• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Lik i garderoben!

askaelden

Många lik blev det i Stefan Löfvens ministergarderob!

När regeringen Reinfeldt tillträdde år 2006 tvingades två ministrar avgå inom bara någon vecka, efter att media uppdagat att en (eller flera) av dem missat att betala TV-avgiften och att en annan hade anlitat arbetskraft svart.

När kvällspressen nu, efter presentationen av Löfven-ministären, skriver om ministrars ”syndaregister” anförs rökande av hasch, fortkörningar, p-böter och obetalda skulder.

Vad jag här tar upp innefattar väsentligt allvarligare moment – det gäller framförallt hållningen till demokratiska spelregler, till mänskliga fri- och rättigheter.


A7R2AR

Ardalan Shekarabi ska bli ny civilminister.

Shekarabi är iranier, född i Storbritannien 1978. Hans familj kom till Sverige 1989 och fick avslag på sin asylansökan. Fem avslag hann det bli, innan man till slut ändå lyckades tricksa till sig ett svenskt uppehållstillstånd. Illegalt hade familjen då under två års tid uppehållit sig i vårt land (”gömda flyktingar”).

Sedan gjorde Ardalan Shekarabi politisk karriär inom socialdemokratin, blev vald till SSU-ordförande år 2003 och blev riksdagsledamot år 2013.

I den invandringspolitiska debatten har han varit aktiv, och drivit en maximalistisk  linje.

I SSU-tidningen Tvärdrag 2-3/03 skrev Shekarabi:

”Sveriges asyl- och flyktingpolitik är otidsenlig och i stora delar inhuman. Ansvaret för detta vilar tungt på socialdemokratin…. Det har gått så långt att numera är socialdemokraterna det parti som har den mest restriktiva politiken på området och som är mest återhållsamt i retoriken. Det var beklämmande att lyssna på riksdagsdebatten i november förra året när samtliga riksdagspartier kritiserade den socialdemokratiska regeringen och krävde en mer generös flyktingpolitik.”

”I valrörelsen kritiserade socialdemokraterna med rätta folkpartiet för deras förslag om språkkrav för medborgarskap. Vad som var sämre var vårt svar på samma partis krav på en ökad arbetskraftsinvandring. Företrädare för LO och för partiet sade då att vi först måste ta hand om de som redan lever här. Det gav en obehaglig känsla…”

Som SSU-are har Ardalan Shekarabi också varit inblandad i bidragsfusk.

När muslimer blir fundamentalister lastar Shekarabi det svenska samhället för detta, det framgick av ett inlägg i Dagens Nyheter.

I samma DN-inlägg pläderade Ardalan Shekarabi för strypt yttrandefrihet i Sverige:

”Vi ifrågasätter starkt metoden som DNs debattredaktion använder sig av när de sållar debattinlägg och artiklar. För oss ter det sig som att de på senaste tiden förlorat en del av sin omdömesförmåga och tagit in allt fler extrema artiklar, artiklar som varken platsar på Sveriges största forum för demokratisk diskussion eller i en saklig samhällsdebatt. Antisemitiska eller islamofobiska artiklar hör inte hemma på debattsidor.”


A7R2AR

Morgan Johansson ska bli justitieminister.

Också Johansson har dock manifesterat en mycket tveksam hållning till demokratiska principer.

När en SSU-are år 2013 hade blivit misshandlad i Skåne, tydligen med politiska motiv, försökte Morgan Johansson – helt utan varje saklig grund – hålla Sverigedemokraternra ansvariga för detta.

För det första hade SD inget med misshandeln att göra, dessutom ville SDU deltaga i en manifestation mot detta politiska våld. Det hindrade ändå inte Morgan Johansson att lägga skulden på SD!

Här på bloggen skrev jag om detta, citerande ur Skånska Dagbladet:

”S-riksdagsmannen Morgon Johansson tog upp tråden och konstaterade att Socialdemokraterna liksom de flesta andra partier inte accepterar politiskt våld.

De flesta andra. Det finns ett undantag, i riksdagen, påpekade han.

– I ena stund sprider Sverigedemokraterna hat mot invandrare, för att i nästa stund ställa sig helt oförstående till varifrån våldet kommer. Därför blir de inte trodda så länge de inte tar ansvar. Det är dubbelmoral och falskspel, sa han och påminde om de järnrörsbeväpnade SD-riksdagsmännen.” 

Kritik av invandringspolitiken behöver självfallet inte innefatta ”hat” mot invandrare i allmänhet. Med Morgan Johanssons logik måste man helt tiga om invandringspolitiken, om man inte ska göra sig medskyldig till hat.


A7R2AR

Ibrahim Baylan ska bli energiminister.

Socialdemokraten Baylan må komma lindrigare undan, men också han har en del i garderoben.

”…fyra gånger har CSN tvingats gå till kronofogden för att förmå Baylan att betala sina studieskulder.”

Så skrev Expressen våren 2005.

På den baylanska repertoaren har stått även valfusk, som framgått av en SvD-artikel:

”…skolminister Ibrahim Baylan tog sig in i SSU:s förbundsstyrelse genom att som ordförande i SSU i Umeå godkänna ett val som bröt mot stadgarna. De nya uppgifterna visar att kulturen i SSU inte bara tillåtit uppblåsta medlemssiffror och ett hemligt konto till nuvarande ordföranden Ardalan Shekarabis valkampanj utan också valfusk.”

Baylan har också rest invändningar mot att invandringens kostnader granskas.


A7R2AR

Mehmet Kaplan ska bli bostadsminister.

Miljöpartisten Kaplan kommer från Turkiet, är muslim och medlem i Mp sedan länge. År 2000-2002 var han ordförande i Sveriges Unga Muslimer, år 2003 valdes han in i Mp:s partistyrelse och sedan år 2006 är han riksdagsledamot.

Folkomröstningar i Schweiz gillar han inte, i varje fall inte när det gällde minareter.

Arbetslösheten bland invandrare i Sverige vet han vad den beror på, nämligen diskriminering. Ansvaret ligger hos det svenska samhället.

Kaplans senaste (?) var att jämföra muslimska jihadister som nu reser till Syrien att kriga med svenska finlandsfrivilliga 1939-40.


A7R2AR

Alice Bah Kuhnke – Mp-medlem sedan några dagar – ska bli kultur- och demokratiminister.

Som demokratiminister borde hon väl vara en god demokrat, kantänka, med en del att falla tillbaka på.

Som generaldirektör för myndigheten ”Ungdomsstyrelsen” har hon varit ansvarig för hur 260 miljoner kronor av skattemedel skulle fördelas.

Det har resulterat i oegentligheter, med uteblivna bidrag till SDU.

Diskriminering har således skett utifrån politiska åsikter.  Alice Bahs myndighet visade sig också diskriminera efter könstillhörighet: pojkar/män som utsatts för hedersvåld kunde inte ges några bidrag.

ftsd


Hur förklara alla stolpskotten i Stefan Löfvens nya regering?

Jag tror att en viktig del av förklaringen ligger i kvoteringstänkandet.

Det gäller att åstadkomma

• en viss andel kvinnor,

• en viss andel invandrare,

• en viss andel muslimer,

• en viss andel mörkhyade,

• en viss andel unga,

osv.

Kön, ålder, födelseort, religion, hudfärg, mm ska tillmätas stor betydelse.

Då kan kompetens och erfarenhet, kvalitet och lämplighet, lätt komma att få stryka på foten.


En fråga som uppstår blir också:

Kände Stefan Löfven till något av det som här anförts kring det demokratiska sinnelaget hos flera av hans ministrar?

Ja, frågan blir om han alls skulle ha brytt sig, även om han hade känt till det.

Kanske skulle han rentav kunna se det som en merit, se det som att allt som riktat sig mot sverigedemokrater eller andra kritiker med automatik vittnar om en önskvärd ”demokratisk” hållning?

• Hjälptes Alice Bah närmast fram till  ministerposten pga sina tidigare insatser som GD?

• Delar Stefan Löfven Morgan Johanssons föreställning att kritik av invandringspolitiken är liktydigt med att sprida ”hat” mot invandrare,  och att sådan kritik därför inte bör förekomma?

positivastefan


PS

Ett positivt moment med regeringsskiftet är alltså att Sverige blir av med Carl Bildt på posten som utrikesminister.

I hans ställe kommer Margot Wallström och jag förmodar att hon har stor del i beslutet att erkänna Palestina. Inför kritiken från USA har hon sedan inte fallit undan.

Det kan tilltala mig, men hur blir det med ”värdlandsavtalet”, som i praktiken skulle göra Sverige till NATO-medlem?

European Commission Vice President Wallstrom speaks at Brdo pri Kranju


PPS

Ett moment i regeringsförklaringen gör mig konfunderad.

Om jag förstått saken rätt ska sexköp för svenskar bli förbjudet och straffbart inte bara i Sverige, utan även utomlands. Det väcker ju frågor! Vilka kommer att omfattas av den nya lagstiftningen?

Rimligen ska lagen gälla för etniska svenskar, men kommer den att gälla  även för

a) invandrare som blivit svenska medborgare?

b) personer som bor i Sverige med PUT, men inte är svenska medborgare?

c) ”papperslösa”, som rest utomlands och köpt sex?

svmedborgare


PPPS

Åsa Romson!

A7R2AR


Läs mer

Antidemokrat som demokratiminister?

SSU-refuserat inlägg av Shekarabi

Ett ruttet tecken i tiden

Demokratiskt ABC och Morgan Johansson

Ett demokratiskt haveri, Bah

Den utsträckta handen var en knuten näve

Åsa Romson: ”Jag har gott samvete. Jag kan leva med det.”

Vill svenskarna verkligen representeras av de här männen? (Wager)

Bostadsministern är islamist

Kaplans uttalande om Palestina

12 svar

 1. En fundering som uppstår är om man medvetet har tillsatt clowner till den här regeringen för att provocera fram nyval.

  Du glömde ta med Kristina Johansson som på sitt CV uppger att ”Hon har bland annat blivit ihjälslagen i ett tidigare liv på 1300-talet och har kunskaper om livet som finsk torparhustru under 1700-talet. Hon har dessutom kompetens av manlig könsmaktsordning och av nazismens förföljelser. Hon var nämligen en man under 1900-talet och träffade Raul Wallenberg i en dröm.” När hon var landshövding i Jämtland så anordnade hon projekt Tankekraft som ”var att få arbetslösa att förflytta gardinringar med tankens hjälp (en slags telekinesi) på en tråd.”

  Den däre Shekarabi skall även ha fifflat med medlemslistor och medlemsavgifter under sitt engagemang med SSU.

  Här står ännu mer om denna clownregering och fler av dess kandidater:
  http://www.friatider.se/v-xande-oro-kring-sveriges-nya-regering

 2. Det här kallar Löven för demokrati att tillsätta dessa tvivelaktiga personer. Det vore fan bättre om Löven raggade upp gamla sose uvar det ger mer på fötterna. I demokratibegreppet ingår inte att dom bäst lämpade blir valda så det hela är kanske i rätt linje med deras logik.

 3. Stefan Lövén är den internationella storfinansens nickedocka.
  Hela ledargarnityret, som lever av hederligt folks skatteinbetalningar, är sådana som valts ut för de är anti-svenska karriärister och som agerar fotsoldater åt NWO-diktaturen.

 4. En regering värdig ett land på dekis!

 5. Tänk att det ska vara så svårt att få fram vettiga politiker. En total omvändning i det rådande systemet behövs,

 6. Här kommer ett fax från 90-talet. Här kan du se Alice Bha och Rossana Dinamarcas oheliga symbios i vardande:

 7. Rutten moral lönar sig. Har sedan decennier sett att skall man göra karriär och tjäna pengar i Sverige, så är det en fördel om man till sin läggning är tjuv och bedragare. För att inte nämna dem som genom att vara abnorma i ”andra avseenden” tränger sig fram. Svågerpolitik styr. Kompetens och personlig erfarenhet, – kalla det gärna insikt – räknas mindre. Bara att granska den nya ministerlistan, direktörer inom Banker, Fackpampar och alla möjliga skapade ”hjälporganisationer” med SIDA i spetsen samt hela invandringsapparaten – till att börja med. Sätten är många, men knepen fler. Vilka tror ni betalar detta och kommer att drabbas framöver av de stora ökande underskotten som man nu lånar till? Hur ser framtiden ut för dem som tvingats ta stora lån för en bostad? Allt hänger samman. Finns mera att räkna upp som går åt fel håll, men detta får väl räcka.
  – Varför revolterar inte skatteslavarna i Sverige, ja i hela Europa? Beror det på att vi gjorts vapenlösa genom s.k. lagstiftning?

 8. Stödjer dem helt i Palestinafrågan. Stor eloge till dem där. Distanseringen till NATO också positiv.

  Jag är dock förvånad att man är så naiv att man inte inser att man nu kommer få de Onda Krafterna mot sig. Du har DN, Expressen och TV4 som kommer motarbeta regeringen med all sin kraft. Du har Wallenberg som är helt på samma sida som Bilderberg. Du har FP som är fanatiska Sionister och inte minst KD som ju är grundlurade att tro att det finns en gemenskap mellan Israel och de kristna när alla studier visar att judarna rankar kristna t.o.m. lägre än muslimerna.

  Sist men inte minst har du den nya ”kapade” Sionistiska kraften med 13% av svenska folkets röster som ju aldrig kommer stödja något som inte först godkänts ifrån huvudkontoret i Tel-Aviv.

  Denna regering lär därför gå till historien som den som suttit kortast tid.

  Här är en video som delats 750 000 ggr. Mycket sevärd och visar exakt vad vi behöver göra för att åter igen bli ett friskt land.

  CNN, Goldman Sachs & The Zio Matrix

 9. Date: Sun, 5 Oct 2014 12:08:31 +0000 To: karlsson_585@hotmail.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: