• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ny Ungernrevolt?


I denna tid av centralisering och avdemokratisering  inom EU – hur ska EU ställa sig till en medlemsstat som försöker gå i en annan riktning, som vill skapa en nationell kontroll över utvecklingen i Ungern och utgör en gammal kulturnation i Centraleuropa. Fram till slutet av Första Världskriget ingick Ungern i det Habsburgska väldet, som omfattade vad som sedan blev Österrike, Ungern och Tjeckoslovakien. Stora områden avträddes till den nya staten Jugoslavien och till Rumänien.

Efter Andra världskriget 1945 kom Ungern under kommunistiskt Moskva-styre. En antikommunistisk revolt 1956 krossades blodigt. Så ungrare vet vad förtryck innebär.

1989 befriades Ungern från det sovjetiska väldet. Tio år senare gick landet med i NATO och femton år senare,  – 2004 – gick Ungern med i EU.


Nu hotas Ungern kanske av uteslutning ur EU, eller i varje fall berövande av sin rösträtt där..

I en skotsk tidning hittade jag den 15/1 en intressant artikel om Ungern idag, här i en översättning:

”När alla de vanliga misstänkta – EU,FN, IMF, det vänsterorienterade kommentariatet, Hillary Clinton m.fl. påtalar trots mot den Nya världsordningen, då är det en ganska säker indikation på att någon, någonstans gör något ovanligt konstruktivt.

Så är det med kören av fördömanden av Ungerns för dess nya grundlag, som trädde i kraft den 1 januari. Som klagomålen från de rätt-tänkande antyder, är det länge sedan någon västerländsk nation lade fram ett dokument av en sådan intellektuell och kulturell integritet, moraliskt värde och helt beundransvärd kvalité. I den moraliska öknen i 21: a århundradets Europa är det häpnadsväckande att hitta denna pärla av traditionella värden, patriotiska påstående och respekt för verklig frihet. Naturligtvis är Bryssel och Obama-ockuperade Washington  angelägna om att framtvinga en omsvängning. Men de borde läsa ungersk historia innan de ger sig in på en så meningslös konfrontation.

Den första fråga som väckt bestörtning bland kritiker är att Ungern inte längre är en republik. Orden ”Republiken” har lyfts ut ur landets officiella titel. Enligt vänsterns kommentatorer tyder detta på att demokratin är i fara. Med tanke på att Ungern förklarades republik redan den 1 februari, 1946, med en kommunistkontrollerad regering som hade fått makten med 17 procent av rösterna, doftar termen knappast av medborgerliga friheter. Genom sin urminnes konstitutionella tradition, styrs Ungern av  St Stephens heliga krona, den yttersta symbolen för auktoritet. Det kungliga sigillet för ungerska kungar bar inte monarkens namn utan inskriptionen: ”Sigillet av Ungerns heliga krona.”

Avlägsnandet av republikansk nomenklatur var kulmen på en process som påbörjades under en ny lag, Lex Millenáris, när regalierna fördes i procession till det ungerska parlamentet den 1 januari 2000, som symboler för myndighet. Trots att monarkin inte har återbesatts i form av en individ, men ifall man ändå så småningom politiskt skulle tänka sig en Habsburgsrestaurering, så bor ärkehertigen Georg, son till den sena kronprins Otto, redan i Budapest. Ungerns historia efter Habsburg har varit tragisk.  Vid Trianonfördraget 1920, berövade Woodrow Wilson Ungern på 71 procent av dess territorium, 66 procent av dess befolkning och dess enda hamn. Det var ett tidigt exempel på amerikansk utrikespolitik.

Den nya konstitutionen utgör en klassisk utsaga enligt Burkeansk filosofi: ”Vår grundlag är basen för vårt rättssystem, den är ett kontrakt mellan ungrare i dåtid, nutid och framtid.” Detta erkännande av en oavbruten historisk kontinuitet  av generationer står högt över EU-fördragens mångordiga svada. Inte bara erkänna den ”kristendomens roll i att bevara nationaliteten”, den ”erkänner att familjen och nationen utgör den huvudsakliga ramen för vår samexistens”. Inte undra på att det är en styggelse för Frankfurtmarxisterna i EU.

Det skyddar mänskligt liv från befruktningen och definierar äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna. Den listar kommunismens brott och lyfter preskriptionsbestämmelserna som skyddade brottslingar från sovjettiden vilka skickade 600.000 ungrare till koncentrationsläger. Ungerns övergång till demokrati kallas ofta smärtfri, eftersom den röda nomenklaturan såg att spelet var över, avvecklade statens tillgångar och blev de nya rika. Det ungerska socialistiska arbetarpartiet tog bort ett ord från sitt namn och hade snart återfått makten: Ferenc Gyurcsány, premiärminister från 2006 till 2009, var tidigare ordförande i kommunistiska ungdomsförbundet. I en värld där 90-åriga nazister, som borde ha hängts redan 1945, bärs till domstol i syretält, ska det vara en skandal för Ungern att nu rikta sig mot kommunisttidens mördare? Tja, öh, eftersom högern begår illdåd, vänstern begår misstag.

Rättslig aktivism håller också på att bromsas genom att sänka pensionsåldern för domare från 70 till 62.  För att bli ordföranden i Högsta domstolen krävs minst fem års ungersk rättslig erfarenhet, vilket utesluter den sittande ordföranden  som i stället under 17 år känt sig hemma i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Men den största bluffen är att det skulle vara ”odemokratiskt” för staten att få inflytande inom den ungerska centralbanken. Varför? Eftersom förtroendevalda kan upphäva vänskapskorruption inom bonusberättigade klasser – exakt vad varje europeisk väljargrupp förgäves längtar efter.

Den ungerska konstitutionen speglar ett uppvaknande för kulturella och moraliska värden, en revolt mot Bryssels PK-påbud om integration. Det är resultatet av en mycket civiliserad nation som återkräver sitt arv och sin autonomi. Det bör vara en inspiration för övriga Europa, marinerat i moralisk relativism och politisk passivitet. Som detta ädla dokument framhäver så ”har vi ett skriande behov av andlig och intellektuell förnyelse”.

Ja, varför skulle det vara ”odemokratiskt” för en folkvald regering att försöka få inflytande över landets centralbank?

Om Ungern nu på nytt revolterar, så är det inte helt förvånande. Parallellerna mellan det sovjetiska byråkratväldet och EU-kolossen är påtagliga.