• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Vad vilja Moderaterna?

mkanmer

Med den moderata partistämman svänger Moderaterna i flyktingpolitiken:

•  gränskontroll

•  TUT, dvs tillfälliga istället för permanenta uppehållstillstånd

•  minskad anhöriginvandring

•  inga bidrag åt utlänningar som vistas illegalt i vårt land.

Med stor majoritet beslöt (M)-stämman om kursändringen.

TUT-beslutet togs med röstsiffrorna 172-31.

oppnahjartan

Vad ligger bakom den moderata omsvängningen?

1.  En ej så välvillig förklaring är att det hela gäller partitaktik: (M) förlorar väljare och mandat till SD. Det är en ”omvändelse under galgen” skriver Olle Ljungbeck  på ”Vår stund i Sverige”:

”Är det någon som verkligen tror på Anna Kinberg Batras ’nya’ invandringspolitik? I så fall är denne person lurad – igen. Batra har bara en avsikt – nämligen att hindra flödet av väljare till Sverigedemokraterna (SD).”

Det kan säkert ligga en sanning i detta, men jag tror att ett annat galg-moment också måste ha vägt tungt:

2. Många kommuner är moderatstyrda och politikerna där märker effekterna av den pågående tsunamin och frånvaron av regeringspolitik. Så här uttryckte sig ombud på m-stämman:

”- I skolan finns ingen plats. Barnen får gå halva dagar, för vi har inte lokaler. Kön till förskolan är som vi skulle behöva bygga en ny förskola. Ska vi då ta våra skattepengar till det här? I så fall måste vi prioritera bort något annat. ”

”- Alltfler inser att man kan inte bo i fina ord,  inte äta vackra principer och inte försörja sig på högtidliga deklarationer.”

3. En tredje förklaring kan ligga i konservativ ideologi, som rimligen inte är något främmande för många moderater.

I linje med den ideologin ska Sverige ha ett försvar och ett gränsskydd. I linje med den ligger också att reagera mot bidragsexcesser och slöseri med skattemedel. Vad vi nu erfar är ju en omfördelningspolitik som fullständigt löper amok!

Här var jag just på väg att skriva ”utjämningspolitik”, men hejdade mig. Innebörden är ju att fattiga och utsatta svenskar (och även invandrare) drabbas än värre, medan andra individer gör sig rikare, och makthavarna själva bor skyddade.

frnorden

Problemet för (M) har ju varit den politiska psykopaten Fredrik Reinfeldt och hans järngrepp om partiet. Detta grepp verkar nu ha släppt.  Är ”befrielsens timma” s.a.s. slagen för moderata partimedlemmar? Förhoppningsvis och förmodligen kan (M)-omsvängningen bidraga till ett friare debattklimat och fortsättningsvis mer av uppriktighet i diskussioner om migrationspolitiken.

Men det räcker ju inte! Den moderata omsvängningen är ytlig, i varje fall än så länge.

Fortfarande är ordet ”volymer” tabu. Alltjämt är det förbjudet att se och säga det uppenbara: antalet migranter till Sverige behöver minska. Så drastiskt att det måste bli ett tvärstopp. Omedelbart!

Som Jimmie Åkesson nu är inne på:  stopp för ytterligare asylinvandring! Nollvision!

Som Jan Tullberg förespråkar: säg upp Sveriges anslutning till New-York-protokollet från 1967! Avskaffa asylsystemet som det nu fungerar! (dvs bort från ett åtagande som omfattar även andra världsdelar än Europa)

migexpl

Och inte nog med detta. De flesta av de utlänningar som kommit till Sverige med katastrofen Reinfeldt 2006 behöver sändas tillbaka till varifrån de kom.

Moderaterna talar mer än gärna om ”integration”, men vad betyder det konkret? Innebär det att de som nu kommer hit från Asien och Afrika ska bo grannar med svenskar, att deras barn ska fylla svenska skolklasser, att de efterhand ska befolka myndigheter och där fatta olika beslut?

Vilka människor vill egentligen bli integrerade på det viset?  Vill svenskar det?  Vill utlänningar det?

Det är nog en mänsklig egenskap sedan urminnes tider att trivas bäst bland sina egna!

svmagnet

Framförallt vore det nu på sin plats – mot bakgrund av att det är hela Sjupartiet – inklusive Moderaterna – som ligger bakom de många kraftfulla pull-faktorer som drivit fram den pågående katastrofen i Sverige – med ett öppet erkännande av att ha haft fel och gjort fel.

Jag tillhör inte dem som känner behov att bestraffa någon, men det vore ett viktigt steg mot mental tillfrisknande i det svenska samhället om ansvariga nu steg fram för att reservationslöst be det svenska folket om ursäkt!

För att verkligen kunna gå vidare måste vi först vända blad och rensa bordet, göra upp med all desinformation, allt förtal och alla fördomar.

Backa bandet till en ny början.

nyaakb

(M)-stämman har nu ställt sig bakom en del krav som går i rätt riktning, utifrån rådande kaosläge.

Partiledaren Anna Kinberg Batra har också sagt sig vilja driva i genom dessa krav.

Men hur mycket allvar ligger bakom detta? Är Batra redo att ta ansvar?

Hon hade chansen i höstas att driva fram ett nyval. Istället slöt hon DÖ.

Nu är DÖ död, men Moderaterna vill ändå inte fälla den inkompetenta muppregeringen.

(M) talar gärna om ”ansvar”, men regeringsansvaret vill man slippa.

Ingen misstroendeförklaring – ingen gemensam motbudget.kartellen

Vad som nu behöver göras – och bådadera brådskar – är att:

A.
Genomdriva vissa bestämda åtgärder.

Först av allt en fungerande gränskontroll.

Strömmen av ytterligare bidrags- och probleminvandrare måste stoppas, utan vidare dröjsmål!

B.
Avsätta regeringen Löfven.

Han och hans ministrar har visat sig komplett oförmögna att styra landet, det är ju tomt i styrhytten!

En moderat minoritetsregering skulle kunna regera med stöd av både SD och tidigare Allianspartier.

sentiookt

Efter ett nyval skulle det förmodligen finnas parlamentariska förutsättningar för en moderatledd majoritetsregering, där t ex SD och KD kunde ingå.

Klart är att Socialdemokratin har gjort sitt inom svensk politik – den är nu bara en destruktiv kraft, en direkt säkerhetsrisk.

Ju mer dessa zoombies kan tryckas tillbaka, desto bättre för Sverige!

ssparken


PS

Mörkläggning:

”Reinfeldt sa jag/vi tar ansvar för Sverige. Löfven rapar upp samma klyscha. Ingen tar ansvar! Hur är det möjligt att allianspartierna, med vetskap om den skadliga budgeten, ändå med öppna ögon utsätter Sverige för skada?

Sedan har vi det paradoxala att man tar ansvar, där inget ansvar föreligger: Sveriges ansvar för alla världens asylanter, kommunernas ansvar för tiggare och illegala invandrare med skolor och sjukvård. Man kör över kommuninnevånare och använder deras inbetalda skatter till förmån för utländska människor.

Vad säger kommunallagarna egentligen?”


Mer

https://janmilld.wordpress.com/2015/07/09/tva-forlorade-decennier/

https://janmilld.wordpress.com/2014/12/26/uppe-i-det-bla/

 https://janmilld.wordpress.com/2015/07/06/psykopatstyre/

https://peterharold.wordpress.com/2015/10/19/gammelmoderater-jublar-enligt-kvallspesten-kvallspressen/

http://varstundisverige.blogspot.se/2015/10/ljungbeck-tro-inte-pa.html

18 svar

 1. Det handlar nog enbart om kosmetika. Att putsa fasaden för att stoppa utflödet av sympatisörer som går till SD. Om det verkligen finns en seriös vilja borde M göra upp med SD och resten av Alliansen. Man borde haka på det misstroendeyrkandet som SD framlagt om man nu verkligen vill ändra riktning. Än så länge verkar det dock endast vara en papperstiger utan tänder.

  Sverige har under många år fjäskat runt USA och dess allierade i sina fåfänga försök att få erkännande och klappar på huvudet. Vi har deltagit i USA och NATO ledda operationer i både Libyen och Afghanistan kanske vi även är insyltade i angreppet på Läkare utan gränsers sjukhus i Norra Afghanistan för några veckor sedan. Tage G Pettersson har ju ställt en fråga i Riksdagen eller om det var i försvarsutskottet om detta. Om det skulle stämma, vore det en stor skandal.

  Väst har tagit sig vatten över huvudet i sin iver att bibehålla sitt ekonomiska, tekniska och politiska försprång i förhållande till den övriga världen. Till det kan läggas, att ambitionerna är högre än så. Strävan efter världsherravälde driver oss nu ner i en mycket djup dalgång av osäkerhet och ekonomiskt mörker. Europa håller på att drunkna i migrationsflödet och Sverige har sjunkit djupast och snart är syret slut. USA brottas med ett svindlande budgetunderskott som inom en inte alltför avlägsen framtid havererar.

  I öster värmer vårsolen, där gjorde man upp om en egen utvecklingsbank tillsammans med Brasilien och Sydafrika för att undanröja hoten med IMF och andra västliga låneinstitut. Nu har Ryssland även tagit täten i bekämpandet av terrorgrupper som finansierats och utbildats av USA och Nato. Med stöd av Syrien, Iran, Irak, och Kina. Irak kan även tänka sig att inbjuda Ryssland till samma insatser där som i Syrien vilket vore en prestigeförlust av stora mått för Fredspristagaren i Vita Huset.

  Parallellt med det pågår förberedelserna för fullt inför klimatmötet i Paris i början på december. Klimatalarmisternas megafoner kommer att gå varma för att snärja in, framförallt u-länderna i begränsningar av CO2 utsläpp. Med dyra utsläppsrätter för att finansiera globalisternas embryo till världsregering. Om det lyckas kommer den fattiga delen av världen att bli ännu fattigare och kommer inte att kunna utveckla sin ekonomi och sin levnadsstandard på mycket länge. Alla andra länder utom i väst visar ett mycket svalt intresse för klimathysterin eftersom den inte uppvisar några negativa resultat, i varje fall inga mät och observerbara fakta. Följden av ökad CO2 halt i atmosfären (den har ökat från 0,03% till 0,04% på drygt hundra år) är att det växer bättre, ökenarealerna minskar och under flera år har det globala jordbruket noterat rekordskördar.

  Väst har gapat över för mycket och nu glider det stycket obönhörligen ur käftarna. Vi har oss själva att skylla (eller snarare våra dåligt bildade ledare) som ljugit oss fulla med amsagor i olika kulörer. Men klockan tickar och snart är den slagen och då dyker vi ner i det stora armodet. Om inte EU(vissa signaler har kommit därifrån)tvärvänder sin hållning gentemot USA och öppnar upp för förhandlingar med Ryssland då kanske vi kan klara oss hjälpligt. Och att M tar sitt ansvar för Sverige tillsammans med den övriga Alliansen och SD och skickar Lövens ministär till historien.

 2. Vad Sverige behöver nu är ett totalstopp för invandring, så vi får rådrum. Allt annat är dumheter. Med en rikspolischef som beordrar gränspoliserna att släppa in alla, har vi ingen möjlighet att införa en gränskontroll värd namnet.

  Sedan måste en uppstramning ske i de rättsvårdande myndigheterna: Justutiedepartementets chef, rikspolischefen, Brottsförebyggande rådets (BRÅ) chef samt alla domarna i hovrätterna och Högsta domstolen går uppenbarligen främmande makters ärenden, att döma av deras handlingar. Dessa måste omedelbart sparkas och ersättas av personer som sätter Sveriges folks intressen främst.

  Därefter måste alla illegala invandrare omedelbart utvisas, liksom alla ensamkommande skäggbarn.

  Sedan kan vi börja diskutera hur vi skall gå vidare.

  • Helt klart – instämmer!

  • Slutdiskuterats! Hur skall vi gå vidare undrar du ladulaas? Nu återstår ”bara” att beväpna oss och rädda Sverige – och därmed oss själva! För nu gäller bokstavligen liv eller död. Problemet är att få tag i vapen! Motståndaren är ju redan beväpnad.

 3. De måste stoppa flödet till SD men i grunden är dessa förlag helt otillräckliga. Dessutom vill de fortfarande inte tala med SD och eftersom de då är hänvisade till FP och C som vägrar att göra det svårare för illegala migranter att ta sig in i Sverige, så faller ändå alla Moderaternas förslag platt till marken, eller ska vi säga ett de är slag i luften.

 4. Moderaterna är ett sminkat lik.

 5. Åkte nyligen till Sverige genom Montenegro, Kroatien, Bosnien Herzegovina, Slovenien, Österrike och Tyskland.
  Samtliga länder utom Sverige hade bemannade gränskontroller där vi fick visa upp passen.
  Ibland uppstod timslånga bilköer pga kontrollerna.
  Tyskland var hårdast -de kontrollerade alla.
  I Trelleborg fanns varken gränspolis eller tullpersonal inom synhåll
  – de var helglediga i stället för att ta emot morgonfärjan från Tyskland.

  För med nuvarande regler kan polisen inte avvisa någon som säger det magiska ordet ASYL. Polisen kan bara hjälpa dem vidare in i landet.

  Varför satsar då de andra länderna så mycket på gränskontroller ?
  Får gränspolisen där avvisa asylsökande ?
  Gäller inte samma regler inom hela EU ?

  • Mycket intressant vittnesmål – tack för det!

   • Såg inga stängsel, som mellan Ungern-Serbien.
    Fullt möjligt att promenera över gränsen vid sidan av vägen och bli upplockad på andra sidan gränsen av smugglaren.
    Men mellan Kroatien- Montenegro fanns en ca 500m bred gränszon som nog var svårare att passera obemärkt. Zonen var en kvarleva från kriget då Serbien/Montenegro angrep Kroatien.

  • Tack och lov för de Europeiska länderna som har gränskontroll!

   Vår enda räddning just nu.

 6. Tittar du på valmyndighetens hemsida, hur det ser ut röstningsmässigt på Järvafältet, Rosengård och i invandrartäta stadsdelar i Göteborg så ser du att invandrarna i väldigt hög utsträckning rösta på de rödgröna. Det borde vara en motiverande faktor för Moderaterna, det funkar lite som i USA där de utomeuropeiska invandrarana röstar på Demokraterna.

  • Helt riktigt!! Men detta skulle ha sagts TIDIGARE!!
   Nu är det nästan för sent!! Svenskarna föder för FÅ barn invandrarna föder många barn.
   Inom en generation till kommer svenskarna
   vara nästan utdöda. Mycket sorgligt!!!
   Heima

 7. Aktuell floskel- och halmgubbefilm från nya (M):

 8. Läste Tullbergs artikel, den var bra men hade en märklig avslutning. Man skulle vilja veta om Tullberg tycker det är islams fel att Irak är sönderbombat och förgiftat med DU, och är det islams fel att NATO invaderade Libyen, ett ganska välmående land som folk nu flyr från. Är det islams fel at USA har sponsrat IS och Al-Qaeda, och använd dom för proxykrig. Är det islams fel att USA gav vapen och missiler till krigare i Afghanistan, som sen for hem till sina hemländer och radikaliserade sina kamrater (enligt intervju med Philip Agee som jag postat tidigare.) Ja listan kunde nog göra väldigt lång och det finns böcker i spaltkilometer om USA och Västs framfart i tredjevärlden. Och det är ju just det som är anledning till varför folk därifrån flyr. Om väst kunde bete sig anständigt så hade vi sluppit detta kaos. Det är ”vårt” eget fel, inte islams fel.

  Och det är inte islams fel att israel attackerar folk i väst under falsk flagg.

  http://martinezperspective.com

  Läs en bok som heter We are NOT Charlie Hebdo.

  http://wearenotcharliehebdo.blogspot.se

 9. Floskler – återigen floskler. De stackars svenskarna har inget att försvara sig med än att bränna ned asylboenden vilket är tragiskt.

 10. Toppen skrivet! Jag och många med mej är ledsna, rädda och frustrerade ! Att regeringen bara mer eller mindre bara skänker bort Sverige till flyktingar genom att göra så att medborgarna i det egna

  Fantastiskt skrivet😊👍💖kan inte fatta att regeringen mer eller mindre skänker bort landet till flyktingar och gör så att de egna medborgarna inom snar framtid kommer att bli en minoritet i sitt eget land! För det borde regeringen ställas inför krigsrätt för folkmord! Herregud jag har aldrig varit såhär ledsen, arg, rädd, frustrerad i hela mitt liv!😥

  • Exakt pplopp!
   Tyvärr återstår oss bara kriget. Många kommer att dö. Men vilka som bestämmer hur landet skall styras är ju de som vinner. Problemet är att få tag i vapen. Själv är jag på mitt72:a solvarv, men anser att ifall jag stupar så spelar det mindre roll. – Jag har ju gjort vad jag kunnat!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: