• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

”Vi” måste vad?

vanjas
Julia Caesars senaste söndagskrönika har titeln ”EU-slum på export”.

Hon skriver bl.a:

”Efter sju år är följderna av Rumäniens och Bulgariens fria rörlighet synliga i fullt dagsljus. Eller, tydligare uttryckt: de stinker. De stinker av sopor, exkrementer, slum, korruption, fattigdom, människohandel och organiserad brottslighet. Baksidan av EU:s stolta paroller manifesterar sig i de nya svenska kåkstäderna. Här växer det fram en exporterad slum från Europas bakgårdar.

Det är som det brukar vara: en politisk elit får en utopisk idé, en politisk hallucination. Denna elit lever på betryggande avstånd från den övriga befolkningens livsvillkor, och befolkningen tillfrågas inte. Idén blir ett projekt höjt över all diskussion, och mängder av prestige plöjs ned. Någon konsekvensanalys görs inte. Idén ska genomföras till varje pris. Den har nu fått heligstatus och får inte längre ifrågasättas. Positionerna har cementerats. Europa rutschar mot katastrof och splittring inför våra ögon, och de som kan göra något åt saken är förblindade av en utopi.

Den fria rörligheten kallas ‘en av EU:s grundpelare’. ‘Tänk så bra att kunna resa fritt inom Europa utan att behöva visa pass’ hette det i lismande politikermunnar när propagandaflosklerna ven som värst.

Svenska folk, känn er blåst. Igen.

Det är inte den svenska allmänheten som tjänar på den fria rörligheten. Svensken måste fortfarande visa sitt pass, om så bara för en vanlig charterresa inom Europa. Däremot visar 95 procent av de utlänningar som söker asyl i Sverige inga ID-handlingar över huvudtaget. De släpps in utan att migrationsverket eller någon annan har en aning om vilka de är.

Sveriges roll i den fria rörligheten är att svälja mobilt armod och social slum från länder som aldrig borde ha släppts in i EU. Vi är läskpapperet som ska suga upp en fattigdomsexport utan slut, …”

tiggeri

”Svenska politiker verkar vara tagna på sängen av det ökande tiggeriet och den framväxande kåkstadsslummen. Det borde de inte vara. De har själva arbetat aktivt och reservationslöst för en kravlös fri rörlighet inom EU. Var så goda, här är resultatet – eller början av det. Det vi hittills har sett av slumbosättningar och tiggare på svenska gator är sannolikt bara början på en invasion av kringresande migranter från Europas fattiga och korrupta baksidor.

EU-kommissionären Cecilia Malmström (fp) anser att svenska kommuner “måste hitta ett sätt att förhålla sig till situationen”. För vi kommer att behöva vänja oss vid den, säger hon.

‘Ja, till viss del kommer vi att behöva vänja oss vid det. För så länge det finns så stora olikheter som det gör inom EU, så kommer folk att försöka vandra någonstans där det finns andra möjligheter att försörja sig.’

I all sin cynism och maktfullkomlighet är det ett oerhört uttalande, och typiskt för Malmström. Lägg märke till ordvalet:  ‘Vi måste’

Vilka vi? Cecilia Malmström själv med sitt skyddade liv kommer aldrig att behöva vänja sig vid tiggare. Det är oss andra hon menar.

Indirekt säger hon att länder som sköter sin ekonomi ska utarmas tills de har sjunkit till rumänsk nivå. Då först råder jämställdhet. Vi ska alla bli tiggare innan Cecilia Malmström är nöjd.”

euoval

Den 22 maj är det EU-val…

Läs mer

Generösa damer

Ompröva EU!

Sveriges nya EU-kommissionär

”Med folkligt mandat?” – EU-film från 2009:

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…