• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Riksdag, droger och pengar


På våra gator och vägar vet vi vad som gäller, om man ska framföra en bil: man måste ha körkort. Och man måste vara nykter. Det förekommer kontroller av att man faktiskt är nykter. Kör man onykter blir det rättsliga efterräkningar.

Med all rätt.

Men hur är det i vår riksdag? Där fattar ledamöterna – får man förutsätta – en rad viktiga beslut, av betydelse för hela vårt land.

Det har inte saknats signaler om hur riksdagsledamöter ibland haft svårt att hitta rätt knapp vid omröstningarna.

Det har heller inte saknats signaler om att alkohol och annat drogmissbruk emellanåt är ett problem bland riksdagens ledamöter. Senast har vi exemplet med William Petzäll (sd), men problemet kan finnas inom samtliga partier.

Låt mig genast förtydliga: jag moraliserar inte. Jag är inte själv nykterist. Det förekommer att jag tar mig ett glas.

Men inte när jag kör bil.

Inte heller bör någon vara påverkad av alkohol eller andra droger under riksdagsarbetet, i synnerhet inte vid omröstningar.

Här vill jag nu lansera ett helt konkret och konstruktivt förslag: låt riksdagsledamöterna blåsa i en alkoholtestare innan de trycker på knappen och röstar. Ger mätaren utslag får en ersättare inkallas.

Mot detta skulle kunna invändas att de beslut som fattas i Sveriges riksdag inte längre är så viktiga, nu när den verkliga makten avträtts till Bryssel.

I konsekvens med denna insikt om vår riksdags numera marginella betydelse vill jag föreslå en drastisk reducering av antalet riksdagsledamöter.

Hur många ledamöter har våra grannländer i sina parlament? Norska Stortinget har 169 platser. Då är Norge inte medlem i EU, så i Stortinget fattas fortfarande beslut av betydelse för landet.

För Sveriges del borde det, efter EU-anslutningen och EU:s utveckling mot överstatlighet,  kunna räcka med 99 platser.

Det skulle betyda att 250 riksdagsledamöter fick lämna sina platser. Vad kostar varje riksdagsledamot per år? Bara arvodet ligger på nära 700.000 kronor. Till detta kommer bostad, resor, med mera. Totalt kan det säkert handla om en besparing på minst 300 miljoner kr.

Redan i sig vore detta värdefullt.

Till detta kommer det exempel som därmed sätts. Det vore att ta ut en tydlig kompassriktning, att sända en kraftfull signal: ”Vi visar vägen – nu får andra följa efter!”

Vad som måste ske – för att kunna nedbringa skattetrycket – är ju drastiska ingrepp mot den galopperande byråkratin.

För övrigt anser jag att William Petzäll nu bör lämna sin plats i riksdagen.

x

Mer om alkohol i rikdagen:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stoppa-alkoholen-i-riksdagen_1005443.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/alkohol-en-del-av-politikerns-vardag_731821.svd

http://hanslinde.v-blog.se/2009/02/03/riksdagsarbetet-kraver-inte-dessa-drycker

http://www.expressen.se/nyheter/1.132605/har-slass-per-bill-med-vakten