• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Omtänkande (s)


Svensk socialdemokrati tänker uppenbarligen nu om, är redo till en omprövning av sin hittillsvarande politik.

Närmare bestämt gäller det kravet på lagstiftning om att alla partier ska redovisa varifrån de får sina pengar.  Håkan Juholts SAP vill nu förhandla kring detta med Moderaterna.

I vågskålen ligger då inte bara bidrag från företag och enskilda, utan också nivån på de statliga bidragen till partierna. Dessa vill SAP nu ”se över”, tydligen med en höjning i sikte.

Det är begripligt.

Valnederlaget 2010 medförde en åderlåtning av partiet vad gäller ekonomiska resurser. Många inom partiapparaten har därigenom tvingats gå, och söka sig ut på den reguljära arbetsmarknaden.

Inte nog med detta.

Som aktuella opinionsmätningar pekar på, går SAP mot ett nytt kännbart nederlag i nästa riksdagsval. Det säger sig själv, att inför denna situation krävs en beredskap. Höjda statsbidrag kan motverka att så många socialdemokrater behöver bli utan statlig försörjning.

Det här ligger i linje med socialdemokratins tradition. Partiets adelsmärke har hela tiden varit pragmatism. Dvs trolöshet beträffande medlen, trohet till målen.

Nu som förr är det primära alltså  TRYGGHET.  I och för sig – det må medges – har här skett en förskjutning. Från att tidigare gälla den svenska arbetarklassen till att nu gälla den klass som värnar (eller säger sig vilja värna) denna arbetarklass.

Trygghet i anställningen. Trygghet i ekonomisk standard.

Direkt efter valet ville SAP skära i regeringskansliet, som ju fortsatt att expandera under regeringen Reinfeldt. Det handlar nu om 7.000 miljoner kr om året. Listan på olika myndigheter blir mycket lång!

Något säger mig att krav av det slaget kommer att tystna framöver från SAP. Bättre att ytterligare höja skatterna, tycker nog Juholt.

x

I detta sammanhang är riksdagen på väg att nu ta ett steg i rätt riktning. Riksdagsledamöternas arvoden kommer förmodligen att höjas med 1.000 kr i månaden, från nuvarande 56.000 kr.

Även inom SD tycks här finnas en medvetenhet om att detta är inte en anständig nivå för en politiker att leva på. Åtminstone två av partiets företrädare har lyckats höja sig över denna fattigdom.


KD-ledaren Göran Hägglund har talat om politikerna som ett ”skrå”. Just så har det väl blivit. En nomenklatura, med gemensamma intressen och en verklighet alltmer avskild från vanliga medborgares.

Det ger mig associationer till hur det lät i riksdagen när Sahlin och Wetterstrand skulle avtackas. Det återkommande honnörsordet var ”mod”.

Den grundsyn man delar är alltså att det krävs mod att driva den politik de bedriver.  Varför då? Jo, därför att den går emot vanliga svenskars intressen, och om detta är de medvetna.

Som svensk politiker kan man också vara ”stolt”.  Så här uttalade sig således arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, på besök i Umeå nyligen:

”Jag känner mig väldigt stolt, när jag träffar mina kollegor inom hela EU-kretsen, att kunna säga, att vi har väldigt tillåtande regler för arbetskraftsinvandring till Sverige.”


Sin legitimitet söker man alltså inte hos svenska väljare.  Det är kollegornas gillande, på den europeiska scenen, som betyder något.