SvP och geopolitiken

Tema Svenskarnas Parti (3):

fallrep

Vad alla bör känna till, och vad som måste vara utgångspunkt för diskussion och politiska handlingslinjer, är en medvetenhet om det som nu i stora drag pågår i världen.

Efter Berlinmurens fall 1989, Sovjetunionens kollaps 1991 och Warsawapaktens upplösning samma år kunde NATO ha lagts ned.

Så skedde inte! Varför?

Istället har NATO utvidgats med 12 nya medlemsstater, och kommit nära inpå den ryska gränsen. Kuppen i Kiev i februari 2014 och offensiven i Ukraina ligger i linje med detta.

USA arbetar för att ringa in Ryssland och skaffa sig ett militärt övertag som sätter den tidigare kärnvapenbalansen ur spel. Målet ser ut att vara en total världsdominans.

natoexpansion

Sin relief får NATO:s expansion också genom allt krigande från västsidan under de senaste två decennierna:

– Irak 1990-91

– Serbien 1999

– Afghanistan 2001

– Irak 2003

– Libyen 2011

Sovjetunionen angrep Ungern 1956, Tjeckoslovakien 1968 och Afghanistan 1979, men från Ryssland har inte skett något motsvarande agerande. Alltsedan 1991 har politiken från Moskva varit fredlig.

Annekteringen av Krim kan inte tas till intäkt för någon generell aggressivitet. Krim var ryskt alltsedan 1700-talet även om halvön genom en nyck från Nikita Chrustjov 1954 kom att tillräknas Ukraina inom Sovjetunionen. En stor majoritet av Krims befolkning är rysktalande och i folkomröstningen den 16 mars 2014 röstade 97% för att få tillhöra Ryssland. Till detta kommer ett speciellt  ryskt intresse av att efter kuppen i Kiev säkra sin viktiga flottbas Sevastopol.

krim

Sverige har sedan länge ett nära samarbete med NATO och starka politiska krafter önskar ett svenskt NATO-medlemskap även formellt. Skulle det ge oss mer säkerhet?

Nej:

• För det första vore det ägnat att i allmänhet öka spänningen och krigsrisken.

• För det andra skulle det, vid ett krig, göra Sverige till en självklar måltavla för den ryska militären.

Night view of Moscow Red Square, St Basil Temple and Spasskaya T

I Sverige finns en utbredd rusofobi, som står i vägen för ett rationellt tänkande. Den har i viss mån historiska orsaker, men är framförallt genererad av ett helt sanslöst mediakampanjande och hetsande mot ryssarna.

Som fredsforskaren Jan Öberg så träffande påpekat:

Istället för att göra en säkerhetspolitisk analys och anpassa åtgärderna till denna, börjar man i andra änden.

Man vill ha mer rustningar och bygger därför upp den hotbild, som kan vara ändamålsenlig för att motivera rustningar  (Saab ska nu börja bygga ubåtar).

cbpapegojan

Carl Bildt – Sveriges utrikesminister – har fört Sverige från att vara en förnuftets och moderationens röst internationellt till att bli en hök. Den pågående slakten i östra Ukraina har ivrigt hejats på av denne krigshetsare.

Omläggningen av den svenska utrikespolitiken började dock redan under s-regeringen Persson. Både utrikesminister Anna Lindh och biträdande utrikesminister Pierre Schori stödde NATO:s bombningar av Belgrad 1999.

Efter Palmemordet 1986 och Sovjetunionens upplösning 1991 försvann även den svenska vänstern. Den liksom gick upp i rök. Istället har vi fått en ”bombvänster”, som applåderade bombkriget mot Libyen.

bombaren

Demokrati kan naturligtvis inte bombas fram, det har heller inte varit syftet för USA. Libyen var ett väl fungerande samhälle under Al-Gathafi, med ett välstånd för folket som få andra länder i Afrika. Vilka massmedia intresserar sig nu för hur det har blivit i Libyen?!

Tillbaka till geopolitiken i stort.

Där finns inte två likvärdiga parter att förhålla sig till. NATO satsar mer än tio gånger så mycket på militärutgifter som Ryssland gör. Parterna kan heller inte jämföras i aggressivitet.

Som nation ska Sverige eftersträva frihet och oberoende, men det får inte hindra oss från politiska ställningstaganden. Sverige måste säga ifrån mot stormaktsövergrepp, vårt land måste vara en röst för fred och nedrustning i världen.

uppirok

Vänsterns slocknande i Sverige lämnar ett politisk vakuum. Vårt land skulle behöva ett fredsparti. Funnes ett sådant parti idag skulle det motsätta sig både NATO:s inringning av Ryssland och västs nu aktuella sanktioner.

Observera:

• Innebörden av en sådan linje är naturligtvis inte att frånsäga sig svenskt oberoende.

• Inte heller behöver den betyda att förhålla sig okritisk till rysk politik.

invae

 

ETT VIKTIGT MOMENT i sammanhanget är flyktingpolitiken. Här finns i högsta grad en koppling till geopolitiken. Det är ju de många krigen som genererar flyktingströmmar!

Sverigedemokraternas linje är att flyktingar ska hjälpas på plats, iofs inte fel.

En radikalare linje vore att intressera sig för de krig som tvingar människor från sina hem och vad som kan göras för att få stopp på krigandet. 

Dessa krig är ju inga naturkatastrofer, oåtkomliga för politiska åtgärder. De har drivits fram genom maktpolitik, där man inte givit plats för verkliga försök till fredliga lösningar. Jag hänvisar åter till fredsforskaren Jan Öberg – se denna film!

Det är ett i högsta grad svenskt intresse att försöka motverka flyktingströmmar.

migverk2

 

Läs mer

Hur farlig är ryssen?

Rysk horisont

Ondskans imperium

Ukrainafrivillliga

ukrainafrivilliga

Ebola – vad gör Sverige?

Det hjälps inte – innan jag kan påbörja SvP-temat måste jag få sticka emellan med även denna bloggtext, om Ebola.

ebola1

Ur Folkhälsomyndighetens information om detta virus:

”Sjukdomsinformation om ebolavirusinfektion

Ebolavirus kan orsaka blödarfeber (hemorragisk feber) med hög dödlighet och utbrott av sjukdomen förekommer med jämna mellanrum i Central- och Västafrika. Viruset upptäcktes för första gången 1976 i Demokratiska republiken Kongo.

Vad orsakar Ebolavirusinfektion och hur sprids det? 

Ebolavirus är ett RNA virus som tillhör virusfamiljen filovirus som orsakar blödarfeber i samma virusfamilj ingår Marburgvirus.

Idag anses den naturliga värden vara fladdermöss (fruit bats). Virus överförs till människor från dessa fladdermöss. Ebolavirus smittar mellan människor genom infekterade kroppsvätskor såsom saliv och blod, vilket innebär en risk för vårdpersonal. En ytterligare risk för virusspridning är kontakt med döda kroppar under förberedande och genomförande av begravning.

Symtom och komplikationer

Inkubationstiden för Ebolavirusinfektion är mellan 2-21 dagar. Patienten insjuknar snabbt i influensaliknande symptom som hög feber, huvudvärk och muskelsmärtor. I slutet av sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar på huden och i inre organ. Dödligheten är upp till 90 procent.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs genom detektion av virusets arvsmassa med molekylärbiologiska metoder. Senare i sjukdomsförloppet kan virusspecifika antikroppar påvisas i blod från patienten.

Specifik behandling saknas och det finns inget vaccin.”

afr2

På en annan fhm-sida återfinns dock en lugnande text:

”Utbrott av ebolavirus i Guinea

Hittills har över 220 fall med symtom som kan överensstämma med Ebola Virus Disease (EVD) rapporterats från det pågående utbrottet i västra Afrika och fler än 140 personer har avlidit.

Utbrottet är mycket stort och spritt över ett omfattande geografiskt område men nu minskar antalet nya fall påtagligt och det geografiska området där en spridning fortfarande sker har minskat väsentligt i omfattning. Uppenbarligen börjar de omfattande åtgärderna som vidtagits nu få en tydlig effekt.”

who

Men den texten var från den 23 mars 2014.

I en fhm-text av från den 11 juni kan man nu  istället läsa:

”Ebolautbrottet i Västafrika fortsätter

Totalt antal fall uppges nu vara 351, varav 210 är laboratorieverifierade, 83 fall beskrivs som troliga fall och 58 är misstänkta fall. Av de 344 fallen är 226 avlidna.”

I dagsläge kan åtminstone tre länder i Västafrika vara drabbade: Guinea, Liberia och Sierra Leone.

mele

 

Aftonbladet den 21 juni:

”Ebola är okontrollerbart”

Det var i slutet av förra året eller precis i början av 2014 som det nuvarande utbrottet startade i Guinea. Utbrottet verkade först mattas men de senaste veckorna har läget blivit allvarligare. Bland annat har viruset spridits till Liberias huvudstad, rapporterar AP.

Mer än 330 personer har dött i utbrottet, vilket gör det till det allvarligaste någonsin. Det första utbrottet, som startade i Kongo 1976, skörade 280 människoliv enligt FN-organet WHO.

– Det här är det största utbrottet någonsin och fler har dött än vid tidigare tillfällen, det är aldrig tidigare skådat, säger Armand Sprecher, expert på allmänhälsa vid Läkare utan gränser, till AP.”

– Sanningen är att epidemin nu kommer i en andra våg. Och jag anser att den är totalt utom kontroll.

”Viruset finns nu på flera olika platser i västra Afrika och det rör sig också mellan flera länder. Dessutom ligger utbrottets epicentrum i den guineanska staden Gueckedou, en knutpunkt för människor som reser i regionen.

Enligt Bart Janssens har också ignorans från de drabbade ländernas regeringar också gjort att viruset kunnat spridas snabbt. Han kritiserar WHO för att inte pressa länderna tillräckligt.

– Det måste till ett ordentligt engagemang från politiskt håll. Det kommer att spridas till andra länder annars, det är säkert, säger Janssens.”

ebolaafr

Avpixlat:

”Den svenska Socialstyrelsen hävdar att man följer utvecklingen, och svenskar i området uppmanas att hålla sig fortlöpande uppdaterade om smittspridningens förlopp. Uppmaningen skall nog inte i första hand ses som riktad till svenska läkare och biståndsarbetare utan i minst lika hög grad till nysvenskar på besök i sina forna hemländer.

Agneta Holmström, som är chef för enheten för smittskydd på Socialstyrelsen, hävdar i ett uttalande till media att risken för att smittan ska sprida sig till Sverige är extremt låg. Detta skall dock ses mer som en vit lögn i syfte att undvika oro och panik bland svenskar. I själva verket är risken mycket stor för att ebolaviruset ska nå Sverige. Det finns nämligen inga krav på läkarkontroller vare sig för återvändande nysvenskar eller nyanlända asylanter och anhöriga från de drabbade länderna.

I stället för att införa sådana rutiner – som i Sverige anses kränkande mot invandrare – väljer Socialstyrelsen att via UD gå ut med små tips till den som reser i de drabbade länderna att tvätta händerna ordentligt. Man avråder alltså inte ens från att resa till de områden där sjukdomen nu härjar som värst, bara att var noga med handhygienen och undvika fysisk kontakt med de som är sjuka.”

Lugnande besked från Socialstyrelsen, således.

afr

Själv känner jag mig ändå inte helt lugnad, av flera skäl:

1. Den afrikanska invandringen till Sverige är numera stor. År 2000 fanns  55.000 afrikaner i Sverige, idag är antalet förmodligen mer än det dubbla.

2. Slappheten från svenska myndigheters sida, hälsokontroller är bara rekommendationer.

3. En slapphet och ansvarslöshet förekommer också från afrikaners sida, som det visat sig genom olika HIV-mäns framfart.

4. Ebola är i normalfallet dödligt, inget vaccin finns.

5. Har vi väl fått in Ebola i Sverige kan det bli svårt eller omöjligt att få stopp på en fortsatt spridning.

stopsv

Klokare blir att stämma i bäcken.

Som Avpixlat är inne på bör resor från Sverige till de drabbade områdena undvikas. En stark avrådan från ansvariga myndigheter bör där vara ett minimum.

Beträffande personer som kommer till Sverige från de drabbade områdena måste en karantän på tre veckor vara ett minimum.

kartago

Situationen aktualiserar förslaget om Safe Haven, som en gång lanserades av britternas Tony Blair. Jimmie Åkesson pläderade vid något tillfälle för Safe Haven, men har sedan tystnad kring detta.

Med Safe Haven skulle vi med automatik kunna upprätthålla en karantän – inte bara för Sveriges del, utan för hela EU.

Men ska Europa egentligen alls behöva ha någon invandring från Afrika? Befolkningsexplosionen där kan inte lösas genom migration. Där skyddsbehov föreligger måste det kunna ombesörjas regionalt,  inom kontinenten.

Sverige måste börja visa självbevarelsedrift.

avpix

SvP?

fraga
Finns det något parti att rösta på i höstens riksdagsval?

Vad som talar för Svenskarnas Parti är uppenbart: man vill utgå från svenska intressen.

Detta innefattar en klart restriktiv linje i invandringspolitiken och krav på förstatligande av bankerna.

Vad jag närmast ska uppehålla mig vid är dock de moment som gör att jag känner tveksamhet inför SvP och måste sätta ett antal frågetecken.

svapfragor

Det gäller i huvudsak:

1. Demokrati

Som jag kunnat uppfatta saken finns i SvP-leden en kluvenhet kring demokrati, en oklarhet om vad man där tycker.

Men är problemet att Sverige idag har för mycket demokrati eller är det att vi har för litet demokrati?

Här finns utrymme för problematiseringar!

2. Rasism

Synen på raser och vilka eventuella konsekvenser som rasskillnader ska kunna få för beviljande av uppehållstillstånd eller medborgarskap kan också behöva benas ut.

u

Ukrainakrisen har aktualiserat ytterligare två moment:

3. Geopolitiken

Kan NATO och Ryssland ses som i huvudsak ”lika goda kålsupare”? Är de ungefär lika starka och lika aggressiva?

Ska Sverige gå med i NATO?

Finns det en rusofobi att bekämpa i Sverige?

Vill SvP vara ett fredsparti?

palmeduva

4.  Våld

Kuppen i Kiev har medfört våld, förföljelse och krig.

I vilken utsträckning tar SvP avstånd från övergreppen och den mentalitet som ligger bakom dem?

odessa2
x

Närmast siktar jag till åtminstone fyra olika texter, som ska resonera utifrån punkterna ovan.

Läs mer

BGF-intervju med Stefan Jacobsson

Tredje partiet

Partitystnad

Inom stora massmedia råder alltså tystnad kring det geopolitiska skeendet i världen, men där växer nu ändå fram vissa mediaalternativ. Jag tänker främst på tidningen Nya Tider och webbsidor som Fria Tider m.fl.

Men hur är det inom partisektorn?

Finns där något alternativ till 7-klövern?

sdtag

Sverigedemokraterna missade tåget, kan man säga.

Efter EU-valet fanns verkligen vissa möjligheter, för en invandringskritisk partigrupp i EU-parlamentet under ledning av Marine Le Pen och franska Front National. SD valde där att hellre låta sina två EU-parlamentariker stå utanför.

Den argumentering som förekommit i sammanhanget har varit svag – man låter i praktiken massmedia diktera sitt agerande.

Kanske kommer SD i en framtid att hamna i ett läge, där man kan undgå kritik från media – men då har man först gjort sig av med all politik som kan misshaga massmedias ägare.

katten

Patrik Ehn i Nationell Idag 23/14:

”Dansk Folkeparti avvisar samarbete med Front National och har varnat SD för att söka sig till Front Nationals grupp. Det hela påminner rom ramsan ’katten på råttan och råttan på repet’. EU- och invandringskritiska partier vill liksom i ramsan skicka riset på det parti som möjligen kan uppfattas som lite mer radikalt än vad det egna partiet gör i hemlandet. Problemet är att SD beskrivs som ’nynazister’ i Fransk vänstermedia och Front National som ’neofascister’ i svenska liberala tidningar, och om media får som de vill så kommer det aldrig någonsin att kunna bildas en nationalistisk grupp i EU-parlamentet, hur stora valframgångar dessa än får i kommande val.”

Jonas De Geer på Motgift, juni 2014:

”….dessa ’högerextrema’ partier som utger sig för att utmana det genomkorrupta politiska etablissemanget har nu fullt upp med att hantera sin respektive beröringsångest för varandra. SD anser sig för ’fina’  för att vara i samma grupp som det liberaliserade Front National, men får ändå inte vara med ännu ’finare’, liberala UKIP. Samtliga betraktar Gyllene Gryning som paria.

’Tyck om oss – se, vi är inte extremister som de där andra’ kvider dessa ’oppositionspartier’, förgäves slickande den hand som ständigt slår dem.”

noll

Fel blev det redan med proklamerandet och tillämpandet av ”nolltolerans” mot en ej närmare definierad ”rasism”. Genom denna förlorade SD bra krafter samtidigt som ett klimat av rädsla och en kultur av tystnad skapades inom partiet. Behandlingen av Thoralf Alfsson och av SDU talar sitt tydliga språk.

Med nolltoleransen och rasismandet tog SD över mycket av Expos värderingar och världsbild – när man istället borde stå för klarsyn och intellektuell hederlighet.

Beträffande politisk korrekthet har Opinionsbildarna en bra formulering i sin skrift ”Kontrollerad Opposition”:

I PK-världen:

• blandas fakta och värderingar samman. Således kan faktauppgifter – även om sakligt riktiga, även om relevanta – avfärdas därför att man upplever dem som ’obehagliga’.

• skiljs inte på deskriptiva och normativa utsagor. Sålunda blandar man samman hur något faktiskt är med hur man tycker att det borde vara.

• används en uppsättning laddade begrepp med oklar innebörd, begrepp vars betydelse aldrig klargörs. Således är Sverige befolkat av ’rasister’ som inte är ’rumsrena’.

• tillämpas en beröringsångest. Således finns en provkarta på kopplingar till stämplade individer eller organisationer, vilka bör undvikas.

• finns ett helt batteri av negativa epitet för att stämpla ut individer och organisationer som anses hysa icke-önskvärda åsikter eller hållningar. Således är världen svart-vit, befolkad av bara onda eller goda människor.

• ska opposition mötas genom isolering, mobbning och utfrysning. Således ska tolerans uppnås med intolerans.

• tillmäts proklamerade intentioner och goda avsikter med vissa handlingar större betydelse än deras faktiska resultat. Således kan det ske en ansvarsbefrielse.

• förväxlas en verklig situation med en tänkt och önskad. Således ses inte massinvandring som något problem, eftersom den skulle bli lönsam om ’bara’ alla kom i arbete.

• ges vissa grupper ett privilegium av att lätt få känna sig kränkta. Således kan ett ordval betraktas som allvarligare än en ett fysiskt angrepp. Bisak görs ofta till huvudsak, huvudsak till bisak.

• får gamla begrepp nya innebörder. Således vill kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth stoppa presstöd till bl.a. Nya Tider – i demokratins namn.

• används begrepp med oklar och glidande innebörd, som ’allas lika värde’  och ’mänskliga rättigheter’. Således ska alla människor i världen ha rätt att bo i Sverige, med rätt till svenska bidrag.

De politiskt korrekta blandar samman frihetsrättigheter – som kan tillkomma envar – och sociala rättigheter – som någon måste tillhandahålla.

sdatvgr

Politiskt har nu skett en urvattning så till den grad att partiledare Jimmie Åkesson i en Rosenberg-intervju t.o.m. var osäker på om det finns svenskar (7 minuter in på denna film). Detta ligger i linje med Paula Bielers (redaktör för SD-Kuriren) förnekande av att det finns människoraser. Linus Bylund (pressekreterare för SD) var inne på samma spår, när han angrep Mats Dagerlind för dennes uttalande ”Totalt anser jag att ca 95 % av de som bor här ska vara födda här av svenskfödda föräldrar”.

Sverigedemokraterna ansluter sig till godhetsambitioner med anspråk på att kunna tillgodose allas intressen. Detta tunnar ut kraven inom invandringspolitiken.

SONY DSC

Vidare – Jan Tullberg påtalar i sin bok ”Låsningen”:

”Sverigedemokraternas existens i Sveriges Riksdag gör det svårt att tona ner en eventuell omläggning till en justering, utan varje ändring kommer initialt att utmålas som ett införande av Sverigedemokraternas politik.”

”Är det så att Sverigedemokraterna inte bara tagit debatten, utan också tagit över den kritiska positionen i invandringsfrågan, så att respektabla medelklassakademiker känner beröringsskräck och aktar sig för denna infekterade problematik?”

Sverigedemokraterna orienterar sig alltmer mot mitten, och upptar där ett politiskt utrymme. I kombination med den mekanism som Tullberg påpekar blir resultatet att SD blockerar, blir till hinder mot en radikalisering och ett uppvaknande.

Ingen ”rumsren” debattör kan ju riskera att ”låta som en sverigedemokrat”, än mindre vara mer radikal än SD.

kalottkapat

Till sist har vi SD-företrädaren Julia Kronlids inhämtande av direktiv från kalott-mannen Yonathan Avner Ben Yisrael i denna SJD-film.

x

Politiskt utför har det gått för Sverigedemokraterna sedan riksdagsinträdet 2010. Detta utförsåk kommer – med all sannolikhet – bara att fortsätta ytterligare. Det är svårt att se hur utvecklingen inom Sverigedemokraterna skulle kunna vändas.

Kanske blir partiet kalott-belönat med bättre behandling i massmedia och kan växa väsentligt. Men vad är vunnet politiskt med detta, om partiet i sak sällar sig till 7-klövern, så att denna blir avlöst av en OKTETT?

oktetten

Frågan blir då: finns något alternativ till denna oktett?

• Är Svenskarnas Parti ett alternativ?

• Skulle SvP kunna utvecklas till att bli ett verkligt alternativ?

Det vill jag diskutera i några kommande bloggtexter!

svapfragor

Läs mer

SD – en återvändsgränd?

Israeldemokraterna

En varningssignal

Kapat parti

SD-kritik

Låsningen – en rykare!

Semitiskt samtal

SD-KRITIK

AGENDAJUDAR

Sverigedemokraternas hyckleri

x

Bildmontagen om SD, pdf-fil

Hur farlig är ryssen?

fobiskt

Vi invandringskritiker anklagas ju ofta för ”xenofobi” och ”islamofobi” . Man ställer alltså en sjukdomsdiagnos på oss. För vad innebär egentligen ”fobi”?

Wikipedia:

”Fobi (av grek. φόβος, fobos, ‘fruktan’), kallas en stark upplevelse av rädsla som återkommande infinner sig då en person ställs inför, eller riskerar att ställas inför, ett visst objekt eller en viss situation som personen fruktar. För att betraktas som en fobi behöver rädslan som upplevs vid eller inför exponeringen vara orimlig eller överdriven i intensitet. Det handlar alltså endera om att personen reagerar med rädsla inför ett objekt eller en situation som vanligen inte betraktas som farligt, eller att den rädsla som uppkommer är överdrivet intensiv.”

Det handlar alltså om en irrationell rädsla för något, stark och manisk. En besatthet, negativt.

Gentemot oss invandringskritiker blir klassningen/stämplingen osaklig och orättvis, eftersom vår invandringskritik är rationell – grundad på verkligheten och helt rimliga egenintressen.

Night view of Moscow Red Square, St Basil Temple and Spasskaya T

Annorlunda blir det med den svenska rysskräcken.

Denna är i huvudsak överdriven och starkt irrationell, vill jag hävda.

Fredsforskaren Jan Öberg gav i en RT-intervju nyligen formulerat sig träffsäkert om svensk försvarspolitik:

• Det rimliga borde ju vara att börja med en nykter analys av hotbilder, styrkeförhållanden och säkerhetsläge för att utifrån detta bestämma sig för en säkerhetspolitik.

• Vad som nu sker i Sverige är raka motsatsen: utifrån en önskan om rustningar  bygger politiker och massmedia upp en passande hotbild.

x

Gillar jag  Vladimir Putin?

På den frågan blir mitt svar både ”ja” och ”nej”.

Som jag kunnat uppfatta saken bedriver Putin i nuläget en klok politik.  Den värnar ryska intressen, men det är också en fredspolitik. Fred ligger i allas intresse, gagnar även oss svenskar.

En fredspolitik förtjänar erkännande och uppskattning. Det är konstruktivt att notera bra agerande. Och konstruktiva måste vi försöka vara.

Så här långt gillar jag Putin, men det är inget villkorslöst gillande. Skulle Putin ändra sitt agerande, då skulle min hållning kunna förändras.

(Jag är för övrigt inte okritisk mot RT, Russia Today. Denna TV-kanal har ofta använt samma bedrövliga propagandastämpel som västmedia om  partier som Sverigedemokraterna och Nationella Fronten,  att de skulle vara ”högerextrema”.)

mlp

Nationella Frontens ledare i Frankrike, Marine Le Pen, fick frågor om Putin i en intervju för Der Spiegel.

”SPIEGEL: Do you admire Putin?

Le Pen: I have a certain admiration for Vladimir Putin because he doesn’t allow decisions to be forced upon him by other countries. I think he focuses first and foremost on what is good for Russia and the Russians. As such, I have the same respect for Putin that I do for Ms. Merkel.

SPIEGEL: Putin isn’t a democrat.

Le Pen: Oh really? He isn’t a democrat? There are no elections in Russia?

SPIEGEL:  There is no freedom of the press, for example.

Le Pen: But you think that there is real freedom of the press in France? Ninety-nine percent of the journalists are leftists!

SPIEGEL:  That’s what you think. But journalists aren’t killed and they aren’t locked up.

Le Pen:  To be honest, there are many things said about Russia because they have been demonized for years at the behest of the USA. It is part of the greatness of a European country to develop one’s own opinion and to not view everything through the US lens. We have no lesson to teach Russia if we concurrently roll out the red carpet to Qatar, Saudi Arabia and China.

SPIEGEL: So you are more opposed to the US than you are in favor of Russia?

Le Pen:  The Americans are trying to expand their influence in the world, particularly in Europe. They are defending their own interests, not ours. I am in favor of a multi-polar world in which France once again takes its position as the leader of non-aligned states, not with the US, not with Russia and not with Germany. One should strive to be neither slave nor master.”

Det där sista vill jag särskilt skriva under på. En välvillig hållning till Ryssland behöver inte stå i någon motsättning till en nationell linje med värnande av svenskt oberoende.

natoexpansion

Den bild jag har av Ryssland och Vladimir Putin stämmer ju illa med den bild som massmedia i Sverige förmedlar och den bild som de flesta svenskar har.

Låt mig förtydliga:

1. NATO

Varför lades inte NATO ned efter att  Warszawapakten upplösts 1991?

• Istället har NATO expanderat österut, med 12 nya stater.

• Rysslands militärutgifter uppgår nu till 7% av NATO:s.

• Ryssland har sedan 1991 inte varit krigförande utomlands. Det har däremot NATO, mer än en gång!

Kålsuparteorier saknar verklighetsförankring.

kievodessa

2. Kiev

Bakgrunden till instabiliteten och krigandet i Ukraina idag är den västinitierade statskuppen i Kiev den 22-23 februari 2014.

Presidentvalet den 25 maj skedde i en situation då motståndare till kuppen inte kunde deltaga pga hot, våld och brist på mötesfrihet.

krim

3. Krim

• På Krimhalvön ligger Rysslands viktigaste flottbas, Sevastopol. Genom kuppen i Kiev skulle denna vara hotad.

• Krim har varit ryskt sedan slutet av 1700-talet.

• En stor majoritet av befolkningen där är ryssar.

• I en folkomröstning i mars 2014 uttalade sig drygt 96% av krimborna för anslutning till Ryssland.

• Kosovo fick brytas loss från Serbien år 2008 – varför mäta med så olika mått?

fzon

4. Donbas

Mot östra Ukraina för Kievregimen nu ett fullskaligt krig, med insats av stridsvagnar, militärhelikoptrar och jaktflyg.  Över bostadsområden regnar bomber och granater. Infrastrukturen i området mals ned – människor som inte skadas eller dödas av explosionerna blir i stor omfattning utan mat och vatten, el och bostad.

Nu går Kiev med på att upprätta ”humanitära korridorer”, så att kvinnor och barn kan evakueras till Ryssland. Etnisk rensning  kallades sådant under Balkankrigen. Viljeinriktningen har man inte dolt – de 8 miljonerna ryssar i Ukraina vill Kiev bli av med.  Som t ex  Julia Timosjenko gav drastiskt uttryck för i ett telefonsamtal.

Med ”banditer” vägrar han förhandla, den nye presidenten i Kiev. Petro Porosjenko.

bildt

Nya Tider 24/14:

”… svensk gammelmedia aktivt deltar i den krigspropaganda som mörklägger de omfattande krigsbrotten.

TT och andra svenska nyhetsmedia har fört det svenska folket bakom ljuset genom att påskina att attacken mot stadshuset skulle vara en del av pågående strider mellan beväpnade separatister och styrkor lojala med Kiev. I staden Luhansk pågick inga sådana strider. Det var bara civila som dog och skadades. Det finns omfattande foto- och filmmaterial som styrker detta.

Att sätta in stridsflyg mot civila är ett av de allvarligaste krigsbrotten som kan begås och strider mot internationell lag. Detta argument har tidigare använts av USA och dess allierade för att införa flygförbudszoner i bland annat Irak och Libyen. I detta fall har dock västs politiska ledningar valt att tiga. Sveriges regering har inte heller fördömt attacken.  Tvärtom så är Sverige, genom Carl Bildts försorg, ett av tre europeiska länder som förbehållslöst ställer sig bakom Kievs så kallade ”antiterroristoperation” i östra Ukraina. De andra två länderna är Luxemburg och Litauen.

Var är kraven på flygförbudszoner nu?”

lugansk

Noterbart är att många av de ryska ukrainaflyktingarna hamnar på Krim. Där råder fred, där finns fysisk trygghet.

sanktioner

Nu trummas det för sanktioner mot Ryssland, från USA och NATO, EU och Sveriges utrikesminister.  Vad tror man sig kunna uppnå med det? Förväntar man sig att Ryssland ska överge befolkningen på Krim, utlämna den till Porosjenko?

I dagarna har D-dagen den 6 juni ihågkommits och därvid framställs det lätt som att den markerade ”början till slutet” på kriget i Europa. Sanningen är ju att sommaren 1944 var Hitlerväldet i praktiken redan besegrat av Röda Armén, men till ett oerhört högt pris. Slutsiffran hamnade på nära 28 miljoner döda.

Ryssarna vet vad krig innebär, och de önskar fred. Men de har också en stolthet, böjer sig knappast för utpressning. De vill  mötas av viss respekt, med utrymme för saklig dialog.

Precis som vi invandringskritiker.

rfmarke

Läs mer

Farfars blogg om Putin

Galne Gunnar om Ukraina

Hets mot folkgrupp

Ondskans imperium

Rysk horisont

Satans mördare

Sverige och NATO

Israeldemokraterna

I EU-valet lade jag min röst på Sverigedemokraterna. Är det någon politiker som jag har ett väldigt högt förtroende för, så är det Marine Le Pen i Frankrike.

mlp

Med en röst på SD hoppades jag kunna stärka den allians i EU-parlamentet, som Nationella Fronten vill skapa. SD-ledningen hade ju ställt i utsikt att kunna medverka i den planerade NF-alliansen.

Samtidigt hade jag ju mina farhågor. Det bara känns som att NF är äkta vara på ett sätt som SD inte är.

Ett belägg för den saken kom med de famösa youtube-klippen med Julia Kronlid, utrikespolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Kolla här så förstår du kanske vad jag menar.  Titeln ”Bravo” ska uppfattas som sarkasm:

I filmen blev det ju mindre av dialog än av monolog, från Yonathan Avner Ben Yisrael.

Det finns dock även en annan film från ”Swedish Jewish Dialogue”. Där försöker Julia Kronlid själv få något sagt, på engelska.

Det kronlidska tänkandet beträffande Ukraina berörs här.

Filmen väcker även andra reflexioner:

Israelen plussar för Israel som ett land med ”diversity”, dvs ”mångfald”.

Är det en målsättning också för SD, som mannen förväntar sig?

Och stämmer det för Israels räkning, som en verklighetsbeskrivning?!

Soviet Officials on May Day

Det främsta argumentet mot SKP på 50-talet var ju att det var Moskvastyrt. Det var inte ett svenskt parti.

Ett motsvarande scenario blir nu allt tydligare beträffande SD. Partiet inhämtar instruktioner från främmande makt.

x

De här SJD-filmerna ger kanske en förklaring till toppstyrningen och tystnadskulturen inom Sverigedemokraterna, till varför så många bra krafter drivits ut ur partiet. Istället kommer nu alla dessa stolpskott på rad.

jc

Funktionen av SD framstår allt tydligare: att fånga upp och oskadliggöra en möjlig opposition.

Flygförbudszon?

nofly

Det första offret i krig är som bekant sanningen.

Kring Ukraina överträffar svenska massmedia sig själva. Sedan länge har Kievregimen bedrivit ett krig mot befolkningen i östra Ukraina.

Så snart Petro Porosjenko vunnit presidentvalet trappades detta kraftigt upp, med granatattacker mot bostadsområden och skolor. Bara på en dag dödades ett 50-tal rebeller. Inget av detta uppmärksammades i svenska TV-nyheter.

Så här rapporterade däremot RT:

Plötsligt blev idag svenska TV-tittare påminda om att ett krig ändå pågår i östra Ukraina. En Kiev-helikopter hade skjutits ned, och det var ”allvarligt”.

Minns du Libyenkriget 2011?

Som det framställdes var rebeller i Benghazi hotade av Al-Gathafi. För att skydda dem från flygangrepp genomdrevs att FN-beslut om ”flygförbudzon”.

fz1

NATO fick genomföra flygförbudet. Resultatet blev ett 6 månaders bombkrig mot regeringsstyrkorna i Tripolis, vilket slutligen gav rebellerna segern. De kunde ta Al-Gathafi tillfånga och tortera ihjäl honom.

Tänk om Ryssland – grannland till Ukraina och med miljoner ryssar som invånare i östra Ukraina – nu skulle göra något motsvarande! Tänk om ryssarna skulle proklamera en flygförbudszon över delar av Ukraina, bomba sönder de ukrainska stridskrafterna och ta Petro Porosjenko tillfånga?

fz2

Det är knappast ett realistiskt scenario.
Det är heller inget jag skulle förorda.

Däremot skulle ju ryssarna kunna förse rebellerna med ett bra luftvärn, precis som USA under Afghanistankriget 1979-89 försåg rebellerna där och då med Stingermissiler. Det skulle kunna utgöra ett mått av skydd för civilbefolkningen Donetsk mot granatattacker och bomber. Försvarsåtgärder.

stinger

Frågan är väl om inte just det är vad som nu har skett. Den nu nedskjutna Kievhelikoptern är ju inte den första som skjutits ned av rebellerna.

Om Kievregimen vill slippa fler dödade i detta krig finns ett mycket enkelt recept: avblås den militära offensiven!

Inled istället förhandlingar med företrädare för befolkningen i Donetsk.

Gå med på en lösning som ger mer regionalt självbestämmande.

blod

Petro Porosjenko har blod på sina händer.

x

Läs mer

Neil Clark: Just imagine…

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 158 andra följare