• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ansvars-FLYKTEN

ansvarsflykten

Inom loppet av mindre än en vecka hölls två partiledardebatter:

• Den första var  i SVT:s ”Agenda” på söndagen.

• Den andra var i riksdagen på onsdagen.

Vilken kontrast!
Samma debattdeltagare, men så väldigt olika debatter!

Skillnaden bestod i att den första debatten leddes – och till stor del förstördes – av professionella journalister.

Konkret betydde det att Jimmie Åkesson s.a.s. tuktades. Han kom dåligt till tals, och när han kom in på väsentligheter blev han ofta avbruten av programledarna.

Så här gestaltades detta i diagram på Thoralf Alfssons utmärkta blogg:

agendadia
Givet situationen borde det ju snarare vara tvärtom: Sverige befinner sig i ett allvarligare läge än kanske någon, till följd av en totalt ansvarslös migrationspolitik. Och av de åtta deltagande partierna är  Sverigedemokraterna det enda som är i närheten av nödvändiga lösningar i sammanhanget. Det borde därför ligga nära till att låta just dess ledare – Jimmie Åkesson – särskilt väl få komma till tals.

I stället gjorde Agendajournalisterna tvärtom!

Iofs väl i linje med hur vi kunnat konstatera att journalister fungerar i Sverige idag.

I riksdagen fanns inga ”förkläden” i form av journalister.  Varje talare hade sin givna tid. Inom ramen för den kunde han/hon få fram sitt budskap, utan att bli avbruten. Resultatet blev någonting mer givande för lyssnarna.

rivmuren2

Det visade här att Jimmie Åkesson gjorde bra ifrån sig!

Mycket av det viktiga i sammanhanget blev sagt av SD-ledaren:

1. Det rör sig inte om någon kris, något tillfälligt och övergående. Istället handlar det om en folkvandring.

2. Det handlar inte primärt om flyktingar, eftersom man redan passerat många säkra länder.

3. Det som lockar till just Sverige är olika pull-effekter som det svenska samhället självt tillhandahåller.

4. Bara en mindre del av asylanterna kommer från Syrien.

5. Även av dem som säger sig komma från Syrien kanske bara en mindre del gör det – kontrollen av verkliga identiteter saknas.

6. Kriget i Syrien beror på agerandet av USA, Sverige  och västländer (sades dock ej av Åkesson).

(utrikesminister Wallström ömmar nu för terroristerna, efter att Ryssland börjat bomba IS).

7. De flesta asylanter är unga män i vapenför ålder. Många kan vara ISIS-krigare – SÄPO saknar koll på läget.

8. Redan innan den aktuella asylanttsunamin släpptes lös hade asyl- och anhöriginvandringen till Sverige slagit nya rekord och kommuner gick på knäna.

9. Den aktuella bostadsbubblan drivs fram av en bostadsbrist genom turbo-migrationen.

10. Den svenska regeringen togs aldrig ”på sängen”. Tvärtom, på eget initiativ sände man ned fartyget Poseidon från den svenska ”kustbevakningen”, för att hjälpa fler asylanter över till Europa.

11. Förslaget om ”Safe Haven” har stoppades dessförinnan genom inte minst insatser av svensk socialdemokrater.

12. Det finns ett samband mellan å ena sidan antalet ”no-go-zoner” och den totalt misslyckade integrationen i Sverige, å andra sidan massinvandringen och tabuiserandet av frågan om volymer.

taltasylen3


 

PS 1

I riksdagsdebatten yttrade sig även Gustav Fridolin från Miljöpartiet.

Vari ligger det klimatsmarta i att importera hundratusentals nya invånare som på noll dagar går från ett miljövänligt liv med enkla omständigheter i sina hemländer till fullskaligt energiberoende med centraluppvärmda bostäder, tvättmaskin, belysning, dator, tv, kraftigt ökad köttkonsumtion (halal), mobiltelefoner som ska laddas och bil?

Är inte det att bädda för en miljökatastrof!


PS 2

Karl-Olov Arnstberg, ”Högmod går före fall”:

”Flyktingarna/asylsökarna/migranterna/massmigranterna/välfärdsmigranterna/invällarna/invaderarna hotar Sverige i följande avseenden. De utgör ett:

1.    Ekonomiskt hot, vilket gör att välfärden minskar och skatterna höjs. Det sociala skyddsnätet blir allt glesare och om inte invandringen stryps tvingas vi ganska snart konstatera att välfärdsstaten är historia.

  2.    Socialt hot, vilket handlar om hur medborgarna känner sig höra samman, är solidariska och har inbördes förtroende. Ju mer heterogent samhället är, desto fler konflikter mellan medborgare och olika sociala, etniska och religiösa grupperingar. När välfärden ur uttömd och splittringen nått en viss nivå finns risk för inbördeskrig.

3.    Kulturellt hot, handlar om svenskars språk, livssyn, könsroller, syn på arbetet, traditioner och vanor. Mycket är tyst kunskap. Även om svenskar inte alltid kan sätta ord på vad som är ‘typiskt svenskt’, så känner vi igen det. Ännu tydligare känner vi igen frånvaron av det typiskt svenska. Jag bor i en förort till Stockholm där de svenska referenserna inte längre är självklara. Kring T-banan och Vårbergs centrum finns ett annat land.

4.    Demokratiskt hot, handlar i första hand om islamisering, eftersom en majoritet av dem som nu beviljas asyl i Sverige är muslimer. Islam är en religion som inte gör skillnad mellan kyrka och stat. Självklart utgör islam ett hot mot kristna trosriktningar men framför allt utgör islam ett reellt hot mot det sekulära och demokratiskt styrda Sverige.

5.    Säkerhetshot, vilket givetvis gäller risken för terrorhot i Sverige, liksom risken för att vi ger terrorister och IS-krigsförbrytare en fristad. Många av de unga män som nu kommer till Sverige bryr sig inte ens om att söka asyl utan bara ‘försvinner’.

6.    Trygghetshot, vilket gäller möjligheten att fritt röra sig var som helst i Sverige, utan att bli hotad, bli utsatt för våld respektive våldtäkt. Det brinner bilar i förorter runt om i Sverige i stort sett varje natt. Vi har en skrämmande våldtäktsstatistik och en boendesegregation som enligt polisen bland annat resulterat i 55 ‘no-go-zones’, styrda av kriminella. På landsbygd och i glesbygd reser ligor runt och stjäl. Åldringsbrott hör till vardagen.

  7.    Epidemier. Främmande bakteriefloror förs in i landet. Spridningen av TBC har ökat. Vad händer när man packar in mängder av asylmigranter i gymnastiksalar och alla utrymmen som går att uppbåda. Ingen har hittills gjort en utvärdering av vilka epidemier som skulle kunna bryta ut. Varför finns inte några beräkningar för risken för smittspridning?”


avskaffaPS 3

Jan Tullberg, ”Dags att avskaffa asylrätten”:

”Den demokratiska kontrollen över migrationsmyndigheten saknas. Den beslutar med politikens tysta godkännande en rad märkligheter som smygs igenom. Det accepteras att de asylsökande inte visar upp identitetshandlingar, vilket ger dem ökat utrymme för att hitta på en berättelse som myndigheterna berörs av och tror kan vara sann. Riksdagen beslöt hösten 2012 om temporära uppehållstillstånd för syrier. På egen hand införde Migrationsverket en ändring i maj 2013: ‘En person med ursprung i Syrien behöver endast göra det sannolikt att han eller hon är från Syrien för att få uppehållstillstånd’. Verket expanderade tillståndsgivandet från syrier till ‘sannolik syrier’ – kanske även till ‘möjlig syrier’. Hösten 2013 införde biträdande generaldirektören permanenta uppehållstillstånd för syrier i stället för temporärt uppehållstillstånd; en ny mångmiljardkostnad som övertrumfar riksdagens tidigare beslut. Varken politiker eller journalister reagerar på att en frågeställning som var ett kontroversiellt riksdagsbeslut, ett år senare ändras genom ett myndighetsbeslut.

Illegala förtjänster är nog ovanliga inom invandringsindustrin, men många gör stora legala förtjänster vilket utgör starka incitament. Det stora problemet är att handlingar som stöder migrationen är systemskadliga. Varje person som lyckas bluffa sig till ett permanent uppehållstillstånd kommer sammanlagt att kosta skattebetalarna flera miljoner. Nu ägnar sig militära och civila räddningsbåtar i Medelhavet åt att hjälpa smugglarna med att föra in människor i Europa. SJ låter dem åka gratis och utan legitimation. Passmyndigheten utfärdar ett obegränsat antal pass till dem som ‘tappar’ sitt pass, över 100.000 svenska pass beräknas vara på drift. Gränskontrollen är bristfällig och utvisningsarbetet försummat. Polisen kan inte stävja upplopp och bilbränder; antalet no go-zoner ökar. Det svenska samhällssystemet visar en rad dysfunktionella drag.”


PS 4

Iofs ”off topic”, men viktigt och intressant:

http://blueshift.nu/vladimir-putin-intervjuad-den-10e-oktober-2015/

http://www.friatider.se/obama-v-grar-ge-putin-uppgifter-om


Mer

https://morklaggning.wordpress.com/2015/10/12/hogmod-gar-fore-fall/

https://morklaggning.wordpress.com/2015/10/14/slagfalten/

https://meritwager.wordpress.com/2015/10/14/om-skadespelet-partiledardebatten-och-att-ta-ansvar/

https://affes.wordpress.com/2015/10/12/folk-ska-grata-framfor-teven/

http://ledarsidorna.se/2015/10/europas-samsta-parlament/

http://www.friatider.se/dags-att-avskaffa-asylr-tten

http://www.bgf.nu/startsida/bordet/antalet.html