vi ska inte ha ett etniskt klassamhälle i Sverige – något som center-lööfskan, pläderande för «allas lika värde». motsätter sig!

Den negativa utvecklingen börjar med utanförskap, som ett trappsteg 1 av allt grövre kriminalitet.

När extrempartiet Centerns Annie Lööf förkastar assimilering som ett mål, då försvarar hon i praktiken detta utanförskap och denna brottsutveckling.

Vad Jimmie Åkesson och SD verkar för är att alla snart ska bli svenskar, vi ska inte ha ett etniskt klassamhälle i Sverige – något som lööfskan, pläderande för «allas likvärde». mosätter sig!

Poliser gör ett bra jobb, men omständigheterna(mjukis-fängelser) gör deras
nu aktuella tillslag mot kriminella ledare till ett slag i luften!

I fängelset får de intagna ha mobiltelefon och internet, så de kan fortsätta att leda sin verksamhet. Inte heller blir det straff som avskräcker från att begå nya brott.Poliser får gång på gång riskera livet till ingen nytta.

SÅ…

Är jag demokrat?

Sedan länge ser jag mig själv som demokrat.
Idag förkastar jag det politiska system som vi har i Sverige – vilket ju officiellt betecknas som «demokrati».

Hur går det ihop?!

Flera PARTIER finns i riksdagen, men de(kanske SDundantaget) tycker i huvudsak likadant,(migration,skola, brott-o-straff, EU,NATO, u-bistånd) och de släpper inte fram nya ideer.

Samtidigt släpper VALSYSTEMET inte fram nya partier.
(idag är AFS, Alternativ för Sverige, aktuellt!)

Grundproblemet med det svenska valsystemet är denna oöverskådliga mängd små lappar (valsedlar, flera för varje parti)

Problenen förstärks i hög grad av enkelriktade lögnmedia, där SVT och SR helt övergivit ambitioner till objektivitet och opartiskhet!

?