• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Prostitution – slaveri


Jag fortsätter att läsa i  Annica Dahlströms högintressanta bok ”Könet sitter i hjärnan”. Hon kommer där in även på ämnet sexköp, prostitution och trafficking – denna moderna form av slaveri.

Får jag vitsa till saken, så kan jag se både Claes Borgström och många andra pk-iter som prostituerade. De har kunna göra karriär och få goda inkomster på att sälja sina hjärnor och intellekt.

Två moment finns här,  tycker jag,  att hålla isär:

1. Skadar man andra människor (eller sig själv) genom det arbete som man utför mot ekonomisk ersättning?

2. Gör man det frivilligt, eller har man tvingats till det?


Den svenska hållningen till sexualitet och sexköp är fascinerande – en märklig blandning av å ena sidan hållningslöshet och gränslöshet, å andra sidan prydhet och victorianism.

Se här, här och här.

Ur Dahlströms bok:

”Ron Kulick, .. förundrar sig över svenskarnas inställning till sexualiteten. Här fördöms inte sex mellan ogifta, och tonårssex anses vara bra. Myndigheter och politiker säger att sex är bra. Men, och här kommer den typiska medelsvenssonska pekpinnen (enligt Kulick), det måste handla om den godkända, goda sexualiteten, alltså om socialt godkända och ömsesidigt tillfredsställande förhållanden. Att ha sex utan att ha ett förhållande anses inte bra.”

”Dogmen lyder: Män i Sverige skall ha samma sexuella behov som svenska kvinnor, för det FÅR INTE FINNAS skillnader mellan kvinnor och män! Och kvinnorna skall ha samma rättigheter till sex som männen.

Ja, det låter bra, men det finns en klar anatomisk/fysiologisk skillnad här: Kvinnan kan ha sex i princip när som helst, men för mannan krävs det en eggande stimulans för att han skall få erektion.”

”Det verkar faktiskt fortfarande, trots feministiska och politiska ansträngningar, finnas många män som har behov av kvinnor som ställer upp med sex utan genkrav, kvinnor som kanske kräver betalning i pengar i stället.”


Finns det en särskild sexköpslag annat än i Sverige, en lag som gör sexköp olagligt?

I höstas var jag ju på norra Cypern, TRNC, på besök hos författarinnan och debattören Lena Holfve.

På sin blogg skriver hon om hur det är inrättat i TRNC. Där finns bordeller lika självklart som andra inrättningar:

”Om du reser hit ska du tänka på att nattklubb = bordell och diskotek = dansställe. Här ger man sig inte på att lagstifta i folks trosor och kalsonger, utan det står dig fritt att arbeta som sexarbetare. Gör du det här sker det förmodligen på en av nattklubbarna. Det är inte ens skamligt och ett resultat är kanske att de helt saknar våldtäkter?

Hos oss räcker det med att en heltossig tidning släpper ett rykte – mitt i valrörelsen – om att Littorin ska ha köpt sex så är det godnatt med honom.

Det är en av de saker jag inte kan berätta här. De skulle inte ens förstå att vi lagstiftar om privatsaker, och än mindre fatta att en minister kände sig tvingad att avgå för att han kände, vad jag förstår, att han inte skulle klara av drevet. Hyenaklubben.”

Dahlström:

”Sex mot betalning – varför omoral om båda vill? Vem har rätt att döma?

”Har talar vi istället om myndiga vuxna människor, som kommer överens om att kunden betalar för en definierad tjänst, som säljaren är villig att ge mot den begärda betalningen. Det finns kvinnor som anser att detta också är ett hedervärt människovårdande yrke, som kräver både människokännedom, empati och förmåga att lyssna. Säkerhetsaspekten för kvinnorna måste givetvis tillgodoses, så att de inte skall utsättas för våldshandlingar eller något de inte vill gå med på att göra.”

”Vi är ganska ensamma i Europa om vår ‘neoviktorianska’ syn på sexualitet.

För att vi skall få ett jämställt samhälle krävs att man ser verkligheten som den är, nämligen att män och kvinnor har lika värde, men att de är principiellt olika till sin natur.

Viktigt är att vi vet att det inom gruppen kvinnor eller gruppen män finns stora individuella skillnader. Det krig som nu pågår mot männen, för att de oftast inte beter sig och tänker som kvinnor, är sorgligt. Framför allt låter det sig svårligen förenas med ett jämställt, demokratiskt och fritt samhälle.”


Här känner jag att mina grundvärderingar stämmer med Annica Dahlströms och Lena Holfves: överenskommelser mellan vuxna människor, som inte kan skada andra människor, är av privat natur. Där ska staten inte lägga sig i.

Holfve:

”Har vår syn hjälpt? Vi ligger tvåa i världen avseende antalet våldtäkter, och vi är enda landet som har sexköpslagen. Den är konstig för det är förbjudet att köpa men inte sälja, och det får jag inte ens ihop i huvudet.””Jag hade resonerat annorlunda om det hade varit bordeller här och våldtäkter, och inga bordeller i Sverige och heller inga våldtäkter. Nu är det precis tvärtom. Vi släppte dessutom porren fri på 70-talet för att få ner antalet sexbrott vilket lyckades med bravur.”

Skulle antalet våldtäkter ses som ett mått på den förda politikens framgång, kan konstateras av den svenska politiken har misslyckats kapitalt. Vårt land är världsledande beträffande våldtäkter!

Mer Holfve här.


DETTA GÄLLER INTE ”TRAFFICKING”, denna moderna och bottenlöst vidriga form av slaveri. Denna handels- och affärsverksamhet med andra människor – mot deras egen vilja. Till deras gränslösa både lidande och skada.

Dahlström:

”Slaveriet ser vi ju på med avsky, men ändå tenderar vi att blunda för detta traffickingproblem, som är just slaveri…

Förbud och kriminalisering hjälper föga, det borde vi ha lärt oss av historien. Starka behov och drifter råder ju inga lagar i världen på. Behovet och driften kommer från hjärnan. Vi kan inte ändra på folks hjärnor mer än marginellt….

Man kan undra om det bara är ett olyckligt sammanträffande att denna handel med hitlurade unga flickor blev mer vanlig ungefär samtidigt som sexhandeln började kriminaliseras i Sverige?”

”Nu ligger hela denna oerhört lukrativa marknad under kriminella ligor, som i stället hämtar oskyldiga unga flickor från områden, såsom Baltikum och Ryssland, och tvingar dem till sexslaveri. Är det så illa, att den lag som förbjuder köp av sex och som samhället menat som en positiv åtgärd för att skydda kvinnor från att bli utnyttjade, i stället har resulterat i just detta förfärliga trafficking-problem?”

Den reflexionen blir ju näraliggande: finns här en parallell med förbudstidens USA? Kan det vara så att på samma sätt som spritförbud där gav näring åt framväxten av ett gangstervälde, så kan något motsvarande nu konstateras i Sverige?

Politik må bedömas inte bara utifrån sina goda – eller föregivet goda – intentioner. Den måste också bedömas efter sina praktiska resultat.

Har vi här åstadkommit en ”häxbrygd”, av

•  å ena sidan extra ekonomiska incitament för människohandel, en lukrativ marknad för kriminalitet

• å andra sidan en polismakt som är ineffektiv och överlastad med allehanda annan brottslighet att försöka ta sig an?

Skrota sexköpslagen och koncentrera resurser på bekämpning av verkligt allvarlig brottslighet, som trafficking!

Läs mer här:

http://www.noticeme.se/trafficking.php

http://www.humantraffickingstatistics.ne

http://www.attila.tecknare.se/vad-ar-prostitution

http://www.rosealliance.se/?page_id=2