• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Feminister – tokfilm 2


Del 2 i filmserien ”Genustokerier” är nu klar.

Först hade jag planerat en filmserie i tre delar, med ”Jämställdhet och genusforskning” som tema för del 2.  Nu visar det sig bli fyra delar, där del 3 kan få rubrik ”Forskning och dressyr”.

Temat för del 2 blev enbart ”Jämställdhet” – det räckte till en film på drygt 13 minuter:

Begreppet ”jämställdhet” har efterhand givits en helt ny innebörd – rakt motsatt sin ursprungliga:

• Från början handlade det om att motverka diskriminering pga kön.

• Nu gäller det att åstadkomma diskriminering pga kön – i en fundamentalistisk nit att uppnå ”balans” mellan män och kvinnor i alla (?) sammanhang.


Detta har nu drivits så långt att även inom brandmannayrket ska denna perverterade form av jämställdhet drivas igenom. Verksamhetens ursprungliga funktion att släcka bränder och rädda människoliv görs därmed sekundär.

Redan utan sådana extremfall är det hela fel tänkt, som påvisas genom det exempel från 30-talets Tyskland, som bl.a. Susanna Popova i sin bok ”Elitfeministerna” har refererat. Hur den judiska professorn Kelsen förlorade sin befattning därför att nazisterna ville uppnå mer av raslig ”rättvisa” och ”balans”.

Filmen börjar och slutar med Stefan Löfven, med hans deklaration att han nu är en ”övertygad feminist – punkt slut”.

Ett uttalande som på sitt sätt är fascinerande. För mig ger det en tydlig illustration till vad jag vill kalla ”bekännelsepolitiker” eller ”deklarationspolitiker”. Egentligen har de kanske inga egna uppfattningar om någonting, men de uppfattar vad som för stunden förväntas av dem att säga sig tycka , och då säger de det.

Stefan Löfvéns bekännelse till ”feminismen” belönades med applåder av ett församlat toppskickt inom s-partiet. Även SVT:s reporter rapporterade positivt: Löfven hade med sitt uttalande ”lyft” frågan, dvs fått upp den högre på den politiska dagordningen.

Men vad, mer exakt, är det som Löfven har lyft och nu befrämjar? Vad betyder i praktiken ”feminism”?!

Är det en viss andel kvinnor inom brandmannayrket?

Ska det ses som ett framsteg att vi fått kvinnorna Cecilia Malmström och Birgitta Ohlsson som EU-kommissarie respektive EU-minister?

PS
Denna film lades ut i en första version under måndagen, men den visade sig på några punkter behöva justeras. Så den första versionen togs bort under tisdagen och ersattes med versionen ovan. Om någon besökare  saknar sina inlagda kommentarer, så har ni därmed förklaringen – ber om överseende. Lägg gärna in dem på nytt!