• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Småfolkets parti?

sparti

”Framtids-partiet”.

Så kallar de svenska socialdemokraterna sig själv. Det blev därför namnet på veckans fredagsbio. I fokus står där löfvenministrarna Andersson och Löfven.

Magdalena Andersson har ett särskilt ansvar för just ekonomiska frågor, men det hindrar henne inte från att se den pågående bidragsinvandringen från främmande kulturer som en investering.

I ett tidigare skede – innan hon egentligen hunnit öppna munnen offentligt – knöt jag vissa förhoppningar till Magdalena Andersson, men det tog ju tvärstopp med hennes deklaration om att ”Sverigedemokraterna är ett nyfascistiskt parti”.

På s-kongressen i Västerås nyligen höll Magdalena Andersson ett tal, som möjligen var inspirerat av tal som Olof Palme en gång hållit, om ”främlingsfientlighet”.

Enligt den s-logik som hon representerar är det så att:

a) i USA råder etniska motsättningar

b) för att vi i Sverige ska undgå etniska motsättningar måste en massiv invandring fortsätta hit, av människor från Afrika och Mellanöstern.

massinv


Något som det i filmen inte blev plats för att kommentera ur det anderssonska talet gäller hur hon beskärmade sig över ett ”gift” i vårt samhälle, en påstådd aggressivitet och främlingsfientlighet bland svenskar.

Med tanke på hur den förda invandringspolitiken alltmer skadar vår miljö, ekonomi, trygghet och levnadsvillkor så är det väl snarare anmärkningsvärt, med vilken stoicism som svenskar i allmänhet finner sig i detta.

Som en utsatt grupp räknade Andersson tydligen även journalister i Sverige.

I själva verket är det ju journalister som haft makten att skandalisera även helt fredliga invandringskritiker och som inte tvekat att återkommande utnyttja den makten.

mediajakt


Men Anderssons reaktion säger något om hennes verklighetsbild och värderingar. Dagens socialdemokrati är inte längre ett parti som står på ”småfolkets” sida.

Den svenske arbetaren har förbytts från att vara något av en hjälte för vänstern till att numera symbolisera allt som är fel: 

– fel klass

– fel kön

– fel hudfärg

– fel språk

– fel åsikter. 

Om en partiledare i Sverige idag råkar vara född med snopp måste detta kompenseras genom att vederbörande proklamerar sig vara ”feminist.punkt.slut”.


Framförallt är det fel att vara svensk eller föreställa sig att etniska svenskar existerar. Det fick  Björn Söder nyligen erfara  (3.30 in i denna film).

På ett brutalt och handfast sätt tvingas svenska hemlösa idag erfara konsekvenserna av den romska tiggarinvasionen. Dessa svenskar trängs undan, rent fysiskt.

Offer för företagsamma romer blir även många äldre i Sverige, då vår polis inte tillåts föra spaningsregister för att motverka romsk brottslighet.


protest

Den socialdemokratiska förändringen märktes redan för snart 15 år sedan, då en boende i Bunkeflostrand i Malmö vände sig till sin socialdemokratiska politiker i mejl, med klagomål kring inflyttningen av en stor muslimsk bidragsfamilj i villan bredvid.

S-politikern svarade med att polisanmäla mannen, som åtalades och bötfälldes.

Formellt gällde brottet ”hets mot folkgrupp”, i praktiken gällde det språkfattigdom.

Se vidare här, här och här.


• Mot Anderssonskans utgjutelser kring en förment främlingsfientlighet bland svenskar kan ställas statistik kring våldsbrottslighet, där invandrare från de nu aktuella utvandringsregionerna är starkt överrepresenterade.

• Tag situationen i våra skolor: hur vanligt är det att invandrarelever söker sig bort från skolor med hög andel etniska svenskar, för att de blir trakasserade?

• Eller tag något aktuellt och uppmärksammat brott, där media noga mörkar om förövaren

Ur läsarkommentar på bloggen ”Ledarsidorna”:

”… Sverige är naturligtvis inte dimensionerat för det som ’politikerna’ …har ställt till. Våra barn, ungdomar och äldre blir dagligen diskriminerade på grund av invandringen till landet. De blir bestulna, rånade, misshandlade, våldtagna, mördade – då nämner ingen ordet ’rasist’.

Hur kan ett land utsätta sin egen befolkning för detta? Vi har självklart egna ’problem’ i Sverige, men inte av den dignitet vi ser idag. Ska vi bara acceptera allt som händer i invandringens namn – och ha överseende med att vi får offra en del barn o gamla – för att inte kallas ’rasister’ av etablissemanget?!”

”Varför får vi inte höra varför våra barn inte klarar skolan idag, varför får vi inte höra varför det inte längre finns tider på vare sig tandläkarmottagningar eller vårdcentraler i landet?

”’…Allt detta enorma arbete har nu raserats under en förhållandevis kort tidsperiod. Det var inte så här vi tänkte att våra barn skulle behöva leva i Sverige. Undanträngda, utestängda, förnedrade och övergivna…”

 


guldadel

 Låt mig även citera ur Lars Berns blogg ”Antropocene”:

Socialdemokratin har under denna förvandling gått från en ideellt arbetande folkrörelse till att bli den ledande yrkesorganisationen för den nya politiska adel som vuxit fram. De ledande politikerna är inte längre gamla arbetare som kämpat på barrikaderna, utan har blivit mycket högt avlönade yrkespolitiker som aldrig gjort annat än arbetat med politik. Därmed har avståndet mellan politikerna och folket gradvis vuxit för att idag mest likna en avgrund.

Politikerna lever i sin egen värld och har skrivit sitt eget regelverk för hur det politiska spelet skall spelas. Man har låst sig vid en gemensam värdegrund för yrkeskåren och man har träffat Decemberöverenskommelsen. Vanliga människors otrygghet och oro har man tappat kontakten med.

Den nyligen avslutade Socialdemokratiska partikongressen uppvisade ett skrämmande bevis för hur rörelsen tappat bort det som en gång gjorde rörelsen till den ledande maktfaktorn i det svenska samhället. Den fråga som idag skapar den största otryggheten för väldigt många människor i vårt samhälle, den vågade man inte ens diskutera på kongressen. Istället ägnade man all kraft åt frågor som visserligen upptar många politiker, men som bland vanligt folk har marginell betydelse.”

”Med det taktiska beslutet att sopa vår tids stora otrygghetsfråga under mattan på Socialdemokraternas partikongress har partiet i realiteten abdikerat som den ledande politiska kraften i landet. Man har fegt lämnat walk over.”

”Den politiska adeln” var titeln på en bok av Anders Isaksson.


orban

Hur skarp blir inte den politiska kontrasten mellan en ”ledare” som Sveriges Löfven och Ungerns Orban?!

Fria Tider om Viktor Orban:

Om den massiva invandringen från tredje världen fortsätter riskerar hela den europeiska civilisationen att gå under för alltid, varnar Ungerns premiärminister Viktor Orbán.”

”– Dagens massinvandring kan förändra Europas civilisation. Om det händer är det oåterkalleligt, sade han och fortsatte:

– Det finns ingen väg tillbaka från ett mångkulturellt Europa. Varken till ett kristet Europa eller till en värld av nationella kulturer.

Om vi begår det här misstaget nu så kommer det att vara för evigt.”


fb24

Över till veckans fredagsbio:

 


 

PS 1

Till det som Stefan Löfven anför om demografi 10.10 in i filmen kan fogas att det också handlar om ekonomi.

Det hjälper inte att ha både behov av arbetskraft och människor med kompetens och arbetsvilja, om det saknas pengar för att betala löner åt dem.

Nu förslösas ju miljarder och åter miljarder i olika former av bidrag och understöd åt människor som överhuvudtaget inte skulle befinna sig i vårt land.


 

PS 2

Jo, en sak till.

Den aktuella s-politiken kan sammanfattas i tre steg:

1. En omfattande fjärrinvandring till Sverige.

2. Tvång för kommunerna att ”ta sitt ansvar”, som det heter på pk-itiska. Dvs de måste alla ge plats för många utlänningar.

3. Påtvingad blandning i skolor. Dvs svenska elever ska inte kunna slippa att gå i klasser med många invandrarelever.

Ingenstans ska det finns en fristad för etniska svenskar.


Mer

Självvald segregering

14 svar

 1. Reblogga detta på Dag Selander: Om MXp och kommenterade:
  * Småfolkets parti?
  * ”Framtidspartiet” – för vilka är detta parti?

  * Läs Millds inledning om Småfolkets parti & se veckans Fredagsbio

 2. Suverän filmanalys som måtte spridas via alla bloggar, Almedalen och Cannes! Tack Jan.

  PS ”Måste se”-filmen självklart också på MXp http://mxp.blogg.se/2015/june/filmen-framtidspartiet-maste-ses.html

  //Dag

  Dag Selander http://mxp.blogg.se/ mob 070-043 4959

 3. Ja, nog ser jag stor skillnad på ledarna på bilden. Orban verkar vara en riktig karl, däremot funderar jag på vad som hände med Löfven då han var på tvåveckorskurs inför tillträdet som partiledare. Blev han kastrerad??

  • Ja han blev kastrerad. Av Bilderbergarna som nogsamt talade om vad de förväntar sig framöver. Fortsätt på den av Reinfeldt inslagna vägen, fyll på med så mycket outbildat folk som möjligt så fort som möjligt. I annat fall är din politiska karriär över.

   Att en f.d. svensk fackföreningsman förråder sitt eget folk är bedrövligt. Att svenska politiker och journalister helt vänder sitt folk ryggen svider. Orban och Putin står upp för sitt folk mot kulturmarxismen.

 4. Senast Europa var utsatt för en liknande musliminvasion som dagens, var 1683 , då turkiska styrkor stod utanför Wiens stadsmurar. Skillnaden mot då, är att idag betalar vi för att bli invaderade, och vi avlossar inte ett skott mot dessa marodörer och förstörare av den västerländska kultursfären. Nåde De som står bakom detta ”projekt”, för det kommer en dag då dessa skall stå ståndsrätt inför folket. Och domen kommer inte att vara nådig.

 5. (s) framstår som ombud för en folkmordspolitik på etniska svenskar.

  Lägg till

  Höga aborttal
  Angrepp på familjen
  Låga födelsetal.
  Drogmissbruk och självmord
  Ungdomar som mår dåligt
  Främjande av homosexualitet och genustrams

 6. Vi behöver ett nytt frihetsparti utan kopplingar till främmande makt och eller hel eller halvhemliga grupperingar. Ett parti som i första hand tar hand om Sverige och sitt eget folk. Och bygger upp en stark underrättelsetjänst för att motverka risken för otillbörlig infiltration av främmande makt och maktstrukturer.

  Ny valuta kopplad till guld, återinförande av valutaregleringar, återföra Riksbanken till Riksdagens kontroll. Slopande av fractional banking till ett mer solitt system utan luftpengar. Utvecklandet av den inhemska industrin genom bl.a nytt banksystem och satsningar på skolor och lärosäten för att ta upp den industriella konkurrensen.

  Invnadringsstopp med ett repatineringprogram. Utvisning av utländska brottslingar. Ändrad lagstiftning som medger förverkande av svensk medborgarskap vid allvarliga eller upprepad brottslighet, följt av utvisning på livstid efter fängelsestraffet.

  Omedelbart indragande av extra bidrag som etableringsstöd och eller pensioner till de som kommit till Sverige i sen ålder och inte bidragit till pensionssystemet. Ett mer omfattande hjälp till självhjälp i flyktingars närområde ska utvecklas och ske i sammarbete med andra länder med liknande inställning.

  Förbjud Bonniers och andra av främmande makt styrda företag och organisationer, som syftar till att sprida lögner och kulturmarxistisk propaganda.

  Avbryta allt så kallat samarbete med NATO och stå utanför alla militära allianser som av endera sidan kan uppfattas som ett hot. Vi skall klara vår egen militära försörjning så att vi i vart fall kan tillfoga en eventuell angripare så stor skada att anfall mot oss undviks. Återinförande av värnplikten. Vi skall lämna EU och ta hand om och kontrollera våra gränser mer noga än någonsin tidigare. Avveckla samtliga s.k. utlandsuppdrag, utom möjligen de i FN:s regi som observatörer och eller fredsbevarande styrkor.

  Återupprätta folkhemmet och tryggheten som vi en gång hade i vårt samhälle. Utvecklad vård för psykiskt ohälsa och missbrukarvård en mer utvecklad social hjälp till sämre bemedlade för att undivika utslagning och social misär.

  Säga absolut stopp till GMO grödor. Inga genmodifierade växter eller djur får odlas eller importeras till Sverige. Sverige skall bli självförsörjande på livsmedel som en civilförsvarsåtgärd.

  Vi ska åter bli en stolt nation som vi inte bara hejar på i sportsammanhang utan som vi alltid i alla sammanhang.

  Sammantaget borde det ge oss:

  Inga EU-migranter (tiggare)
  Minskade utgifter för migration.
  Inga låglönearbetare som förstör den inhemska arbetsmarknaden.
  Fler arbeten inom tull och kustbevakning.
  Fler arbeten inom försvaret.
  Jämnare orderingång till försvarsindustrin.
  Ökade satsningar på vård och omsorg.
  Bättre förutsättningar för svensk industri att utvecklas.
  Utveckla förutsättningar för det svenska lantbruket.

  Jorden, gruvan och industrin ger jobb i tjänste och den offentliga sektorn. Vårt nya Frihetsparti har en diger lista att beta av innan vi kan njuta, eller våra barn och barnbarn, av dess söta frukter.

  • Mycket bra Fredagsbio som vanligt. Jag delar Svitjods funderingar. Kan lite kort tillägga några saker. Det går att jobba på flera sätt. Opinionsarbetet är kanske viktigast. Här är det viktigt att inte sidor som är ”fria” såsom Avpixlat och Petterssons, Exponerat o.s.v. som är under sionistisk kontroll inte står ensamma. Det räcker med att etablerade media gör det. Det måste komma fram en annan berättelse. Folket kommer aldrig vakna annars. Det är illa som det är idag redan. Folk söker sig till Avpixlat för att man tycker något är fel med invandringen och så hamnar man i en kanske ännu värre fälla där den sionistiska världsbilden totalt tar greppet om dina tankar.

   Den som läst på vet att dessa onda krafter har ingen lojalitet annat än till sig själva, inte ens till ”vanliga” judar. De kan säkert offras precis som skedde under andra världskriget. Man stödjer alltid alla sidor i en konflikt för att infiltrera och sedan kunna styra. Här behövs då motvikter. Fler och fler seriösa växer fram men det behövs många fler och sidor som också når ut. Viktigt att också inse att opinionsbildning handlar om att nå ut. Här gillar jag Red Ice som är partipolitiskt obunden men som vågar ta upp svåra ämnen och där man alltid kan ändra sig om nya bevis dyker upp. Tyvärr kanske inte når ut i Sverige som man borde.

   Ska man ha ett parti ser vi idag att SD nu närmar sig 20% och min tro är att 5%-enheter är en kärna som vill ha en mer nationalistisk politik. Jag hoppas på Kasselstrand men framtiden får utvisa om han tror det är möjligt att inom rimlig tid starta upp ett alternativ. Han har själv målat in sig i ett hörn eftersom han sagt sig stödja SD i alla dess frågor men det finns en kapacitet där som kan nå långt, riktigt långt. Viktigast av allt han tycks ha byggt en riktigt bra ungdomsorganisation. Det är något som inte Mattias Karlssons sionistiska ledning uppskattar alls. De vill ha tankeslavar, inte självständiga individer.

   En tanke jag har med ett sådant nytt parti, som kanske är utopiskt, men ändå möjligen värt att fundera på är att man har ett måldokument. En Vision 2100 där man beskriver vilket Sverige man vill ha om 80 år. Fördelen är att om man sedan gör detta till en grund som aldrig får ändras alla som är med vet alltid vart man är på väg och hur man då ska ställa sig i relation till olika frågor baserat på denna Vision 2100.

   Alliansen hade en bra idé med sina 100-punkter man skulle genomföra. Det som saknas är en långsiktig Vision. Denna Vision kan sedan brytas ner i olika delmål, eller strategier. Jag skulle i en sådan Vision 2100 vilja ha en svensk konstitution eller stärkt grundlag som sedan utgör ett fundament som politiker inte kan gå in och peta på.

   En Vision är bra för den ger svaret på vilket samhälle du får om du stödjer partiet. Jag kan tänka mig 1000 punkter inom massor av områden. Sverige behöver en Vision – något att jobba mot – och varken Sjupartiet eller SD har Visioner som utmanar och lockar tillräckligt. Det kommer heller aldrig få det eftersom de är för måna att hålla sig inom PK.

 7. Väldigt bra Fredagsbio!
  Låt oss alla hjälpas åt att sprida den!
  (Tack även för att du bytte ut signaturmelodin!)

 8. Millds bild med ”oktetten” kom jag tänka på när vissa SD:are skriver artiklar till försvar för saudiska kungafamiljen eftersom de är kompisar med jänkarna: http://morgonbladet.nu/news.php?name=2015024446

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: