• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

En Sverige-historia


Som mer än en gång kunnat konstateras pågår ett konstant kampanjande för att få oss svenskar att inse, att vi inte existerar.  Då blir det konsekvent att det  inte ska finnas någon svensk kultur eller någon svensk historia.

Hur framgångsrik denna strävan varit vittnade igår TV4-programmet ”Vem vill bli miljonär?” om.

En fråga löd: ”Under vilket århundrade ägde det trettioåriga kriget rum?”.

De fyra svarsalternativen löd:
A. 1900-talet
B. 1600-talet
C. 1700-talet
D. 1800-talet.

Den kvinna som satt i svarandestolen visste inte.

Och heller inte publiken – bara en tredjedel gissade på 1600-talet.

Så jag kunde inte hålla mig – det fick blir denna nya kortfilm:

Till detta kan fogas några översiktliga faktauppgifter:

Det rike som Gustav Vasa regerade över omfattade ett till stor del annat område än dagens Sverige.

Där ingick hela Finland, däremot inte Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Jämtland och Härjedalen. Dessa landskap tillhörde Danmark(-Norge), som alltså behärskade Öresund. Till havet i väster hade Sverige bara en liten glugg vid Älvsborg.

Efter Gustav Vasas regenttid (1523-1560) inträffade två krig där Danmark var både angripare och segrare:  Nordiska sjuårskriget 1563-70 och Kalmarkriget 1611-13.

I båda fallen tvingades Sverige betala en Älvsborgs lösen. 1613 uppgick den till en ca 10 gånger så hög summa som 1571.

För att klara den enorma betalningen måste Sverige spänna alla muskler och utveckla sitt näringsliv – det blev början till stormaktstiden. Falu koppargruva spelade där en central roll. Falun var Sveriges i storlek andra stad – om man ser till Sveriges nuvarande gränser. Dåvarande Sverige omfattade ju mycket mer, så där kom Falun på bara 7:e plats.

Regalskeppet Wasa förliste 1628, men detta stoppade inte Sveriges väg mot att bli en stormakt. 1630 landsteg Gustav II Adolf i norra Tyskland. Deltagandet i 30-åriga kriget gjorde att Sverige vid Westfaliska freden 1648 fick Vorpommern i Nordtyskland, som skulle förbli svenskt i nära två sekel.

Några år dessförinnan hade Sverige besegrat Danmark och genom freden i Brömsebro 1645 tillföll Gotland, Jämtland och Härjedalen Sverige. Samt Halland på 30 år.

Halland var särskilt viktigt. Med förvärvet av detta landskap utvidgades Sveriges glugg mot västerhavet. 13 år senare skulle denna glugg permanentas och dessutom vidgas ytterligare, genom erövringen av Bohuslän.

Nästa krig mot Danmark – med Karl X Gustavs vintermarsch över Bälten – resulterade nämligen också i en svensk seger.  Vid freden i Roskilde 1658 tillföll Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän Sverige.

Det bittraste kriget mellan Sverige och Danmark inträffade 1675-79, innefattande två svåra svenska nederlag till sjöss och slaget vid Lund 1676, med sina unikt höga förlustsiffror på båda sidor. Freden i Lund 1679 gjorde att både Skåne och Blekinge förblev svenskt – inga territoriella förändringar.

Därefter kunde den stora örlogshamnen Karlskrona öppnas 1680, och den svenska flottan flyttades dit. Med isfrihet en större del av året – av särsild betydelse på segelfartygens tid! Flottans betydelse återspeglas av att Karlskrona redan ett halvsekel senare hade blivit landets efter Stockholm andra stad i storlek (räknat efter Sveriges nuvarande gränser).

Finland förlorade Sverige som bekant 1809, men vid två tidigare tillfällen hade ryssarna kunnat ockupera Finland: under Stora nordiska kriget i början av 1700-talet och under Hattarnas krig 1741-43.

Nederlagen mot Ryssland hade börjat på Peter den Stores tid – med Stora Nordiska kriget 1700 och två decennier framåt. Ett svenskt försvarskrig, som vi efter en serie glänsande militära segrar till sist förlorade. (Det var en tid så kungen själv gick i främsta ledet – idag är det svårt att föreställa vare sig kung Carl XVI Gustaf, statsminister Reinfeldt eller s-ledaren Juholt i en sådan roll).

Sedan freden i Stolbova 1617 och fram till 1703 var hela Finska viken svenskt territorium, dvs det område där S:t Petersburg senare anlades var under svensk kontroll. Ryssland hade således samma typ av problem som Sverige tidigare haft, med att sakna tillgång till hav i väster. År 1703 lyckades även ryssarna tillkämpa sig en glugg.  Snart hade Ryssland erövrat också Baltikum, vilket fastställdes genom freden i Nystad 1721.