• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Tankebrott

Vaken.se har gjort en film som granskar den ”granskning” som TV4:s ”Kalla Fakta” gjort av den svenska ”Sanningsrörelsen” kring ”nine-eleven”, alltså WTC-dådet 2001.

Jag har just framställt denna bearbetade och förkortade version av vaken.se-filmen:

 

Här finns, som jag ser det, tre aktörer:

1. TV4-journalisterna

2. Partiledningen för Vänsterpartiet

3. Riksdagsledamoten Egon Frid.

Filmen väcker åtminstone två frågor:

A.  Vad är journalisternas uppdrag?  Varför har vi massmedia?

B.  Vad är politikernas uppdrag? Vilken typ av politiker behöver vårt samhälle?

Alltmer paradoxalt blir det. De som formellt är journalister, avlönade för att utföra journalistiska uppdrag, sysslar allt mindre med verklig journalistik.

Dvs att avslöja missförhållanden, granska makthavare, informera medborgarna om väsentligheter, göra sammanhang begripliga, osv.

Sådant övertas alltmer av människor med andra yrkestitlar, människor utan formell journalistutbildning, människor som arbetar ideellt.


 Yrkesjournalister fungerar som maktens förlängda arm, genom att sprida desinformation, hamra in politiskt korrekta teser och förfölja åsiktsavvikare.

TV4-torpederna på ”Kalla Fakta” utgör därvid ett ovanligt tydligt exempel.

• Den tes som för dem blir helt självklar är att de som väcker frågor kring den officiella förklaringen av WTC-dådet för fram ”konspirationsteorier” – när också den officiella förklaringen är en konspirationsteori. Som därtill är mer fantastisk,  osannolik och långsökt än det Sanningsrörelsen lägger fram.

• Måltavlan för TV4-inslaget för v-riksdagsmannen Egon Frid.  Ambitionen var att förmå Frid att

– ta avstånd från Sanningsrörelsen

– ta tillbaka vad han skrivit

– avge en lojalitetsförklaring med den officiella WTC-versionen

– ange sina ”medbrottslingar” i riksdagen.

Egon Frid vägrade först att ställa upp på TV4-förhöret. Då gick TV4 upp i hierarkin och förmådde partiledningen att pressa sin riksdagsledamot att ställa sig till åsiktspolisens förfogande.

Varför lånade sig v-ledningen till detta? Varför försvarade man inte sina medlemmars rätt att hysa en uppfattning i WTC-frågan? Mot bakgrund av partiets stöd till NATO-bombandet av Libyen kan ingen bli förvånad!

Till sist Frid själv.  Varför vek han sig så? Varför detta pudlande?

Var det verkligen nödvändigt? Skulle Egon Frid ha förlorat sin riksdagsplats, om han stått på sig om att fog finns för frågor kring WTC, att mycket tunga invändningar kan resas mot den officiella förklaringen?


 Jo, en sak till:

TV4-journalisterna hade inte alls behövs vara så okunniga om WTC-attacken. Fakta finns att tillgång på webben, för envar som är intresserad av att ta del av dem. Ett antal f.d. CIA-anknutna säger nu öppet vad de vet. T ex Susan Lindauer, i ett antal Youtubefilmer.

Jag vill särskilt rekommendera denna film, fastän den är lång. Mycket klargörande, om man är beredd att avsätta 1 1/2 timme för den (något som TV4-journalister kan göra på betald arbetstid):

http://www.youtube.com/watch?v=G43zl4fzDQg

Whistlelblower Susan Lindauer har också skrivit denna bok, som kan beställas från AdLibris för 134 kr:

Lindauer var USA:s kontakt med Bagdagregimen före 2001, som hade information om den förestående WTC-attacken.Hon fick ingen respons från Washington, som absolut ville gå i krig mot Irak.

Pga sina kunskaper blev hon arresterad utifrån ”Patriot Act” i mars 2004.  Anklagad för att vara irakisk agent.

 På sidan 17 i boken skriver hon:

”I was locked in a holding cage, and the truth was locked up with me. 

It wasn’t just Iraq that frightened them. Our team also gave advance warning about a 9/11 style of attack throughout the summer of 2001. And I carried the message.”