• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Genustok: film1


Mitt arbete med filmen ”Genustokerier” pågår sedan en vecka för fullt. Det ser ut att bli en film i tre delar:

1. Manshatet
2. Jämställdhet och genusforskning
3. Bra för vem – för kvinnor, för män eller för barn?

Den första delen är nu klar och kan ses här:

Filmen ger en del exempel på hur feministernas manshat har yttrat sig.

Den resonerar också kring förklaringar till denna fanatism.

Det förekommer ett omfattande våld mot kvinnor i Sverige, men det betyder inte att svenska män i allmänhet är vare sig våldtäktsmän eller kvinnomisshandlare.

Svenska massmedia och myndigheter är som bekant hemlighetsfulla kring etnicitet på brottslingar. Från BRÅ-rapporten 1996 har uppgifter släppts, men en motsvarande BRÅ-rapport från 2005 har mer aktuella uppgifter. Dessa görs inte tillgängliga för svensk allmänhet.

Bortsett från en detalj om italienare kan vi dock förutsätta att mönstret håller i sig beträffande våldtäkter:

•  Å ena sidan den enorma överrepresentationen för araber.

•  Å andra sidan den övertydligt låga andelen för svenska män, dvs etniska svenskar.


Paradoxalt blir det därför när feministerna helt riktar sin vrede mot svenska män. Deras politiska korrekthet gör det tabu för dem att fokusera på de egentligen problemen.

Samma pk-ism har så länge fått dem att blunda för våldet mot invandrarkvinnor, det som sker i hederns namn.

”Självfallet” är de även helt ointresserade av det våld som drabbar män.

Denna första genustok-film blev på ca 14 minuter.

PS

Länge har många hävdat att med en större andel kvinnor i maktpositioner får vi en fredligare värld. Detta motsägs dock av åtminstone fallet Hillary Clinton.