• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Storfiskare och röstfiskare


Kära läsare!

Lyssna först på denna storfiskar-låt av Thore Skogman – du kan börja 30 sekunder in i låten, men lyssna sedan någon minut för att komma i stämning.

Det ämne som Thore Skogman här berör är ju ett allmänmänskligt problem, nämligen vårt förhållande till sanning och lögn.

För egen del vill jag – åtminstone i normalfallet – hålla mig till sanningen. Som bloggare kan jag därvid känna mig litet privilegierad: skrivande ger ju tid att både tänka efter och att ta reda på nödvändiga fakta (dvs där myndigheter inte mörkar, så de bara inte blir tillgängliga).

Annorlunda kan det vara för politiker – i debatter eller vid uppvaktningar från massmedia kan det gälla att snabbt ge uppgifter och leverera påståenden.

Ska man som politiker vinna röster gäller det också att inge förtroende. Och man får helst inte låta alltför tveksam eller eftertänksam. Bäst intryck gör den som omedelbart vet bäst.  Allt i linje med den mest omhuldade av alla ambitioner bland politiker: att bli mer ”tydlig”.

Här man kan som vanlig dödlig bli förvirrad och nästan få litet av komplex: hur kan dessa personer i varje läge vara så tvärsäkra, hur kan de veta så mycket?

• Ligger förklaringen i att det politiska systemet lyckats vaska fram en intellektuell elit, en hjärntrust med närmast övermänsklig kapacitet?

• Eller ligger förklaringen i den svällande byråkratin, det växande regeringskansliet? Som gör att ministrar bakom sig har en hel stab av politiskt sakkunniga, som servar dem med skarpa analyser och aktuella fakta?

Det generöst tilltagna partistödet gör att även oppositionspolitiker kan få tillgång till mycket av expertis och politisk spetskompetens.

Inte desto mindre gav s-ledaren Håkan Juholt mitt i allt detta ett intryck av att vara ganska mänsklig, Gång på gång kunde massmedia beslå honom med att i stundens hetta ha sagt mer än vad han faktiskt hade täckning för.

Vilken kontrast mot moderatledaren Fredrik Reinfeldt!


Men plötsligt rasar min värld samman!

På webbsidan ”Avpixlat” läser jag om en serie lögner som Fredrik Reinfeldt genom åren levererat:

”Det är inte bara Håkan Juholt som har en flexibel relation till sanning och fakta. Även statsminister Fredrik Reinfeldt förvanskar sanningen när det passar honom.”

”Tidningen Dagens Apotek berättar att statsminister Fredrik Reinfeldts påstående att den större delen av apoteken finns kvar hos Apoteket AB inte stämmer då 70 procent av de svenska apoteken numera drivs av privata företag.

Bara en dag tidigare fick Fredrik Reinfeldt rött ljus i Svenska Dagbladets faktakoll sedan han hävdat att Sverige var ensamma om att ha ett överskott i Europa både 2010 och 2011. Fakta är att  Sverige faktiskt inte hade ett överskott 2010.

Februari 2010: ‘100 000 fler är sysselsatta jämfört med när den regeringen tillträdde 2006.’
  Reinfeldt räknade inte in befolkningsökningen eller att man ändrat åldersgrupp från 16-64 till 15-74 år. Finansminister Anders Borg fick förklara snedsteget för TT.

Januari 2010: ‘(högre skatt för pensionärer är) ganska spritt i utvecklade länder.’
  I SVT:s Agenda proklamerade Reinfeldt att det inte är något ovanligt att pensionärer får betala högre skatt än löntagare. När Pensionärernas riksorganisation, PRO, lät forskare göra en internationell jämförelse var det dock bara i Sverige som situationen såg ut så.

Mars 2009: ‘Vi inrättade en CO2-skatt i Sverige 1991. Det var mycket klokt av den dåvarande borgerliga regeringen att inrätta denna.’
 Reinfeldt hävdade detta under en debatt i riksdagen. Faktum är dock att lagen om CO2-skatten trädde i kraft den 1 januari 1991 efter en proposition från den dåvarande socialdemokratiska regeringen.

Oktober 2010: ‘Stora förändringar, likt sjukförsäkringsreformen, kan leda till att enskilda drabbas av orimliga och icke avsedda konsekvenser. Det är viktigt att vara ödmjuk inför detta. Regeringen kommer fortsatt att följa utvecklingen. Vi kommer att se över om regelverken och deras tillämpning fått icke avsedda konsekvenser för enskilda individer.’


Citatet är hämtat ur regeringsförklaringen den hösten. Senare avslöjades det genom en hemlig PM från socialdepartementet att den ansvarige ministern Christina Husmark Pehrsson varnat för flera av effekterna av ändringen i sjukförsäkringen men blivit överkörd.

Januari 2011: ‘Sedan vi tog över 2006 så har det inte skett några vidgade inkomstklyftor.’


I Sveriges Radio hävdade statsminister Reinfeldt att klyftorna inte ökat. En rapport från OECD visade dock att Sverige, Tyskland och Danmark var de länder där inkomstskillnaderna ökade mest 2000-2010.”

Här klarnar alltså bilden: i själva verket drar politiker systematiskt till med både halvsanningar och direkta lögner.

Kanske spelar massmedia här en dubbel roll:
– i en änden framtvingar media detta besserwissrande, genom sitt forcerade tempo.
– samma tempo gör det som hände i förrgår till forntidshistoria, och korten synas aldrig.

Med Håkan Juholt blev det som bekant annorlunda, men han hade ju gått emot ett svenskt ja till Europakten.

SAMMANFATTNINGSVIS  kan konstateras att Fredrik Reinfeldt är inte bara en ”storfiskare”, han är också själv en stor fisk –  en påtagligt  ful sådan. Hans problem ligger inte bara i detta notoriska ljugande.

Mer om lögner i massmedia:
http://www.youtube.com/watch?v=UF-vmcaI_mk