• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Estonia sänktes?

Förlisningen av passagerarfärjan Estonia var den största civila fartygskatastrofen i Europa efter andra världskriget.

Det var ett mycket stort fartyg, som knappast någon föreställt sig skulle kunna sjunka utan att ha blivit torpederat.  Varför sjönk Estonia?

Den officiella förklaringen är att fartyget gick sönder i den hårda sjön. Bogvisiret lossnade, och sedan vällde vattnet in.


Många har ställt sig skeptiska till denna förklaring. Exempelvis driver Henning Witte en tes om avsiktlig sänkning, i sin bok ”M/S Estonia sänktes” från 1999.

Om Estonia har även Knut Carlqvist skrivit, i sin bok ”Tysta leken”.

Vad som säkert framkommit är att Estonia två gånger före förlisningen använts för transporter av hemlig militär utrustning. Som framgår av Lars Borgnäs-boken ”Nationens intresse” tillsatte regeringen år 2004 en utredning, att utföras av hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt.  Den gick knappast på djupet, lämnade de flesta viktiga frågor obesvarade:

”En ytterligare anmärkningsvärd sak i sammanhanget är att Johan Hirschfeldt förstörde allt arbetsmaterial i samband med att rapporten publicerades… en fantastisk åtgärd. Den innebar att journalister, forskare och historiker i framtiden aldrig kan klarlägga hur noggrann hans utredning var.”

Den misstanke som kan finnas blir att Estonia transporterade militär utrustning – för svensk eller amerikansk räkning – även vid förlisningen, och att  fartyget pga detta sprängdes.

Flera överlevande har vittnat om att de före förlisningen hörde kraftiga och skarpa ljud.

Vad som självfallet stärker sådana misstankar är att vraket inte har bärgats och att heller inte kropparna hämtats upp. Först var båda statsministrarna – Bild och Carlsson – överens: vraket skulle bärgas. Plötsligt ändrade sig båda. Carlsson har för sin del hänvisat till ”experter”.

Inte nog med detta. Först lanserades miljardprojektet om övertäckning av vraket med cement. Detta övergavs, men ersattes med dykförbud i området.

Om Estonia verkligen sprängdes, då skulle detta kunna antingen bekräftas eller avfärdas, genom en undersökning av vraket.  Varför är det så viktigt att förhindra en sådan undersökning?

Jag kan se bara en logik i detta.

I samband med andra fartygskatastrofer har det varit självklart att ta upp omkomna passagerare, även då vraket legat betydligt djupare än Estonia (80 meter).

Att Estonia – ett passagerarfartyg – använts för transport av militär materiel är alltså redan fastslaget, och i sig en skandal. Om det skedde även vid förlisningen – och var en direkt orsak till denna – blir det än mer upprörande.

Det skulle i så fall inte ha varit första gången i historien som något liknande sker. När Lusitania sänktes 1915  hade fartyget  ammunition ombord.