• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

BLOGGSLUT

Tyvärr – snart upphör denna blogg -«Millt sagt», en gång startad som !Tänd ett ljus»

Orsaken till bloggstoppet är en kombination av strul med WordPress och egna hälsoproblem (stroke/förlamning).Det här blir således min sista bloggtext – notera PS-tillägget nedan, om globalism och världsfred!

Jan Milld

PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS

Fredsfrågan har alltid stått högt på min politiska dagordning MIitt omfattande resande i världen har ökat insikten om krig som en absurditet och orimlighet – olika folkhar inget otalt med varandra.vanliga människor möter naturligen varandra med vänlighet och hjälpsamhet – mina egna erfarenheter blir där helt överväldigande!

Men Ukrainakriget ,då?

Gundfrågan om Ryssland är enkel – får ryska folket finnas, med rätten till sitt land och dess naturresurser? Har Ryssland legitima säkehetsintressen? NATO respekterar genom sin östutvidgning inte dessa! R yska intressen av säkerhet har grovt nonchalerats.
Historiska erfarenheter (Hitler-Tyskland i juni1941) visar ryssarna att invasioner västerifrån kan förekomma,, för att vinna kontroll över naturtillgångar.

VARFÖR LADES INTE NATO NED 19991, när Sovjetunionen kollapsat och kommunismen i Östeuropa försvunnit?

Den frågan ställs nu av alltfler

Svar

NATO har idag ett annat uppdrag än vid tillkomsten1949/51. NATO är nu globalisternas instrument för att komplettera och befästa det angloamerikanska världsherraväldet – Målet kan vara att behärska världen med en detaljlkontroll som får Orwells«1984» att förblekna. Hela världen- inget land undantaget, ska domineras – Efter att Ryssland fallit kan Kina stå på tur, kanske även Indien,Iran och Brasilien.

Risken för ett nytt världskrig växer, genom globalisternas aggressivitet.Men vad kan vi enskilda individer göra?

Befolkningarna i NATO-länderna måste nås med alternativbilder av verkligheten, som ger perspektiv för nytänkande (rysshatet och globalism/megadiktatur är två sidor av samma falska mynt! )

Avslutningsvis tre filmer –

  1. Min politiska resa(förvandling från vänsterradikal till «högerextremist»)
  2. NATO 1991
  3. Här är din värld! (sång på Esperanto om en planet, värd att rädda!)

Elsa Widding eller Greta?

När det handlar om vett och sans beträffande klimatet väljer jag Elsa Widding framför Greta i alla väder, i ur och skur, regn och solsken.

Det här är bara det senaste av 50 program som Elsa Widding publicerat.

Mina tal till S-kongressen

Framtidspartiet

väljares ansvar

Hur har Sverige kunnat hamna i denna utförsbacke?

Där har varje väljare ett eget ansvar!

De flesta vänder ju politiken ryggen, tycker det finns annat, som är intressantare…

Vi har allmän rösträtt, men få använder den rätten på ett klokt sätt.

Det finns internet, med riktig information, ändå förlitar sig de flesta på stora medias drev, kampanjer och lögner.

DÄRFÖR går det som det går…

https://alternativforsverige.se/blogg/