• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Slutsatser av Västerås-Trollhättan

2mordare

Låt mig först få sagt – om det finns någon som inte redan förstått det – att jag oreserverat tar avstånd från båda de aktuella dubbelmorden. Både det i augusti 2015 på IKEA i Västerås och det nu i oktober på Kronans skola i Trollhättan.

En person som i sin praktik är noga med att skilja på ”vi” och ”dom” och således tog avstånd i bara det ena fallet är statsminister Stefan Löfven. Beträffande IKEA-dådet gick han som bekant och gömde sig.

Beträffande oktoberdådet däremot, tog han omedelbart regeringsplanet till Trollhättan för att inför TV-kamerorna kunna göra uttalanden.

globalare

De flesta svenskar tar naturligtvis avstånd från dessa illdåd – båda två.  Varje normal människa måste ogilla våld mot oskyldiga människor, avsett offrens ålder och kön! Det gäller kanske även Stefan Löfven, åtminstone formellt.

Mina reflexioner blir då dessa:

1.
Om vi ogillar sådana våldsdåd – då bör vi vilja motverka att det händer igen, att fler våldsdåd inträffar.

2.
Om vi vill agera i den riktningen – då måste vi intressera oss för sannolika orsaker till de två dåden.

3.
Kan vi frilägga dessa orsaker, då har vi något att gå på, för att kunna förebygga nya illdåd.


wws

Redan en snabb titt på vad som hänt i Västerås respektive Trollhättan visar att där finns en gemensam nämnare.

Den är asylsystemet och invandringen.

fel2

I IKEA-fallet står klart att mördaren
a) var från Afrika
b) hade som motiv en önskan att få stanna i Sverige
c) siktade till att genom sitt våldsdåd driva igenom sin vilja.

Vilket ser ut att lyckas för honom. Det blir några år i svenskt fängelse, men för en man från Eritrea behöver sådant inte vara avskräckande.

Det faktum att mannen överhuvudtaget befann sig i Sverige har samband med dels asylsystemet, dels den bristande gränskontrollen till Sverige.

För att motverka fler mord av IKEA-typ finns således två åtgärder som vore ändamålsenliga och därför önskvärda:


granskontroll
A. Återinför gränskontrollen!

I praktiken har Sverige nu redan en gemensam gräns mot Turkiet – migranter kan ta sig genom hela Europa, direkt till det land som de själva valt. Som det visat sig föredrar de ofta just Sverige. Första säkra land gäller inte längre –  Dublin har upphört att tillämpas.

EU och Schengen skulle betyda en gemensam yttre gräns, men då detta inte fungerar blir det rimligt – det borde rentav vara självklart och slå till med automatik – att det återupprättas fungerande gränskontroller till Sverige.


avskaffa
B. Avskaffa asylrätten!

Mer konkret kan det här handla om att Sverige säger upp sin anslutning till New-York-protokollet från 1967. Med detta utvidgades FN:s flyktingkonvention till att omfatta även andra världsdelar än Europa.

En uppsägning av NY-tillägget skulle mao innebära att vårt åtagande begränsas till flyktingar från andra delar av vår egen världsdel.  Logiken i detta blir att varje världsdel får ta ansvar för sina egna flyktingströmmar.

Bakgrunden, som nu gör detta steg rimligt och naturligt, är att asylsystemet allt mindre fungerar i enlighet med ursprungliga intentioner:

•  Bara en liten andel av de asylsökande är flyktingar i bemärkelsen personligen politiskt förföljda – i huvudsak handlar det om välfärdssökare.

• Kostnaderna har dessutom exploderat – det både underminerar vår egen trygghet och minskar möjligheterna att hjälpa verkliga flyktingar på plats.

• Ett antal faktorer  – befolkningsökning, förbättrade kommunikationer, upparbetade kanaler – samverkar till en prognos av fortsatt högt folkvandringstryck med hjälp av detta asylsystem.

Genomförs dessa två reformer, då kan risken för ytterligare våldsbrottslighet från utlänningar i Sverige motverkas.


trollhattan
Över till Trollhättan.

Mördaren – Anton Lundin Pettersson, 21 – gick maskerad och beväpnad med stickvapen in i en skola där han dödade två personer.  Han var etnisk svensk och det rörde sig om en skola med hög andel  eleverna av utländsk bakgrund.

Min hypotes blir att flera faktorer här kan ha spelat in:

1. Anton Lundin Pettersson noterade vad som nu händer med Sverige genom frånvaron av gränskontroller,  och reagerade mot detta.

2. ALP blev upprörd, men som person levde han kanske isolerat, hade svårt att få utlopp för sin frustration.

3. Möjligen var ALP också kringskuren, saknade framtidsutsikter, kände inte att han själv just hade något att förlora.

4. Till detta kan ha kommit en labil personlighet, som gjorde ALP mer utsatt i en pressad situation.


OK, här kan jag bara spekulera, vet ju inte mer om ALP än vad massmedia förmedlat.

Men oavsett hur väl detta stämmer in på just ALP så befarar jag att vi befinner oss i en utveckling där en beskrivning av detta slag alltmer kan komma att stämma in på verkligheten för alltfler unga svenskar.

Den här ingången – inkännande, empatisk, försök-till-förståelse – har väl hittills varit ganska vanlig hos media,  politiker och myndigheter när det gäller unga brottslingar i allmänhet i Sverige. Kan det gälla även för ett våldsdåd med politiska förtecken?

(Om det nu verkligen är så att där fanns politiska förtecken – kontakt med någon organisation hade Anton Lundin Pettersson tydligen inte.)


fragor
Eller blir mitt resonemang här provocerande för politiskt korrekta personer?

Här rör det sig ju enligt polis och media om ”hatbrott med rasistiska motiv”. Det ger att brottet kan ses som extra allvarligt och inbjuda till att se förövaren som en särskilt ond människa.

Det riskerar även att spilla över politiskt, smitta av sig på andra. Först kom uppgifter att ALP tillhörde dem som önskade en folkomröstning om migrationspolitiken, senare även att han önskade att Sverige skulle ta emot färre invandrare.

migexpl


Jag håller ändå fast vid utgångspunkten att vilja motverka fler illdåd av detta slag!

Och att då försöka se vad som kan vara ändamålsenligt.

Även med den utgångspunkten finns tydligen plats för åtminstone två helt olika ansatser:

A. PK-ansatsen

Grundhållningen från de politiskt korrekta är att massinvandringen i sig inte behöver vara något problem – problemet är att det finns människor som är kritiska till den, som protesterar mot den förda politiken.

• Detta kan gälla redan invändningar på internet, i form av blogginlägg eller läsarkommentarer. ”Näthatet”.

DN-redaktören Peter Wolodarski har där krävt en ”moderniserad lagstiftning”, för att snäva in yttrandefriheten.

albrand
• Det kan gälla bränder på asylantförläggningar, där t ex Aftonbladets Anders Lindberg i SVT:s ”Debatt” lade skulden på Sverigedemokraterna.

SD:s Kent Ekeroth hade nämligen uttalat att ”Sverige går under” pga den pågående massinvandringen – detta innebar att ”piska upp en stämning”.

• Det kan gälla mordfall som det i Trollhättan. Även där vill man alltså kleta skuld på invandringskritiker.

Logiken i PK-ansatsen blir att det inte är den förda politiken som är problemet, utan medborgares ogillande av denna invandringspolitik. Om ingen protesterade, om alla bara höll tyst, då skulle allt gå bra.

bo

Mina invändningar mot denna linje blir tre:

1. Det är orättfärdigt och antidemokratiskt.
Innebörden blir ett förtryck av svenskarna.

2. Sverige skulle snart upphöra att vara ett fungerande samhälle.
Detta skulle drabba alla som bor i landet, ja även drabba våra grannländer.

3. Det är ogenomförbart.
Alla svenskar kan inte låta sig tystas, hur mycket pk-folk i media än vill det.


B. IK-ansatsen

Vad vi invandringskritiker förespråkar blir nog det enda realistiska: motstånd.

Ingen seger är garanterad, men kamp kommer det att bli!

upptillkamp-1


PS1

Ann Helena Rudberg:

”Det går inte att demonstrera bort hat. Det enda som hjälper är tillräckligt intelligenta politiker.”


PS2


Mer

https://peterharold.wordpress.com/2015/10/25/varfor-hedras-offren-i-trollhattan-med-islamska-statens-halsning/

http://patrikengellau.com/2015/10/24/nagot-konstruktivt/

http://blueshift.nu/dod-man-talar-inte-historien-om-tva-dubbelmord/

http://patrikengellau.com/2015/10/23/skolbrandernas-forlovade-land/

http://avpixlat.info/2015/10/23/ingen-lyssnade-nar-jag-varnade-om-skolattacker/

http://www.kimmoa.se/rn/visa?UID=7793319

http://www.ninadrakfors.com/?p=1325

http://www.6mannen.se/vi-och-dom/

http://blueshift.nu/landet-ledarlos-sverige-efter-dekapiteringen-pa-ikea/

http://ulmerkotten.blogspot.se/2015/10/med-lofven-vid-rodret.html

https://varjager.wordpress.com/2015/10/25/rossana-dinamarca-v-besoker-hemstaden-trollhattan-och-minns-rasismvagen-pa-90-talet/

http://sockerbitar.se/yttersta-krankningen/


https://janmilld.wordpress.com/2015/08/19/morka-krafter/

https://janmilld.wordpress.com/2015/08/12/inte-sa-vansinnigt/

https://janmilld.wordpress.com/2015/06/12/inte-bara-lofven/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/29/valbetald-feminist/

 

slnojd

slikea