• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Överlevnadsfråga

Den här texten ska handla om feminism och kvinnligt inflytande inom politiken.

Det är en text som jag länge s.a.s. haft på tungan, men – trots att den är så extremt viktig och gäller vår överlevnad – inte kommit till skott med. Varför?

Skälen till min avvaktan:

• ämnet är ovanligt kontroversiellt

• en viss osäkerhet – jag vill kunna stå för det jag skriver

• en rädsla att såra en del kvinnor i våra egna led.

Vad som nu väger över är en film, som jag just såg. ”Why woman DESTROY NATIONS”. Den bekräftar mina egna tankar, gör att pusselbitar faller på plats.

Sverige som ”kanariefågeln i kolgruvan” – lyssna 15 minuter in i filmen:

http://www.youtube.com/watch?v=UxpVwBzFAkw

film2


Några viktiga preciseringar:

1. Övergripande perspektiv

Det finns skillnader mellan manligt och kvinnligt tänkande, men det betyder inte att alla kvinnor är på ett bestämt sätt, alla män på ett annat. Det rör sig om genomsnitt och mönster, det lappar över.

Något som hjärnforskaren Annica Dahlström påvisar i sin bok ”Könet sitter i hjärnan”.

2. Kapabla kvinnor

Helt uppenbart är att det finns många mycket kompetenta kvinnor bland oss invandringskritiker, kvinnor som med kraft för vår talan.

Redan i början 90-talet fanns t ex  Eva Bergqvist som redaktör för Fri Information och Ingrid Björkman som aktiv debattör om invandringen.

3. Politiskt deltagande

Det är värdefullt att även kvinnor också fortsättningsvis engagerar sig politiskt för Sveriges framtid.

Fel blir det däremot när man börjar tänka i termer av kvotering. Oavsett kön ska det vara kvalifikationer som avgör om man får ett visst uppdrag. Skulle det göra att vi får 90% män i riksdagen eller 100% män inom räddningstjänsten så utgör detta inget problem.

”Rättvisa” i sammanhanget är att individen ifråga utses efter lämplighet.

4. Politiskt perspektiv

Sverige rör sig nu i ilfart mot en avgrund och det har samband med kvinnlig dominans inom media och politik,  överhuvudtaget en feminisering av det offentliga samtalet. Detta kan inbjuda till en frustration.

Lika litet som vi män får låta denna irritation rikta sig mot kvinnor i allmänhet, lika litet får kvinnor bli förorättade över att vi erkänner och börjar tala om detta problem.

2kurvor

Karl-Olov Arnstberg:

”Och högst inom den vita rasen står den vite heterosexuelle mannen. Är det någon som alla världens folk borde sätta på en piedestal, också de vita kvinnorna, så är det den vite mannen.

Den som nu läser detta och storknar av ilska: kom med sakargument, visa att påståendet inte är sant. Då menar jag inte ’kompletteringar’, som att kvinnorna också har bidragit. Självklart är det så, men håller vi oss till perioden från upplysningstiden och fram till i dag, så är männen i förkrossande majoritet när det gäller framåtskridande och utveckling. Det är framför allt de vita männen som skapat det västerländska samhälle som med den levnadsstandard som lockar så många människor att försöka ta sig in i västerlandet, att de till och med riskerar sina liv.

Det är hög tid att vi sträcker på oss. Vi finns, vi har rätt att se oss själva och vara stolta över det vi själva och våra förfäder har gjort,…”

kmkv


Vad som kännetecknar feminism inom migrationspolitiken är:

•  känslostyrning och faktaresistens

• önsketänkande

• kortsiktighet. 

Kvinnligt tänkande tar där inte hänsyn till vilken påverkan den förda politiken får på det svenska samhället, bortser från kostnader och långsiktiga konsekvenser.  Det blundar för målkonflikter, saknar en helhetssyn.


Politik är nog i huvudsak ett område för män.

Vuxna män. En höjning av både rösträttsålder och valbarhetsålder vore ett steg i rätt riktning.

Riksdagen bör f.ö. också kunna klara sitt uppdrag med färre ledamöter.

rd


Mer Arnstberg:

”Nedan tio punkter som dessvärre ligger ljusår från den politik som bejakas i Sverige. Du som klassar det här är högerextremistisk goja eller fantasier, gå i svaromål. Visa att jag har fel. Inget skulle göra mig gladare.

1.     Sluta importera muslimer. Bara sluta!

2.     Familjepolitiken måste superprioriteras och inriktas på att få svenska kvinnor att föda fler barn.

3.     Död åt den extrema svenska individualismen! Ensam är inte stark.

4.     Sluta mobba vita män, det är de som är bäst på att bygga den samhällstyp som de flesta vill leva i.

5.     Feminister, byt kurs! Med nuvarande ideal blir inte tillräckligt många barn gjorda.

6.     Sluta hjälpa världen. Hjälp istället Sverige. Importera kristna och buddhister, undvik minoriteter, eftersom de prioriterar diasporiska gemenskaper.

7.     Bryt med EU och bejaka nationen och patriotismen. Ett folk måste vara stolt över sig själva och sitt land.

8.     Sänk skatten och förhindra brain drain. Höga skatter och krympande välfärd är en katastrofal combo. Om inte Sverige klarar att behålla sin kreativa kompetens är det tack och adjö till välståndet.

9.     Sluta med den postmoderna minoritetspolitiken. Det är majoritetens intressen som ska bejakas (kallas demokrati).

10. Rösta aldrig på politiker som sätter internationella intressen framför det egna folkets.”


 

PS 1

 


PS 2


PS 3Mer

https://morklaggning.wordpress.com/2016/04/21/staten-och-feminismen-del-i/

https://morklaggning.wordpress.com/2016/04/23/staten-och-feminismen-del-ii/

https://morklaggning.wordpress.com/2016/04/13/trojaner/

https://morklaggning.wordpress.com/2016/04/01/ingentingfolket/


http://renegadetribune.com/the-psychological-operation-to-blame-white-women/

http://avpixlat.info/2016/02/27/det-blir-alltmer-outhardligt/

http://avpixlat.info/2016/03/04/gun-hjortryd-rossana-dinamarca-och-irene-matkowitzc/

http://www.motpol.nu/danielfriberg/2016/01/04/tre-rad-till-svenska-kvinnor/

http://snaphanen.dk/2016/02/28/sondagskronika-vems-manskliga-rattigheter/

http://demokratbloggen.blogspot.se/2016/03/politikerna-har-vant-polisen-mot-sitt.html

http://www.friatider.se/offrens-maktordning

http://avpixlat.info/2016/05/19/dags-for-mannens-renassans/

6.50 in i filmen:

https://www.youtube.com/embed/w9HGRp3frG0?

11.40 in i filmen:
https://www.youtube.com/watch?v=jX4JbKT7Xbc

https://www.youtube.com/watch?v=T0AbMZW73NQ

https://www.youtube.com/watch?v=GdqqaJZ208c

https://www.youtube.com/watch?v=pp-BOl0B4IQ


https://janmilld.wordpress.com/2011/12/30/obehagligt-sa-borgstrom/

https://janmilld.wordpress.com/2016/01/30/kvinnofrid/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/06/klokt-om-tokerier/

https://janmilld.wordpress.com/2015/03/08/karringar-som-forstor/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/03/prostitution-slaveri/

https://janmilld.wordpress.com/2013/11/15/inte-bara-genus/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/09/statsfeminism/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/11/valdsamma-kvinnor/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/10/jamstalldhet-och-rattvisa/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/12/en-udda-genusbok/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/07/konsroller-och-trakasserier/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/13/en-reaktionar-bok/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/17/ar-bertil-feminist/

https://janmilld.wordpress.com/2015/12/08/%EF%BB%BFoxytocin/

https://janmilld.wordpress.com/2015/12/19/godhetspsykos/


http://majgrandmo.blogspot.se/2016/03/kvinnorna-vid-makten.html

https://varjager.wordpress.com/2016/02/25/gudrun-schyman-kan-nu-slanga-sig-i-vaggen/

http://tobbesmedieblogg.blogspot.se/2016/03/bisarr-manifestation-den-8-mars.html

http://demokratbloggen.blogspot.se/2016/03/tyskhororna-i-norge-har-fatt.html

http://avpixlat.info/2016/03/05/nya-uppgifter-kring-asylboendechefens-sexkontakter-med-klienterna/

http://ledarsidorna.se/2016/03/helene-bergman-den-falska-feminismen/

http://snaphanen.dk/2015/03/07/sondagskronika-grattis-alla-fittbarare/

http://snaphanen.dk/2014/11/23/sondagskronika-kvinnors-makt-och-mans-sarbarhet/

http://snaphanen.dk/2012/10/21/sondagskronika-vakthundarna/

72 svar

 1. Politik har många delar och nivåer. Jag läste boken ”Kung Erik av folket” som var en biografi av Erik XIV av Knut Carlqvist som tar upp vissa av de unika egenskaper och förmågor kvinnor hade inom den tidens politik. Män och kvinnor lever paralellt och kompletterar varandra. Kvinnor bör inte konkurrera mot män. Snarare bör par konkurrera mot par.

 2. Jan, du gjorde helt rätt att skriva och lägga upp denna text, plus dom två videorna som var så att säga att slå huvudet på spiken. Det är som han säger i videon, att feminister är som barn och tonåringar som måste skyddas från sig själva, och att dom inte har förmågan att lära och tänka rationellt.

  Ska vi förlåta deras beteende? Jag tycker inte det. Dom är vuxna kvinnor och män(då tänker jag först och främst på Sveriges feministminister, förlåt jag menade statsminister Stefan Löfven:)

 3. Sverige är under attack och har varit så länge. Den inre fienden har systematiskt arbetat på att försvaga samhället från insidan medan försvaret i stort sett endast inriktat sig på en eventuell yttre fiende.
  Fienden har arbetat med små steg i taget så att landets inbyggare inte skulle märka av alltför drastiska förändringar utan tvärtom åstadkomma en långsam tillvänjning. Liknelsen med grodan i en kastrull med kallt vatten som långsamt uppvärms till kokpunkten passar här in.

  En sammanfattning:

  Frankfurtskolan – ”politisk korrekthet” med marxistiska rötter

  ”Amerika är idag dominerat av värderingar och attityder som vi har lärt känna som ”politisk korrekthet” Detta är till förtret för många och närmast en parodi, men politisk korrekthet är mycket allvarligt i sina syften då det försöker påtvinga en enhetlighet i tanke och handling hos alla. Den är därför totalitär till sin natur.

  Dess rötter ligger i en typ av Marxism som anser kultur, snarare än ekonomi, som orsaken till klasskillnader. Till dem som bidragit mest till denna kulturella marxism hör den italienska marxisten Antonio Gramsci och den ungerske marxisten George Lukacs.

  Bland marxister är Gramsci känd för sin teori att kulturellt herravälde är orsaken till klasskillnader. Enligt honom behövdes en ny kommunistisk människa skapas genom en förändrad kultur, innan någon politisk revolution var möjlig. Detta ledde till en fokusering på intellektet inom områden som utbildning och media.

  År 1923 grundade Lukacs och andra marxistiskt intellektuella som var anslutna till det Tyska kommunistpartiet, Institutet för social forskning i Frankfurt Universitet, Tyskland. Institutet som blev känt som Frankfurtskolan, hade Marx- Engelsinstitutet i Moskva som förebild. När nazistpartiet kom till makten i Tyskland 1933 flydde medlemmarna i Frankfurtskolan. De flesta åkte till USA och blev inflytelserika på amerikanska universitet. Frankfurtskolans lära kombinerade marxistiska analyser med freudiansk psykoanalys och formade grunden för det som kom att kallas ”kritisk teori”.

  Kritisk teori var i huvudsak destruktiv kritik av de viktigaste delarna av den västerländska kulturen, inklusive kristendom, kapitalism, auktoritet, familjen, patriarkat, hierarki, moral, tradition, sexuell återhållsamhet, lojalitet, patriotism, nationalism, arv, etnocentrism, vedertagna seder och konservatism. När samtida förespråkare av politisk korrekthet – eller kulturell Marxism som det lika gärna kan kallas – presenterar sina övertygelser med tilltalande enkelhet enbart som en förpliktelse att vara sensibel gentemot andra människor och innefattar även värderingar som tolerans och mångfald.

  Frankfurtskolan bestod av en grupp marxistiskt -judiska intellektuella personer på Frankfurts Universitet på 1920-30- talet. De emigrerade till New York efter att Hitler kom till makten. Ingick gjorde även Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse och Eric Fromm och de tillsammans var ansvariga för Den nya vänstern och feminismen. Finansierade av den judiske miljonären Felix Weill var de en bidragande orsak till nedbrytningen av det västerländska samhället.

  I grund och botten underminerade Frankfurtskolan det judisk-kristna arvet. För att nå ytterligare framgång i sin tysta kulturella revolution – utan att för den skull berätta om sina framtidsplaner – rekommenderade skolan bland annat följande tillväga gångsätt:

  1. Beskriva sina motståndare som rasister.
  2. Kontinuerlig förändring för att skapa förvirring.
  3. Utbilda barn om sex och homosexualitet.
  4. Underminera skolans och lärares auktoritet.
  5. Stor immigration för att förstöra identiteten hos människor.
  6. Befrämja omåttligt drickande.
  7. Tömma kyrkorna.

 4. Härskarklassens maktutövande har bedragit både kvinnor och män. De flesta har dansat efter Maktens pipa. Hur stor % av populationen som genomskådat falskheten och omoralen återstår att se.

  Bildgalleriet ovan har inte jag valt och inte sympatiserar jag med dem heller. Det är väl ungefär som systemkritiska män ser på dagens manliga makthavare – vad är skillnaden?

  Vera Oredsson har motsatt ståndpunkt – hon nämnde i denna intervju att efter 2VK var flickorna mer patriotiska än pojkarna.

  • Tyskland förlorade 2 krig. Landet krossades fullständigt 2 gånger. Två gånger har vilda horder svept över landet, dödat deras söner och våldtagit deras döttrar. Många MILJONER unga män dödades, få var kvar. Kvinnorna hade att välja mellan celibat eller ta en utlänning. Naturligtvis insåg kvinnorna till slut, att det egna landet, dess traditioner och deras egna män och dessas försvar av landet var viktigt. Kvinnor är inte idioter och det säger inte heller Milld. Naturligtvis blev de tyska kvinnorna patrioter. Det motsäger på intet sätt, det som sägs av Milld/Arnstberg.

   Det är i Sverige, som inte haft krig på 200 år, som kvinnorna släppt kontakten med realiteterna. Genom aggressiv marxistisk-feministisk propaganda har det kvinnliga könet fått kontrollen över samhället. Män och deras karaktärer och beteende hånas från regeringstaburetter och predikstolar. Flickorna pushas fram, pojkarna hämmas. Födelsetalen är katastrofalt låga. Aggressiva män väller in och DET ÄR KVINNOR som välkomnar dem.

   Feminismen är så dominant i vårt samhälle idag, att de flesta kvinnor (och mentalt kastrerade män) inte ens inser att de är hjärntvättade feminister. Jag tycker mig ana att du är en av dem.

   • IDIOT!
    Jag har aldrig haft något som helst samröre med med ”feminismen”!

   • Jag trodde jag var feminist tills jag upptäckte att det var jag inte alls. Jag var jämställdist!

    Feminism är bara fjanteri – och feminister är de som vill bli uppmärksammade plus de som inte har något i huvudet att tänka själv med. T ex Löfven.

    Instämmer f ö med Sofia.

    Man blir inte feminist pga att man är feminin. Jag är en reflekterande kvinna som lärt mig se vad som är sant och viktigt i livet. Lärde mig tidigt att stå upp för mig själv och sätta knäppskallar på plats – mestadels verbalt men också … …

 5. Nu var det nog så att män startade den s k feminismen och kvinnor föll i fällan, tog chansen att få makt och inflytande, utnyttjade de möjligheter de har/hade. Ni vet ju varifrån alltsammans härstammar, eller hur?

  Och. Minns ni ett grekiskt drama där kvinnorna gick i kärleksstrejk?

  Ibland talar man om kvinnans list kontra mannens intelligens. Vad som är list och intelligens – tja! Mat använder det som man har till reds.

  Män gillar kött mer än kvinnor, påstås det. I alla fall gillar de lammkött betydligt mer än sega gamla hönor. Och det vet lammen om. Detta utnyttjar de.

  Män gillar vad de ser. Och det vet ‘lammen’ om. Alla använder det som förskönar och förtjusar och … en del föredrar gå sängvägen i sin karriär. (Jag känner till flera sådana.) Man tager vad man haver …

  Varför gillar rika män stora/snabba, saftiga vrålåk? Vindens tjusning? Eller som kvinnodragare? Ju rikare och ‘generösare’, desto yngre fruar/sällskap.

  Nåväl. Eftersom män fördrar yta i stället för innehåll så blir det som det blir. Tänk till, fundera och diskutera!

  Jag tror att Gudrun Schyman – ja, även hon – kan ha varit ett tjusigt stycke i tidiga da’r … som kan ha … Sedan kan man klamra sig fast och manipulera både tuppar och höns …

 6. Kom att tänka på den här låten i sammanhanget, lite skämtsam ton skadar inte…

 7. Why men DESTROY NATIONS? hoppar liksom i ögonen på mig i alla fall, med tanke på destruktiva makthavare historiskt sett och inte minst dagens. Skjutvapnet som penisförlängare är en klassiker, o s v – man kan ju skriva en roman 😉

  Vill inte motsäga att det även finns gott om destruktiva kvinnliga makthavare, men hur stor andel är väl en adekvat fråga i sammanhanget? Och mitt intryck av dem är många gånger att de besitter en stor portion manlighet. Jag tror inte de skulle släppas fram annars.

  Vad gäller av Mårten beskrivna tydligen destruktiva Frankfurtskolan – tack för den! – så ser jag bara mans-namn, som vanligt…

  • Väl talat!

  • Man kan diskutera manlig psykologi. Man kan diskutera kvinnlig psykologi. Eller så kan man diskutera judisk psykologi.

   Ja, Frankfurtskolans anhängare var alla män. Vad mer går att finna?

   Det finns likaså en röd tråd som binder samman den grupp som är mest hängivna i att driva fram den feministiska ideologin.

   Det är rent naturligt för den som har intresse av att splittra och försvaga att utnyttja den strategi som är bäst lämpad för att manipulera ett folk. För det mer känslostyrda könet ligger fokus desto mer på att styra genom att påverka deras känslor. Kvinnor kan därigenom uppmanas till att avvika från lojalitet till männen, och istället betrakta män som fiender (förtryckare) och sig själva som offer.

   Det västerländska samhället, dess traditioner och värderingar som tidigare alltid spelat deras skapare i händerna, är nu omformat till att, genom ”utveckling”, ”utmanande normkritik”, göra precis motsatsen. Därav massinvandring, feminism, minoritetskamp, anti-”rasism”, och till och med ”men going their own way” som i sig innebär att män ger upp och gör precis vad feminismen strävade efter.

 8. SYNDAFALLET 2016 i Sverige

  Ormen förledde Eva att äta av frukten från Kunskapens Träd –
  Adam åt också av frukten därför att Eva övertalat honom –
  när Gud kom och bannade dem sa Adam –
  ”det var Eva som lurade mig”!

  • Eva/kvinnan kanske har en intelligens utöver mannens 😉 Och kanske tur att vi inte omedvetet fortsatte vegetera i paradiset utan hamnade i vår krassa verklighet? Nu kan vi välja om vi vill skapa ett paradis – eller helvete på jorden vilket (det senare) vi varit synnerligen duktiga på.Vill vi paradiset får vi nog lära oss samarbeta och upptäcka varandras styrkor istället för att kriga och beskylla varandra pga kön!

   • Jodå nog är du intelligentare än de flesta kvinnor jag känner, Cornelia, trots vissa anomalier. 🙂

    Att påstå att ens eget kön är intelligentare än motstående kön är just en sådan sak, men du är å andra sidan inte ensam om det beteendet i denna tråd.

    IQ är inte alltid att anse som ekvivalent med intelligens, men vetenskapen tycks peka på att kvinnor generellt sett har oerhört likt IQ med männen. Kurvorna ligger väldigt nära varann.

    Vi är alla dessutom ett ofrivilligt resultat av genetiskt urval och slump, men vi är även beroende av miljö och ett tryggt samhälle, så det enda sanna misstaget vi alla kan göra är att inte göra vårt bästa vi kan med det lilla vi har.

    Intelligens handlar således inte enbart om IQ, vilket Hitler m.fl. tydligt bevisat genom historien. Att födas med ett IQ högre än 120 är visserligen trevligt, speciellt i skolan, något att sträva efter för sina barn genom val av rätt ägg och spermier, men jag har träffat människor med IQ på ca 80 som ändå gör mer nytta för framtidens generationer än många med ett IQ över 120.

    Varför? – Jo. De accepterar faktum. De kan ibland vara emotionellt överlägsna och arbetar med den förmåga de har på den nivå där de tror de kan hjälpa bäst, dessutom med ett enormt flit. Vi föds alla med olika förutsättningar. Väldigt få har tur i allt, men arbetar vi tillsammans kan vi använda både förnuft och känsla.

 9. Tack Jan Milld!

  Uppenbarligen läses din blogg av många feminister, det kryllar av kommentarer från dem ovan. Deras kommentarer är typiskt kvinnligt ologiskt babbel, av den typ, som vi matats med till förbannelse.

  Nästan alla kvinnor, som uttalar sig offentligt, är feminister, vare sig de är medvetna om det eller inte. Deras förmåga till att öppet visa en ärlig självinsikt är helt obefintlig, vilket är ytterligare en anledning, till att de behöver – och önskar – att domineras. Kvinnor vet om det, men det är något som de är mycket förtegna med, då hela deras maktposition idag bygger på att män hålls omedvetna om detta faktum.

  Men man behöver bara se till, hur kvinnor beter sig: När aggressiva kvinnoförtryckare väller över gränserna och våldtar och misshandlar, ropar kvinnor efter mer. Till och med så rabiata feminister, som Gudrun Schyman och Mona Sahlin, underordnar sig raskt under islam och kan inte fort nog få på sig slöjan.

  Nej, feministerna kan fortsätta kackla, som de höns de är, men sanningen om dem är uppenbarad för alla som har ögon i skallen och kan tänka.

  • En känd kvinna uttryckte sig för hundra år sedan i Frankrike:

   Nous sommes feminines mais pas de tout feministes!!! (Ursäkta accenter som fattas!)

   Jag instämmer. Och har inte mycket till övers för inkrökta gubbar oavsett ålder.

  • Många av dessa kvinnor som uttalar sig offentligt, är inte bara ”tokfeminister”, de är dessutom medberoende, och där har du roten till de flesta tokigheter här i landet. Även män kan vara medberoende. Varningsklockor bör ringa då någon säger;-”Det är så synd om…….”.

 10. Först vill jag säga att jag vänder mig emot videon från Black Pigeon Speaks. Skälet är att det är precis lika illa att, som Schyman, leta patriarkala strukturer, som förklaring till allt, som det är att hitta dess motsats. Hela denna idé, som nu börjar bli allt vanligare bland nationalister, att det är kvinnorna som är problemet, är djupt olycklig och tar bort vårt gemensamma fokus på bollen – de finansoligarker från den anglo-sionistiska sfären som har som mål att krossa varje nationalstat, varhelst den finns i världen, med alla till buds stående medel för att införa en ”New World Order”, helt enkelt en världsregering.

  All maktkoncentration leder till tyranni. Vi ser hur fel det blivit i Sverige med vår egen riksdag och ännu värre EU. Nu skriver man avtal där storföretag kan stämma länder som inte rullar ut röda mattan för dem. Demokrati? Nej, knappast, våra röster betyder snart inget längre.

  I detta är massinvandringen en viktig del för att söndra och härska.

  Därför måste vi till varje pris hålla samman mot dessa krafter, inte bara män och kvinnor, utan också olika folk och grupper. Det är inte kristna mot muslimer, vita mot svarta, höger mot vänster, vi, tillsammans, mot dem som inte låter oss ha självbestämmande i våra egna länder.

  Jag vet att du är mycket balanserad och klok men jag anser att vi inte bör beträda dessa vägar som bara distraherar oss från vår verkliga, gemensamma, fiende.

  I sakfrågan har jag kollat lite och funderat. Det är väl så att i opinionsundersökningar är det fler män som röstar på nationella partier än kvinnor. Min egen tro är att fler kvinnor ”mörkar”. Man är lite mer konsensusstyrda och skillnaden behöver inte vara så stor som dessa undersökningar visar. Den finns dock där. Den verkar vara konsistent mellan länder och oberoende av partiledare.

  Jag tänker så här. Det finns biologiska skillnader. Inte minst i hur hjärnan fungerar och i aggressivitet. Det skiljer också, tror jag, i intresse. Kvinnor är inte lika intresserade av geopolitik som män, utan har mer fokus på närområdet. De har också, bevisligen, mer att göra eftersom de både ska jobba, ta hand om hemmet och se till att alla har det bra. Männen jobbar också hårt men har mer tid att dra sig undan, då och då, i sin ”grotta” och hålla på med sitt. Kvinnor har också mer belönats för att vara duktiga och lydiga vilket gör att det, möjligen, ligger dem mer nära att acceptera propaganda.

  Mot bakgrund av ovanstående, drar jag faktiskt rakt motsatt slutsats mot Black Pigeon Speaks. Undersökningar visar att nationella partier tappar allra mest hos unga kvinnor. Säg att i verkligheten är fördelningen totalt 60% män och 40% kvinnor (vid valurnorna). Det är närmast ett mirakel, mot bakgrund av ovanstående, att skillnaden inte är större.

  En sak är dock helt säker om männen ser kvinnorna som problemet då kommer de i ännu högre grad välja propagandan.

  Över huvud taget är det inte en bra utveckling att allt mer självsäkra nationalistiska strömningar radikaliseras. Inte sällan talar man numera öppet nedsättande om kvinnor, bögar, muslimer, judar, o.s.v.

  Det är en naturlig reaktion och ”rekyl” efter 50 år av förtryck och kulturmarxistisk propaganda men rekylen ska gå mot finansoligarkerna, som styr utan att synas, inte sällan med dubbla medborgarskap och därmed dubbla lojaliteter.

  I min värld misstänker jag starkt att Black Pigeon Speaks är en ”kontrollerad opposition”, en farlig sådan, för att avleda vår vrede. Svenska kvinnor och män ska stå enade mot tyranniet som ovillkorligen följer av denna maktkoncentration.

  Frågor som kvinnor generellt bryr sig mer om är maten och djuren. Närodlad mat och rätten till att vi själva ska få bestämma djurskyddet förutsätter den decentralisering. Detta bör tilltala många kvinnor.

  Så här ser opinionsundersökningarna ut i olika länder.

  SD 2015 66% män
  http://unvis.it/www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article20866002.ab

  Dansk Folkeparti 2014 58% män
  https://politiken.dk/indland/politik/ECE2271960/her-er-vaelgerne-der-goer-df-rekordstort/

  FrP 2015, 64% män
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/kommunevalget-2015/fersk-vg-maaling-partiene-sliter-med-aa-flytte-velgere/a/23515288/

  UKIP 2015 60% män
  http://www.may2015.com/ideas/does-ukip-have-a-problem-with-women/

  Front National 2015 70% män
  http://www.aufeminin.com/news-societe/les-droits-des-femmes-face-au-front-national-s1673474.html

  • Väl talat!

   • Glömde länken!

   • Gordon Brown NWO

    Eisenhower varnade oss för länge sedan!

    Också Kennedy innan ha blev mördad

   • Håller med Sofia – Tack Kalle för kloka ord! Tänkte precis fråga signaturen ladulaas om kukhuvuden kan tänka? – för att liksom haka på där, men Kalle fick stopp på urspårningen 😉

    Har sett en del creepy typer som importerar sina kvinnor långt härifrån troligen för att det är svårt att hitta svensk kvinna som skulle ställa upp på deras vidriga kvinnosyn.

  • Mycket bra inlägg Kalle, jag har inget att tillägga i denna fråga.

  • @ Kalle
   Välkommen kommentar.

   Att det finns fler kvinnor i partier för fred och välfärd finansierat med skatter är bara naturligt. SD är ett på den punkten ett högerparti precis som EU/NATO-maffian i S, MP och Alliansen.

   Kvinnor och män med lägre inkomster gynnas således mest av Vänsterpartiets politik, förutom det faktum att migrationspolitiken har potential att undergräva detta genom att migrationens art med stor sannolikhet kommer förvärra situationen för dem.

   Att högerpartierna SD, S, MP och Alliansen stödjer bankmaffian och den förslavande frihandeln är väl mer sant än att Vänsterpartiet skulle göra det?

   Vänster högerperspektivet vad gäller skatter och välfärd med potential att skapa balans eller obalans kommer väl ändå alltid att existera?

 11. OK. Detta är minerad mark och flera kvinnliga läsare har uppenbarligen tagit illa upp, det blev mer infekterat än vad jag hade tänkt mig.

  Syftet från min sida var inte är att peka finger och leta syndabockar. Min utgångspunkt var att se ett problem, nämligen att manligt tänkande trängts tillbaka i den svenska politiska debatten – med helt förödande konsekvenser.

  Till de starka reaktionerna inbjöd kanske titeln på den film jag hänvisade till, ”Why Woman destroy Nations”.

  • Det saknas ju inte exempel på män som förstör nationer! Vi behöver där inte gå längre än till vår nuvarande statsminister, Stefan Löfven. Eller företrädare till honom, som Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt.

  När jag i texten ”Tribunal” talade om ”de fyras gäng” så utgörs detta till 3/4 av män.
  fyrasgang

  • Framförallt kan kvinnors roll i sammanhanget uttryckas på ett annat sätt. Problemets kärna är, som jag ser det, förekomsten av kvinnligt tänkande inom politiken och då främst migrationspolitiken.

  Vad jag här kallar ”kvinnligt tänkande” kan karaktäriseras av:
  –  känslostyrning och närsynthet
  –  önsketänkande och faktaresistens
  –  blundande för målkonflikter
  –  brist på helhetssyn
  –  långsiktig ansvarslöshet.

  Denna typ av tänkande finns även bland män, är dock mer vanligt bland kvinnor.

  Ett mått på skillnaden mellan kvinnor och män är hur man väljer mellan olika partier. I Sverige som i andra länder stöder kvinnor i mindre utsträckning än män invandringskritiska partier, som Kalle här redovisar.

  • Läs lite Henry Makow som exponerar feminismen.
   Eller vad filosofen Plato skriver i Republiken om hur kvinnans naturliga roll ska förvridas, vilket är Illuminatis manual.

   ”There is no way of influencing men so powerfully as by means of the women.
   These should therefore be our chief study; we should insinuate ourselves into their good opinion, give them hints of emancipation from the tyranny of public opinion, and of standing up for themselves; it will be an immense relief to their enslaved minds to be freed from any one bond of restraint, and it will fire them the more, and cause them to work for us with zeal, without knowing that they do so, for they will only be indulging their own desire of personal admiration.”
   – Adam Weishaupt, 1748-1830, Founder of the Illuminati
   See more at: http://www.henrymakow.com/#sthash.r9B1648A.dpuf

  • @Jan Milld
   – Om man använder förnuft OCH känsla blir det bäst. Ofta är det så att den som haltar m.a.p. förnuft uppväger det med för mycket känsla och sätter sig i motvärn till förnuftet, men det kan även vara tvärt om. Balansen är nyckeln.
   – Om man blandar visionärt önsketänkande med en vilja att se sanningen som den är blir det bäst.
   – Lär man sig tänka rätt i flera steg, eller accepterar att den som gör det leder, kommer rimliga mål kunna uppfyllas utan konflikt.
   – Helhetssyn bör kombineras med sakkunskap.
   – Långsiktighet måste alltid kombineras med viss kortsiktighet eftersom demokratin utgörs av människor som ofta saknar förmåga att tänka långsiktigt i 17 generationers led.

   Det är således inte hur mycket vi har där uppe som avgör hur vi lyckas tillsammans, men hur vi använder det lilla vi faktiskt har.

   Kvinnor och män, eller låt oss säga individer, är bra på att leda olika saker.

   Jag anser att den allra viktigaste kunskapen, vi alla tillsammans måste inse med alla möjliga olika förklaringsmodeller, är att det inte är kvinnan eller mannen eller ens banker eller ens religioner som förstört nationer eller civilisationer, men vår egen oförmåga att inse den förödande effekten av den exponentiella funktionen.

   ”Det är vår befolkningstillväxt som ligger bakom nästan varenda ett av de problem som vi har tillfogat planeten. Om det endast fanns några få av oss, så skulle de otäcka saker som vi gör egentligen inte spela någon roll och Moder Natur skulle ta hand om det – men det finns så många av oss.”
   / Jane Goodall

   Källa: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat-om-population-2/

   Sedan kan vi naturligtvis fråga oss vilken sorts människa som ska tillåtas vandra i harmoni med naturen på planeten och kanske uppmuntra vissa och avråda andra från att skaffa barn.

   Och lyckas vi inte med det är nog frågan om inte barbariet ändå helt automatiskt kommer bli plan B.

 12. Du behöver inte be om ursäkt. Det är viktigt att vi kan ta ut svängarna och känna på gränserna. Vi begriper att detta görs i ett desperat försök att försöka förstå varför inte fler kvinnor protesterar. Det är en berättigad fråga och kan mycket väl utforskas och dryftas. Det är ovedersägligt att färre kvinnor protesterar mot vad som sker än män.

  Skulle lika många kvinnor som män rösta ”rätt” då vore mycket vunnet.
  Varför är det inte så? Här söker många svar och då har det uppstått en motreaktion mot feminismen, där man istället söker klandra kvinnorna för vår undergång.

  Filmen ”Black Pigeons Speaks” säger ju ”indirekt” att kvinnor alltid är orsaken till alla civilisationers undergång för att kvinnor inte ”bryr sig” utan bara låter sig tas över av vem som än härskar för tillfället. I verkligheten är det nog så att både män och kvinnor kämpar på för vad man tror på men om man är besegrad och alternativet är döden så väljer vi människor att leva, trots att det innebär att vi blir underkuvade.

  Män och kvinnor behöver varandra och när Tacitus, den Romerska historikern, reste genom norra Europa, några år efter 0, så slogs han av det faktum att varje man bara hade en kvinna. Det var något unikt för norra Europa. Det har visat sig ett framgångsrecept att en man och en kvinna bildar en familj. Europeiska civilisationen och allt som den skapat vilar på detta fundament. Detta är därför finansoligarkernas hatobjekt. Mamma, pappa barn är en sjukdom som finansmogulerna harar mer än allt annat. Här finns en enhet man inte kan bestämma över.

  I filmen ”Black Pigeon” försöker man antyda att återhållsam sexualitet är det som skapar utmärkta civilisationer. I min värld är det istället, en man, en kvinna som är orsaken. Genom denna unika gemenskap så skapas ett antal barn vilka är en investering som båda föräldrarna vårdar och som sedan leder till barn som skapar det vi kallar den Europeiska Civilisationen.

  Tar vi fasta på detta som är unikt för den västerländska civilisationen, en mamma, en pappa och barn, så har vi en bra början att bygga vidare på.

  För mig står kampen allt tydligare. Den går mellan den relativt fåtaliga klan som är obeskrivligt förmögen och som vi inte riktigt förstår vilka verkliga motiv de har eller vilka det är – och – de som söker bevara självbestämmandet och det begripliga i närområdet.

  I Sverige drabbas vi nu av en tsunami av migranter, Det hotar svenska folkets rätt till självbestämmande. Detta är helt enligt planen för de mäktiga intressen som styr bortom vår direkta insyn.

  Samtidigt ser dessa finansmoguler Putin som sin främsta fiende. Han är nationalist och vill inte ha en NWO, en världsregering. Det är ingen slump att man attackerar honom så hårt.

  Länder som Libyen och Irak som tidigare hade sekulära ledare och man experimenterade med att ersätta dollarn, där ingen kvinna tvingades att bära slöja, bombades sönder och samman, där även Sverige deltog. Orsaken var naturligtvis att de var nationalister som hyllade självbestämmandet. De hade ingen önskan att ingå i NWO och nu är de borta. Sönderbombade och Sverige har varit med på det.

  Så vi står nu inför en mycket enkel kamp. I allt vi gör måste vi kämpa för att få ner beslutet lokalt. Vi behöver inte tänka så mycket utan bara rösta för och arbeta för att i allt som sker ska vi motverka centralisering och arbeta för lokalt självbestämmande.

  Vi kommer att duperas av teorier om frihandel och solidaritet, demokrati och gud vet vad men det finns bara ett enda sätt för oss att komma ur detta och det är att vi alla arbetar för ”lokalt självbestämmande” så långt det bara är möjligt.

  Gör vi det tappar finansoligarkerna all sin makt. Denna klan kan styra hela jorden om de centraliserar allt men de är maktlösa om det finns tusentals självständiga provinser.

  I själva verket blir de överflödiga och kommer att självdö om de inte längre har något inflytande över lokalbefolkningen. De blir helt betydelselösa och utan allt inflytande.

  Denna onda klan må ha inflytande på Reinfeldt och Löfven men inom min sfär och i mitt hus så når denna ondska inte fram. Decentralisering är vägen framåt. Lokalt självbestämmande.

  • Tack, Sofia, för de visdomsorden! Kanske därför som jag stannar kvar i landet – trots allt och trots att jag inte kan göra så stor skillnad. Var har vi … ..?

   Tack, Kalle, för din klokskap! Ibland undrar jag trots att jag är mamma (och tjusas endast av karlar) om jag tillhör ett tredje dubbelkön …

   Alltid har jag sett både helheten och detaljerna i den – som kvinna borde jag väl inte det? Jag gillar djur men inte mat och definitivt inte matlagning eller hushållsarbete – som kvinna borde jag väl det? Hellre mekade jag med bilen en gång – nu kör jag den bara och ligger först efter rödljusen som min son säger … Etcetera.

   Något vet jag: rättvisa och hög moral, frihet och ansvar, avsky mot lögn och bedrägeri, skyldigheter och rättigheter … Men att stå ensam på barrikaden … välja de strider man har chans att vinna …

   Tack, Jan, att du finns och orkar upplysa oss! Du är ovärderlig. Du vet inte hur många svar på mina frågor jag fått av dig.

 13. Jag tycker att du kommit till en rimlig slutsats om att politiken förändras när den domineras av ett kvinnligt perspektiv, Jan. I kvinnans väsen – om jag också tillåts generalisera vilket är rimligt när vi talar om en så pass stor grupp – finns genom biologin den medärvda funktionen att vara vårdande. Samtidigt är det min iakttagelse att kvinnor har en konsensusbenägenhet när de är tillsammans i samma rum (vilket sker i ett sammanträdesrum) som också har en art av grupptryck mot varandra. Därför har det varit så få av Eva Bergquist i den allmänna debatten, eftersom grupptrycket skapar denna konsensus, som sedan inte får ifrågasättas av vita homogena män… (Ack, den där Mona Sahlin…)

  Den vårdande egenskapen ligger nog faktiskt till grund för den oförsiktiga hållningen till bl.a. massmigration och hypermigration, samt en förnekelse av det som borde vara en rationell insikt om mottagandets begränsade förutsättningar. I kontrast mot detta har vi den rationella kritiken mot bl.a. massmigration som förmodligen uppfattas som manlig (och kanske med all rätta för vi hanar har på samma sätt ett medärvt skydd för vår stam).

  • Det där har inte med kvinnligt och manligt att göra. Vem som helst kan bli utsatt för grupptryck och det är ett tryck som har så stor kraft att det kan förvrida synintryck hos människor. Jag vet, eftersom jag utsatts för ett sådant experiment i en psykologiklass. Det var ett uppvaknande.

   • Just det, Martin – grupptryck! Du vet inte hur många gånger jag gått – i olika sammanhang – gått emot gruppen. Och avslutat med: OK, ni är fler som tycker så där – då får väl demokratin gälla, men jag tycker inte alls som ni. Tänk på konsekvensen! Å andra sidan har jag upptäckt en viss respekt också … efteråt.

    Vad mitt sätt grundar sig på vet jag inte – jag bara är sådan … Inte motvallskärring men med egna åsikter.

   • Bra. Kanske du bör överväga att ändra processen i hur personerna formar sina åsikter?
    1. Inga åsikter, bara hövlig öppen diskussion om fakta kring sakernas tillstånd. Vad som kan bevisas.
    2. Enas om grunderna, vad som är sant eller inte sant, kanske begreppens betydelser oh om den generella vägen.
    3. Rösta om små meningsskiljaktigheter där bevis för vad som är rimligt saknas.

    Respekten skulle då säkerligen öka ännu mer, med den skillnaden att ni alla sannolikt är med på samma tåg.

    Deliberativ demokrati kallas det:
    https://sv.wikipedia.org/wiki/Deliberativ_demokrati

  • Eva Bergqvist arbetade verkligen föredömligt! Politiskt var hon redan aktiv som moderat, men fick sitt uppvaknande kring invandringen genom en flyktingförläggning tvärs över gatan i slutet av 80-talet.

   Det resulterade i skriften ”Granne med SIV” – skriven för snart tre decennier sedan, men högaktuell: http://www.bgf.nu/nr/97/6/granne.html

   Här kan f.ö. noteras ett intressant moment.

   • Eva representerade det bästa av vad jag vill förknippa med manligt tänkande: saklighet, intellektualism, hederlighet, målmedvetenhet, ansvarskänsla, osv.

   • Så blir hon angripen av Gunnar Fredriksson på Aftonbladet, med att hon är ”hjärtlös”, säger sådant som är obehagligt att höra, osv: http://www.bgf.nu/nr/97/6/gf.html

   • Jag läste Granne med SIV för länge sedan och förstod att vi gick miste om en fantastisk människa när hon gick bort.

  • Lena Holfve delar upp könet i två kategorier, systerkvinnor och rivalkvinnor. Jag tycker vi borde lyfta fram systerkvinnorna betydligt mer och försöka marginalisera rivalkvinnorna i så hög grad som möjligt. Kanske lättare sagt än gjort med tanke på vassa armbågar som Mona Muslim med flera rivalkvinnor.

 14. Personligen skulle jag överväga att ta bort bloggposten, Jan. Jag tror den är skadlig för det du vill uppnå.

 15. 100 % klockren artikel och film. Jan Milld är outstanding bland bloggare; alltid balanserad, genomtänkt, logisk, nyanserad, empatisk samt öppen för ny information från alla håll. Karl-Olov Arnstberg är av liknande kaliber. Det som är extra speciellt med dessa herrar är att de även vågar kritisera hard-core tabuobjekt som judar och (hemska tanke) kvinnor. Om man gör en topplista på fobistämplar så ligger ju ”kvinnohatare” på ohotad första plats, eventuellt delad med ”antisemit”. ”Islamofob” och ”homofob” får ursäkta.

  Det kräver ryggrad för att ta upp detta, så all heder åt dig Jan. Du har dessutom helt rätt i det du säger och jag skulle kunna fylla på med mängder av ytterligare pusselbitar, men det får bli vid något annat tillfälle, annars blir detta kilometerlångt. Man kan dock notera att det plötsligt dök upp fler kvinnor i kommentarfältet än någonsin, alla kritiska till kritiken i olika grad, vilket var väntat och till och med förståeligt.

  Men signaturen Kalle, som jag har för mig normalt brukar ha vettiga inlägg, levererar en överdos patetiskt svammel, toppat med: ”I min värld misstänker jag starkt att Black Pigeon Speaks är en ”kontrollerad opposition”, en farlig sådan, för att avleda vår vrede. Svenska kvinnor och män ska stå enade mot tyranniet som ovillkorligen följer av denna maktkoncentration”. Ok? Jag misstänker för min del starkt att Kalle själv utgör ”kontrollerad opposition”, av detta inlägg att döma.

  Ja, kvinnor och män ska stå enade, men minns att det är kvinnorna som har förklarat krig mot männen och deklarerat dem allmänt avskyvärda och värdelösa, till den grad att man propagerar stenhårt för homosexualitet, kämpar med näbbar och klor för att få hit superpatriarkala män från andra kulturer samt vill införa rättigheter att skaffa barn utan mäns medverkan (!). Vad hade man väntat sig för reaktion på det? Är detta en bra taktik för att ena män och kvinnor?

  Man kan även notera att Kalle får ryggdunkar och smileys av samtliga kvinnor för sitt inlägg. Det kan man tolka som man vill.

  Att Jans artikel är ytterst relevant kan varje människa som tittar igenom ett antal riksdagsdebatter konstatera. Jag har inte sett en enda kvinna där som yttrat en enda vettig sak. Bara instabila känslosvallningar och floskelmissiler, vilket numera präglar hela Sveriges politik. Jämför exempelvis med hur ickefeminiserade öststater, under hårt tryck från EU och med nazist/rasiststämplarna haglande över sig, reagerar beträffande migrantkrisen. Behöver man säga mer?

  Men Jan, att nämna just sådana som Löfven och Reinfeldt som exempel på att män också kan förstöra nationer blir inte riktigt rätt, eftersom dessa är typexempel på feminiserade hen-män som rättat in sig efter kvinnorna. Jag tror inte dessa personligheter hade funnits i dessa positioner utan samhällsfeminiseringen.

  Tyvärr måste jag hålla med ”Black Pigeon Speaks” dystra slutsats om att det blir svårt att göra något åt detta i rådande situation, men man kan ju inte lägga sig ner och ge upp…

  PS. Såg just ett nytt inlägg från en Martin Gustavsson. Jan, personligen skulle jag överväga att ignorera vad Gustavsson anser att du ska göra. Att följa hans råd tror jag skulle vara skadligt för det du vill uppnå.

  • Ska lyssna på dig, Thomas. Jag låter bloggposten ligga kvar…

   Tack för ett mycket starkt inlägg!

   Tar till mig vad du säger här, om Reinfeldt-Löfven:

   ”Jag tror inte dessa personligheter hade funnits i dessa positioner utan samhällsfeminiseringen.”

   • Tack själv! Du avgör förstås själv vad du vill sätta upp och ta ner på din egen blogg och tolkar jag din personlighet rätt så SKULLE du ta ner posten om du övertygades om att den är helt felaktig. Hittills har jag dock inte sett något argument i närheten av den kaliber som skulle krävas för det. Men posten tycks ju i alla fall ha orsakat en ovanligt livlig debatt och det är ju positivt i sig.

 16. Även jag anser att man visst kan ta upp denna fråga. I grunden är den mycket intressant och för min del är det alltid bättre att undersöka och fundera över olika saker än att inte göra det. Det är både bra och modigt av Janne Milld att göra det. Det leder till en livlig debatt och olika perspektiv.

  Här så delar jag inte alls det som ”Black Pigeaon Speaks” framför enligt de skäl jag anfört ovan.

  Jag vidmakthåller att de som försöker antingen peka ut alla män eller alla kvinnor som problemet, kanske också på biologiska grunder, vilket omöjliggör en lösning på problemet utan att problemet ”elimineras”, är ute på fel väg.

  För vad är lösningen eller svaret på Black Pigeon Speaks? Om det nu är så att kvinnorna bara böjer sig och aldrig tar sida utan bara sedan följer med segraren? Vad ska vi göra åt det? Omskola alla kvinnor med våld eller eliminera dem från allt inflytande, återgå till enbart manlig rösträtt, ta bort dem från riksdagen? Någon som känner att det är en valvinnare?

  Det är samma resonemang som att säga att alla män är orsaken till alla krig och all bråd död. Så vad ska vi göra åt det då? Ska männen bort ur ekvationen? Det är väl det som feministerna förespråkar. Bort med alla patriarkala strukturer och alla män från ledande positioner. Bort med manligheten. Ja då är det heller ingen som försvarar oss.

  Det är väl män som ägt alla företag, suttit i alla styrelser, på myndigheterna, inom akademin, o.s.v. som tillåtit och inte skyddat samhällena i hela västvärlden, är det då männens fel?

  Det säger sig själv att MÄN och KVINNOR möter samma fiende. Det är den vi måste, tillsammans, fokusera på.

  Detta är en farlig väg som jag ser det för vi måste stå enade män och kvinnor mot det som är det verkliga problemet och det är de som i olika skepnader försöker ta ifrån alla länder dess självbestämmande.

  Det är jobbigt att kvinnor har svårare att bryta sig loss från år av propaganda men då måste vi locka dem med oss, övertyga, inte konfrontera dem och skylla det som sker på deras ”vekhet” eller biologi.

  Det är inte bara i Sverige detta sker utan i många länder. Jag tror de flesta som läser här vet detta. Då är det fullständigt vansinnigt, såsom man nu börjar se på flera nationalistiska bloggar, där ofta män skriver, att det är kvinnornas fel. Då tar det inte många veckor innan alla kvinnor i hela västvärlden känner till att man börjar från nationalistiska bloggar föra fram dessa tankar. Detta tror jag är sista spiken i kistan mot det vi försöker uppnå.

  Kanske är det t.o.m. så att det är medias framgång att framställa nationalister som nazister, dumma, outbildade, oattraktiva, ointelligenta män, som kvinnor är tveksamma och inte lockas att rösta på nationalistiska partier? ”Black Pigeoan Speaks”, riskerar att bekräfta denna bild.

  Vi måste få kvinnorna med oss men detta är verkligen inget sätt att uppnå detta. Det är därför jag skriver att man kan nästan misstänka att detta är någon form av ”kontrollerad opposition” för filmen är inte utforskande eller ställer frågor utan ställer mannen mot kvinnan. Skulle män börja tro på detta så vore det en katastrof för den nationella kraften.

  Själva diskussionen varför färre kvinnor röstar nationalistiskt än män är i sig mycket intressant och borde undersökas mer noga för här kan vi finna en nyckel till att bli än mer framgångsrika och lyckas i våra strävanden. Jag har i mina inlägg försökt fokusera på denna fråga men med utgångspunkten att också kvinnor i grunden är en positiv kraft för ett bättre samhälle.

  Avslutningsvis anser jag att denna blogg är bland de allra bästa idag för man lyfter viktiga frågor som är kontroversiella men på ett föredömligt sakligt sätt. Jag håller nästan alltid med och i grunden är jag sympatisk till själva frågeställningen och mina synpunkter riktar sig främst mot filmen ”Black Pigeons Speaks” med titeln ”Why Woman Destroy Nations”.

 17. Visst är det angeläget av vi alla kan enas, men det måste finnas en substans i den enigheten. Det måste handla om en gemensam kamp mot det som störtar vårt land i fördärvet.

  Låt mig här avrunda med att berätta från ett seminarium för några år sedan i regi av Vavra Suk, där jag deltog. I panelen fanns Mikael Jalving, då aktuell med en bok om det politiskt korrekta Sverige. Han såg naturligtvis detsamma som vi svenskar gjorde, av totala galenskaper i Sverige. Kunde han som dansk befara att uppriktighet från hans sida skulle tas illa upp av svenskar? Jag fick publikens medhåll om att vi där inte skulle bli sårade av dansk kritik.

  På motsvarande sätt måste kvinnor nu klara kritik mot kvinnligt tänkande och feminiseringen av Sverige. I grunden har vi gemensamma intressen och vi behövs alla i kampen – kvinnor som män, unga och gamla, svenskar som invandrare. Samtidigt blir det nog nödvändigt att svenska män här axlar en ledande roll.

  Andra bloggposter pockar på att bli utlagda, men jag siktar till att senare återkomma till detta tema, kanske under rubriken ”Krossa feminismen?”

  Det ska också bli en ny fredagsbio, även om den inte hinner bli klar förrän till söndagen: ”Hur skulle Palme ha gjort?”
  fedagsbio 49

  • Hur skulle Palme ha gjort?
   Olof Palme skulle sannolikt inte dragit in oss i EUs frihandel och fri rörlighet men haft kvar tullmuren.
   Olof Palme skulle sannolikt ha skiljt på fåtalet riktiga flyktingar och horder av icke-flyktingar.
   Olof Palme skulle sannolikt fördömt de krig USA skapar som skapat kaoset och hållit Sverige någorlunda neutralt.
   Olof Palme hade varit hård mot den massmedia som ägs av utländska intressen och som vilseleder folket och som skapat Sveriges eländiga tillstånd.
   Olof Palme hade skickat hjälp till närområdena.
   Olof Palme hade sannolikt gjort en utbrytning tillsammans med andra socialister ur Socialdemokraterna och skapat ett parti som var protektionistiskt, socialistiskt och demokratiskt.
   Visserligen skulle inte Olof Palme varit för de fördomar många människor har, men han skulle sannolikt även fördöma den fascistoida islamismen som förtrycker män och i synnerhet kvinnor.
   Olof Palme skulle aldrig skrivit en bloggpost som denna.

 18. Att alla kritiker till kvinnan här har dunder-fel beror inte på att det finns en generell skillnad mellan könen. Den finns för alla som har ögon i skallen. Orsaken till att ni har dunder-fel är att människor är individer och inte sina kön.

  Och det är just kommentarer som ex…
  ”…minns att det är kvinnorna som har förklarat krig mot männen och deklarerat dem allmänt avskyvärda och värdelösa”

  Det är ju lögn. Max 3,5%, t.o.m. färre, har förklarat något krig mot männen. Inte ens FIs översteprästinna skulle gå med på något krig mot männen.

  En annan lögn är att kvinnorna skulle deklarerat män som allmänt avskyvärda och värdelösa. Det är inte sanningen. Skulle det vara så skulle FI ha 51% av rösterna plus möjligtvis homosexuella feminina mäns röster.

  Kvinnor propagerar väl inte stenhårt för att någon man ska bli homosexuell. Jag har aldrig stött på en sådan kvinna. Motståndet mot homosexualitet brukar drivas av extremreligiösa män OCH kvinnor. Toleransen mot människors sexualitet drivs av både män OCH kvinnor… ibland lite väl långt dessutom…

  Inte heller kämpar väl FI med näbbar och klor för att få hit superpatriarkala män från andra kulturer? Visserligen är många av dessa kvinnor naiva nog att inte tänka rätt i ens tre steg och inte inse att vi hjälper bäst på plats, men vad de kämpar mot är patriarkatet som de anser förtrycker kvinnan i Sverige och i världen.

  Och se på fan om de inte har rätt, när Jan Milld och Thomas, vilket jag tror är ett internettroll som vill cementera den bilden, går igång med dessa lögner.

  Att skaffa barn utan mäns medverkan är dessutom omöjligt. Mannen måste själv lägga sin säd i en kopp till sina lesbiska vänner eller sätta på bisexuella eller heterosexuella kvinnor.

  Det är därför min rekommendation står kvar i ren välmening. Ta bort posten Jan! Den gynnar inte saken, ens om ett vidrigt lesbiskt internettroll från FI ger dig beröm.

  • Med detta inlägg har du stigit i min aktning.

   • Tackar. Kanske jag stiger ytterligare i aktning när du förstår att jag leder det parti som tar upp en hel mängd vetenskapligt bevisade överlevnadsfrågor som inga andra partier varken tar upp eller agerar realpolitiskt på ex.

    – Asteroidforskning
    – Totalförsvar mot diverse fysikaliska och realpolitiska fenomen.
    – Nedväxt från överbefolkning till balans med naturen.

    Att ”kvinnan” skulle vara ett av problemen är ännu inte bevisat vetenskapligt, så vida man inte anser att människan som utarmar planeten och förstör naturen är en del av problemet och att kvinnan är mer skyldig än mannen eftersom hon utgör 51% av den totala populationen. 🙂

  • Denna kommentar var så fullproppad med flummigheter från början till slut att man måste citera och bemöta varenda punkt en efter en. Blir extremt långt, men vi kör väl på…

   ”Att alla kritiker till kvinnan här har dunder-fel beror inte på att det finns en generell skillnad mellan könet…orsaken till att ni har dunder-fel är att människor är individer och inte sina kön”.

   Mycket dunder här. Mindre substans. Vem har påstått att det inte finns individuella skillnader inom könen? Du påstår däremot att människor ”inte är sina kön”, vilket är motsatsen till vad du säger i första raden. Hur ska du ha det, finns det en generell skillnad mellan könen eller inte? Jag för min del anser att skillnaden mellan könen är betydande, i många fall avgörande, sedan finns det gott om nyanser och skillnader inom respektive kön. Det betyder inte att jag anser det ena könet vara mer eller mindre värt än det andra, men meningen är väl att könens olikheter ska komplettera varandra?

   ”Det är ju lögn. Max 3,5%, t.o.m. färre, har förklarat något krig mot männen. Inte ens FIs översteprästinna skulle gå med på något krig mot männen”.

   Jag vet inte hur det står till på Planet Gustavsson, men ingen kan väl ha undgått den brutala genuspropagandan som redan på dagisnivå trycker ner pojkar och pushar fram flickor. På ett sätt som i praktiken trycker ner båda parters naturliga beteende. Till stor skada för båda könen enligt min åsikt. Sedan fortsätter samma ”positiva” särbehandling av kvinnor i skola, arbetsliv, rättsväsende och i politiken. Resultatet kan nu skönjas; psykologiskt, politiskt och demografiskt. Dina 3,5 % avser Fi antar jag, men dessa är ju endast feminismens stormtrupper, mestadels en kombination av manshatare, homosexuella, diverse bokstavskombinerade individer samt offercertifierade tonårstjejer. Den massiva och oupphörliga kritiken mot män är ju numera spridd långt utanför nämnda minoritetsgrupp och genomsyrar hela samhället. Ovanpå detta har man mage att yra om patriarkalt förtryck!?

  • Nu är det ju inte bara någon ”tolerans” som propageras i media och politik för homosexualitet utan det framhålls som något extremt fint och eftersträvansvärt. Alla om ens så minimala invändningar mot att leva en sådan ”livsstil” skjuts genast ned med fula epitet och utfrysning. Propagandan (och du vet hur media är styrd) går ut på att upphöja de svagaste (mest dysfunktionella ur ett civilisationsbyggande perspektiv) i samhället och förtrycka (inte endast dämpa eller utjämna) de som är starka. Prova säga öppet i media att du tycker illa om att ha nästan nakna bögar stå och jucka på ett lastbilsflak mitt i stan en gång per år. Det är ett beteende som anses perverst om alla andra gör det. Men i vår civilisation så är det ett spektakel som man ska ha helt öppet, ingen hänsyn visas till de som också måste vistas på samma gator. Den traditionella familjen fördrivs ut i skogen!

   BPS har kanske generaliserat för hårt?! Men sanningen är ändå att kvinnor inte är skapade att vara fria. Dom kan inte försörja sig själva om de samtidigt ska vara produktiva till det som de är skapade att göra nämligen producera barn. Därför har man skapat ett samhälle där staten är deras försörjare, och barn anses vara en självklar rättighet.

   Det lustiga är att deras beteende inom samhället (om man ser dem som ett kollektiv) framstår som schizofrent. Inte nog med att dom röstar för att riva ner de traditionella patriarkala samhället dom är också de första att anamma det nya. Precis som när kristendomen kom hit så är dom de som är snabbast att konvertera till Islam:

   • Underkastelse till sekter handlar om dominans och vissa individer är säker mer lättdominerade än andra, vilket sannolikt är en del av vår hormonella natur, men de flesta individer låter sig ändå inte domineras av sekterism. Det hänger också på intelligens, skolning och uppfostran givetvis.

    Det är min uppfattning att vare sig en intelligent kvinna eller en intelligent man går med i våldsamt religiösa sekter år 2016. Intelligenta människor som stämplats i arslet ofrivilligt med en religion blir naturligtvis ofta apostater likt ex. ateisten Ayaan Ali Hirsi.

    Hon är alls inte ensam om detta, även om många undviker alltför mycket publicitet p.g.a. de hot och påtryckningar som våldsamma sekter naturligtvis kommer med.

 19. Det måste självklart gå att diskutera gruppskillnader. Att det sedan alltid finns individer som inte passar in i sin grupp förändrar inte detta. Det finns t. ex. intelligensskillnader mellan olika folk eller raser på vår jord, t. ex. är vi vita intelligentare än vad svarta är, medan nordöstasiater är intelligentare än vad vi vita är.

  Vad jag talar om här är naturligtvis en genomsnittsskillnad, och inte att alla svarta är mindre intelligenta än alla vita. På samma sätt så kan man naturligtvis tala om könsskillnader, och om att kvinnor är på ett sätt och män på ett annat, utan att man därför avser att alla kvinnor är på ett sätt och att alla män är på ett annat sätt.

  Det finns naturligtvis även en stor överlappning mellan både raser och kön, men detta hindrar alltså inte att man kan tala om ras-och könsskillnader. Få människor skulle säkerligen reagera på om man säger att män är längre än vad kvinnor är, trots att det naturligtvis finns många kvinnor som är längre än vad många män är.

  Men i vissa sammanhang så blir det plötsligt tabu att tala om genomsnittsskillnader utan då förnekar man att skillnader finns, och alternativt så börjar man istället prata om individer. Det går naturligtvis att använda detta sätt att förhålla sig även mot de politiskt korrekta, så nästa gång en person börjar prata om löneskillnader mellan könen så går det naturligtvis att lika dumt svara att det faktiskt finns många kvinnor som tjänar bättre än vad många män gör, alternativt börja tala om att kön saknar betydelse och att det är bara är individer det hela handlar om.

  Det verkar dessutom av kommentarerna ovan som om att det i vanlig ordning är så att människan väldigt ofta har svårt att ta kritik mot sin grupp på rätt sätt. Istället för att lyssna och fundera på kritiken så gräver man en skyttegrav och vill försvara den grupp man tillhör och identifierar sig med.

  Filmen ovan är spetsig och förenklar verkligheten en del.

  Men den har ändå en del poänger, och att kvinnors ökade makt och inflytande i västvärlden har haft en stor betydelse för den utveckling vi sett här under framförallt de senaste femtio åren, men tyngdpunkten på den senare delen av dessa år, är jag helt övertygad om.

  Jag upplever även att många män är medvetna om denna makt och försöker ställa in sig hos kvinnorna genom att anpassa sitt budskap efter dem. De globala makthavarna, som ofta är män, verkar även utnyttja och rikta sitt destruktiva budskap, mot kvinnor som helt klart verkar mer mottagliga för detta. Att de är det har nog både med att budskapet i sig tilltalar kvinnor mer än män, och på att kvinnor i högre grad än män är konforma och följer makten.

  I en kommentar ovan nämner Sofia att Vera Oredsson menar på att kvinnor var mer patriotiska än männen efter 2:a världskriget. Det kan möjligen stämma. Jag kan inte uttala mig om det. Men vi skall då samtidigt komma ihåg att dessa kvinnor levt i en nationalistisk diktatur och naturligtvis anpassat sina värderingar efter denna. Kvinnor är alltså mer konforma än vad man är. Jag tror ju för min del att det inte tog så lång tid för många av dessa kvinnor att anpassa sina värderingar efter sina nya herrar, och jag tror att om du skulle göra en undersökning i Tyskland idag så är det i högre grad männen än kvinnorna som står upp för Tyskland.

  Jag har för övrigt lagt märke till att i de fall kvinnor är motståndare till invandringen så är de detta framförallt ur en liberal-feministiskt synvinkel. Det är då framförallt Islam, med dess kvinnosyn, som är det stora problemet med invandringen, även om också en ökad kriminalitet skrämmer dessa kvinnor.

  Personligen så handlar mitt motstånd mot invandring främst om tre saker.

  1. Jag vill ha ett samhälle med en stark gemenskap där solidaritet råder mellan människor,
  och detta kan i bara skapas i ett homogent samhälle.

  2. Jag vill behålla mitt folks genetiska, språkliga och kulturella särart, som i sin tur utgör en del av den globala mångfalden av folk och kulturer som jag värnar om.

  3. Jag vill att mitt folk skall vara fritt och suveränt. Förutsättning för detta är naturligtvis att vi svenskar har ett eget land, som dessutom är någorlunda självförsörjande. Svenskarna som folk är inte fria om vi tvingas anpassa oss efter, och kanske rent av tvingas underkasta oss, andra folk och makter, t. ex. invandrare.

  Feminismen, det ”könslösa” samhället och singelsamhället är inte någonting som jag anser är vare sig svenskt eller värt att bevara.

  Vi skall istället gå tillbaka till de traditionella, och naturliga, könsrollerna där män och kvinnor har olika roller och plikter att uppfylla, och där könen kompletterar varandra istället för att som nu leva i en underlig och osund blandning av kvinnligt och manligt.

  • @Socialist
   Jag anser att dina tre punkter är rimliga krav som du kan arbeta för politiskt, men jag anser att individen ska ha friheten att inta vilken roll denne vill inom rimliga ramar och att inte samhället ska lägga sig i denna process. Ingen ska påtvinga någon annan individ en roll.

   Samtidigt kan vi tillsammans enas om beteenden på allmän plats som alla måste respektera oavsett läggning. Ex. om kläder, kyssar, kramas eller hålla handen är lagligt eller ej, men dessa lagar ska gälla alla lika. Det handlar om människors frihet att slippa se vissa saker på allmän plats.

   Vad gäller vuxnas roll så anser jag att de ska låta barnet självt välja rollmodell på eget initiativ och varken berömma eller racka ner på de roller barnet självt väljer.

 20. Antagligen härstammar vi från dem som utförde hällristningarna i Tanum, Bohuslän, på bronsåldern.
  Framsidan på männen är lätt att förstå – men baksidan?

  • @Sofia
   Som jag tolkar saken är det svärd eller svärdens slidor baktill, vilket syns tydligt på mannen till vänster där handtaget till svärdet syns ovanför den erigerade staken. Killen längre bak i perspektivet, till höger, som saknar stake, har, som var brukligt i barbariets tidevarv, tydligen blivit av med huvudet. (Det kan givetvis handla om lesbiska kvinnor med strap-on också även om det förefaller osannolikt eftersom inga bröst syns). Jag tror således inte att det handlar om dildos där bak, även om jag förstår att den tanken kan locka många.

 21. […] och salafismens imamer, under en slöja av religionsfrihet trots att vi redan har nog av har våra egna kvinnoförtryckare. Vi som så länge varit i princip fria från religionens förtryck i Sverige, d.v.s. haft verklig […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: