• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Talmannen svarar

avpix2
Efter Kärrtorpsmanifestationen den 22 december sände jag ett brev till  talman Per Westerberg och s-ledaren Stefan Löfvén med anledning av deras deltagande där:

”Vilken karaktär och vilket syfte hade manifestationen, arrangerad av gruppen ‘Linje 17’?  Vad ville ni uppnå med ert deltagande?”

Till bakgrunden hörde att webbsidan Avpixlat först planerat att deltaga och uppmanat även andra sverigevänner att deltaga, men i sista stund backat ur, av säkerhetsskäl. Linje-17-företrädaren Mattias Wåg hade nämligen klargjort att de inte var välkomna, och därmed fanns en hotbild. Wåg är ju en veteran inom våldsorganisationen AFA, dessutom hade en Linje-17-aktivist knivskurit en SMR-aktivist i Kärrtorp veckan innan.

Avpixlat kan ha haft även andra skäl att back ur. I dess utannonsering gällde manifestationen mötesfrihet åt alla och avståndstagande från allt politiskt våld. Snart stod klart att den inte gällde detta.

slipakniv

Detta bekräftades sedan under arrangemanget, då man från scenen pläderade för att ”slipa kniven” och ”skicka grisen till slakten”.

Till bakgrunden hör också att uppskattningsvis 95% av det politiska våldet i Sverige nu utövas av extremvänstern.

Under år och decennier har möten för invandringskritiker i Sverige konsekvent utsatts för störningar och sabotage.

I Kärrtorp den 17/12 2013 inträffade något så unikt som att även ett möte arrangerat av dessa mötesstörande krafter utsattes för en mötesstörning. Då reagerade plötsligt det politiska och mediala etablissemanget, på ett sätt som man tidigare aldrig varit i närheten av.

pw

Vad menade riksdagens talman, Per Westerberg, med sitt deltagande i Kärrtorp?

• Finns inte risken att han därigenom legitimerar användning av politiskt våld?

• Gäller hans intresse en mötesfrihet som omfattar alla, oavsett åsikter om invandringspolitiken?

Den 13 januari kom detta svar:

Hej,
Tack för ditt mejl och dina synpunkter.

Vänligen se länken nedan:
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Talmannen/Nyheter-Talmannen/Talmannen-narvarar-i-manifestation-mot-nazism/

Med vänlig hälsning
Per Westerberg

Länken leder till denna text:

”Talmannen närvarade i manifestation mot nazism

Söndag den 22 december arrangerades en manifestation mot nazism i Kärrtorp i Stockholm. Talman Per Westerberg närvarade.

– Vi får aldrig vika oss för våldet som politiskt argument eller metod att strypa mötes- och yttrandefriheten. Våldet utgör ytterst ett hot både mot demokratin och vårt öppna fria toleranta samhälle med människors lika värde, säger talman Per Westerberg.”

rdsida

Vill man manifestera mot politiskt våld, då blir det rimligt att

• inte bortse från de krafter som står för 95% av detta våld.

• inte deltaga i en manifestation som glorifierar politiskt våld.

Vill man värna mötes- och yttrandefrihet, då måste dessa friheter gälla  även för meningsmotståndare.

installt

Läs mer

Brevet

Paralleller

Rasismandets offer (1)

Rasismandets offer (II)

Skratta eller gråta?

Tomtarna i Kärrtorp

Vem får vara demokrat?

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…