• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Liberala överbud


Konkurrensen är hård bland godisterna.

I början av 90-talet kunde märkas att Socialdemokraterna, och Moderaterna och Centern var de partier som i någon mån höll igen beträffande invandringen, medan Vänsterpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet mer profilerade sig som ekonomiskt och socialt ansvarslösa.

Miljöpartiet knaprade efterhand åt sig en till synes ointaglig tätposition: ”allt åt alla – genast!”

Under ledarskap av Lennart Daléus och Maud Olofsson gick Centern samtidigt över till den sorglöst goda sidan. Med Annie Lööf tävlar man rentav med Miljöpartiet om en tätposition.

En förskjutning inträffade även med Socialdemokraterna under Mona Sahlin och med Moderaterna under Fredrik Reinfeldt.

Samtidigt visade Folkpartiet ett tag tecken på tillnyktring, genom sitt tal om ”språktest” för dem som vill få svenska medborgarskap. Fp lyfte också fram konsekvenser av den förda invandringspolitiken (”utanförskapsområden”). Mycket av detta berodde på insatser från Mauricio Rojas.


Mauricio Rojas har nu drivits i exil – en andra sådan (den första från militärjuntans Chile).  Med Rojas i Spanien tycks Folkpartiet åter ha ”blivit sig självt”.

Jag skrev nyligen om riksdagen som ett ”dårhus”. Denna text ska handla om ett annat dårhus: Landstingshuset i Stockholm.

Närmare bestämt syftar jag på Folkpartiets företrädare i Stockholms Läns Landsting.

Genom Merit Wagers blogg blev jag uppmärksam på ett upprop som fp-politikerna Birgitta Rydberg, sjukvårdslandstingsråd, och Anna Starbrink, kulturlandstingsråd, skrivit under. Det är initierat av Röda Korset och handlar om fri sjukvård till utlänningar som illegalt uppehåller sig i Sverige.

Så här skriver folkpartisterna:

”I maj presenterades den statliga utredningen om vård för papperslösa. Utredningen föreslog att landstingen ska erbjuda papperslösa vård, på samma villkor som andra. Ännu har regeringen inte skickat utredningen på remiss. Folkpartiets landstingsledamöter i Stockholms län skriver nu på uppropet för att ge alla, även papperslösa, rätt till vård.

– Vi står självklart upp för alla människors rätt till vård. Vi i vårt landsting har gjort allt vi själva kan för att lösa situationen men en långsiktig lösning kräver en nationell reglering. Den regleringen finns nu förberedd genom utredningen – som dock ännu inte ens skickats på lagrådsremiss, säger landstingsrådet Anna Starbrink (FP).

– Att ge alla människor vård är ingenting annat än grundläggande medicinsk etik. Det är anmärkningsvärt att regeringen efter att ha fått ett utredningsförslag låter frågan vila i byrålådan. De papperslösa som behöver vård kan inte vänta, säger landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP). 

De papperslösa är ingen röststark grupp och hamnar lätt utanför dagordningen, i det glömda Sverige. För oss som socialt ansvarstagande liberaler är det självklart att driva deras rättigheter – för oss är patienten, oavsett vem det är, alltid viktigast. Att nekas vård, eller själv avstå vård och äventyra sin hälsa av rädsla för att rapporteras och riskera utvisning, är omänskligt. Det valet ska inte människor, eller vårdpersonal, behöva göra.

Vården behöver bli en frizon, säger Anna Starbrink (FP) och Birgitta Rydberg (FP), för Folkpartiets landstingsgrupp i Stockholms län.”

Rätt har fp-politikerna förvisso i konstaterandet att ”de papperslösa är ingen röststark grupp”…

Bara vårt lands egna medborgare har ju rösträtt i Sverige. Det är en ordning som råder i de flesta av världens demokratier. I de flesta länder gäller dessutom att statens och kommunernas ekonomiska åtaganden omfattar bara de i landet fast boende, med uppehållstillstånd.

I Sverige ska tydligen en annan ordning råda.  Av Folkpartiets 14 ordinarie ledamöter i SLL har 12 sällat sig till Rydberg/Starbrink, och undertecknat.

Merit Wager:

”Om det vore allmänt okunniga, godhjärtade människor utan något som helst ansvar för skattemedel eller annat, som framförde sådana här åsikter, skulle man kunna förstå det. De behöver inte tänka igenom ordentligt vad de säger, de behöver inte göra konsekvensanalyser eller ta ett faktiskt ansvar för andra människors – skattebetalares – pengar.

Men här handlar det om välavlönade karriärpolitiker som uttrycker sig på ett sätt som gör att man baxnar.”

Resurserna är begränsade.  Prioriteringar måste göras och målkonflikter hanteras. Det är politikens  själva kärna. Politiskt förtroendevalda som inte begripit detta blir direkt livsfarliga.

Vi har redan sjukvårdsköer och väntetider, överbeläggningar och personal som ”går på knäna”.   Ökade åtaganden kommer att öka dessa problem, några drabbas, några tvingas betala.

• På en webbsida såg jag bilder på sjukvårdselever som manifesterade för vård att ”papperslösa”.

• På en annan webbsida fann jag bild på en gammal kvinna som svultit ihjäl – hon hade som yrkesaktiv själv varit sjuksköterska.

Bakom all den förmenta godheten grinar alltså något helt annat.

USA har sitt militär-industriella komplex. Sverige har ett motsvarande gigantiskt maktkomplex av särintressen – det invandringspolitiska. Många är de, som nu tjänar grova pengar på all ”godhet”.

Och många är de, som lyckats intala sig själva att tro på galenskaperna – alla ”nyttiga idioter”.