• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

esperanto – ljud

Här ska komma(när jag har nödvändiga ljudprogram) en ljudfil

som uppföljning av tidigare blogginlägg

https://janmilld.wordpress.com/2020/10/16/esperanto-i-oversikt

för att ge uttal av vissa bokstäver och ord, systematiserat

BOKSTAVEN c

komencanto, nybörjare

cedi, ge efter, ge vika

centro, centrum

cindro, aska

cifro, siffra

cent, hundra

ducent, tvåhundra

tricent, trehundra

komerco handel

iniciato ьnitiativ

cindro- aska

ĉevalo – häst

ĉasi – jaga

aĉeti – köpa

homaĉo- skröplig människa

çielo- himmel

BOKSTAVEN ĝ

ĝemi– stöna

ĝui- njuta

ĝis- tills

aranĝi- arrangera

aranĝi- arrangera

ĉoko– chock

viraĉoskröplig man

virinaĉoskröplig kvinna

ĉesi- upphöra, sluta

ĉu– månne. måhända – FRÅGEORDET!

eĉ- även, t.o.m.

ĉio allt

ĉie- överallt

ĉi tie här

ĉiuj alla

ĉiam alltid

homaĉo skröplig människa

viraĉo skröplig man

virinaĉo skröplig kvinna

cxesi -upphöra

ĉe- hos

ĉu– månne,måhända – FRÅGEORDET!

BOKSTAVEN ĵ

ĝenerale – allmänt

ĝemi –stöna

ĝis –till, tills

longiĝi – bli lång

mallongiĝi – bli kort

stultiĝi – bli dum

saĝiĝi bli klok

BOKSTAVEN ĝ

ĵuri- svära

fariĝibli

stultiĝibli dum

BOKSTAVEN  ĝ

ĝis- till, tills

ŝanĝi- ändra, byta

BOKSTAVEN  ĝ

ĝis -till, tills

manĝi – äta

ĝenerale -allmänt


ĵuri- svära

saĝa – klok

BOKSTAVEN  ŝ

ŝi– hon

ŝajni -tyckas, förefalla

ŝanco – chans, tillfällighet

BOKSTAVEN  ĝ

ŝaranĝi- arrangera

ĵus- nyss, nyligen

ĵuri– svära

BOKSTAVEN ŝ

ŝati- gilla, tycka om

ŝati- gilla, tycka om

ŝajni -tyckas, förefalla

ŝati -tycka om, gilla

ŝarko -haj

cent- hundra

autaĉo – skröplig bil, bilvrak

tranĉi – skära

Ord som missleder

Propaganda kan handla om att använda värdeladdade ord, som lägger ut dimridåer –

I denna bloggtext( plus två PS längst ned!) ska komma några exempel

ger jag ett antal exempel.

1.VIT MAKT

Om man, som jag,hävdar att vi svenskar existerar som en etnisk grupp och har rätt att fortsätta göra det, då kan det av Expo beskrivas som att jag hyllar «VIT MAKT» 

Jonathan Leman: Den högerextrema antisemitismen

Jonathan Leman, Expo, levererar gärna propagandaord,tillmälen, staplade på varandra.

Leman-citatet –

«Inom den rasideologiska miljön (även kallad vit makt-miljön) spelar antisemitismen en central roll. Hos Svenska motståndsrörelsen är den särskilt rå och öppen, men den är även viktig inom den övriga rasideologiska miljön som består av mer ”pragmatiska” nazistiska grupperingar och nyfascistiska grupper som samlas kring etno- och rasnationalism, antisemitism, islamofobi och ett motstånd mot demokratiska värden.»

https://skma.se/author/jonathan-leman/

Jonathan Leman: Den högerextrema antisemitismen

Kan det vara så,att Expo-skribenter får betalt efter hur många tillmälen de använder? (för de arbetar väl inte helt ideellt, bara efter egen inre övertygelse?)

En metod hos experterna är att skarva till det, att sas lägga på litet ”moms”.Där det för Expo inte räcker med «höger» blir det «extremhöger» och där «nationalism» inte räcker blir det «ultranationalism».

Inget tillmäle utesluter något annat tillmäle! Sätts Expo-skribenternas lön efter antalet använda tillmälen?

leman-citatet –

«Inom den rasideologiska miljön (även kallad vit makt-miljön) spelar antisemitismen en central roll. Hos Svenska motståndsrörelsen är den särskilt rå och öppen, men den är även viktig inom den övriga rasideologiska miljön som består av mer ”pragmatiska” nazistiska grupperingar och nyfascistiska grupper som samlas kring etno- och rasnationalism, antisemitism, islamofobi och ett motstånd mot demokratiska värden.»

Några problem att klassa även mig som «islamofob» har Expos experter inte, trots vad jag flera gånger skrivit mot att hata muslimerterrordåd må ha utförts av enskilda galningar, som påstår sig vara muslimer, fel blir då att hålla alla muslimer ansvariga för dåden!

Det finns ju även ”svenskar”,(utlänningar med svenska medborgarskap) som begår illdåd utomlands...fel blir där att hålla dig och mig ansvariga…såvida  vi inte röstat på 7-partiet, förstås

PS-klimat

klimatfrågan ger också prov på löjligt grova propagandaord, som «klimatsmart», «klimatförnekare». mm.

Varför använda sådana ord, om man har ett budskap som håller?

Varför vänder man sig inte till vuxna människor?

usatt-PS

och så alla dessa ”utsatta områden”

dur uppstod de? Hur blev de så ”utsatta”?Vem utsätter dem, vem bär ansvar? Så många offer, men ingen förövare!

”Tänkte inte på det”…

t

..

https://janmilld.wordpress.com/2020/09/11/det-var-inte-muslimer/

https://janmilld.wordpress.com/2019/10/22/muslimer/

Mest av allt är jag nog ändå”antisemit”, i expert-ögonen.

Jonathan Leman: Den högerextrema antisemitismen

-Klimat-PS

klimatfrågan ger ytterligare exempel på löjligt grova propagandaord – ”klimatsmart”, ”klimatförnekare” mm vilket tyder på att det så btryyett och intensivt framtrummade klimatbudskapet är föga hållbart!

Expo-citatet –

«Inom den rasideologiska miljön (även kallad vit makt-miljön) spelar antisemitismen en central roll. Hos Svenska motståndsrörelsen är den särskilt rå och öppen, men den är även viktig inom den övriga rasideologiska miljön som består av mer ”pragmatiska” nazistiska grupperingar och nyfascistiska grupper som samlas kring etno- och rasnationalism, antisemitism, islamofobi och ett motstånd mot demokratiska värden.»

2.POPULISM

När pk-iter underkänner folkviljan och demokratin, då sker det genom en omskrivning

DEMOKRATI kallas för det negativt laddade «POPULISM»folket, populasen, kan ses som nästan en lynchmobb.

3.»HAT» 

Vid övergrepp  och våld är det mer offren som hatar”, än förövarna.

Här nedan ett Expocitat – med en kaskad av propagandaord – där «höger» inte räcker blir det «extremhöger” och där ”nationalism” inte räcker blir det ”ultranationalism”.

Klimat-PS

PS

PS

ps

PS

klimatfrågan ger också prov på användning av propaganda-ord

”klimatförnekare”, ”klimatsmart” mm

Om man, som jag,hävdar att vi svenskar existerar som en etnisk grupp och har rätt att fortsätta göra det, då kan det av Expo beskrivas som att vi hyllar «vit makt» 

Här nedan ett citat från en Expon närstående webbsida – med en kaskad av propagandaord – där «höger» inte räcker blir det «extremhöger” och där «nationalism» inte räcker blir det «ultra-nationalism».

Och några problem att klassa även mig som «islamofob» har Expos experter inte, trots…

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/01/wtc-terrorism-och-islam/

Självklart är jag också «antisemit» och «antidemokrat»- inget tillmäle utesluter något annat tillmäle!

”VIT MAKT”

«Inom den rasideologiska miljön (även kallad vit makt-miljön) spelar antisemitismen en central roll. Hos Svenska motståndsrörelsen är den särskilt rå och öppen, men den är även viktig inom den övriga rasideologiska miljön som består av mer ”pragmatiska” nazistiska grupperingar och nyfascistiska grupper som samlas kring etno- och rasnationalism, antisemitism, islamofobi och ett motstånd mot demokratiska värden.»

Jonathan Leman: Den högerextrema antisemitismen

4.”POPULISM”

När pk-iter underkänner folkviljan och demokratin, då sker det genom en omskrivning – man kallar demokrati för «POPULISM»

2.»Hat» 

Vid övergrepp  och våld, då är detoffren sm varit hatfyllda, inte förövarna. De senare anklagas inte för att «hata».

Där ”nationalism” inte räcker blir det «ultranationalism». Och några problem att klassa även mig som «islamofob» har Expos experter inte, trots vad jag skrvit flera gånger mot muslimhat..

https://janmilld.wordpress.com/2020/09/11/det-var-inte-muslimer/

https://janmilld.wordpress.com/2019/10/22/muslimer/

Självklart är jag också «antisemit» och «antidemokrat»- inget tillmäle utesluter något annat tillmäle!

Expo-citatet

«Inom den rasideologiska miljön (även kallad vit makt-miljön) spelar antisemitismen en central roll. Hos Svenska motståndsrörelsen är den särskilt rå och öppen, men den är även viktig inom den övriga rasideologiska miljön som består av mer ”pragmatiska” nazistiska grupperingar och nyfascistiska grupper som samlas kring etno- och rasnationalism, antisemitism, islamofobi och ett motstånd mot demokratiska värden.»

https://janmilld.wordpress.com/2020/09/11/det-var-inte-muslimer/

https://janmilld.wordpress.com/2019/10/22/muslimer/

2.POPULISM

När pk-iter underkänner folkviljan och demokratin, då sker det genom en omskrivning – man kallar demokrati för «populism»

2.»HAT» 

Om man, som jag,hävdar att vi svenskar existerar som en etnisk grpp och har rätt att fortsätta göra det, då kan det av Expo beskrivas som att vi hyllar «vit makt» 

Här nedan ett citat från Expos webbsida – med propagandaord staplade på varandra – där «höger» inte räcker blir det «extremhöger och där «nationalism» inte räcker blir det «ultranationalism». Några problem att klassa även mig som «islamofob» har Expos experter inte. Självklart är jag också «antisemit» och «antidemokrat»- inget tillmäle utesluter något annat tillmäle!

EXPO-CITATET –

«Inom den rasideologiska miljön (även kallad vit makt-miljön) spelar antisemitismen en central roll. Hos Svenska motståndsrörelsen är den särskilt rå och öppen, men den är även viktig inom den övriga rasideologiska miljön som består av mer ”pragmatiska” nazistiska grupperingar och nyfascistiska grupper som samlas kring etno- och rasnationalism, antisemitism, islamofobi och ett motstånd mot demokratiska värden.»

När pk-iter underkänner folkviljan och demokratin, då sker det genom en omskrivning – man kallar demokrati för «populism»

2.»Hat» 

Vid övergrepp  och våld, då «hatar offren. Förövarna, däremot, går fria från att «hata».

Trump ur annan vinkel!

Den bild av Donald Trump som serveras i både svenska och amerikanska massmedia är ju helt ensidig – bara negativ,

Där finns dock även en positiv sida hos denne man!Han tycks. som ende USA-president, ha lyssnat till Eisenhowers allvarliga varning från 1961 om det militärindustriella komplexet

Trump ser nu NATO som vad det är.

https://janmilld.wordpress.com/2014/08/30/varfor-lades-inte-nato-ned-1991/

Trump har uttalat att han ser NATO som en föråldrad organisation

jämför med denna film om NATO år 1991

Raka besked (c)

Har vi svenskar bara fått de partier vi förtjänat? 

Framåt i tiden står mitt hopp till AFS med Gustav Kasselstrand!

Centerpartiet missade tåget och är inte längre att räkna med.

felprogrammerade hjärnor

Nike Nylander och andra på SVT kan ses som ”journalister i tiden”

MED FACIT I HAND

MED FACIT I HAND

http://www.bgf.nu/facit/