• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ekonordiskt perspektiv

Här kommer en recension av John Järvenpääs nya bok, ”FÖR LIVETS SKULL – arkeofuturism som ny politisk riktning”. Pris och beställningar se här.

John Järvenpää tar upp angelägna frågor och jag kan inte annat än dela hans politiska grundvärderingar.  Vad JJ kallar arkeofuturism blir ungefär vad jag själv har kallat ekodemokrati.

I sin bok för JJ fram en vision av Norden som en politisk och ekonomisk enhet – med ett mer långsiktigt hållbart sätta att leva, i harmoni med naturen och inom ekologiska gränser.

Han lyfter – med all rätt! – fram Finland som ett föredöme, vad gäller skola, säkerhet och försvar.

JJ betonar också vikten av rötter, identitet och sammanhang, Av normer som ger en förutsägbarhet i tillvaron. Han pläderar för olika könsroller och tydliga skillnader mellan barns och vuxnas roller.

I sin inledande resumé skriver John Järvenpää:

”Genom att makthavarna upplöser alla kollektiva band skapas rotlösa individer som, för att fylla sina liv med (kortsiktig) lycka, hänger sig åt materiell konsumtion.

Miljöforskningen visar entydigt att nuvarande ekonomisk ordning är ohållbar.  Vi lever i en förgiftad värld som kommer att förvärras av den fortsatt massiva befolkningsökningen. Varje barn som idag föds har hundratals kemikalier i sin kropp. För att säkra skördarna och mätta munnarna på jordens population krävs enorma mängder gifter i matproduktionen. Likaså är en stor del av våra vardagliga material giftiga. Framtidens politik måste vägledas av insikten att människan behöver jorden, som inte behöver människan.

Överlag måste politiken bli mer pragmatisk och helhetsinriktad, endast så kan framtidens utmaningar hanteras. Detta är kärnan i arkeofuturismen, ett begrepp myntat av den franske tänkaren Guillaume Faye. Begreppet förenar traditionella värden med evolutionslära, naturvetenskap och det bästa av tekniken. Utifrån arkeofuturismen pläderas i boken för en nordisk union med en egen ekonomi och ett ekologiskt hållbart kretsloppsystem. Norden bör satsa på att bli världens mest ekovänliga samhälle. Till skillnad från många andra områden, som kommer att präglas av svält och kamp om mat och rent vatten, har Norden ännu en möjlighet att åstadkomma detta.

Respekten för naturen är ett av de tidslösa värden som med fördel kan knytas till en tydlig identitet och livsbejakande ordning. I denna har rättvisa normer återinförts och de typiskt kvinnliga – omvårdande – egenskaperna har uppvärderats. Samtidigt måste det bästa av den traditionella mansrollen restaureras och ges den komplementära status som varje fungerande samhälle kräver. Denna grund ger upphov till självständiga, harmoniska och ansvarstagande individer.”

Boken är på nära 300 sidor och det blir inte som en deckare, dvs att man bara läser den direkt, från pärm till pärm. Snarare blir det att jämföra med en uppslagsbok, späckad med fakta och tunga argument.  Vid läsning får man ta sig an ett kapitel eller en avdelning i taget.

Samtidigt kan den ändå påminna om en deckare såtillvida att den är bitvis spännande och känns angelägen. Även om man får ta en paus mellan varven, vill man snart läsa vidare, för att få veta mer.

”För livets skull” ger många tips om andra intressanta böcker och andra författare, för den som vill ytterligare fördjupa sig i något ämne. JJ:s bok spänner nämligen över flera områden. Dock med en tråd som binder ihop.

Den tråden handlar alltså om rötter och identitet, om sammanhållning och överlevnad, om sunt förnuft och kamp mot den fördummande och förtryckande politiska korrektheten – som ju tar sig uttryck på flera sätt. Där har vi genustokerier och hbt-offensiver, massinvandring och diskriminering av svenskar.

Möjligen kan anmärkas att JJ ibland upprepar sig, men det kan ju samtidigt få budskapet att bättre sjunka in.

Några fler citat:

”Vad vi bevittnar är hur överheten normaliserar våld i det svenska samhället.”

”…begrepp som ‘bus’, ‘fattigdom’ och ‘diskriminering’ används flitigt av naiva forskare och politiker som vill ‘förklara’ och ‘förstå’. Samtidigt skuldbelägger man svenskarna som anmodas lära sig konflikthantering…”

”Hudfärg är, vare sig vi vill det eller ej, en del av våra liv, en del av vår identitet. Den kan inte väljas bort. Och den kommer inte att bli mindre betydelsefull under detta århundrade.”

”…arkeofuturistisk synvinkel – den som förenar tidlösa värden med teknik, naturvetenskap och evolutionslära… ”

(Fler citat återges på BGF-sidan)

Ett exemplar av John Järvenpääs bok  ”För livets skull” bör, tycker jag, kunna  platsa i varje sverigeväns bokhylla.