• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Feinstein

dagspress
Som en komplettering till gårdagens text, om agendajudarnas inflytande i Sverige, kan jag ge detta diagram. Den judiska dominansen är kompakt bland dagstidningarna med högst upplagor.

Till detta kommer televisionen, där vi har inte bara TV3 och TV4, utan  kan konstatera hur även SVT är strömlinjeformat efter en PK-mall.

pkoNu pågår dock en hoppingivande utveckling:

• Å ena sidan får ”gammelmedia” sjunkande upplagor och intäkter, varigenom neddragningar och andra nödåtgärder framtvingas.

• Å andra sidan växer det fram alternativa medier. Det gäller både webbsidor, webbfilmer och tryckta tidningar. En bra översikt presenteras här av Metapedia.

Det finns dock krafter som vill motverka denna utveckling, som drar åt ett annat håll. Jag tänker närmast på USA-senatorn Dianne Feinstein.

df
Om henne ger svenska Wikipedia bara en knapphändig information.

Engelskspråkiga Wikipedia ger dock en mer fyllig bild. Där får vi veta att hon är född Goldman.  Av notförteckningen framgår att Dianne Feinstein har judaism som religion och kvalar in bland framstående judiska kvinnor.

fein
Där ges också en del mer information om hennes politiska verksamhet. Hon gillar tydligen NSA, men ogillar visselblåsare. Snowden är, som hon ser saken,  en ”förrädare”:

”After the 2013 mass surveillance disclosures involving the National Security Agency (NSA), Feinstein took measures to continue the collection programs. Foreign Policy wrote that she had a ‘reputation as a staunch defender of NSA practices and the White House’s refusal to stand by collection activities targeting foreign leaders’…” 

”In November 2013 she promoted the Fisa Improvements Act bill which included a ‘backdoor search provision’ that allows intelligence agencies to continue certain warrantless searches as long as they are logged and ‘available for review’ to various agencies.

In June 2013 Feinstein labeled Edward Snowden a traitor after his leaks went public. In October of that year she stated that she stood by those comments.”

Detta var dock en parentes. Vad jag här vill komma fram till är vad webbsidan ”Makteliten” nu avslöjar om hur Dianne Feinstein vill stoppa alternativmedia.

maktig
Närmare bestämt motsätter sig Feinstein att Alternativmedia skall skyddas av lagen mot övergrepp, då hon inte finner att de är ”riktiga reportrar”.

Bakgrunden är denna:

”Senatorn Charles Schumer föreslog en lag, S. 987, kallat ‘Free Flow of Information Act of 2013’, som skall skydda reportrar och journalister från att trakasseras och tvingas lämna ut information kring sina källor till myndigheterna, vilket är en grundbult i allt journalistiskt arbete,  för att tredje statsmakten (media) skall kunna våga sköta sin uppgift och granska myndigheter och makthavare i en demokrati, med syfte att motverka korruption, maktmissbruk och andra brott mot demokratin och mänskliga rättigheter.

Men senator Dianne Feinstein har lyckats göra ett tillägg till denna lag, som innebär att Alternativmedia och dess medarbetare inte skall omfattas av denna lag och skall inte skyddas mot övergrepp.

Enligt Feinstein skall bara reportrar och journalister som verkar inom Mainstream media (Gammelmedia) som ägs av elitens företrädare, (ofta samma företrädare som lobbar politiker och äger medier världen runt via olika proxykanaler), åtnjuta dessa rättigheter.”

”Det var organisationen Electronic Frontier Foundation som uppmärksammade senator Feinsteins smygtillägg i lagen (information som inte kom ut i Mainstream media ordentligt) och som påpekade att Feinsteins tillägg är ett brott mot USA:s konstitution.

EFF skrev i en artikel (mycket läsvärd) att Feinstein har kämpat hårt för att ändra i lagen, så att Alternativmedia, bloggare, tidningar, nättidningar och andra vanliga medborgare inte skulle få samma skydd när de rapporterar om saker och ting fritt och oberoende, som ‘journalister’ och andra medarbetare verksamma inom elitägd Mainstream media skall få.

Hon arbetar hårt för att skapa olika former av hinder, för att göra det svårare för andra att omfattas av lagens skydd. Bland annat kräver hon att man måste ha arbetat inom media med arvode och inom en viss sorts organisation för att kunna skyddas av lagen,..”

Men berör detta oss i Sverige?

Ja, det gör det:

”Utvecklingen i USA kommer att påverka Alternativmedia över hela världen, då det mesta idag sprids via internet.”

altmedia

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…