• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Media-agenda


Har du kommit på vem ”den osynlige amerikanen” är?

Han som inte nämns i svenska massmedia?

I nomineringsvalen till republikansk presidentkandidat finns det en kandidat som åsiktsmässigt skiljer sig från alla de andra kandidaterna, genom att han bland annat vill:
• att USA inte ska angripa Iran
• att USA ska lämna Afghanistan.

Den kandidaten kom i primärvalet i Iowa på tredje plats och i New Hampshire på andra plats. Hans namn är RON PAUL.

Det faktum att massmedia i USA undviker att låtsas om hans existens kan möjligen förstås, då massmedia i USA kontrolleras av krafter som inte önskar honom någon uppmärksamhet och framgång.

Svårare att förstå är hur det kommer sig att även svenska SVT agerar på detta sätt!!!

Vad exemplet Ron Paul hursomhelst ger oss besked om är likriktningen inom massmedia, i såväl USA som Sverige.


Kan här ligga en förklaring till att få svenskar känner till vad som hände med amerikanska spaningsfartyget ”USS Liberty” under sexdagarskriget mellan Israel och Egypten 1967?

Vad som hände var att fartyget den 2 juni angreps av israeliskt flyg och israeliska torpedbåtar, så att 34 amerikaner dödades och 174 sårades.

Så här beskrivs händelsen på webbsidan ”USS Liberty”:

”…That day, while conducting communications and electronic research operations, she was attacked by Israeli jet fighters at 1403 local time. A bomb hit portside amidships, and two or more Israeli fighters made repeated straffing, fragmentation bomb, and rocket runs over the ship. As a result, three major fires raged topside. At 1424, three motor torpedo boats, flying the Israeli flag, approached at high speed and at 1434 attacked.

Five torpedoes were fired; one passed astern, a second may have passed beneath the ship, two more passed unseen, and a fifth exploded on the starboard side, forward, tearing a 39-foot-wide hole in the hull; 34 men were killed,… Although the American flag was flying prior to both attacks, Israel maintained the attacks were due to mistaken identity.”

Israel hävdade efteråt att angreppet var ett misstag, men fartyget hade alltså amerikansk flagga synlig. Det befann sig också på internationellt vatten.

Förloppet finns mer utförligt redovisat på denna webbsida.

Vad som där framgår blir i sammandrag:

• De angripande stridsflygplanen var kamouflerade och utan nationsmärkning, i attacken deltog även israeliska krigsfartyg. Det tyder på att angreppet var avsiktligt och planerat.

• Inledningsvis försvarades USS Liberty av amerikanskt stridsflyg, men detta drogs snart tillbaka, medan de israeliska attackerna fortfarande pågick.

”Subsequently while Israeli torpedo boats surrounded the Liberty with gunfire, US Armed Forces failed to aid the Liberty or to protect its life-boats.”

• En möjlig förklaring är att det handla om en false-flag-operation, för att få den amerikanska allmänheten att tro, att fartyget angripits av Egypten.

• Bidragande till att angreppet inte helt slutfördes kan vara att en israelisk pilot vägrade lyda order.

”But the deception was immediately foiled- by an Israeli pilot at the scene. He was shocked by the Zionist duplicity and openly refused to fire on the American ship; His argument with his superiors via radio was intercepted by American intelligence stationed in Lebanon.”

•  En annan möjlig förklaring till attacken kan vara att USS Liberty uppfångat meddelanden som visade att det var Israel som ingripit Egypten, inte tvärtom.

”Why did Israel try to sink a vessel of its benefactor? ‘Liberty’s’ intercepts had flatly contradicted Israel’s claims made on 5 June that Egypt had attacked Israel first.”

• Trots det inträffade vägrade makthavarna i Washington att reagera.

”President Lyndon Johnson and his defense secretary Robert McNamara simply ordered his inquiry to conclude the entire incident was due to mis-identification.”

”The real questions now facing the free American people must ask why the US Government is more concerned with providing any cover for Zionist ‘false-flag’ operations, rather than immediately terminating Israeli-Zionist policies permitting political assassination of Americans. At a press conference, Adml. Moorer asked ‘Why would our government put Israel’s interests ahead of our own?'”

Vad blir sensmoralen i denna historia? Jag ser tre moment:

1. Israels makthavare drar sig inte ens för att angripa fartyg från USA – sitt främsta stöd i världen – om de bedömer detta kunna gagna israeliska intressen. Amerikanska människoliv är inte mycket värda för dem.

2. De räknar med att USA:s makthavare då ska vika sig, och visa mer lojalitet med Israel än med USA.

3. De räknar därvid rätt.


Så var det alltså redan 1967 – mer än fyra decennier innan Benjamin Nethanyahu höll sitt bejublade tal inför Kongressens båda kamrar i Washington.

Och mer än tre decennier före WTC-dådet.