• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Otillåten manifestation


Under lördagen hölls en otillåten demonstration i Stockholm. Mitt i centrum, på Mynttorget. Just under julhandeln, dessutom i samband med Nobelfestligheterna.

Polisen tvingades göra stora avspärrningar. Många julklappshandlare och andra konsumenter tvingades till olägenheter, det kunde bli fråga om stora omvägar.

Det säger sig självt, att den omfattande polisinsatsen dessutom kostar svenska skattebetalare stora summor.

Det var alltså både fel plats och fel tid för en demonstration.

Framförallt var det fel människor som demonstrerade.

Det handlade om HÖGEREXTREMISTER, varav samtliga hade brotts- och våldsanknytning.  Antingen hade de någon gång tidigare i sitt liv begått något brott eller så skulle de kunna komma att göra det i framtiden.

Mycket riktigt genererade demonstrationen våldshandlingar. Det kastades flaskor och andra föremål mot människor. Möjligen blev någon därvid skadad, i varje fall måste polisen omhänderta några personer.

Hur utmanande demonstrationen var framgick också genom den upprördhet som den framkallade hos ett antal antirasister på plats.


Allt det här avslöjades genom en föredömlig journalistisk insats från en ung reporter på SVT:s Rapport:

Som framgår av filmklippet delger SVT-reportern polisen beskedet om olämpligheten av denna extrema manifestation.

Polisbefäl på platsen verkade dock inte benägen att ställa sig till efterrättelse, utan framhärdade i en olämplig åsikt, helt på tvärs mot den som företräds av vår public-service-TV.

Kan detta vara något för den pågående Westerbergutredningen om  främlingsfientlighet att titta närmare på?

Det inträffade kan möjligen betraktas även ur ett annat perspektiv, som här på Blågula frågors webbsida:

Se även: Merit Wager om Expos Daniel Poohl – Finland är inte Sverige…

PS – demonstrationer för och nu: