• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

FR och FRA


Fredrik Reinfeldt och hans ”moderater”(här satt inom citattecken, då de i själva verket är extrema) har haft en viktig roll i genomdrivandet av FRA-lagen, som medger övervakning av medborgarna.

Invändningar har avfärdats med att övervakningen är dels nödvändig, dels ofarlig. Kritiker har avfärdats på gängse manér, om att tänka ”konspiratoriskt”. Tyvärr bekräftas nu kritikernas farhågor.

Låt oss gå tillbaka till när det begav sig,  en interiör från riksdagen och ”moderaterna”:


Anne-Marie Pålsson i ”Knapptryckarkompaniet”:

”Och nu skulle gruppen ta ställning till hur en ledamot som i två viktiga avseenden stod i beredskap att bryta mot gruppens regler skulle behandlas.”

”… finge en ledamot rösta mot, skulle då inte alla de andra som på tidigt stadium förklarat sig vara bestämda motståndare till FRA också få göra samma sak? Och om alla fick följa sitt samvete skulle regeringen lida ett tungt nederlag.

”Rebellen, som satt i bänken framför mig, visade inga tecken alls på ånger eller skam. .. Här handlade det om grundlagen. Här handlade det om integritet, om människors berättigade krav på att inte bli avlyssnade av högre makt. Kort sagt, här handlade det om att rida spärr mot Orwells storebrorssamhälle.”

”Efter partiledarens första inlägg släpptes gruppen lös: Varsågod, ställ frågor!” Underförstått: nu är det er tur, slit rebellen i stycken!”

”Under denna kollektiva mobbning hade kansliets organisationschef – en ung kvinna – smugit sig ned bredvid rebellen. Hon hade väl fått i uppgift att knåda honom litet mildare och vädja till hans goda sidor för att den vägen förmå honom till reträtt…”

”Då tröt partiledarens tålamod… Nu var det full attack:

‘Alla har nu godtagit regeringens förslag. Det är du – bara du – som är ensam kvar. Det är på dina axlar som regeringsmakten vilar. Det är du – bara du – som förstör för miljoner människor. Du är den svaga länken! Ska skottet mot regeringen komma inifrån? Från en av de egna? Tänk efter vad du gör!’

Jag såg ihop hur rebellen sjönk ihop i bänken framför mig…”

”Med svag stämma tog rebellen till orda… Jag accepterar att bli utkvittad,…”

Den moderata riksdagsledamot som hade tänkt att i FRA-frågan följa sin egen övertygelse var Karl Sigfrid.  Till slut blev det Fredrik Reinfeldts övertygelse som han tvingades följa.


I botten på den reinfeldska övertygelsen ligger en föreställning om att makt är rätt och att hederliga medborgare inget har att frukta från makten. Har man själv ”rent mjöl i påsen” finns ingen anledning av reagera mot övervakning.

Men:

• Tänk om det är övervakarna själva som inte har ”rent mjöl i påsen”?

• Tänk om själva behovet av övervakning är genererat ur den politik som makthavarna bedrivit? Dvs okontrollerad invandring, ökad brottslighet, social upplösning och eroderad rättsstat.

Medborgarnas kontroll av övervakarna har ju successivt minskat, i takt med att partierna slutat fungera och riksdagen förvandlats till ett dårhus.

Jesper Bengtsson och Jonathan Lundqvist i SvD den 12/12 2011:

”När justitieminister Beatrice Ask öppnar för en breddning av FRA-lagen för att tillåta signalspaning av svenskar på beställning av Säpo och Rikskriminalpolisen, så innebär det att landet går samma väg som Iran, Syrien och andra repressiva stater.

Den föreslagna förändringen är precis den ändamålsglidning som lagens kritiker varnade för – krav som förespråkarna menade bara var baserade på konspirationsteorier.”

”Förslaget skulle innebära att alla svenskars aktiviteter skulle bli övervakade vid varje given tidpunkt. Sådan är nämligen tekniken: för att kunna urskilja vissa aktiviteter så lyssnar FRA på allt. Alltid. Beteenden, rörelsemönster och samtal systematiseras och sorteras. Alla blir kartlagda och kategoriserade. Vissa mönster granskas närmare. Vilka mönster det är får vi aldrig veta – det ligger i verksamhetens natur.

FRA-lagen ska dessutom ses i ett större sammanhang där en mängd andra lagar ligger vid horisonten och som redan innebär enorma ingrepp i den personliga integriteten. Historiska paralleller till Östtyskland faller kort.

Att medborgare har rätt att leva utan att blir avlyssnade är en grundbult i ett demokratiskt samhälle.”

Bloggen Voltaire:

”Hoppfulla riksdagsledamöter som gått till val på integritetsfrågan sålde ut sig mot fagra löften om kontrollstationer och mot garantier om skydd mot ändamålsglidning. Säkerhetspolisen skulle verkligen inte få använda sig av det insamlade materialet fick vi veta.  Vi andra suckade i vånda, vred våra händer och vädjade att de skulle lyfta sina huvuden för att inse vilken väg landet var på väg mot. Till ingen nytta. I riksdagens mörka rum vrålade statsministern okvädningsord till obstinata riksdagsledamöter om att hotet kommer inifrån. Idag vet vi alla att hotet kommer inifrån. Från våra egna folkvalda politiker i Sveriges riksdag. ””Sanningen är att det inte finns något parti i Sveriges riksdag som sätter individens frihet främst.”


Niklas Starow på Newsmill den 15/12 2011:

”Nu ska det nämligen öppnas för SÄPO att spana med hjälp av FRA på alla i Sverige boende personer, utan undantag. För det är vad öppnandet innebär i praktiken. All information om oss, allt vi gör och säger, alla sidor vi besöker, alla vänner vi ringer, sms:ar eller mailar, var vi är när vi gör detta. Allt ska tas in i FRA:s superdatorer och processas.

FRA-förespråkarnas främsta argument för att peka ut oss motståndare till generell övervakning var att inga i Sverige skulle vara föremål för FRA’s uppdrag och det skulle bara gälla yttre militära hot. Det tog bara 3 år innan våra varningar blev verklighet.

Hur kom vi till detta egentligen?

Sverige har alltid varit det land i världen som ställt sig som ett exempel att följa, länder som krävt demokrati har visat på oss som något att eftersträva.

Hur kan detta fantastiska land på bara några år vända ryggen åt mer än ett halvt sekel av kamp för att även andra länder ska kunna åtnjuta vår form av demokrati?

För bara 22 år sedan såg vi Berlinmuren falla och den övervakningsmaskin den symboliserade med den. Och vi får inte glömma att det var om löftet om demokrati och mänskliga rättigheter för alla som Sydafrika kastade ut Apartheidpolitiken, något som Sverige stod i bräschen för och där fredspristagaren och förre presidenten Nelson Mandela i alla år uttryckt tacksamhet mot Sverige för.”