• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Inte bara en vissnad ros


Svensk socialdemokrati kan nu liknas vid en vissnad ros.

Det faktum att SAP är som en vissnad ros är inte bara socialdemokratins problem. Det är hela Sveriges problem.

Det medför ju en frånvaro av påtaglig opposition, vilket gör att Fredrik Reinfeldt och hans stolta ministerskara kan bara ånga på.

Vad vi nu har är inte bara en vissnad ros – sedan länge pågår en process, där hela trädgården håller på att vissna.


Så går det när meningsfulla debatter uteblir.

• Partierna tycker likadant i nästan alla viktiga frågor.

Inom partierna råder toppstyrning och mental öken, som Anna-Marie Pålssons vittnesmål inifrån Moderaterna vittnat om.

• I massmedia är det som ska föreställa debatt bara ett skämt.


Själva blodomloppet i vårt samhälle stryps alltmer. Det gäller såväl demografi, kultur som ekonomi

1. DEMOGRAFI

Nativiteten bland svenskar har länge varit i sjunkande.

– En orsak till detta ligger i skatte- och familjepolitiken, med press på två vuxna att heltidsarbeta.

– En annan i den höga invandringen och det låga bostadsbyggandet.

2. KULTUR

För barn blir det ofta en otrygg uppväxt.

– Orsaker ligger i splittrade familjer, i en kaotisk skola och i ökad våldsbrottslighet.

– Till detta kommer inskolningen i politisk korrekthet, där man drillas att vakta sin tunga och försöka känna på kommando.

– Samt diskriminering och orättvisor.

3. EKONOMI

Ekonomi handlar om dels produktion, dels fördelning.

Utvecklingen går mot att alltfler ska försörjas av allt färre. Skaran av försörjda omfattar inte bara unga och gamla, sjuka och ofrivilligt arbetslösa. Där ingår även tre kategorier av parasiter, dvs arbetsföra som lever på:
– bidrag
– brottslighet
– lön (ofta hög sådan) för improduktiva arbetsuppgifter.


Konsekvenserna av denna utveckling blir flera:

• en enorm skattebörda, på såväl löntagare som egna företagare, vilket gör att många får svårt att klara sin försörjning.

• orättvisor, då bidragstagare kan få högre inkomster än arbetande.

• sjuka incitament, där det inte lönar sig att anstränga sig hederligt.

Sverige är inte längre ett samhälle som kan konkurrera internationellt genom specialistkompetens och högt utvecklade produkter. Denna utveckling har nu brutits genom två trender: samtidigt som den internationella konkurrensen har hårdnat har Sverige fallit tillbaka.

Man kan här tala om svek mot våra unga och ett gigantiskt slöseri med mänskliga resurser. Först en uppväxt och en skola som inte förmedlar nödvändiga attityder, kunskaper och färdigheter för att kunna bidraga på arbetsmarknaden. Sedan en arbetsmarknad med i ena änden LAS, i andra änden prioritering av invandrare, som gör det svårt eller omöjligt för unga svenskar att få in en fot på arbetsmarknaden, som kan ge dem självförtroende, erfarenhet och kontakter för att komma vidare. Samt en bostadsmarknad som också sätter stopp.


Har du tänkt på hur i grunden opolitiskt som massmedia ofta kommenterar partier och partiledare?

Politiken framställs som sett spel, där sakfrågorna kommer i skymundan. I fokus för medias intresse står mer form än innehåll. Det blir viktigare med interiörer ur VU-sammanträden kring Håkan Juholt än de viktiga åsiktsskillnader som fanns mellan Juholt hans kritiker.

Således vill journalisterna gärna sätta etiketter och kategorisera politiker, placera dem till ”höger” respektive ”vänster”, ”förnyare” respektive ”traditionalister”.

Detta ger ju ingen upplysning i sak. Sådant kan inte göra någon klokare med mindre än att de använda begreppen har en klar innebörd, som alla är överens om.

Så är det ju inte, och kan inte vara, eftersom vissa  begrepp samtidigt används som okvädningsord.  Själv är jag som bekant ”extremhöger”…

För mig blir det ointressant vilken etikett man sätter på vare sig mig eller andra. I fokus för mitt intresse står främst två moment:

A.  Vad är problemet/problemen?
B.  Vad kan vara lämpliga åtgärder/lösningar?