• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

En annan vänster

Den vänster som jag en gång tillhörde finns inte längre. Vad som nu finns är en bombvänster. Tidigare marscherade man till USA:s ambassad och demonstrerade mot USA:s krig och imperialism. Nu riktar man sin energi mot de svenskar som demonstrerar mot orättvisor och en felaktig politik. Vi har en vänster som är rakt igenom negativ. Jag vill kalla denna vänster för bombvänster. Som en konsekvens bejakar man våld; dels USA:s bombvåld, dels tillämpar man själva våld i Sverige mot politiska meningsmotståndare. Jag är glad att inte längre tillhöra denna vänster när den är en bombvänster. Mellan mig och denna vänster är det ljusårs avstånd.

Kommunalt ostyre

Sverige har länge haft kommunalt självstyre. Plötsligt har det utraderats i godhetens namn. Riksdagen har pådyvlat Sveriges kommuner kostnadsåtaganden angående så kallade flyktingbarn som tränger bort möjligheter för kommunerna att klara sina kärnåtaganden gentemot sina invånare.

P.S. Kommunernas egentliga uppdrag omfattar skola, äldreomsorg och hälsovård som alltså blir lidande när pengarna inte räcker till. Angående detta, se min Fredagsbio nr. 40.

Sverige på väg att bli ett nytt Nordkorea?

I ett anförande för förlaget Logik skissade jag upp principer för bra journalistik. Det närmaste vi kommer Sverige är Swebbtv – ett utomordentligt bra medieorgan på Internet och Youtube som tillfälligt försvann från Youtube för en svensk publik. Troligen genom ingripande från den Svenska regeringen.

Mikael Wilgert och SwebbTV är ett bra exempel på hur de principer jag talar om har tillämpats.

Tillsammans med ställningstagande från redaktionen på SVT:s Aktuellt mot Vavra Suk på Nya Tider och Mattias Karlsson från SD pekar utvecklingen alltmer i nordkoreansk riktning.

Besök SwebbTV.

 

Untouchables

Har vi i Sverige fått en ny form av adel? Ett frälse som står över lagen? Jag syftar på afghanska så kallade flyktingar som under lång tid har kunnat trakassera svenska kvinnor utan att samhället reagerar med konsekvensen att vi fått ett ökat antal våldtäkter eftersom dessa män inte lär sig att det finns gränser i Sverige.

Nu har dessa mäns agerande på nytt aktualiserats på grund av aggressivt beteende som den här gången drabbade den amerikanske artisten ASAP Rocky, med resultat att denne musiker häktats. Från amerikanskt håll har man krävt att Rocky ska kunda frigivas mot borgen. Den svenska regeringen har inte funnit att den kan ingripa i den juridiska sfären. Från amerikanskt håll tar man sig för pannan. Vad vår regering skulle kunna göra är att markera i frågan; ingen ytterligare afghansk invandring sker till Sverige innan de som finns här återvänt. Det vore en markering till USA om att vi  tar problemet på allvar och går det amerikanska kravet till mötes.

Tidigare var samtliga partier överens om att se kampen mot knark som en prioriterad fråga, inte minst för ungdomars skull.

Ett återutsändande av de afghaner vi har i Sverige till Afghanistan skulle kunna kombineras med att bekämpa knarkets spridning i Sverige och på så sätt rädda många ungdomar. Det vore även en markering att det inte är självklart för afghaner att komma till Sverige och bete sig hur som helst. Ett återsändande av afghanska knarkhandlare skulle vara mer verksamt än det armband som den förra rikspolischefen Dan Eliasson lanserade.

armband

Senaste DSM

Senaste numret av DSM var ovanligt bra. Ta gärna en prenumeration. DSM behöver allt stöd för sin fortsatta utgivning. Det senaste numret talar klarspråk om den s.k. mångkulturen, både dess upphov och dess konsekvenser. Det är över huvud taget ett starkt nummer. Jan Gillberg imponerar.