• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Jag hade fel: SVERIGEDEMOKRATERNA

sdatvgr

En fortsättning på temat från förra bloggtexten – här om Sverigedemokraterna.

På SD:s riksårsmöte 2005 medverkade jag till att sittande partiordförande Mikael Jansson inte blev omvald utan ersattes med Jimmie Åkesson, då SDU-ordförande.

Med facit i hand känner jag nu tveksamhet till det agerandet. Partiet har utvecklats i fel riktning!

mj

Mikael Jansson hade suttit som partiordförande i 10 år. Det var 1995 som han tog över efter Anders Klarström.

En del grova överfall gjorde snart att SD under Jansson drog sig för att ordna offentliga möten. Det blev inte mycket av utåtriktade initiativ från SD, inom Stockholmsdistriktet märktes detta.

Mot denna passivitet växte i början av 2000-talet fram en opposition i framförallt Skåne-Blekinge. Från Stockholm var vi några som anslöt oss.  Till oppositionen hörde även SDU.  Två fraktioner hade uppstått – ”bunkergänget” och ”förnyarna”.

Efter riksårsmötet 2004 var ”förnyarna” i majoritet i partistyrelsen, med en rösts övervikt.  Mikael Jansson satt alltjämt som ordförande. Jag hade valts till partisekreterare. Det blev strider om allt och ständiga omröstningar, vilket förlamade styrelsearbetet.

Som en naturlig väg bort från detta låsta läge framstod ett byte av partiordförande. Inför riksårsmötet 2005 kandiderade Jimmie Åkesson, uppbackad av en väloljad kampanjorganisation kring SDU och Skånedistriktet.

jasd

På mötet tillhörde jag dem som pläderade för att Åkesson skulle väljas, men det var inte av politiska skäl, utan därför att jag bedömde att han och kretsen kring honom – Björn Söder, Richard Jomshof och Mattias Karlsson – skulle ge de bästa förutsättningarna för en nystart av partiverksamheten.

Ett moment som talade i den riktningen var det goda samarbete som jag tidigare haft med Björn Söder beträffande grundkursen.

I motsatt riktning talade iofs det arbete som Kenneth Sandberg och jag bedrivit för ett 33-punktsprogram kring invandringen. Entusiasmen för detta var påfallande begränsad från Jimmie Åkessons sida. Från ”bunkerfalangen” hade vi där ett bättre stöd. Så strikt politiskt var det långtifrån självklart för mig att stöda Åkessons kandidatur.

Men Jimmie Åkesson var en duktig debattör, vilket också hade betydelse. Den talangen skulle tydligt märkas  i TV4-debatten 2007 med Mona Sahlin, som där mosades.  Se 2.20 in i denna film:

Ändå är det ”försiktighet” som präglat Jimmie Åkessons tid som SD-ordförande. Det framstår nu som ett misstag att ha låtit honom och hans krets få makten över partiet. Det hade varit bättre att antingen låta Mikael Jansson fortsätta eller att helt lägga ned partiet!

En nedläggning skulle ha lämnat plats för framväxten av ett nytt sverigevänligt parti. Nu har SD genom sin existens kunnat blockera den möjligheten.


mattanEtt tidigt uttryck för SD-ledningens ”försiktighet” var hur 33-punktprogrammet sopades under mattan. Kenneth Sandberg och jag hade lyckats genomdriva ett ställningstagande för detta från riksårsmötet 2005, även om Mattias Karlsson argumenterat mot.  Vi fick majoritet för de 33 punkterna, så partiet stod bakom dem.

Istället för att driva dessa krav talade SD-ledningen bara om att Sverige inte skulle ha mer invandring än våra grannländer. I ett skede argumenterade man t.o.m för mer av generositet än andra partier (fler kvotflyktingar).

Inte heller gjordes någon distinktion mellan olika slags invandring. Man lyfte inte fram probleminvandringen från just Afrika och Västra Asien som något att helt stoppa.

invstopp


 

Denna återhållsamhet, i kombination med pk-demoniseringen av Sverigedemokraterna, skapade en politisk blockering. Inget annat riksdagsparti kunde ju driva samma krav som det ”hemska” SD – än mindre gå längre. En total låsning följde, med en allt extremare svensk invandringspolitik.

Sverigedemokraterna förvandlades till en politisk stoppkloss, som i praktiken medverkade till en politik rakt motsatt den som partiet en gång bildats för att befrämja.

Detta skulle inte ha inträffat, om partiledningen hade följt beslutet från Riksårsmötet 2005. Då skulle ett utrymme ha givits för andra riksdagspartier att intaga åtminstone tillnärmelsevis kloka positioner kring invandringen, utan att det blev att ”låta som SD”.

sdkloss

Denna brist på politiska krav har gått hand-i-hand med ett övertagande av kulturmarxisternas språkbruk, världsbild och värderingar. Således talar SD-företrädare om ”rasism” på samma sätt som Expo.

Likaså har SD-ledningen okritiskt svängt sig med många andra pk-begrepp, som ”värdegrund”, ”mänskliga rättigheter”, ”tolerans”, ”rumsren”, ”hålla rent”, osv. Man vill vara ett ”antirasistiskt mittenparti”.

Grundkursens kapitel 7 hade utgjort ett angrepp på Expos människosyn och världsbild, men också grundkursen stoppades undan. Något annat material för medlemsskolning har sedan inte utvecklats.

SD-ledningen söker gillande från fel håll – från just de krafter som är våra fiender, och i sin praktik gång på gång visat att så är fallet.

Varför gör man så?!

inmalad

Samtidigt har den nya ledningen med frenesi gjort sig av med bra krafter, genom återkommande uteslutningar.

”NOLLTOLERANS MOT RASISM”.

Vad lägger man då in i begreppet ”rasism”? Jag har inte hört att man klargjort innebörden av det begrepp man här använder!

Som exempel på en grund till uteslutning har figurerat användning av begreppet ”skäggebarn” för att beteckna det som lögnaktigt kallas ”ensamkommande flyktingbarn”.

Läsande av ”fel” böcker/tidningar eller länkande till fel webbsidor kan också göra att en medlem lever ”farligt”. Inom partiet har skapats ett klimat av ängslighet och likriktning.

Man förminskar sina medlemmar istället för att försöka få dem att växa.

Jan Tullberg:

”I ett auktoritärt system tvingas alla att anpassa sig för att komma igenom censurens filter. Det är lätt att bli svartlistad av motståndare och bli bedömd som belastande sällskap av mjukisar som i någon mån har tillgång till den offentliga scenen. Jag kritiserar inte dem som försöker, och hittar kompromisslösningar, för att göra moraliskt eller taktiskt fel. Som i en diktatur är det svårt att hitta den optimala kombinationen mellan det önskvärda och det genomförbara inom systemets ramar.

Också de som arbetar inom ramarna kan mer tänja på ramarna än de befäster dem. Det är lätt att man som rak radikal retar sig på den mjukes försiktighet. Men jag tror de måste få tid att stegvis komma ut ur garderoben. Detta gäller dock knappast personer som odlar sin egen image genom hätska angrepp på mer radikala kritiker. I sakfrågor har alla naturligtvis goda skäl att driva sin egen uppfattning mot andras, men i den aktiviteten ingår inte att delta i allmän mobbning för att ställa in sig hos makten. Med den strategin blir stödet till mobbningen mer betydelsefullt än stödet till reformism.”


 

tradet

Från SD-ledningen har man också uttryckt sig negativt om ”utomparlamentariska metoder”.

Hur mycket rösträtt skulle idag finnas i Sverige, om det inte tidigare förekommit möten och demonstrationer, opinionsbildning och organisering?!

Det senaste är ställningstagandet från Mattias Karlsson mot Folkets Demonstration. Hans kritik gällde att i publiken stod personer som han ogillade – ”neofascister”. Vad blir logiken i detta?  Offentliga möten bygger ju på att envar som vill komma för att lyssna får göra det!

Dessförinnan tog SD-ledningen ställning mot Salemmanifestationerna. Sedan uteslutningen av SDU, som arrangerat många demonstrationer. Man motverkar konsekvent en folklig aktivering och organisering, ställer sig i vägen för ett politiskt medvetandegörande.

I linje med denna hållning har SD-ledningen även motarbetat distributionen av invandringskritiska tabloider. Samtidigt kan SD:s eget material för hushållsutdelning vara ganska intetsägande.

sdisrael

Är det överhuvudtaget försvar av svenska intressen som står i fokus för Sverigedemokraternas verksamhet?

Man har inte stuckit under stol med att vara sionister – säger sig själva vara riksdagens mest israelvänliga parti.

Anklagelser om ”antisemitism” ligger nära för dem, mot den som kritiserar Israels politik eller vill  problematisera användningen av judisk makt.

Björn Söder – då SD:s partisekreterare – hamnade i medialt blåsväder hösten 2014, efter att i en DN-intervju låtit förstå att han föreställer sig att det existerar etniska svenskar. Willy Silberstein från ”Svenska Kommittén Mot Antisemitism” gick till angrepp i TV-rutan. I februari 2015 hade Söder – i all hast – plockats bort från posten som partisekreterare och ersatts med Richard Jomshof.

Sverigedemokraternas lojaliteter med staten Israel är kanske förklaringen till att man haft så svårt att ta ställning mot USA:s krigspolitik. Lögnerna kring 9/11 och WTC 2001 – att det skulle vara muslimer bakom dessa terrordåd – sväljer man.

SD förhåller sig också anmärkningsvärt okritiskt till massmedias propaganda för ryssfientlighet.

sdfobin


Det senaste är Stefan Jacobssons presentation av SD:s skolpolitik, där han argumenterar för att de bästa lärarna ska satsas på ”de nyanlända”.

Detta gör Jacobsson utan att problematisera. Decenniers erfarenhet visar ju hur uppehållstillstånd kunnat utverkas utan att några skyddsbehov föreligger, genom att man väntar sig in och får barn att rota sig.

Helt nyligen har också SD i Hallstahammar (f.ö. där Eva Bergqvist bodde, redaktör för Fri Information) ställt sig bakom att kommunen tar lån för att finansiera lägenheter åt ”ensamkommande” utlänningar.

Självutplåning och ”godhet”, en generositet med skattemedel, är ledsjärna även inom Sverigedemokraterna.

welcome2

Vi svenskar måste istället försvara oss, mot ett existentiellt hot!

Som år 2010 angavs i slutordet till ”Vitbok.se” rör det sig om två processer:

1. Nedmonteringen av välfärdssamhället, med dess demokrati, fysiska trygghet och ekonomiska standard.

2. Utbytet av det svenska folket.”

SD-Kuriren vägrade att ta in en annons för denna bok.

sdannons


Efter höstens migrant-tsunami – som tvingat andra riksdagspartier att revidera sina positioner inom invandringspolitiken – måste Sverigedemokraterna stå för en mer radikal hållning.

Konkret skulle det betyda att Sverige:

•  säger upp sin anslutning till FN:s föråldrade flyktingkonvention

•  helt stoppar bidragsströsslet över ”nyanlända”.


bssforst

Jo, en sak till:

Dagens SD-företrädare får inte falla in i det rutinmässiga svartmålandet av tidiga invandringskritiker inom BSS och Sverigedemokraterna.

För de allmänna anklagelser om extremism som framförts har inte mycket av belägg presenterats. Fantasifulla påståenden från t ex en mytoman och notorisk lögnare som Stefan Löfven förtjänar inte att tas på allvar.

Tidiga invandringskritiker var hedervärda svenskar, som utan hägrande karriär eller materiella förmåner för egen del reagerade mot orättvisor och vansinne. För detta förtjänar de uppskattning och respekt, inte förtal!

Smutskastning i massmedia är ingenting att ta på allvar – så mycket bör envar nu ha hunnit lära sig…


Mer

https://www.youtube.com/results?search_query=SD-arkivet

http://www.janmilld.se/sd/norrland/

http://www.janmilld.se/sdkritik.html

https://janmilld.wordpress.com/2010/08/23/en-varningssignal/

https://janmilld.wordpress.com/2016/02/03/protester-mot-protest/

https://www.youtube.com/watch?v=vSc7MeEoeE0

https://www.youtube.com/watch?v=X4hbkWKE9MQ

https://www.youtube.com/watch?v=86ohzlsKngQ

https://www.youtube.com/watch?v=PaS8X-C32Gc

http://petterssonsblogg.se/2016/04/02/sd-sager-ja-till-befolkningsutbyte/

http://www.friatider.se/formgren-karlsson-agerar-som-mobbaren-p-skolg-rden

http://www.friatider.se/sds-interndiktatur-ang-r-oss-alla

http://wärmler.se/vad-ska-vi-medborgare-gora/


46 svar

 1. Du har så rätt.
  Men… vad ser du för väg framåt?
  Själv hoppas jag på att Kasselstrand skall starta ett nytt parti som arbetar för de etniska svenskarnas intressen. Vad tror du om det?

 2. Jag delar din uppfattning. Det finns helt klart plats för ett nytt parti enligt den modell du beskriver, men så har vi fyraprocentsspärren.

  Jag betvivlar, med det du beskriver, att SD kommer ställa sig positiva till valsamverkan. Eftersom de andra partierna bedriver SD-light-politiken idag finns det heller ingen plats för SD längre.

  Ett nytt parti är inte bara logiskt, det kan vara nödvändigt. Samtidigt kommer de som startar ett sådant parti riskera att splittra Sverigevänner, vilket givetvis borde undvikas.

  Följaktligen är Valsamverkanspartiet det enda parti som kan lösa problemet. Valsamverkanspartiet kan heller inte anklagas för rasism eftersom alla partier är inbjudna.

 3. TOPPARNA i MAKT + POLITIK = SANT

  men när topparna i SD förrådde egna medlemmar till STASI/EXPO och MSM då var måttet rågat!

 4. Det finns ju fortfarande enstaka invandringskritiska företrädare för partiet som inte har blivit uteslutna. En av de främre och mer kända är förmodligen Thoralf Alfsson. Dock verkar han vara väldigt lojal mot partiet trots att dom har behandlat honom väldigt illa. Dom petade honom från riksdagslistan och har även uppmanat honom att lägga ner sin populära blogg. Vad anser du om sådana obstruerande medlemmar? Borde dom bli kvar och vara motvalls kärring så länge det går eller hoppa över till ett nytt parti om nu Kasselstrand och Hahne får tummarna loss.

 5. Ett nytt parti med Gustav Kasselstrand som partiledare, är okej för mig.

  Vi måste få SD anhängare att se elefanten i partiet och dess agenda Elefanten är sionist judarna och deras agenda är att ta makten i alla västländer med ZOG = zionist occupation government. Se denna video; https://youtu.be/A8I_Qtb1lf4

  • Det så kallade ZOG, är ett rent fantasifoster.
   De få judar som finns, i bl.a. SDs ledning är en garant för att ” nassar och kommunister” aldrig någonsin kan få sina ”demoniska åsiker” att få fäste.
   Leif Snare
   Judevän och Pingstvän, tillika medlem i SD sedan 2010.

   • Menar du att det finns nazistrar och kommunistrar I SD. Det är ju förfärligt. Jag hoppas att dom aldrig någonsin får fäste med sina demoniska åsikter.
    Michael Nilsson
    Människovän och djurvän, snart medlem i ett nytt svenskt parti.

   • ”Zionist” kan även en icke jude vara, precis som du själv erkänner dig vara gissar jag. ”Judevän” brukar betyda att man är ”Israelvän”, det vill säga det som man i Mellanöstern kallar för ”den sionistiska entiteten”.

   • Kristna sionister är nyttiga idioter.
    Som själv Jesustroende och bibelkunnig, har jag förstått att Jesus genom sin död på korset, upprättade ETT NYTT TESTAMENTE.
    Det nya Israel är den kristna församlingen. De nya israeliterna, eller judarna om du så vill, är de som tror på Jesus som Messias. Det är INTE genom blodsband.
    Ni kristna sionister bygger ert resonemang på känslomässiga argument, och ni har blivit hjärntvättade av propaganda. Bl a att Gud har skapat staten Israel, att judar är Guds folk, att Israel är den enda demokratin i Mellan Östern. Nej, ignoranta, likgiltiga och navelskådare är vad ni är.

   • Om du är en Judevän, då tycker du att det är okej som dina vänner gör i den här videon; https://youtu.be/sgYIMKI2u24

   • Judevänner är bara vänner med judar, ingen annan. Dom jublar när nån säger att man ska massmörda Iraner tex:

    Psykopater med andra ord!

    http://en.islamway.net/article/8496/in-gaza-killed-by-israel-eaten-by-dogs

   • Bra länk med fakta om Isra-hell:

    http://www.ifamericansknew.org/

   • http://www.ifamericansknew.org/stat/usaid.html

    Borde övertyga vem som helst om att Israel har extremt mycket makt i USA (ZOG).

 6. Det går bara att få kontrollerad opposition i det kontrollerade politiska system vi har (media och makten i samma båt). Det gäller i hela västvärlden och Ryssland. Titta bara på hur det är i USA, folk går på Trumps uppenbara lögner om att han skall tala om vem som faktiskt rev WTC husen. Det enda dom kommer få från den sionisten är Infowars versionen om Saudiaraber eller nått annat jidder!

  Läs dessa två artiklar:
  http://www.veteranstoday.com/2016/03/30/muslims2trump/

  Man kan inte vara dollarmiljardär (framför allt inte i NYC) och inte vara en del av etablissemanget. Trump är en fullblodspsykopat som förmodligen inte trodde han kunde vinna detta men såg deltagandet som en fjäder i hatten.

  SD är det sämsta man kan rösta på om man vill landet väl, för det är helt infiltrerat av sionister. Kommer de till makten så blir det samma yttrandefrihetsinskränkningar som i alla andra EU länder (och Ryssland) beträffande andra världskriget. SD kommer ‘täppa till från höger’, med svepskälet att dom är mot rasism. Sen är det adjö med att kritisera judisk makt. Eller att bojkotta Israel.

  http://martinezperspective.com/2016/03/putin-oligarchy-and-alt-media-delusions/

  Tror inte det spelade någon roll om SD hade lagts ner eller inte. Vilket parti som helst hade fått ungefär samma öde genom infiltration. Det är ett hopplöst företag!

  Vi behöver ett nytt ekonomiskt system innan det kan bli förändring:

  http://noliesradio.org/archives/112450

  http://www.rushkoff.com/books/throwing-rocks-at-the-google-bus/

  • SD är tvingat till underkastelse under sionismens brottslighet för att ens nämnas i deras massmedia, annars skulle de mörkas fullkomligt.

   Bästa hypotesen om WTC 911 hittills kommer från James Corbett:
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/10/05/vad-har-wtc-911-och-23-biljoner-i-usa-gemensamt-folj-pengarnas-vag/

   Det var många psykopater inblandade, inte enbart judar.

   • Corbett har helt klart gjort en extremt gediget jobb. Det var ett tag sedan jag såg hans film. Det finns numer massor med bra gedigna filmer, som inte blandar in massa ”illuminat” hokus pokus eller hologram-trams för den delen. Jag postade en film med ett föredrag av Christopher Bollyn, han har precis som flera andra ex. vis Ryan Dawson ringat in förövarna till den neocon maffia som styr USA och EU. Vi har idag nog med fakta för att börja gripa folk till förhör. Vissa kan till och med arresteras på minst ‘sannolika skäl’ vill jag påstå.

    En av flera versioner av samma föredrag Bollyn gjort under 2015:

   • Vi borde kanske titta på våra egna politiker i Sverige som kanske stöttar och har stöttat terrorismen i Syrien i strid med FNs regler. Landsförreder enligt brottsbalken?

   • Martin, vad vi kan göra och redan gör är att angripa den verkliga makten och det är MSM. Ett positivs budskap från Gearoid O Colmain:

    Vi vet tex att vid falsflagghändelser så kommer det alltid i början ut information som sedan inte kommer att bli del av den story som MSM kommer cementera. Nu senast i Bryssel så exempelvis har vi basketspelaren som ljuger om att han blev skjuten och kastades av tryckvågen. Han måste haft förhandsinformation. Polisen fann ett antal bagar med skjutvapen som de sprängde på ett säkert sätt. Vad vi ser här är alltså att MSM skyddar terrorister i deras gärning genom att välja bort information som inte passar. Precis som Bollyn säger, det måste då vara samma människor bakom MSM som terroristerna.

    http://www.debka.com/article/25319/Israeli-security-firm’s-advice-on-Brussels-airport-security-unheeded

    ”Also at odds with the official claim of suicide bombers are the black gloves that two terrorists wore on their left hands, obviously covering remote control mechanisms for the bombs in the luggage carts they were pushing through the departure hall.
    Despite the spreading shock effect of the airport attack, it is also becoming clear that the terrorists only accomplished the first part of their jihadist mission. The Islamic State, which approved the operation, had envisaged a much bigger atrocity. This is attested to by the discovery of three bags containing identical kits of firearms and ammunition, a bomb belt, two AK-47 automatic rifles, magazines and hand grenades ”

    http://nonalignedmedia.com/2016/04/alleged-brussels-terror-victim-claims-to-have-been-thrown-50-feet-in-air-yet-has-no-visible-injuries/

 7. SD är mycket riktigt som du säger Jan verkligen ute och cyklar. De har aldrig varit någon verklig folklig vilja att ta sina medlemmar ut på stan och demonstrera utan tvärtom har man försökt avvärja varje försök till sådant och man har verkligen inte haft viljan att vara de som koordinerar och organiserar sådana folkliga demonstrationer. SD har pengarna och organisationsförmågan…de fjolliga demonstrationer som har hållits utanför SD har haft mediokert medlemsantal och ofta haft talare som inte är värda vatten..! Så blir det när organisationsförmåga saknas och framförallt pengar saknas..!

  Kritik mot Israel och Israels inflytande på USA d.v.s judars inflytande på speciellt Federal Reserv som genererar de ofattbara räntevinsterna som USA´s skattebetalare häller direkt ned i fickan på privata intressen som i de flesta fall också är som av en händelse judiska intressen. Att dessa räntemiljarder om inte triljarder..används för att muta och köpa politisk makt inte bara i USA utan även runt om i världen. Sådana resonemang i SD verkar vara som ett rött skynke…eftersom jag vet att det är sant och jag dessutom vet hur SD företrädare beter sig när man påtalar detta då är något allvarligt fel med partiet…!!

 8. ja sd står ju nu inte för sverige och svenskarna dom kommer inte få min röst 2018 vi får hoppas att kasselstrand startar ett parti som står för etniska svenskar och för sverigesland det gör inte sverigedemokraterna längre dom har övergätt sverige för mångkulturen jag trodde jag kunde lita på dom istället slickar sd alliansen i rövhålet jag vill starkt betona att jag är ingen rasist bara för att jag vill ha begränsad invandring skälvklart ska invandrare som jobbar här i sverige få har rätt att bo här även när dom blir pensionärer och få pension likaså om dom skulle bli skadade så ska dom även kunna få sjukersättning liksom en svensk men dom ska inte komma hit och få en massa bidrag .sdu kanske men jag tror nog att sdu å även kasselstrand skulle gå samma väg som sd bli för mångkulturell.

 9. SD är kontrollerad opposition. Det är samma kontrollorgan som kontrollerar media och övriga partier. Hela Sverige och resten av Västeuropa och USA är kontrollerad av tentakler från Jerusalem.

  De (våra politiker) är helt enkelt köpta för att driva en politik som är uppenbart fientlig mot vårt land och västvärlden i stort. Dock förstår inte de allra flesta inom de politiska partierna och media-organen att de är kontrollerade av krafter som helt enkelt vill utrota oss.

  SD är ämnad åt att fungera som ett flugpapper som ska dra åt sig allt missnöje med mångkultur och massinvandring. Allt för att oskadliggöra och neutralisera motståndet och sabotera alla möjligheter till ett riktigt motstånd. SD kommer aldrig att göra någon skillnad i migrationspolitiken åt det håll Sverigevänner vill.

  SD koncentrerar inriktningen på muslimers attacker mot oss i alla möjliga sammanhang och i princip enbart på det. En stor del av de muslimska imamerna riktar in sig på samma retorik om väst för att piska upp hatstämningar mot oss. De mesta i den vägen kommer från Saudiarabien en nära allierad med just Israel och USA.

  En stor del av den muslimska kontrollen härrör från samma organ som kontrollerar politiker i väst och i synnerhet SD. Allt för att göra det som är bäst för Israel, härska genom att söndra. Israel kontrollerar också USA, där både demokrater och republikaner är kontrollerad av samma gäng.

  Det västvärlden behöver är en utbildad och ifrågasättande allmänhet som inte köper alla lögner som kommer från msm och politikerna. Vi behöver ifrågasätta i princip allt, banksystemet, matindustrin, läkemedelsindustrin, klimathotet, GMO, NATO och EU.

  Se denna film om ”The money masters” hur pengasystemet fungerar från vår kulturs gryning till idag.

  Den är förvisso lång men klart sevärd.

  • ”Det västvärlden behöver är en utbildad och ifrågasättande allmänhet som inte köper alla lögner…”

   Bra Svitjod – denna film må vi alla ta oss tid att se och lyssna på!

  • hej jag ska se filmen .jag vill gärna flika in en annan grej som stör mig mycket undrar hur man ordnar fram jobb som inte finns för visso så kanske jag inte är bevandrad i politik men jag är ute å snokar å läser ochfattar var vi är på väg först ja detta var en skrämmande läsning. först sälja alla företag här i sverige sedan står idioterna i allijansen med femenistiskt insiativ och kliar sej i huvudet och undrar vad fan tog alla jobb ivägen hur i helvete kan man vara så korkad jag säger bara en sak ja ja ..förslags vis att försöka ta till baks alla företag är att hård och straffbeskatta alla dom från utlandet som köpt upp våra företag pengarna skulle man kunna köpa tillbaks alla företag som alliansen har sålt för en lägre summa ..sedan på allt dätta kör en riktig hej dundrande blunder som slår all lokik och sans dänna så kallade arbetslivspolitiska programmet i solidaritet med försäkringskassan som fungerar som arbetsförmedlare med jhälp av den ökända stupstocken ska kunna få folk i arbete men va då hallllllå fad syslar ni med igentligen hur tänker ni igentligen jag säger bara en sak va jaha tillåt mig att skratta.

  • Det du vill lösa kan endast lösas genom positivitet och konstruktivitet.

 10. Kan vi egentligen komma ur judens grepp om makten? Han har för många trumf i rockärmen verkar det som.

  Var kritisk mot juden, mot invandrarna och mot de som säljer landet bit för bit till högstbjudande.

  Deras fickor må vara fulla men de kan inte sova gott på natten.

  • Oligarkernas (i vilken judisk makt ingår) makt är dödsdömd! Deras planer för världsherravälde började långt innan vi hade internet. Idag är dom desperata och försöker förvilla oss med en allt stridare ström av falskflagg operationer och psykologiska operationer via media. Men ju mer desperata dom blir och ju större deras lögner är desto fler kommer vakna. Det finns idag inget att göra för att förhindra utvecklingen mot deras totala nederlag förutom kanske totalt kärnvapenkrig och utrotning av hela mänskligheten. All information finns på internet och i en snabbt växande utbud av böcker.

   Läs ”We are NOT Charlie Hebdo”, en bok om falskflagg operationerna som allt fler ser igenom. Läs sedan ”Another French False Flag”. Båda finns på Amazon.

  • Du måste se på din egen insats kritiskt, Niklas! Det är inte de onda och de giriga som är problemet men de som stärker dem genom sin negativitet och ger dem sympati genom sina hatiska utspel. Istället måste vi bidra med vår positivitet och konstruktivitet till lösningen som minskar den giriges makt och stärker folkets makt.

 11. Har inget med ämnet att göra men är intressant ändå:

  • Jag hoppas kunna återkomma till ämnet WTC, då kan denna film kanske platsa: 1984 – 2001 – 2016…

   • ICTS Europe och ICTS Intl är inte samma företag längre. Men man kan väl säga att dom är besläktade:

    http://www.icts-int.com/content6e03.html?id=13

    ”In 2001, ICTS International N.V. sold its European division to Fraport AG. Within the framework of the agreement, Fraport was permitted to name the purchased division ‘ICTS Europe’. We hereby emphasize that ICTS Europe is not a member of the ICTS International N.V. Group, but an entirely different entity, and that from the completion of the sale transaction, the two companies do not maintain any further business relations. Furthermore, the proprietary, leading edge technologies and security concepts developed by ICTS International N.V. remain under its sole ownership.”

 12. det kan finnas en tians att rädda landet å det svenska folket men en del kanske kommer att tycka att jag är ute och cyklar jag tror på denna möjlighet .för att köra detta så måste befattningdomstolen och även tjänstemannansvaret införskaffas i grundlagen dom här var för att skydda folket å landet .därför tog alliansen ibort dessa för dom visste att dom skulle bli fällda annars därför togs det bort det dom gör idag är fullständigt olagligt å det vet alliansen alliansregeringen om därför kan dom göra som dom vill idag .men det krävs män med rätt pondus och av rätt virke för att göra detta men jag undra om sdu som säger sig värna om sverige och folket har det modet .jo det fans en annan lag till som jag inte mins riktigt det kanske någon annan som mins den .ja då ska vi se först och främst handlar det nu om att gå bakom ryggen och köra över riksdagen å allianspartierna plus allianspartierna jag vill inte hålla med om att det skulle vara fel eller olagligt att ställa äller hjälpa sitt land och sitt folk på rätt körl och att återställa landet som det en gång var då gör man som så här att man låter ett parti som sdu utan att säga något gå in i grundlagen och plantera in tjänstemannalagen plus befattningsdomstolen i grundlagen och sätta dom som permanenta och ej får tagas ebort när det är gort så tar man nästa steg och det är att man letar upp dom personerna som jobbade på den myndigheten befattningsdomstolen och återanställer dom när det är gort så letar man upp dom som jobbade på den myndigheten tjänstemannaansvaret och återanställer dom så enkelt var det .där igenom så fäller man allianspartierna när det är gort så fäller man alliansregeringen sedan så tar man hand om försäkringskassan och fäller dom den vägen går man ingen undkommer alla statliga myndigheter å komuner får stå för sina brott som dom har begått emot befolkningen dessa laga skyddar nämligen befolkningen ja då vet ni det .det finns en hel del vi borde återinföra .nu är lagarna så gammla så att dom fins i arkiv på ett skrivet på ett A 4 fårmat pappersväg med skrivmaskin typ facit eller skrivet för hand så står allt där .

 13. Ett riktigt nationalistiskt alternativ till SD behövs men som jag har sagt tidigare så får vi inte stirra oss blinda på partier och parlamentarisk politik. Det finns ett intresse hos våra motståndare att invagga oss i ett tänkande där det är valen var fjärde år som är det betydelsefulla. Det stämmer att de betyder mycket men den påverkan de har bestäms i stor utsträckning av hur vi som befinner oss utanför riksdagen agerar i våra liv. Det är i vår vardag som vi hela tiden kan ta steg framåt för vårt folk och land. Genom att hela tiden göra insatser, stora som små, så kan vi arbeta oss framåt. Det gäller att skapa en kultur som är emot all den negativa samhällsutvecklingen men som också är inriktad på positiva värden såsom folklig gemenskap, svensk kultur, trygghet, ordning, sanning och rättvisa. Ser fler svenskar att det växer fram en sådan positiv kultur bland oss redan insatta kommer fler att vilja bli en del av det och vårt inflytande på samhällsutvecklingen kommer då att öka stadigt.


 14. Är det någon av som vågar säga något negativt om sionisten Trump, på twitter.
  Jag gjorde det, och med bland annat detta om hur Trumps imperium grundlades (Och fick en tsunami av ointelligenta Trumpanhängare på mig, av deras ordval att döma. En av dem @tony_sanky). http://www.ifyouonlynews.com/politics/trumps-immigrant-grandfather-made-his-money-from-prostitution-booze-and-stealing-land/, alltså som de flesta stora förmögenheter genom brott och omoral.
  Donald Trump the selfmade man brukar han väl kallas.
  Det bästa sättet att bygga upp en liten förmögenhet är att börja med en stor.

 15. Mer om medias deltagande i terrorism:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: