• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Judiskt inflytande (1)

kritikkulturen

Jag har tidigare – kritiskt – skrivit om Kevin MacDonalds bok ”Kritikkulturen”. Min kritik löd så här:
”Kontentan av det som ‘Kritikkulturen’ använder cirka 400 sidor för att förmedla kunde för en bredare publik ha presenterats på 40 sidor. Eller ha komprimerats till fyra rader:

‘Judiska företrädare har bedrivit ett permanent kritiserande av västerlandets kultur, där olika måttstockar gällt för dem själva och för dem som varit måltavla för kritiken: gojerna.’

OK – nu överdrev jag. På dessa fyra rader fanns ju inte plats för detta citat från ‘Kritikkulturen’:

‘…när judar väl nått en intellektuellt härskande ställning, är det inte förvånande att icke-judar dras till judiska intellektuella såsom medlemmar av en socialt dominant, ansedd och inflytelserik grupp och såsom fördelare av resurser man sätter värde på. Ett dylikt synsätt stämmer väl överens med ett evolutionärt sätt att se på gruppdynamik: Icke-judar, som vill komma uppåt i det intellektuella anseendets hierarki, torde attraheras till sådant som kännetecknar de mest dominanta medlemmarna av hierarkin, i synnerhet om de såg det som möjligt att vinna insteg i hierarkin.’

kevin-MacDonald
Nu verkar det som att MacDonald själv kan ha kommit till insikt om begränsningarna i att leverera ”en tegelsten” på ca 400 sidor. I år finns på svenska, genom Lars Adelskoghs översättning, även Kevin MacDonalds nya bok, ”Att förstå det judiska inflytandet” (178 kr på AdLibris, ISBN: 9789197774925).

Den är på ca 150 sidor och kan ses som en sammanfattning av ”Kritikkulturen”. (Kritikkulturen finns nu utlagd på internet i sin helhet – här finns t ex kapitel 1)

”Att förstå det judiska inflytandet”  konstaterar att kretsar av judar har ett påfallande starkt inflytande över samhällsutvecklingen i olika västländer. Utifrån detta resonerar MacDonald kring vad som kan förklara denna maktposition.

ji-boken
Boken utgörs av tre uppsatser:

Del 1: Egenskaper som bildar bakgrund till den judiska aktivismen

Del 2: Sionismen och judendomens inre dynamik

Del 3: Neokonservatismen såsom en judisk rörelse.

Mest intressant fann jag del 1, som har följande rubriker:
a) Judar är hyperetnocentriska
b) Judar är intelligenta (och rika)
c) Judar är psykologiskt intensiva
d) Judar är aggressiva
e) Slutsats

Innan jag går vidare, låt mig betona att jag själv värjer mig mot påståenden om judar som grupp. Bland judar finns naturligtvis olika uppfattningar.  Jag tänker då på namn som Noam Chomsky , Norman Finkelstein, Israel Shahak och Lasse Wilhelmson.

Det menar nog även MacDonald, som skriver…” …i det långa loppet vinner de extremare elementen av den judiska gemenskapen och bestämmer hela gruppens riktning. Som Jonathan Sacks påpekar, är det den hängivna kärnan – som särskilt nu består av mycket inflytelserika och energiska judiska aktivistorganisationer i Förenta staterna och hypernationalistiska element i Israel – som bestämmer gemenskapens fortsatta riktning.”

För de många judar i USA som intar en självständig och kritisk hållning finns ett brännmärkande epitet redo – de är ”självhatande”.

fortsättning följer

9 svar

 1. För de många judar i USA som intar en självständig och kritisk hållning finns ett brännmärkande epitet redo – de är ”självhatande”.

  Och för oss är det tvärtom – vi är främlingshatande. Dessa förhållanden sammanfattar egentligen det hela mycket väl.

 2. Jag har länge tänkt samma sak, ända sedan jag läste böckerna för tio år sedan, att böckernas budskap borde finnas tillgängligt i ett mer lättöverskådligt format. Kanske rubriker med korta stycken text, vilka sedan länkar vidare till mer utförliga texter.

 3. http://www.nordfront.se/judarnas-roll.smr

  Detta är också fängslande läsning i samma ämne.

 4. ”Innan jag går vidare, låt mig betona att jag själv värjer mig mot påståenden om judar som grupp. Bland judar finns naturligtvis olika uppfattningar.”

  Detta besvaras av Macdonald i inledningen till CofC.

  ”There have been complaints that I am viewing Judaism in a monolithic manner. This is definitely not the case. Rather, in each movement that I discuss, my methodology has been:

  (1.) Find influential movements dominated by Jews, with no implication that all or most Jews are involved in these movements and no restrictions on what the movements are. For example, I touch on Jewish neo-conservatism which is a departure in some ways from the other movements I discuss. In general, relatively few Jews were involved in most of these movements and significant numbers of Jews may have been unaware of their existence. Even Jewish leftist radicalism — surely the most widespread and influential Jewish subculture of the 20th century — may have been a minority movement within Jewish communities in the United States and other Western societies for most periods. As a result, when I criticize these movements I am not necessarily criticizing most Jews. Nevertheless, these movements were influential and they were Jewishly motivated.

  (2.) Determine whether the Jewish participants in those movements identified as Jews AND thought of their involvement in the movement as advancing specific Jewish interests. Involvement may be unconscious or involve self-deception, but for the most part it was quite easy and straightforward to find evidence for these propositions. If I thought that self-deception was important (as in the case of many Jewish radicals), I provided evidence that in fact they did identify as Jews and were deeply concerned about Jewish issues despite surface appearances to the contrary. (See also Ch. 1 of CofC.)

  (3.) Try to gauge the influence of these movements on non-Jewish society. Keep in mind that the influence of an intellectual or political movement dominated by Jews is independent of the percentage of the Jewish community that is involved in the movement or supports the movement.

  (4.) Try to show how non-Jews responded to these movements — for example, were they a source of anti-Semitism?”-Preface to the First Paperback Edition: http://www.kevinmacdonald.net/books-Preface.html

  Macdonald förklarar även i sina föreläsningar hur han förhåller sig till judar som grupp i sin forskning.

 5. […] Judiskt inflytande (1) Judiskt inflytande (2) Judiskt inflytande (3) Judiskt inflytande (4) Judiskt inflytande (5) Judiskt inflytande (6) […]

 6. […] Att förstå det judiska inflytandet 1 Att förstå det judiska inflytandet 2 […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: