• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Var Palme en förrädare?

pmotiv2
Olof Palme och jag var faktiskt medlemmar i samma SSU-klubb i början av 1960-talet: SSU Vällingby. Ibland har jag skojat om att han var ”min chaufför”, då han efter ett klubbmöte körde mig hem till Grimsta (idag nästan en no-go-zone). 1965 var Palme dessutom vänlig nog att ställa upp för en intervju i vår tidning ”Motiv”.

Detta tillsammans med gårdagens bloggtext om förräderi på 1980-talet kan ge anledning att reflektera kring Olof Palmes roll i svensk politik. Han var ju starkt kontroversiell. Många, inte minst bland oss invandringskritiker, är nog benägna att fortfarande betrakta honom som en förrädare.

Detta vill jag problematisera!

phatet


Olof Palme hade blivit socialdemokrat på 1950-talet och var snart nära medarbetare till Tage Erlander. Han invaldes i riksdagen 1958 och kom med i regeringen 1963.

Det var en tid, präglad av:
• avkolonisering och befrielsekrig i Afrika och Asien
• ockupation av Palestina och apartheid i Sydafrika
• kallt krig, kapprustning och risk för kärnvapenförintelse.

Sveriges ekonomi var samtidigt stark. Vårt lands välstånd och vår egen trygghet togs för given. Det fanns utrymme för att blicka högt och vilja vara generös.

Olof Palme tog till sig denna situation, påverkades av den tidens politiska strömningar. Han blev en talesperson för internationell solidaritet, nedrustning och fred.

Redan att med kraft driva en politisk agenda kan göra att man möter motstånd och skaffar sig fiender.  Till detta bidrog i Palmes fall en konfrontativ debattstil, med en ofta personlig och moraliserande udd.  Var detta en föregångare till vår tids politiska korrekthet, med många nedsättande epitet och hög känsloutlevelse? Har vi här ett negativt debattarv efter Palme?


Konkret kom det att gälla ställningstaganden

– för frihet åt olika kolonier
– mot apartheid i Sydafrika
– för rättigheter åt det palestinska folket
– mot USA:s krig i  Vietnam

vietnam

Beträffande Vietnamkriget hade Sverige nog den starkaste FNL-rörelsen i hela världen, med krav på att USA skulle lämna Vietnam. ”Med FNL för Vietnams folk” och ”Vietnams sak är vår” löd centrala paroller.

(Varför är det inte lika självklart för alla dessa demonstranter att idag vilja försvara svenska intressen?!)


pvietnam2
Olof Palme tog också tydlig ställning i frågan. Han fördömde USA:s julbombningar av Hanoi, han demonstrerade tillsammans med Nordvietnams ambassadör i Stockholm och han klev fram på den internationella arenan som företrädare för ett motstånd mot USA:s krigande.  Vår svenske statsminister väckte påtaglig irritation i USA!

(Just den där demonstrationen kan dock ha varit oplanerat, såtillvida att nordvietnameserna bara dök upp där efter att Palme redan var på plats och inte kunde backa ur).

evil
Detsamma gällde frågan om kärnvapen och internationell nedrustning, dvs attPalmes agerande störde Washington.

Var det så att Olof Palme där ”gick ryssarnas ärenden”? Det kanske man kan säga – men jag vill hävda att Palme samtidigt ”gick svenskarnas ärenden”.  Mänsklig överlevnad på Jorden är ett för svenskar och ryssar sammanfallande intresse…

Här fanns två alternativa grundsyner:

1. Krossa motståndaren
President i USA var sedan 1981 Ronald Reagan. Den hök-strategi som han arbetade för gick ut på att krossa Sovjetunionen.

Genom kapprustning skulle landet knäckas ekonomiskt. Samtidigt genomfördes olika hemliga sabotageaktioner. (se den tyska filmen ”Täuschung – Die Methode Reagan”)

2. Samexistera
Ledare i Sovjetunionen var sedan 1990 Michail Gorbatjov. Han satsade på fredlig samexistens, dvs nedrustning och avspänning. Det sovjetiska samhället skulle reformeras genom ”glasnost” (öppenhet) och ”perestrojka” (ombyggnad).

Priset för Reagans strategi blev att världen balanserade på randen av ett krigsutbrott, med risk för en total kärnvapenförintelse. Det betydde också att än mer resurser gick till rustningar, att Gorbatjovs reformeringsförsök saboterades och att människorna i Sovjetunionen åsamkades lidande.

En viktig funktion fylldes här av kriget i Afghanistan, där Moskva 1979 lurades in i en fälla. CIA-drillade talibankrigare utrustade med Stingermissiler blev en övermäktig motståndare.

Palme argumenterade kring kärnvapen ungefär som Gorbatjov och dennes medarbetare:  ökad otrygghet för ena sidan ger inte ökad trygghet för den andra. Säkerhet är något att försöka uppnå tillsammans.

nordenzon
Bakom Palmes ställningstagande kan också ligga en insikt om att Sveriges nära koppling till USA skulle göra vårt land till en självklar sovjetisk måltavla i händelse av en storkonflikt.

Författaren Anders Jallai:

”Genom sina informella kanaler till ryssarna fick han information om att Sverige skulle anfallas med taktiska kärnvapen redan i ett inledningsskede av ett krig. Mycket på grund av Sveriges hemliga Natosamarbete. Sovjet litade helt enkelt inte på svensk neutralitet. Svenska hamnar, militärbaser och andra strategiskt viktiga mål skulle slås ut i ett första kärnvapenanfall.

Det bekymrade givetvis Olof Palme. Hans hårt drivna linje om att göra Östersjön till en kärnvapenfri zon och att få bort Natos kärnvapenubåtar därifrån var ett hedervärt försök att dra Sverige ut ur det kalla kriget.

Han tillät heller inte att NATO skulle få placera fast avlyssningsutrustning i svenska vatten, så kallade SOSUS anläggningar eller utgruppering av Natoubåtar i den svenska skärgården i ett gryningsskede av ett möjligt tredje världskrig.

Det var givetvis ett stort avbräck i Natos försvar av Europas norra flank och som av analytiker bedömdes förskjuta den europeiska maktbalansen i tydlig sovjetiskt favör. Olof Palme blev en säkerhetsrisk.”

Det hela slutade iofs med att den aggressiva USA-strategin segrade 1989-91, men gav detta världen trygghet?

Det har visat sig att USA, med sitt militärindustriella komplex, behöver fiender. Finns ingen fiende, då måste en sådan uppfinnas.


chile
Sedan har vi flyktingpolitik, migrationsfrågor och folkutbyten.

Efter militärkuppen Chile 1973 tog Sverige emot flyktingar från både Chile och andra länder i Latinamerika.  Det var Palmes linje att där visa solidaritet. Det var verkligen människor som flydde för sina liv, pga egen politisk verksamhet. Efter att Chile på 90-talet åter blivit en demokrati återvände många.

Problemet är vad som inträffat dessförinnan, på 80-talet. Då följdes dessa riktiga flyktingar av ett stort antal ekonomiska migranter från Chile. Dessa ville ju inte återvända.

Ett annat problem är allt kampanjande mot ”främlingsfientlighet och rasism”  i  Sverige – detta projekt för mångkultur och försöken till omstöpning av oss svenskar.

När Olof Palme mördades 1986 hade tendenserna till missbruk av asylinstitutionen ännu knappt hunnit märkas – jämfört med senare excesser var det bara en antydan.

(Bortsett från den nu aktuella tsunamin är det faktiskt under borgerliga regeringar – 1991-94 och 2006-14 – som invandringsrekorden slagits.)

Palme hann också göra dumma pk-uttalanden mot svenskars förment dåliga attityder gentemot invandrare. I denna film replikerade jag.


Hur skulle Olof Palme ha ställt sig till dagens situation, om han hade levt idag?

Det kan vi aldrig få veta, men jag har svårt att föreställa mig att han skulle ha kunnat så totalt vända svenska folket ryggen som s-företrädarna  Mona Sahlin och Stefan Löfven har gjort!

totalt


Mer

Svar på Palmetal 

 https://janmilld.wordpress.com/2016/02/19/1980-talets-forradare/

https://janmilld.wordpress.com/2011/04/28/palmemordet/

https://janmilld.wordpress.com/2011/12/08/efter-palme/

https://janmilld.wordpress.com/2014/09/23/karnvapenfritt-sverige/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/13/gladio/

https://janmilld.wordpress.com/2011/12/04/3-x-ouppklarat/

https://janmilld.wordpress.com/2015/05/26/tre-politiska-mord/

http://www.janmilld.se/ms01/v10.html

7 svar

 1. Så sent som igår rapporterade Nordfront om att USA gömmer stridsvagnar i Norge. Så tanken är väl att Sverige skall agera som brohuvud i ett kommande världskrig där Ryssland är huvudfienden. Frågan är om det ens kommer återstå något av Sverige när dom är färdiga.

  https://www.nordfront.se/usa-gommer-stridsvagnar-norge-att-kunna-fora-krig-europa.smr

 2. Enligt mig hade Palme ett mål – Att bli Generalsekreterare i FN.
  Efter sin tid som stadsminister hade han en utstakad plan som han arbetat med i många år. Han var en förrädare i den bemärkelsen att han arbetade för Olof Palme och inte svenska folket. När han blev mördad var det som om vi glömt alla ”brott” och han blev en ikon. Gator och torg i hela landet bär hans namn. Man kan undra om inte Stefan Löven har samma mål????

 3. Palmes engagerade sig mer och mer i internationella spörsmål. Precis som Mari ovan säger var hans mål att bli Generalsekreterare i FN. Mordet 1986 var ett beställningsjobb från USA:s finansiella oligarker. OP hade redan åsamkat USA skada i deras arbete för att bli den dominerade aktören på världsmarknaden.

  Under OP:s tid i ledande ställning gick Sverige från det trygga folkhemmet in i den osäkra internationaliseringen tidevarv. OP var nog mot den nya ekonomin med offentliga upphandlingar och avreglerad valutamarknad. Det var nog droppen som fick oligarkerna att skrida till verket. Efter att OP avlägsnats gjordes stora förändringar i regleringen av bankvärlden, https://sv.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_i_Sverige_1990%E2%80%931994
  Det ledde i sin tur fram till George Soros spekulation mot vår valuta som tvingades till nedskrivning på 20%.

  Sverige gick med betydligt raskare steg in i internationaliseringen än andra länder inom Europa. Det har varit till stor nackdel för Sveriges folk och har lett fram till den utarmning av vårt samhälle vi nu bevittnar. Att vi ligger i topp i antalet migranter per capita är då inte så konstigt. Det i kombination med mitt tidigare inlägg om Svenska folkets tillit till våra ledare som lett oss ner i fördärvet.

  Under 1980-talets storstrejk låg arbetet nere även på postgirot. Gireringar upphörde att fungera så myndigheter som betalade ut olika bidrag skickade istället ut mängder med utbetalningskort. Det visade sig att en mycket stor del av dessa inbetalningskort kom i retur på grund av okänd adressat. Detta uppmärksammades i Försäkringskassans personaltidning och det var då företrädesvis postadresser i Spånga (Rinkeby, Tensta och Hjulsta).

  Det visade sig att många som erhållit uppehållstillstånd, lägenhet och socialbidrag, barnbidrag och hyresbidrag helt enkelt flyttat hem igen och med svenska bidrag kunnat leva mycket gott i hemlandet. Myndigheterna girerar ut bidragen till personkonto som sedan gireras vidare till hemlandet, automatiskt utan att bidragstagaren behövde lyfta ett finger.

  Efter detta avslöjade gjordes inga mer avancerade kontroller eller efterforskningar mig veterligt för att stävja detta missbruk. De som har bidrag som löper över 6 månader borde myndigheter kontrollera att individen(erna) fortfarande är mantalsskrivna i Sverige, och att de blir kallade till myndigheten för kontroll.

  Så Palmes bidrag till Sverige och svenskarna var bra under hans levnad men utvecklingen därefter blev nog inte som Palme tänkt sig. Den som bidrog till det är Carl Bildt, men det är en annan historia.

 4. Intressant artikelserie.

  Jüri Lina skriver i sin utmärkta bok ”Sovjetiskt inflytande i Sverige” att Sverige och Palme undantagslöst hyllade kommunister. Jüri har förtjänstfullt visat att storkapitalet stödde kommunismen inte minst kan vi se detta vid Boljevikrevolutionerna med början 1900-talet. Vår egen Olof Ash(berg) för ”nya Banken” var ju för sjutton med och stämplade om det stulna guldet. Källa: Under Skorpionens Tecken, Jüri Lina

  Jag skulle vilja tillägga att storkapitalet stöttar vad som helst, från diktatorer, wahabister till kommunister om det tjänar deras syften. Sedan använder man media och fina ord för propaganda och rättfärdigande. Invasionen i Irak hette väl ”Operation Iraq Freedom” 🙂

  JL tar bl.a. upp Chile och han skriver att Salvador Allende kom till makten 24 oktober 1970 i ett demokratiskt val. Dock var det han som beskar demokratin. Chile var på gränsen att bli kommunistiskt. Chilenska kongressen rapporterade att Allende hade låtit arrestera oppositionella, stängt radio- och TV-stationer, beskar universitetens självständighet, förstatligade industrier och jordbruk (75%). Allende försökte i undervisningsprogram införa den marxistiska läran. han tillät även tortyr. Inflationen skenade och det blev livsmedelsbrist.

  När sedan militären ingrep då först protesterade Palme. Militären satte inte demokratin ur spel för det hade redan Allende gjort, däremot krossade man marxismen. Bra som jag ser det. Marxisterna bryr sig lika lite om folket som det internationella storkapitalet. De stöds, inte sällan, av samma krafter bakom kulisserna med ett gemensamt intresse att störta nationalstaten.

  Som Jüri Lina påpekar så var det det internationella kapitalets intressen som hotades, t.ex. förstatligande av företag och det är väl uppenbart att de inte bryr sig om folket utan enbart sitt kapital men man fick med sig militären eftersom Allende börjat rensa ut i armén. Det var inte minst läkemedelsindustrins intressen som var i fara eftersom Allende kraftigt minskade på importen från USA. JL skriver att Allende störtades för att han hotade av frimurarna kontrollerade internationella intressen.

  Allende hade låtit beväpna 30 000 man i kommunistiska terrorgrupper, bl.a. MIR som organiserade vilda strejker. Många av dessa terrorister hade mördat och tusentals av dem fick sedan politisk asyl i Sverige p.g.a. Palme. Vet inte om jag tycker det är Sveriges intresse att göra ett sådant åtagande? Lika lite som vi ska ge asyl åt IS-krigare.

  Den s.k. ”fredliga revolutionen” styrdes från KUBA och både Castro och Allende var höga frimurare. Moskva finansierade Allendes valkampanj med 100 miljoner dollar.

  Salvador Allende förde en sovjetisk politik och han var stormästare i frimurarlogen Jirama. I Sverige odlades myten att Chile var en demokrati som störtats. Så var det inte. Chile blomstrade faktiskt efter att Allende avsatts och är idag det land i Sydamerika som det går bäst för. Chiles framgång var det förbjudet att nämna i svensk lögnmedia.

  Över huvud taget visar Jüri Lina i sina böcker på den totala indoktrinering av kommunister i dess olika former understödda av Moskva och ett hyllande av allt kommunistiskt så jag kan inte annat än hålla med om att Palme var en förrädare.

  Det ironiska i allt detta är Sveriges. Palmes och den s.k. arbetarrörelsens hyllande av Marxixmen, socialismen, Sovjet, Lenin och kommunismen. Detta var ju helt och hållet judiska idéer som byggde på Moses Hess och Carl Marx som i sin tur finansierades av bankiren Rothschild. Marxismens tankar användes sedan för att politiskt motivera och hetsa folket mot den rådande regimen i många olika länder för bl.a. Ryssland, Kina, Spanien, Chile, o.s.v. Några arbetarvänliga regimer var det sannerligen inte. Under alla år hyllades Sovjet men nu när Ryssland så äntligen gjort sig mer självständigt och blivit mer nationalistiska då hatar media landet.

  En del har hävdat att Palem var dubbelagent och det gör ju inte saken bättre. Arbetade han för CIA som Carl Bildt då var det i princip lika illa. Palme arbetade i varje fall inte för svenskarnas intressen på minsta sätt. Hans agitation som nämns omöjliggjorde ett balanserat resonemang. Det var antingen svart eller vitt.

  En sak som slår mig nu i din text är att John F. Kennedy kan ha mördats då han motsatte sig att Israel skulle få kärnvapen. Som andra kommentarer nämner ovan – att Palme siktade på FN – skulle hans engagemang för Palestina var mycket farligt för Israel. Palme var ju emot Apartheid, samma system som man kör med i Israel. Intressant, mycket av ”motivbilden” pekar åt det hållet.

 5. Tror oxå Palme var dubbelagent.

 6. Vissa ansåg Palme vara en idealist. Att orsaken till Sveriges stora uppsving framförallt på rekordåren på 60-talet var en följd av att man undkommit inte bara ett utan två Världskrig talades det mindre om. Inget under att Palme som fick uppleva detta blev övertygad om att den svenska blandekonomiska modellen var den bästa vilken också andra länder skulle ta till sig. Man skall inte glömma varifrån de flesta invandrarna kom som hamnade i den svenska industrin. Mera finns att tillägga, men alla måste inse att nya tider kräver nya lösningar.
  / Finländare av helsvensk stam

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: