• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Drottningjakten

Kan drottning Silvia någonsin förlåtas?

På sitt samvete har hon nu åtminstone två moraliska förbrytelser:

1. Hennes far levde i Tyskland under nazi-tiden och var medlem i det då och där statsbärande partiet.

2. Hon har låtit göra en utredning om faderns liv, som inte framställer honom som en ond människa.

Jag gjorde denna film:

Varför detta ältande i TV4 om Walther Sommerlath?

• Ska han straffas för sitt medlemskap i nazistpartiet eller för sina affärstransaktioner på 30-talet så är det ju redan för sent: han är död sedan mer än 20 år.

• Eller rör det sig om en form av blodshämnd från judisk sida, där dottern får bli syndabock?

Walther Sommerlath ljög om sitt partimedlemskap, javisst. Han ville väl försöka skydda sin dotter.

Den av drottningen beställda utredningen kan naturligtvis kritiseras, av personer och grupper som satt i system att oavlåtligt kritisera – men utredningens fokus var av naturliga skäl begränsat: syftet var att rentvå fadern.

Ingrid Lomfors och Willy Silberstein, från ”Svenska Kommittén mot Antisemitism”, vill se ett fortsatt och mer omfattande utredande kring drottningens Walther Sommerlath – och därefter ett varv till i TV4, kan vi förutsätta.


Ingrid Lomfors  vill gärna få det att låta som om TV4-dreven handlar om höga principer.  Vi måste lära av historien, om att ta personligt ansvar och reagera mot galenskaper.

Där kan jag självfallet bara instämma!

Nästa steg blir att tillämpa detta – inte på situationen i 1930-talets Tyskland, utan på situationen i 2010-talets Sverige och värld.

Se även:

https://janmilld.wordpress.com/2010/11/28/dreven-mot-monarkin/

http://www.radda-sverige.nu/det-kan-bara-handa-i-sverige/

http://gotiskaklubben.wordpress.com/2012/01/18/blodshamnden-mot-drottning-silvia-rullar-pa/

http://gotiskaklubben.wordpress.com/2011/01/14/svenska-judar-och-drottning-silvia/

http://www.expressen.se/debatt/1.2594766/ingrid-lomfors-ge-forskarna-insyn-i-drottningens-arkiv