Ögonfröjd

Igår anlände en pall vårtabloider till Furudal. 15.000 exemplar, avsedda för Dalarna och angränsande landskap.

Samtidigt har pallar anlänt till ytterligare fem destinationer. Sammanlagt 150.000 exemplar – vilket är mer än vad vi från början planerade.

Dala-pallen på plats:

SONY DSC

Först gällde det att plocka fram en presenning till skydd mot regn, och tyngder ovanpå, så att vinden inte kunde flytta på presenningen.

Sedan ska buntarna (100 ex i varje) lagras under tak och skyddas från solljus, helst komma undan dagsljus överhuvudtaget.

Som det nu ser ut beträffande Dalapallen lär dock många utdelare visa sig redan under de närmsta veckorna för att förse sig med vad de ska dela ut. Åtgången kan bli snabb!

Något säger mig att detsamma kan komma att inträffa på andra ställen.

vartab

Därmed inte sagt annat än att fler utdelare välkomnas att ansluta sig!

Du kan höra av dig till mig: jan.milld@telia.com

Eller till respektive regionsamordnare.

Den högre upplagan medför naturligtvis en ökad tryckkostnad mot från början planerat. Till detta kommer utkörningarna av pallar till olika destinationer – de kostar oss över 10.000 kr.

Sammantaget gör det att: ytterligare bidrag välkomnas!

Här blir det Opinionsbildarnas plusgirokonto som gäller:  68 84 55 - 5

De pengar som blir över sedan utgifterna för vårtabloiden är avklarade ska satsas på mer info-material. Räcker pengarna kan det bli ytterligare en tabloid under detta år, i annat fall en ny och uppdaterad upplaga av A5-foldern ”Lägg om kursen!”

kattack

Avslutningsvis:

ett stort tack till alla som redan bidragit med ekonomiskt stöd!

Utan er – inga tabloider!

Mer historia

Igår gjorde jag s.a.s. en historisk återblick, till februari 2014 – påkallad av våra TV-journalisters och politikers uppenbart dåliga minne.

osthorisont

Går man tillbaka till 1991 och vad som hänt därefter, kan man finna att NATO flyttat fram sina positioner österut, på ett dramatiskt sätt. Se där kanske en nyckel till att kunna förstå mer av vad som nu händer i Ukraina!

Går man tillbaka ända till 1962 och Kubakrisen, ska man finna att USA då såg ryska kärnvapenmissiler på Kuba som ett hot mot USA:s vitala säkerhetsintressen. Så allvarligt bedömde president Kennedy det hotet, att han var redo att om nödvändigt starta ett kärnvapenkrig mot Sovjetunionen. Missilerna måste bort från Kuba!

Har inte även Ryssland rätt till säkerhet?

x

I DAGENS TEXT vill jag gå tillbaka inte mindre än sju decennier i tiden, ända till 1945. Det var året då USA fällde sina två atombomber över Japan.

2bomber

• Atombomben över Hiroshima den 6 augusti 1945 – kallad ”Little Boy” – använde uran 235 som klyvbart material.

• Atombomben över Nagasaki den 9 augusti – kallad ”Fat Man” – använde plutonium som klyvbart material.

Wikipedia:

Fat Man var konstruerad enligt ’kompressionsmodellen’ vilket innebar att en sfär av plutonium komprimerades av en omslutande sprängladdning, så att en kritisk massa erhölls. Detta är, tekniskt sett, en mer avancerad konstruktion än den som användes vid utformningen av Little Boy, som fälldes över Hiroshima.

De första sex minuterna i denna film - ”Warning the World” - gäller också Hiroshima.

fraga

Var atombombfällningarna över Japan nödvändiga för att få slut på kriget, och ”rädda liv”, som det amerikanska försvaret av den gör gällande?

Med en portion god vilja skulle man kanske kunna sätta viss tilltro till den förklaringen beträffande Hiroshima – men Nagasaki, bara 3 dagar senare?!

Kunde man inte givit japanerna litet mer tid att reagera på Hiroshima? Gjorde USA överhuvudtaget några försök att få kontakt med den japanska politiska ledningen efter Hiroshima, för att få en kapitulation?

Eller var det precis tvärtom, att den japanska ledningen gjorde förtvivlade försök att nå fram med ett kapitulationsbesked, men att den amerikanska ledningen gjorde sig onåbar?

Jag tror att det kan vara just så. Utan Nagasaki hade ju USA missat tillfället att kunna testa även plutonium-modellen på människor.

nagasaki

Viktigare är idag en annan fråga: inser alla nu innebörden av kärnvapens effekter? Har vi lärt oss tillräckligt mycket, för att kärnvapen aldrig mer ska komma till användning mot människor?

I slutet av denna film påstås att Hiroshima lärde mänskligheten sanningen om kärnvapen.

Jag är inte övertygad om den saken.

Redan under det Kalla kriget förbehöll sig USA rätten att kunna slå till först med kärnvapen, dvs bli den som för tredje gången använder kärnvapen mot människor. Därvid förutsattes att Sovjetunionen i Europa var överlägset beträffande konventionella styrkor.

Nu låter det – av denna film att döma – som att  Vladimir Putin förbehåller Ryssland rätten att bli först i att tillgripa kärnvapen, ”som en sista utväg”.

I filmen nämns också uttalandet från Julia Tymosjenko i telefonsamtal med parlamentsledamoten Nestor Shufrich. Ett samtal som buggats och spelats in. Tymosjenko talar där om att ösa på med kärnvapen mot ryssarna i Ukraina – vilket skulle förvandla deras områdena till obeboeliga brända fält.

samtal

Se även denna film. om samma samtal. 1.20 och 1.50 in i  filmen kommer de uppseendeväckande uttalandena:

 

”Vad göra med de 8 miljonerna ryssar i Ukraina?” lyder en fråga.

De ska ”förintas med kärnvapen”, svarar Julia Tymosjenko.

Kanske ska detta uttalande inte tas helt bokstavligt, men klart är att Tymosjenko vill bli av med den ryska befolkningen i Ukraina, och då är varje medel tillåtet.

Julia Tymosjenko är inte vemsomhelst.

Hon har tidigare varit president i Ukraina. Hon är dessutom presidentkandidat inför valet nu i maj, kanske med vissa chanser att bli vald.

Klart är att hon är kompis med  USA:s Victoria Nuland.

2damer

Läs mer

Europas farligaste kvinna

Bubbel med kluven tunga

Krig och sanning (3)

Värsta hotet

Säkerhet?

Referendum!

blod

Minns du Carl Bildts ord i samband kravallerna i Kiev i februari i år?

Från riksdagens talarstol förkunnade han att president Viktor Janukovytj i Ukraina hade ”blod på sina händer”.

Vad hade president Janukovytj gjort?

Hade han satt in militärmakten mot folket i Ukraina? Det skulle ha varit i strid mot Ukrainas konstitution att göra så, men Janukovytj lämnade militären utanför konflikten på Kievs gator.

Faktum är att han inte ens lät kravallpolisen använda sina skjutvapen, trots att de så systematiskt angreps med både gatsten och brandbomber. De fick i stort sätt bara stå där och ta emot, med sina sköldar till skydd. Många kravallpoliser blev svårt skadade, några t.o.m dödade.

normalt

”Fredliga demonstranter” doade USA:s Carl Bildt och Victoria Nuland i kör.

dirigent

Men användes inte skjutvapen i Kiev?

Javisst, under några dagar skedde detta så intensivt att antalet dödsoffer blev nära 100. Bildt och andra västpropagandister tog för givet att skyttarna var kravallpoliser, men vad som framkommit i efterhand är att det rörde sig om en false-flag-operation: gevärsskyttar på hustaken som dödade både demonstranter och poliser. Detta mörkas fortfarande i svenska massmedia.

Och gissa vad USA-presidenten  Obama sade när det sköts som värst!

Jo, han uppmanade president Janukovytj att dra tillbaka kravallpolisen från Kievs gator. Detta i ett läge då våldsgrupperna redan ockuperade viktiga myndighetsbyggnader! (Ett radikalt annorlunda uttalande från president Obama skulle det nog bli  om demonstranterna i ”OccupyWallStreet” hade börjat kasta bensinbomber på polisen…)

http://www.youtube.com/watch?v=HmHylZJxeos

donetsk

Nu har samma typer av demonstrationer kommit igång i Donetsk och andra städer i östra Ukraina så som tidigare skedde i Kiev:

Även nu mobiliseras många människor, man slår upp tält och organiserar logistiken. Under dagar och veckor tycks man redo att tillbringa tid tillsammans på gator och torg. Men här kastas varken gasten eller brandbomber, det verkar bli mest knuffanden.  Många poliser ska f.ö. ha gått över till demonstranterna.

Myndighetsbyggnader har dock ockuperats.

Det politiska krav som förs fram är en folkomröstning, ungefär som på Krim. Iofs kan här uppfattas en oklarhet eller splittring. Gäller det:

a) federation, självbestämmande inom ramen för Ukraina?

b) full självständighet, egen stat?

c) uppgående i Ryssland?

d1

d2

d3

d4

Kievregimens svar på detta står nu klart: man sätter in militären, tar till allt vad man förmår mobilisera av våldsmakt, inklusive entusiasterna inom ”Högra sektorn”.

En alternativ handlingslinje hade naturligtvis kunnat vara att gå med på det uttalade kravet från de rysktalande i östra Ukraina: låta det bli folkomröstning!

Folkomröstningen på Krim har ifrågasatts därför att Ryssland sades ha påverkat organiserandet av den. Men i det aktuella fallet borde man kunna tillförsäkra sig att en folkomröstning från början sker efter ”konstens alla regler”.

RT har förmedlat uppgifter om att det bland de ukrainska trupperna finns amerikanska legosoldater från firman Greystone. Svenska media har tigit om detta (precis som om gevärsskyttarna i Kiev).

TV4-nyheterna har istället spekulerat om att bland demonstranterna i östra Ukraina skulle finnas ryska elitsoldater.

Jag kan där inte bedöma trovärdigheten eller sannolikheten. Oavsett hur det är med den saken finns ingen anledning betvivla, att det bland befolkningen i östra Ukraina finns ett starkt missnöje med kuppregimen i Kiev.

I de senaste presidentvalen har framgått hur olika de politiska sympatierna fördelar sig mellan olika delar av Ukraina. Redan utan en USA-lierad kuppregim i Kiev skulle nog många ukrainare i Donbasregionen föredra att tillhöra Ryssland, eftersom de har en språklig och kulturell gemenskap. Efter kupp och våldet i Kiev kan det bli en jordskredseger, vilket resultatet på Krim gav en fingervisning om.

finger

Vilket som än fallet i östra Ukraina skulle framgå efter en folkomröstning där.

Som nu det ser ut väljer Kievregimen en annan väg, man sänder trupper för att kväsa missnöjesyttringarna. I SVT:s Rapport får vi veta att syftet med detta är att ”skapa lugn” samt ”återta kontrollen i de östra delarna” (även om just  ”skapa lugn” sedan bortföll vid textningen)

Oavsett om detta verkligen skulle vara syftet är det  mindre sannolikt att det blir så. Ett mer troligt resultat är ett direkt inbördeskrig med snabbt ökat våld.  Antingen en utdragen historia som i Jugoslavien, eller en upptrappning till världskrig.

Detta kunde man undgå genom ett referendum.

omrostn

PS

Ny bud från Carl Bildt

cb2

 

Läs mer

Okunnighet är styrka?

1914 – 2014

Med fingret på avtryckaren

Värre än Tredje Riket?

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 123 andra följare