• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Regimkritiker


I både Kairo, Moskva och New York har hållits regimkritiska demonstrationer (även om våra västmedia inte kallar demonstrationerna i USA så). Finns inget motsvarande behov i Sverige?

Vi kan kalla vårt samhällsskick demokrati eller inte – avgörande vid en bedömning måste vara hur det ”levererar”, dvs hur det klarar att lösa uppkomna samhällsproblem.

Där har vi nu ett dystert facit – listan blir lång på grupper som sviks:
– våra barn
– våra ungdomar
– våra äldre
– våra sjuka
– våra kvinnor

Det är fråga om ett helt gigantiskt misslyckande.  Vårt nuvarande system måste därför få underkänt.

Detta gör att den rörelse som måste växa fram med nödvändighet blir mycket mer än bara invandringskritisk. Den måste bli regimkritisk !

Det är något helt grundläggande som inte stämmer:  under år, decennier och sekler har vi genomgått tekniska revolutioner och byggt upp infrastrukturer för kommunikationer och el-försörjning.  Vi har dessutom skaffat oss tillgång till rikliga mängder av billig energi.

Chris Martenson skriver i ”The Crash Course” om hur dagens tillgång till olja i praktiken är som att envar av oss hade en stab av slavar till förfogande:

”…hur mycket ‘arbete’ ligger inkapslat i en gallon bensin… om du hällde i en enda gallon i en bil, körde iväg hemifrån tills bensinen tog slut och sedan gick ut och knuffade bilen hem, då skulle du finna ut exakt hur mycket arbete som en gallon bensin kan uträtta. Det visar sig att en gallon bensin rymmer energi motsvarande mellan 350 och 500 timmar av mänskligt arbete…. Antag att du beslöt att inte själv knuffa din bil hem utan betalde någon 15 dollar i timmen för att göra det åt dig, så skulle du finna att en gallon bensin är ‘värt’ 5.250 till 7.500 dollar av mänskligt arbete.”

Omräknat till liter och kronor i detta exempel kunde det bli fråga om upp till 12.000 kronor för en liter bensin.

Denna utveckling har alltså avlastat oss arbetsuppgifter. Tekniken och energin utför arbetsinsatser som tidigare måste klaras manuellt och tog mycket mänsklig tid i anspråk.

Ändå hade Sverige för ett sekel sedan råd med ”hemmafruar”. Nu är vi dubbelarbetande, nu finns även kvinnorna ute på arbetsmarknaden. Det gör att många kvinnor får svårt att orka och hinna med alla uppgifter. Barn växer nu upp under sämre förhållanden än förr, med mindre av vuxenkontakt.  Ett misslyckande som får både mänskliga och ekonomiska konsekvenser.

Vart tog alla effektiviseringar vägen?

Någonstans finns ett GIGANTISKT LÄCKAGE!

Här måste ligga ett allvarligt systemfel!

Vad vi kan märka är hur

– infrastrukturen av järnvägar och el-försörjning blivit opålitlig

– skolan försämrats

– många unga går utan arbete

– okvalificerad arbetskraft tillåts invandra

– våldsbrottsligheten och otryggheten ökar

– drogmissbruket är utbrett

– polisen klarar upp få brott

byråkratin växer

– övervakningen av medborgarna ökar

– skatteintäkterna inte räcker till vård och omsorg

– individer gör miljonvinster på barn, gamla och sjuka

– nativiteten sjunker

– unga svenskar saknar egen bostad

– en lånebubbla byggs upp för många hushåll

– det kan löna sig mer att leva på bidrag än på arbete

– pensionerna sänks

– standardklyftorna ökar

– etniska svenskar särbehandlas negativt

– den allmänna värnplikten har avskaffats

– Sverige smyganslutits till NATO och deltar i krig utomlands

– massmedia ägnar sig mer åt folkfördumning än folkbildning.

– möjligheterna för medborgerlig påverkan har minskat.

Demokratin i Sverige är numera bara en kuliss, genom:

•  politiker som blivit en särskild klass

•  partier som blivit toppstyrda

•  medborgare som invaggats i sömn.

Hur riksdagen blivit till ett dårhus  framgår inte minst av boken ”Knapptryckarkompaniet”.

Illustrativt är hur Sveriges nationella självbestämmanderätt steg för steg har undergrävts – en verksamhet som bedrivits konsekvent och med målmedvetenhet.

• Först trumfades en svensk EU-anslutning igenom 1994, med falska hotbilder och orealistiska förespeglingar.

• År 2007 undertecknade Fredrik Reinfeldt och Cecilia Malmström Lissabonfördraget för svensk räkning – utan att svenska folket tillfrågats. Med detta fördrag gjordes EU överstatligt.

• Sedan kuppades grundlagsändringar igenom i riksdagen, utan att detta varit en valfråga. Med dessa ändringar är både EU-anslutning och mångkultur inskrivna i vår grundlag.

Det svenska samhället behöver nu genomgå en storstädning.

Också i Stockholm och andra svenska städer måste initieras regimkritiska manifestationer.