• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Media-agenda


Har du kommit på vem ”den osynlige amerikanen” är?

Han som inte nämns i svenska massmedia?

I nomineringsvalen till republikansk presidentkandidat finns det en kandidat som åsiktsmässigt skiljer sig från alla de andra kandidaterna, genom att han bland annat vill:
• att USA inte ska angripa Iran
• att USA ska lämna Afghanistan.

Den kandidaten kom i primärvalet i Iowa på tredje plats och i New Hampshire på andra plats. Hans namn är RON PAUL.

Det faktum att massmedia i USA undviker att låtsas om hans existens kan möjligen förstås, då massmedia i USA kontrolleras av krafter som inte önskar honom någon uppmärksamhet och framgång.

Svårare att förstå är hur det kommer sig att även svenska SVT agerar på detta sätt!!!

Vad exemplet Ron Paul hursomhelst ger oss besked om är likriktningen inom massmedia, i såväl USA som Sverige.


Kan här ligga en förklaring till att få svenskar känner till vad som hände med amerikanska spaningsfartyget ”USS Liberty” under sexdagarskriget mellan Israel och Egypten 1967?

Vad som hände var att fartyget den 2 juni angreps av israeliskt flyg och israeliska torpedbåtar, så att 34 amerikaner dödades och 174 sårades.

Så här beskrivs händelsen på webbsidan ”USS Liberty”:

”…That day, while conducting communications and electronic research operations, she was attacked by Israeli jet fighters at 1403 local time. A bomb hit portside amidships, and two or more Israeli fighters made repeated straffing, fragmentation bomb, and rocket runs over the ship. As a result, three major fires raged topside. At 1424, three motor torpedo boats, flying the Israeli flag, approached at high speed and at 1434 attacked.

Five torpedoes were fired; one passed astern, a second may have passed beneath the ship, two more passed unseen, and a fifth exploded on the starboard side, forward, tearing a 39-foot-wide hole in the hull; 34 men were killed,… Although the American flag was flying prior to both attacks, Israel maintained the attacks were due to mistaken identity.”

Israel hävdade efteråt att angreppet var ett misstag, men fartyget hade alltså amerikansk flagga synlig. Det befann sig också på internationellt vatten.

Förloppet finns mer utförligt redovisat på denna webbsida.

Vad som där framgår blir i sammandrag:

• De angripande stridsflygplanen var kamouflerade och utan nationsmärkning, i attacken deltog även israeliska krigsfartyg. Det tyder på att angreppet var avsiktligt och planerat.

• Inledningsvis försvarades USS Liberty av amerikanskt stridsflyg, men detta drogs snart tillbaka, medan de israeliska attackerna fortfarande pågick.

”Subsequently while Israeli torpedo boats surrounded the Liberty with gunfire, US Armed Forces failed to aid the Liberty or to protect its life-boats.”

• En möjlig förklaring är att det handla om en false-flag-operation, för att få den amerikanska allmänheten att tro, att fartyget angripits av Egypten.

• Bidragande till att angreppet inte helt slutfördes kan vara att en israelisk pilot vägrade lyda order.

”But the deception was immediately foiled- by an Israeli pilot at the scene. He was shocked by the Zionist duplicity and openly refused to fire on the American ship; His argument with his superiors via radio was intercepted by American intelligence stationed in Lebanon.”

•  En annan möjlig förklaring till attacken kan vara att USS Liberty uppfångat meddelanden som visade att det var Israel som ingripit Egypten, inte tvärtom.

”Why did Israel try to sink a vessel of its benefactor? ‘Liberty’s’ intercepts had flatly contradicted Israel’s claims made on 5 June that Egypt had attacked Israel first.”

• Trots det inträffade vägrade makthavarna i Washington att reagera.

”President Lyndon Johnson and his defense secretary Robert McNamara simply ordered his inquiry to conclude the entire incident was due to mis-identification.”

”The real questions now facing the free American people must ask why the US Government is more concerned with providing any cover for Zionist ‘false-flag’ operations, rather than immediately terminating Israeli-Zionist policies permitting political assassination of Americans. At a press conference, Adml. Moorer asked ‘Why would our government put Israel’s interests ahead of our own?'”

Vad blir sensmoralen i denna historia? Jag ser tre moment:

1. Israels makthavare drar sig inte ens för att angripa fartyg från USA – sitt främsta stöd i världen – om de bedömer detta kunna gagna israeliska intressen. Amerikanska människoliv är inte mycket värda för dem.

2. De räknar med att USA:s makthavare då ska vika sig, och visa mer lojalitet med Israel än med USA.

3. De räknar därvid rätt.


Så var det alltså redan 1967 – mer än fyra decennier innan Benjamin Nethanyahu höll sitt bejublade tal inför Kongressens båda kamrar i Washington.

Och mer än tre decennier före WTC-dådet.

29 svar

 1. Det finns en mycket stark koppling mellan det svenska etablissemanget och de svenska säkerhets/underrättelsetjänsterna MUST(KSI)/SÄPO(SSG).Det är detta som utgör själva GRUNDBULTEN i PK bedrägeriet! Det handlar om tjänster och väntjänster samt om makt i det fördålda.
  Ett exempel:
  Jan G Balle skriver en bra och korrekt reportage serie om SD innan valet.JGB blir inom kort uthängd som KGB agent och börjar därefter ta avstånd från sina tidigare väl skrivna SD artiklar.
  Vilka hade info om JGBs kontakter med KGB och GRU ?
  Vilka kan få in sådan info i tidningarna ?
  Vad var syftet ?
  Vilka tjänar på det ?

  Dagens PK Sverige ser ut så här grovt till yxat:
  Riksdagen ≥ 94,3% PK
  Media ≥ 100% PK
  Kulturelit ≥ 100% PK
  Kungahuset ≥ 100% PK
  SAF ≥ 100% PK
  LO ≥ 100% PK
  Polisen ≥ 100% PK
  SÄPO ≥ 100% PK
  Försvarsmakten ≥ 100% PK
  MUST/KSI ≥ 100% PK
  Kustbevakning ≥ 100% PK
  Tull ≥ 100% PK
  Landstingen ≥ 94% PK
  Kommunerna ≥ 94% PK
  Utbildningsväsendet ≥ 100% PK
  Övriga statliga myndigheter ≥ 100% PK

  Det mest tragiska är att de två undergrupperna jag tagit med nämligen SÄPO och KSI gått bort sej riktigt ordentligt!
  De som verkligen borde skyddat oss hur har de förvaltat arvet?

  Nu tror ni också förstår bakgrunden till varför de massiva kampanjer i media mot SD kan pågå år efter år.

 2. Att tro att judarna har ett starkt grepp om västvärlden är inte uttryck för antisemitism, utan att man trots den judiska propagandan har kommit till insikt.
  Ett uttryck för hur mäktig den judiska lobbyn är, är att de kulturmarxister som i sin ungdom var FNL:are och anti-USA, nu inte vågar kritisera USA som ju är Israels viktigaste stöd. Judarna har målmedvetet tagit makten över ordet. De bestämmer vad vi ska få veta och därmed vad vi tänker. Och därmed bestämmer de också vad vi gör.
  En Ron Paul som på 70-talet hade velat stoppa Vietnam-kriget hade höjts till skyarna av vänstern. Idag vill samma vänstermänniskor inte veta av honom trots att Ron Paul är den enda betydande kraften som försöker hindra kriget mot Iran att bryta ut.

  Här använder en premiärminister från en annan världsdel 30 sekunder för att beskriva världens största problem. Dessa 30 sekunder hade satt honom i fängelse i vårt ”demokratiska” väst.

  Och märk väl att det var det judiska folkpartiet och Bonnierpressen som hängde ut Jan Guillou

  • Tack för detta filmklipp!

   Malaysias premiärminister säger således där att judar/sionister styr världen genom bulvaner, de får andra att slåss och dö för dem.

   Denna lilla grupp har blivit en världsmakt genom sin kontroll av USA.

   Är det inte helt uppenbart nu, att han där har helt rätt?

 3. Man får inte glömma det absolut viktigaste när det gäller Ron Paul. nämligen:

  END THE FED!!!!

 4. JA,
  Ditt judehat är skrämmande.Trots allt ditt staplande av sk bevis att judar ligger bakom allt elände belyser du inte med ett ord den andra sidan av problemet.Du får mig att tänka på kristallnätter och gaskammrar.För övrigt kännetecknas din blogg enbart av negativism aldrig förslag till positiva åtgärder.

  • Varje kritik kan naturligtvis tolkas som ”negativism” – så även din här.

   I sig menar jag dock att det är positivt, det som Ron Paul företräder, t ex att försöka kriga mindre, prioritera rimliga kompromisser.

   Inte desto mindre är jag lyhörd för den kritik du anför. Inte så att jag skulle sluta kritisera övergrepp och sionistisk aggressivitet, men så att jag lyfter fram vad som inom olika politikområden skulle behöva göras här i Sverige.

   Även om jag då riskerar anklagas för att vara igång med en ny partibildning.

   Faktum är att jag redan börjat ”sy en kostym”, som jag avser att tillsammans med andra försöka fylla med material.

   Detta programarbete ska bli min prioritering, så snart jag är klar med filmen ”Genustokerier” (som är klart negativ mot Gudrun Schyman, FI och all tokfeminism).

   • När det gäller ”Genustokerier”finns all anledning att vara kritsk.

   • Ron Paul vill sluta ge Israel stöd, ännu en anledning till att han är den osynlige mannen i media.

    Det är ej konstigt att svenska statstelevisionen går i den internationella maktelitens ärenden. Vilket är tydligt när all västmedia kommer med samma nyheter, samma budskap. Som mest tydligt vad gäller Ron Paul och rapporteringen om Libyenkriget.

    Så när ”togs Sverige över”, vid vilken tidpunkt blev makten förskjuten till sionisternas fördel och till den lilla gruppen av andra ledande inom den internationella makteliten?
    Troligtvis i samband med novemberrevolutionen och Palmemordet, enligt mig. Man fick tyst på en USA-kritiker och Sveriges statsskuld fördubblades. Om man ej gick USA eller Israels ärenden så skulle Sverige ej få löptiderna på statsskulden förlängda.
    Soros (sionist) attack mot den svenska valutan 1990 var en alltför tydlig signal för att svenska regeringen med Bildt (Bilderbergare=sionistgrupp) skulle inse vem som numera har makten över Sverige.

  • För ett par år sedan var jag också blind, Lennart. Men hur förklarar du t.ex. Barbara Lerner Spectre erkännande att judar (aj aj aj, såna ord får man ju inte säga, förlåt) ligger bakom det etniska skiftet i Europa ?
   Idag kan jag se med egna ögon…

 5. Efter att ha arbetat en tid under president Obama avgick USA:s försvarsminister Robert Gates med orden att näste försvarsminister som förordade ett krig i Mellanöstern borde få sitt huvud undersökt. Gör det honom till judehatare att han går emot sionisternas krigsplaner?

  Här hotar den nuvarande försvarsministern Leon Panetta med att anfalla Iran tillsammans med Israel. Kanske är han galen som Robert Gates befarar men jag tror att han helt enkelt är sionist. Vad han trots allt säger är att Iran inte har kärnvapen och att de inte utvecklar ett sådant.

  För övrigt är det positivt att vara negativ till ett orättfärdigt anfallskrig.

 6. Snaran dras åt zionistjudarna.

  Lyft gärna fram hur political correctness kom till, varför, av vilka (kulturmarxister) och vad syfte är (omstörta nationella värderingar).

  Både franska och ryska revolutionen genomfördes at utländska intressen, många av dem sionister som drivande kraft (bla Olaf Aschberg).
  Politiskt Korrekthet går ut på att kulturmarxisterna inom mediautövar åsiktsförtryck på vad du får säga och inte säga – och hur du SKA TÄNKA!

  Media är riggat:

  Bill Lind förklarar Politiskt Korrekthet:

  • Bra inlägg! Alla bara måste förstå Politiskt korrekthet annars kommer ni gå runt i cirklar om varför tillståndet i media ser ut som et gör och varför Sverige är i upplösning; nationellt, kulturellt, individuellt, religiöst, familjevist, sexuell orientering, mångkulturellt m m.

   Sajten Politisktinkorrekt.info skulle ta upp kampen mot PKismen men när grundaren dog, tog sionister mer eller mindre över sajten, la ner den och startade Avpixlat.info som sprider sionistisk antimuslim propaganda, förklädd till svensk nationalism.

   ”Political Correctness is cultural Marxism, Marxism translated from economic into cultural terms. Its history goes back not to the 1960s but to World War I. Before 1914, Marxist theory said that if a major war broke out in Europe, the workers of every country would join together in a revolution to overthrow capitalism and replace it with international socialism. But when war came, that did not happen. What had gone wrong?”
   Fortsätt att läsa: http://www.military.com/opinion/0,15202,206026,00.html

   Political correctness is the narrowing of the range of acceptable opinions to those held by a small group that enforces it.
   (Läs minoriteter som bl a vill göra sig starka i majoritetssamhällen, ex agendajudar i Sverige)
   It is a attempt, often successful, to coerce the majority to accept the opinions of the enforcing group by suppressing any contrary opinion and making independent thought unacceptable.
   The enforcing group may be afraid of the the consequences of open discussion, or of making the facts known. It generally has a practical motivation: it wants something of value (money, jobs, special privileges) to which it has a weak claim.
   Fortsätt att läsa: http://wuphys.wustl.edu/~katz/pc.html

   ”Does anyone know the origins of Political Correctness? Who originally developed it and what was its purpose?
   I looked it up. It was developed at the Institute for Social Research in Frankfurt, Germany, which was founded in 1923 and came to be known as the ”Frankfurt School.” It was a group of thinkers who pulled together to find a solution to the biggest problem facing the implementers of communism in Russia.

   The problem? Why wasn’t communism spreading?

   Their answer? Because Western Civilization was in its way.
   What was the problem with Western Civilization? Its belief in the individual, that an individual could develop valid ideas. At the root of communism was the theory that all valid ideas come from the effect of the social group of the masses. The individual is nothing. ”
   Fortsätt läsa: http://archive.newsmax.com/archives/articles/2002/4/4/121115.shtml

   ”Author Friedrich Heckmann, has defined multiculturalism seven ways. Briefly,

   (1) “multiculturalism” or “multicultural society” are used as indicators of social change, referring to the changing ethnic composition of the population;
   (2) Secondly, the terms are used in what might be called a normative-cognitive way. This use could be circumscribed as follows: we should recognize the fact that we have become a country of immigration, that we need immigration, at present and in the future, and should accept the social and cultural consequences;
   (3) multiculturalism as tolerance toward others;
   (4) multiculturalism is an interpretation of the concept of culture: there are no “pure,” original cultures;
   (5) multiculturalism is an attitude that looks upon some aspects of the immigrants’ culture (folklore, food, for example) and sees these as possible enrichment of “our” culture;
   (6) Multiculturalism as a political-constitutional principle referring to ethnic identities as a major basis for political and state organization, for the distribution of rights and resources; it means the reinforcing of ethnic pluralism, ethnic autonomy, and speaks out against acculturation or assimilation, against one “state language”; and
   (7) multiculturalism is regarded as a well intended but illusory concept which overlooks the necessity for a common culture, language, and identification to enable societal and state integration and stability.
   Fortsätt läsa: http://standupforamerica.wordpress.com/2011/03/25/multiculturalism-political-correctness-gone-awry/

  • Intressanta filmer – både om PC/PK och om shahen av Iran!

   • Men detta om PK viste du väl redan?

    Jag skrev ett inlägg om franska revolutionen, ryska revolution och kriget i Libyen – att det var utländska intressen som genomförde dessa. Visserligen hjälp med inhemska medlöpare, med sionister var drivande, bl a Olaf Aschberg i den ryska revolutionen.

    Kommunismen startades av judar, genomfördes i Ryssland.
    I Frankrike omstörtade de landet men hade väl inte ”uppfunnit” kommunism då – men likväl ”jämlikhet, frihet, broderskap” som är ett socialistiskt och kommunistiskt mantra.

    När inte kommunismen kunde spridas vidare, då startar kommunistjudar Frankfurtskolan med syfte att omstörta Europas västnationer. Några av grundarna i Frankfurtskolan flyttade till USA, där en av dem startade Make love, not peace (tror jag det var) och hippierörelsen också, tror jag.

    Wall Street ”EndtheFed” ”Weare99%” verkar också ha startats av marxister, jag upptäckte rörelsen först via ett socialistiskt nätverk i Sverige – och de var minsann förberedda.

   • Naturligtvis, men filmen gav en bra framställning kring PC. Hur även amerikaner nu måste vakta sina tungor och välja sina ord, hur rädslan sprider sig, hur fel ordval kan få juridiska konsekvenser.

    Detta rymmer ju en klassaspekt, eftersom det blir lättare för oss med högre utbildning av kryssa rätt i semantiken. Här finns en dom mot en boende i Bunkeflostrand för något decennium sedan, som i praktiken var en klassdom.

    Det var en batikhäxa inom Socialdemokratiska Arbetarepartiet som där initierade åtalet…

   • EU är ju en fortsättning på hur sionister och makteliten vill böja ryggarna på europeerna, när nu inte kommunismen fungerade.

    Andra världskriget var mycket ett krig mellan Tyskland och de internationella sionister (Som fanns i väst och även i Sovjet).

    ”Djävulen måste ha militära, politiska och finansiella befogenheter för att nå sitt mål när han skall kontrollera hela världen, och först då kan han åstadkomma det scenario som Jesus förutsade. Upp. 13:16-18

    Satan behöver följande för att skaffa sig kontroll över hela världen:
    1. GLOBAL HANDEL
    2. GLOBAL VALUTA
    3. GLOBALT SPRÅK
    4. GLOBAL RELIGION
    5. EN VÄRLDSREGERING”
    http://eaec-se.org/articles/Torell/Judarnas-Kabbala.htm

    ”För att kontrollera världen förutser vi behovet av tre världskrig. Det första kriget skall omstörta Ryssland och kejsarhusen i Europa och sprida socialismen.

    Det andra kriget skall dela upp världen i två maktsfärer, bourgeosin [kapitalismen] och socialismen [sovjetblocket].

    Det tredje kriget, som är det sista, men mest nödvändiga, är ett omfattande krig mellan araber och judar. [Israel och arab-länderna]”
    http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/Vi_Behover_Tre_Varldskrig_For_Att_Ta_Makten.htm

 7. Beklagligt nog så är Ron Paul ingen lösning för USA och resten av Världen.
  http://tarpley.net/2012/01/05/ron-pauls-1-trillion-of-austerity-cuts-would-ravage-us/

 8. Massmedia ska ge folk nyheter, dom ska inte vinkla felaktiga nyheter till folket.
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

 9. […] dock, genom de fakta som nu finns att tillgå kring det israeliska angreppet på USA-fartyget ”Liberty” […]

 10. […] Jag bedömer det nu som att Sabrosky förmodligen har rätt – i synnerhet mot bakgrund av hur Israel kunnat komma undan med sin tidigare attack mot det amerikanska krigsfartyget USS Liberty, 1967. […]

 11. […] annat exempel på samma sak var det israeliska angreppet på det amerikanska spaningsfartyget USS Liberty i Medelhavet fem år senare, […]

 12. […] – 19 år efter mordet på Folke Bernadotte: USS Liberty 1967 […]

 13. […]  Ron Paul, som vill sätta stopp för USA:s roll som världspolis, blev effektivt nedtonad och lämnad utanför debatten. (Paul är republikan, och läkare till professionen) […]

 14. […] I sin praktik har militanta judar också visat, att de finner att gojers liv lätt kan offras för högre politiska mål. Mordet på Folke Bernadotte är bara ett exempel i mängden. Mer än en israelisk premiärminister har blod på sina händer. […]

 15. […] Varför är jag benägen att ta till mig den verklighetstolkningen? En orsak ligger i vad som tidigare hänt det amerikanska krigsfartyget USS Liberty. […]

 16. […] angreppet på USS Liberty […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: