• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Till kamp mot myter


Det ligger i sakens natur att det inom invandringpolitiken – som inom andra politikområden – finns olika åsikter. En viss åsiktsinriktning står inte med automatik i ett närmare förbund med sanning, hög moral och korrekta fakta än en annan åsiktsriktning.

Om regimen med sitt initiativ vill medverka till att göra relevanta fakta tillgängliga för alla så är detta vällovligt.
Dessvärre vittnar materialet inte om en sådan ambition.

Den nya regeringssidan på webben aktualiserar ministrarnas förhållande till medborgarna. Vad är det för en människo- och demokratisyn som de bär på?

Det är inte första gången som folkpartister i regeringsställning tar sig för något liknande, dvs användning av skattemedel för opinionsbildning och försök till ”social ingenjörskonst”. Under regeringen Bildt 1991-94, med Birgit Friggebo som invandringsminister, gav man ut denna propagandaskrift. ”Om flyktingar”  hette den.


Den trycktes upp i miljonupplaga och distribuerades till samtliga hushåll i Sverige, till en kostnad av 5 miljoner kronor. I skriften framställdes invandringskostnaderna som en obetydlig ”tårtbit” – bara 12 miljarder i statens hela budget på 555 miljarder kronor.

Nu startar BGF en ny avdelning, för att granska regimens myt-bekämpning. En början finns redan utlagd här:

http://www.bgf.nu/myt

Under de närmaste dagarna kommer där att fyllas på med mer material. Detta ger  utrymme för mångas medverkan! Kom gärna med tips på länkar, faktauppgifter eller citat, som kan stoppas in under någon av de 13 avdelningarna:

info@bgf.nu

PS

En film, värd att ses igen – Ullenhag-Åkesson i TV8 våren 2007: