• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Stoppa i tid

Nyligen sände SVT-filmen ”Älskade Husby”, som blev bra genom att den lyfte fram enskilda individer, starka personligheter, som hade något att berätta.
En av dem var en f.d. mega- värsting, som nu tog tydligt avstånd från sitt tidigare jag – beklagade bara att ingen hade stigit fram och stoppat honom i tid.
Detsamma kan sägas om migrationspolitiken. Vi var många som varnade, men i stora media var likritningen total – kritiker släpptes inte fram.
Bechir Rabani var medborgarjournalist, sanningsjägare och brobyggare. Bechir kunde inte uttala sig i filmen eftersom han nu är död, möjligen beställningsmördad,
Mer om Bechir Rabani i denna film:
https://www.youtube.com/watch?v=K5369JsjuqU
Dessutom:
Bechir-Rabani-1

Klimat osv.

Propagandan i klimatfrågan är nu så intensiv att redan det gör mig skeptisk.
Till detta kommer tunga sakliga invändningar, framförda av inte minst Lars Bern. Även om klimatet på jorden faktiskt förändras så att det blir varmare kan orsaken då vara en annan än mänsklig aktivitet – t.ex. solens förändringar. Ett verkligt problem kan vara att fossila bränslen är ändliga och kan ta slut.
Här svaras det att olja mm. ännu finns i stora förråd, men det kräver energi för att utvinnas – kanske mer än vad man får ut. EROI  – energy returned on energy invested är facktermen för detta. När den kalkylen blir negativ är oljan i praktiken slut.

Ursäkt från Moskva?

Det är ingen överdrift att säga att ryssar idag förföljs och terroriseras i Ukraina efter kievkuppen 2014. Detta bottnar i ett hat med historiska rötter, i HOLODOMOR – den av Moskva framdrivna svälten på 1920-talet, som dödade miljoner ukrainare.
Detta förvärras av dagens makthavare i Moskva, genom att förtiga denna historiska sanning för ryska folket, vilket blir som salt i såren för ukrainarna.
Mitt råd till Putin nu blir därför: Gör sanningen tillgäng för ryska folket – om Holodomor, detta enorma övergrepp under 1900-talet – och be ukrainare om ursäkt!
GolodomorKharkiv
Utsvultna bönder på en gata i Kharkiv, 1933.

S. Å. S.

”Vad var det jag sa?”

Så har jag nu rätt att säga, men det är inte bra nog.
Det går nu åt helvete med Sverige. Javisst, genom massinvandring och mångkultur, men med det kan vi ju inte slå oss till ro.
En tankeställare för mig blev en text av Katerina Janouch.
Som många andra invandrare sökte hon sig en gång till et annat och bättre land än vårt land idag, med all otrygghet.
Ett svenskt Sverige. Det som byggdes av svenskar, inte av några andra.
Pk:iter upprörs över parollen ”BSS” (bevara
Sverige svenskt). Dagens paroll – som både svenskar och invandrare kan ställa sig bakom – måste bli ”SÅS” (Sverige åter svenskt!).
Vi svenskar är bra, för det kan vi känna stolthet. Envar som säger något annat är fel ute.

Språklektion 3

Åter till Esperantos uppbyggnad. Den esperantistiska verktygslådan rymmer många användbara verktyg. Systemet med prefixer och suffixer gör att man från varje ordstam kan skapa en stor mängd olika ord.

Esperanto inbjuder till kreativitet och lekfullhet! Ett vanligt uttryck esperantister emellan är t ex samideano.

Mer om det senare.
estelo
Esperantos symbol är en grön femuddig stjärna.
P.S. Fler esperantolänkar: