• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Omtänkande (sd)


Sverigedemokraterna har bytt sin huvudbeteckning, från ett nationellt till ett socialkonservativt parti. I begreppet ”socialkonservativ” lägger Jimmie Åkesson två moment:
– traditionella värderingar
– socialt ansvarstagande.

Tycker jag att det är bra eller dåligt?

Jag tror att det kan vara bra!


Det finns ju ett vacuum på den partipolitiska arenan, efter att varken Moderaterna eller Kristdemokraterna längre försvarar socialkonservativa hållningar.

Som både jag och många andra kunnat konstatera har vi fått en 7-klöver i riksdagen. Formellt olika partier, men i sak överens om allt väsentligt –  från att socialt och ekonomiskt montera ned Sverige till att  deltaga i angreppskrig mot andra länder.

Jimmie Åkesson ser en potential för SD att på sikt blir ett 30-procentsparti. Det är en bedömning som jag delar.

Egentligen borde SD kunna bli ett 60-pocentsparti, med tanke på hur övriga partier lämnat ”walk-over”, men man ska inte underskatta makten hos massmedia och andra kanaler för indoktrinering.

Som erfarenheten visar är det långtifrån självklart att människor förmår vara rationella, och se till sina egna intressen.

Jag tycker att SD hade ett anslag i sin valfilm som var både riktigt och viktigt: all politik handlar om prioriteringar. Resurserna är begränsade. Mer till ett ändamål gör att mindre blir över till andra ändamål.

Det finns också samband såtillvida att  import av grova brottslingar ger fler brottsoffer. I synnerhet om denna import kombineras med att få brott klaras upp och att få brottslingar riskerar några straff.

Också här har SD tidigare varit inne på rätt linje: brottsoffers intressen ska prioriteras framför brottslingars. Fortsättningsvis ska SD lyfta fram sin kriminalpolitik. Också det tycker jag är bra.

FARAN  för SD är uppenbar, nämligen att partiet, i en strävan att bli accepterat som ”seriöst” och att få komma in i ”stugvärmen”, blir alltför utslätat. Överger centrala moment i sin politik.  Tendenser i den riktningen har varit tydliga alltsedan man började tala om att Sverige ”inte ska ha mer invandring än” andra västeuropeiska länder.

Rimligen ska man skilja på invandring av olika slag. En invandring av det slag som erfarenhetsmässigt visat sig skada vårt land – dvs från Afrika och västra Asien – ska vi överhuvudtaget inte ha!

Möjligen ökar risken för utslätning av SD med en nedtoning av att partiet är ”nationellt”.

Samtidigt finns detta politiska utrymme att ta tillvara. Sverige behöver verkligen ett socialkonservativt parti!

Kanske behöver Sveriges riksdag tre partier:

1. Ett samlingsparti för det politiskt korrekta.

2. Ett socialkonservativt parti.

3. Ett nationalradikalt parti – med fokus på fred, beredskap och överlevnad.