• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Frankenstein (2)

bs

Semiter är etnocentriskt ”vi och dom”: de arabiska kallar oss ”kuffar” när de pratar om oss, de judiska säger ”gojer”.

En framträdande företrädare för judar med en multikulturell agenda för Europa är Barbara Spectre, främst genom sina utläggningar i denna film:

med översättning till svenska, se 6.50 in i denna film.

Spectre är långtifrån ensam. Påfallande många kända judar i Sverige har gjort sig bemärkta som förkämpar för det mångkulturella projektet.

ds

Först på plan var kanske David Schwarz. ”Mångkulturens fader” i Sverige.

Schwarz var på 60-talet mycket aktiv i en DN-debatt som han själv initierat.  Tonläget där drog han ibland upp med hjälp av Förintelse-anspelningar, så att han fick tyst på många som hade invändningar. Han anförde även fatalistiska argument: en ökad invandring var oundviklig.

”Om 20 år, när vi i Sverige fått en rörligare västeuropeisk arbetsmarknad i stil med den nordiska, kan de invandrades antal i Sverige uppgå till ett par miljoner, därav kanske 500 000 katoliker och en muhammedansk minoritet på omkring 100 000 människor, vilka alla kommer medföra sina seder och sin kulturella särart.  Vårt land är alltså raskt på väg att förvandlas till ett flerkultursamhälle. Att stoppa invandringen kan Sverige av olika skäl inte.”

Viktigast för Schwarz var dock förkastandet av invandrares assimilering.

Andra judar har mer fokuserat på en ökad och mer okontrollerad invandring. Detta har ofta innefattat angrepp på invandringskritiker, vilket bl.a. vi inom Blågula frågor kunnat erfara.

Andreas Rosenlund var redaktör för Expo 1996, vid dess angrepp på BGF, dessförinnan var han skribent för Judisk Krönika.

För Expo har senare även Robert Aschberg engagerat sig, i AB den 30/10 2005 skrev han att Expo bildats ”för att få stopp på våldet och de antidemokratiska krafterna”.

dntva

Då Anders Sundholm och jag 1996 sökte kontakt med DN:s kultursida, för att nå ut med en form av genmäle, var det Arne Ruth och Maciej Zaremba som vi fick att göra med. Mycket långbänk men i slutänden resultatlöst.

Göran Rosenberg angrep oss 1996 i Moderna Tider, där han målade upp en bild av att invandringskritik gav en smak av 30-tal.

Hösten 2013 var Rosenberg alltjämt debattaktiv, med krav på att ”kommunerna måste ta sitt ansvar”

rosen
År 1997 såg Stephane Bruchfeld till att jag och Anders Sundholm blev uppsatta på  ”World Antisemitism Report”, utifrån att vi bara uttryckt oss kritiskt om massmedia i Sverige, utan att ha sagt något om ägarförhållanden.

Det kan också handla om angrepp på svenskhet och svensk kultur. Där har Antonia Ax:son Johnson och Eli Göndör utmärkt sig.

(Därmed inte sagt att hon är judinna – om det saknar jag uppgifter).

Marian Radetzki vill som bekant ersätta svenskan med engelska.

Jerzy Sarnecki, också jude från Polen, har agerat som en notorisk brottsförnekare.

Mot kungahuset har judar både på TV4 (Ingrid Lomfors) och i Dagens Nyheter (Peter Wolodarski) drevat.

Det gäller alltså inte bara strikt invandringen, det handlar om en vidare agenda. En agenda som jag vill beteckna som destruktiv, samhällsupplösande och antisvensk.

fw

Peter Wolodarski intar nu en särställning i detta sammanhang, både genom sin centrala maktposition och genom sin uttalade målinriktning.

Wolodarski intog för år 2013 förstaplatsen på DSM:s lista över Sveriges viktigaste opinionsbildare.

Han är nu inte bara medlem i redaktionskommittén för Judisk Krönika. Han är också – sedan 10 mars 2013 – chefredaktör för Dagens Nyheter.

Dagens Nyheter är ju Bonniers flaggskepp. Det som stått i DN får genomslag i hela det svenska medialandskapet.

dnkung

dnagenda

Peter Wolodarski har dessutom klart deklarerat sin ambition att bedriva en ”agendasättande journalistik”. Det betyder att inte bara framföra åsikter på ledarplats och nyheter på nyhetsplats. Det gäller att påverka hela den politiska diskussionen, avgöra vad som ska ses som viktiga problem: bestämma dagordningen.

Ett grovt exempel på sådan agendasättning utgjorde drevet mot polisen i Lund, tfa deras spaningsregister kring romers brottslighet.

besok

Till Bonnierkoncernen hör också kvällstidningen Expressen, som senast utmärkt sig genom att:

• först med hjälp av en känd våldsvänster kartlägga personer som gjort kritiska kommentarer på internet

• sedan göra oanmälda hembesök hos dem, för att inför rullande filmkameror och påslagna mikrofoner läsa upp anklagelseakter.

Detta tyckte Robert Aschberg var ett så lysande koncept, att han nu planerar  en programserie, ”Trolljägarna”, för TV3.

trollskog

Tillbaka till Peter Wolodarski. Blev det inte ett väl grovt montage, att placera denna frankensteinbonad på hans huvud?

Till saken hör att Wolodarski  har nära till att plädera för våldsanvändning. Han har förordat att USA ska bomba Damaskus.  Tidigare var han naturligtvis med på bombandet av Tripolis, mig veterligen finns ingen västaggression som han haft invändningar mot.

Även utan att någon har direkt pläderat för ökad våldsanvändning är detta en utveckling vi kunna se i Sverige, parallellt med den ökade fjärrinvandringen. Antalet anmälda misshandelsfall har under de senaste åren legat nära 90.000 varje år (diagram från Affes statistikblogg).

misshandel_1950_2009

Till saken hör också att Wolodarski ingår i en gemenskap av agendajudar, som tillsammans driver dessa projekt. Inte bara i Sverige, utan även i USA och andra västländer.

Målet hymlar de knappast om. Det är att svenskar i Sverige ska bli bara en grupp bland flera andra etniska grupper.

 

Läs mer

Agendajudar

Agendasättare

Bonniers

Frankenstein (1)

Kritikkulturen

Filmtips

http://www.youtube.com/watch?v=KNYXn7ptQRM

 

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…