• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Tribunal

frihet

Den här texten blir en fortsättning på två tidigare bloggtexter, ”Kursomläggning?” och ”Sanning och konsekvens”.

Det aktuella problemet, till följd av migrantinvasionen och offensiven för denna, är ju dubbelt:

dels vår värnlöshet och invasionens socialt-ekonomiska konsekvenser

dels splittringen och motsättningarna, mellan offren för mediapropagandan och de som använder sina hjärnceller. Kanske inte främst mellan invandrare och etniska svenskar, utan inom gruppen etniska svenskar.

Här hade det kunna vara värdefullt om ansvariga politiker trädde fram och erkände sin skuld och bad svenska folket om förlåtelse. Samt förklarade hur man tänkt gå vidare.

• Det skulle kunna inbjuda till en ärlig diskussion kring invandringen till Europa och hjälpa oss att framöver hamna rätt om nödvändiga politiska åtgärder.

• Det skulle hjälpa oss att bearbeta det nationella trauma, som gör att så många svenskar nu mår dåligt.

Realistiskt sett kommer detta tyvärr inte att ske. De som varit kapabla till dessa övergrepp mot svenska folket kommer inte plötsligt att kunna visa helt andra attityder och beteenden.  Väntar vi på någon form av ursäkt, då kommer vi nog att få vänta förgäves.

forlat3


1.

PK-etablissemanget vill gärna stämpla oss regimkritiker och dissidenter som allmänt fientliga mot främlingar, men en kritisk hållning är befogad.

De utlänningar som kommer hit för att snylta på svensk ekonomi har ett eget ansvar för vad de gör. Rimligen inser de flesta av dem att det är några som tvingas betala, närmare bestämt arbetande människor i Sverige.

(Många migranter tror dock att Sverige får pengar från FN för detta – svårt för dem att ta in att  skattebetalande svenskar finner sig i att stå för kostnaderna…)


2.

Ändå vill jag lägga det främsta ansvaret för utvecklingen på svenska makthavare:

• de som desinformerar och kampanjar, drevar och åsiktskorridorar i media

• de som likriktar inom partier och driver igenom alla de politiska vansinnesbesluten.

”Ansvar” må vara ett av deras mest hyllade honnörsord, men ansvar lär inte vara vad många av dem kommer att ta. Inte desto mindre vore det önskvärt – ur både politisk och mentalhygienisk synpunkt – att de nu åtminstone symboliskt ställs till svars för vad de gjort mot sitt folk.

I princip talar jag alltså om inrättandet av en form av sanningskommission och tribunal, för att  ge oss svenskar ett tillfälle att gemensamt bearbeta vad som inträffat och vad vi gått igenom. Samt vad som väntar framöver, som en följd av invasionen. Upplåningen är nu enorm och vi går kanske mot en grekisk situation, där IMF sätter villkoren.

(Grekerna levde ändå en tid gott på lånen, fick t ex låg pensionsålder – vi lånar istället och ger bort pengarna, och framstår som ett folk med låg förståndsfaktor…)

Även om det verkliga antalet ansvariga är mycket stort skulle det här kunna räcka med att välja ut några förgrundsfigurer, som spelat nyckelroller och varit särskilt pådrivande.

Symbolvärdet skulle ändå kunna finnas där, fastän vi begränsar oss till ett fåtal företrädare för den till godhet förklädda ondskepolitiken.

trialsth


De områden som det handlar om blir massmedia, politik och förvaltning.

Inom politiken ser jag främst fyra personer: Bengt Westerberg, Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven.

Bengt Westerberg (fp)

Bengt Westerberg var partiledare för Folkpartiet 1983-95 och drev igenom att Fp blev det på den tiden kanske mest invandringsextrema partiet. I regeringsställning 1991-94 bidrog detta till en rekordinvandring och till att PUT blev regel, inte TUT.  BW bidrog till att Luciabeslutet upphävdes och en bra s-proposition stoppades.

Alltsedan den tiden har Westerberg fortsatt att arbeta för mer invandring.

Mona Sahlin (s)

Mona Sahlin var 1992-94 partisekreterare och 2007-11 partiordförande för Socialdemokraterna. MS har haft olika ministerposter, är aktiv inom Expo och har ansvar för bekämpande av ”våldsbejakande extremism”.

Framförallt är Sahlin i TV en återkommande propagandist för kulturmarxism i alla dess former, inklusive massinvandring.

Fredrik Reinfeldt (m)

Fredrik Reinfeldt var partiledare för Moderaterna 2003-15 och statsminister 2006-14. Hans regeringsperiod dominerades av ett blint SD-hat och att han formade migrationspolitiken i samverkan med Miljöpartiet. FR arbetade för att Sverige skulle vara en ”humanitär stormakt” och att svenska folket skulle ”öppna sina hjärtan”.

Reinfeldt har därigenom öppnat för ett förverkligande av sin vision i ”Det sovande folket”, om omöjliggörande av välfärdsstaten.

Stefan Löfven (s)

Stefan Löfven blev partiledare för Socialdemokraterna 2012 och statsminister 2014. SL har fortsatt i Reinfeldt fotspår, både vad gäller SD-hat, Mp-samverkan och en allt större invandring.

Finns ett enda exempel på att Löfven lyckats öppna munnen, utan att det kommit något dumt ur den?


Detta ”de fyras gäng” borde s.a.s. ställas inför skranket och dömas till åtminstone symboliska frihetsberövanden. En sådan process skulle ge tillfälle till en offentlig och samlad genomgång av hur det svenska samhällshaveriet gick till.

På de anklagades bänk sitter inte drabbade svenskar, folk som reagerar mot galenskaperna, utan de som skapat detta kaos!


3.

Samtidigt. Redan tanken på en sådan process inbjuder till eftertanke: var dra gränsen?

Hur många svenskar har varit medansvariga till att vi hamnat i detta kaos?

Skulle vi använda icke-SD-röstande som kriterium så rörde det sig år 2002 om cirka 99% av de röstberättigade. Ännu år 2014 rörde det sig om 87%.

Hur många kan ännu se sig själva i spegeln?

svic

Det går att mäta också på annat sätt.

Björn Hammarbäck, jag och andra gjorde faktiskt ett allvarligt försök 2005-06 med SVIC, gratistidningar vid kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Tidiga morgnar var vi på plats för att dela ut, men de flesta trafikanter gick då bara förbi, utan att ta emot.

Några år senare satsade vi på nya tabloider, för hushållsutdelning över hela Sverige. Tanken var att varje nummer skulle generera ekonomiskt stöd för att klara nästa tryckning och att nya utdelare skulle anmäla sig. Så blev det ju inte. Alltför få nappade, intresset räckte inte.

Detsamma gäller olika böcker om invandringen. De fanns där att köpa, men få gjorde det.

Symbol of law and justice in the empty courtroom, law and justice concept.


Avslutningsvis ett citat ur slutordet i ”Vitbok.se”, utgiven 2010:

”Kan då sägas att man ’säljer ut’ Sverige?

Nej, snarare handlar det om att skänka bort Sverige.

Eller rentav: man ger betalt åt utlänningar för att de ska ta vårt land ifrån oss. Vi får finansiera vår egen kolonisering.

För det är vad som pågår: en kolonisering och ockupation av vårt land. Från fjärran länder och andra kulturer invandrar nu människor i en omfattning som aldrig tidigare, och de kommer inte för att anpassa sig efter svenska förhållanden. De kommer med anspråk på att få omforma Sverige, det är vi svenskar som ska anpassa oss.

Sverige har aldrig haft kolonier i nämnvärd omfattning, men de europeiska länder som hade kolonier byggde där upp infrastrukturer och skapade ett välstånd genom sina insatser.

De utlänningar som nu kommer till Sverige gör det i stor utsträckning för att bli försörjda och många av dem – eller deras barn eller barnbarn – ägnar sig bokstavligen åt att rasera vårt land. Skolbränderna har kostat 100-tals miljoner kronor, antalet uppeldade bilar blir allt fler, skadegörelse och vandalism ökar i omfattning.

Det stannar inte vid materiell förstörelse. Antalet offer för misshandel och våldtäkter har ökat varje år och nått nivåer som hör krigstider till. Det blir tyvärr ingen överdrift att säga, att det nu pågår ett lågintensivt krig i Sverige – riktat mot vårt samhälle och vårt folk.

Om detta mörkar svenska massmedia. Precis som politiska makthavare inbjudit dessa utlänningar och förtrycker opposition, spelar media en viktig roll för att möjliggöra den destruktiva politiken.

Centralt i propagandan är förnekandet av det svenska. Vi svenskar tillerkänns ingen kultur eller identitet att vara stolta över, vi ska skämmas över vår historia, vi ska helst förneka att vi överhuvudtaget existerar som folk.

Länge har de politiskt korrekta tagit parti för brottslingar, mot brottsoffer. På motsvarande sätt skuldbeläggs vi svenskar för att ’integrationen’ av utlänningar misslyckas.

På så vis slipper man dra de egentligen självklara slutsatserna utifrån hittillsvarande erfarenheter av massinvandring: att fortsatt inflöde måste stoppas.

Felet ligger hos oss svenskar, som inte är tillräckligt öppna, varma och välkomnande. Vi håller inte måttet. Om DDR-diktaturen i det forna Östtyskland raljerades om att ledarna måste ’välja sig ett nytt folk’. I dagens Sverige stannar det inte vid ord och tankar:

Just detta är vad som pågår – vi svenskar håller verkligen på att bytas ut, genom det enorma inflödet och genom den höga nativiteten bland muslimer.

Det rör sig alltså om två parallellt pågående processer:

1. Nedmonteringen av välfärdssamhället, med dess demokrati, fysiska trygghet och ekonomiska standard.

2. Utbytet av det svenska folket.”

Detta blev för mycket för AdLibris och andra – ingen ville ha denna bok till försäljning.

Inte heller var det möjligt att någonstans få in en betald annons för boken.

godasillar


Mer

http://snaphanen.dk/2016/02/20/sondagskronika-hur-eliten-forstorde-sverige/

http://www.friatider.se/tullberg-asylkaoset-2015-kostar-sverige-600-miljarder-skattekronor

https://meritwager.wordpress.com/2015/04/01/pa-en-del-svenskar-stalls-fa-krav-sarbehandling-och-kravloshet-ar-modellen-i-den-humanitara-stormakten/

http://www.exponerat.net/olle-ljungbeck-sjukloverns-brott-mot-svenska-folket-det-mest-fasansfulla-i-historien/

https://morklaggning.wordpress.com/2015/03/17/valfardens-patologi/

http://avpixlat.info/2015/11/23/avga/

https://corneliadahlberg.wordpress.com/2016/04/19/tribunal/

13 svar

 1. MAKTFULLKOMLIGAS krig mot de MAKTLÖSA~~~

 2. Våra sk förtroendevalda skiter i sina väljare.

 3. Ett vällovligt initiativ. Urvalet av politiska brottslingar är gott*: Dessa fyra är de värsta, och skulle dömas till livstids fängelse, när/om svenskarna återfår makten över landet.

  Bakom dessa finns en kader, som skulle ställas till svars och ådömas kännbara straff. Det handlar här om ledande politiker bakom ovanstående, högre tjänstemän inom stat och kommun men även om höga tjänstemän i privata företag. De av dem, som inte är etniska svenskar, skall berövas sitt svenska medborgarskap och, efter avtjänat straff, utvisas på livstid.

  *Olof Palme finns av naturliga skäl inte med, men bör ändå nämnas: Han var den, som på 60-talet började förstörelsen av den svenska skolan. Som statsminister lade han sedan grunden till den totala förstörelsen av landet, med vurmandet för främmande kulturer, invandrings-idiotin, multikulti-galenskapen och ”hets mot folkgrupp”-lagen.

 4. Kanske är planen från politikernas sida att ställa Sverige under förmyndarskap från IMF och i förlängningen Nato som är EU/USA:s främsta maktinstrument. Politikerna i Sverige som genomför detta kommer inte att drabbas själva för de har som alla andra politiker numera konton i skatteparadis där man lägger alla mutpengar! (Varför tror ni att skatteparadisen får finnas kvar?) Enligt globalisternas plan så ska nationalstaterna bort och man har börjat processen i EU med Sverige och Tyskland som försöksobjekt. Motståndare till denna utveckling finns framförallt i gamla länder som Kina, Ryssland, Indien m.m. som med största säkerhet kommer att försvara sig med kärnvapen! Det ser mörkt ut för världen…(och då snackar jag inte om Kameruns lagledarbänk!)

 5. ”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
  / Albert Bartlett
  Källa: Citat om Population

 6. Har själv funderat mycket på om svenskarna är ”korkade” eller ”rädda” eller bara lata för visst måste de se? Min slutsats är att man ser inte alls omfattningen om du bara följer etablerad media. Du anar att det kanske inte är så bra men omfattningen når dig inte om du själv bor i ett tryggt och bra område. Det är ingen slump att stödet för SD är som lägst i de trygga områdena. Då, för 10-20 år sedan, fanns inte Internet. Det kom på allvar först runt 2009. Internet har betytt enorm mycket för att sprida alternativ kunskap.

  Malaysia anmälde Bush och Blair till krigstribunalen i Haag för brott mot mänskligheten i samband med Irak-kriget men utan framgång. De höll då en egen rättegång där Bush och Blair fick försvarsadvokater. De kom naturligtvis inte och skyddas ju av de mäktiga utvalda finansoligarkerna.

  Så Bush och Blair är faktiskt dömda för brott mot mänskligheten.

  Det ligger nära till hands att ha en liknande rättegång för våra svenska makthavare. De kan anklagas för att med berått mod öka otryggheten, våldet och kriminaliteten. Även om vi inte innan vet vem och när en våldtäkt ska ske så finns redan statistik som visar tydligt att det kommer att öka.

  De kan också anklagas för att vara rasister som medvetet talar illa om ett folk, förminska dess betydelse och rätt att existera. Allt är bara barbari, midsommar är så töntigt, medlöpare under andra världskriget, slavägare, allt bra kommer utifrån, tråkiga, fega, rasistiska, o.s.v. Konstigt att någon vill komma till Sverige så värdelösa man påstår att svenska folket är. Samma makthavare brukar vinnlägga sig om samers, zigenares, tornedalingars, judars och muslimers unikhet och värdefulla kultur. Sverige tycks dock bara vara sk*t.

  De kan också anklagas för landsförräderi eftersom de medvetet skänker bort Sverige. Sverige har en viss förmögenhet, infrastruktur, som har ett värde. Det rör sig säkert om tio-tals miljoner för varje medborgare. Vidare finns ett värde i allt som skapas av svenskarna inom landet. Det genererar produktion och skattekraft. Våra makthavare har inte bara gett bort förmögenheten gratis utan också satt svensk produktion och skattekraft i skuld för alla framtid. Jan Tullberg har beräknat kostnaden enbart för de som kom 2015 och dess anhöriga, konservativt, till 600 miljarder. Det är halva Sveriges officiella statsskuld idag.

  De kan också anklagas för folkmord eftersom politiken uttryckligen syftar till att på sikt tränga undan svenskarna och göra svenska folket till en minoritet. Kanske ska vi vara tacksamma att vi inte som palestinierna fördrivs och tvingas vara inom inhägnade getton men effekten blir ungefär det samma.

  Utöver listan ovan vill jag tillägga mediemakten, Bonnier, Hjörne och marxistiska SVT. Jag tycker även finansfamiljen Wallenberg ska med på listan. De har varit med på detta hela vägen och bakom kulisserna påverkar de Svenskt Näringsliv. Wallenberg är stående medlemmar hos Bilderberggruppen så det är kanske inte så konstigt att förfallet kommit längst i Sverige.

  • Håller med dig Kalle, men jag tror inte Svensken i allmänhet är vare sig lat korkad eller rädd. Vi har haft en samhällsutveckling som gått mer eller mindre som ett Schweiziskt urverk från 30-talet fram till slutet på 1970. Då började det gnissla i maskineriet, då var resten av Europa ikapp efter WWII. Vi hade vant oss vid ett samhällsklimat med i stort ärliga och hederliga politiker.

   Palme ändrade riktning på Sverige. Från ett land som tog hand om sitt till ett land som skulle ta hand om alla länders problem. Vi skulle visa vår solidaritet med allt och alla som råkat i knipa. Förvisso vällovligt men slutnotan för oss själva har vi inte sett än.

   Det svenska folket hade vant sig vid att lita på sina makthavare och tjänstemän. Vår egen, mer än tusenåriga tradition av rent spel, våra landskapslagar, våra ting och andra förordningar för att stävja missbruk och orättvisor. De fanns förvisso där ändå men i betydligt mindre omfattning än annars. Det har lärt oss ärlighet och hederlighet vilket nu våra makthavare utnyttjar till max.

   Vi litar på att våra makthavare vill oss väl för vi vill inte någon ont. Vi har med ett barns blåögda naivitet köpt talet om hur synd det är om de som påstås fly för sina liv, med barn som bevisligen drunknar under deras fasansfulla flykt. Vi svenskar köper det, vi är snälla och hederliga och vi själva skulle aldrig komma på tanken att utnyttja något till vår egen fördel. De flesta av oss, undantag finns givetvis.

   Det är därför svensken är så sen i uppvaknandet, det kan komma att ta många år till innan de flesta vet vad som händer och varför och då lär det nog vara för sent. Och det vet globalisterna de som dragit upp riktlinjerna.

   Om vi blickar mot Tyskland som också är hårt drabbat av migrant-tsunamin så har man där istället skuldbelagt tyskarna i högre grad än i Sverige, med förintelsesagan som främsta slagträ. Allt för att hålla protesterna nere. Resten av väst fungerar likadant med vissa lokala skillnader.

   Det som utkristalliserat sig från 1970-talet till idag är att alla partier (utom SD) tycker likadant. Alla dagstidningar tycker likadant. Alla TV-kanaler tycker likadant. Denna allmänna likriktning i offentligheten är en mycket stark varningssignal om att vi är på väg åt he—te, det vill säga mot diktatur. I pricip är vi redan där det vittnar inte minst DÖ om, att ett Riksdagsparti konsekvent utestängs från samtal och deltagande i ex.vis Nobelfesten.

   Att ställa de ansvariga till ansvar, ja det beror på vem som hinner först. Ar det vi, så javisst självklart. Är det globalisterna, ja då lär det bli vi som hamnar på de anklagades bänk.

   Lite långt svar till dig Kalle, borde legat som eget inlägg, men som sagt jag håller med dig.

   • Ja, det är också min slutsats. I grunden är att vara godtrogen en bra egenskap men den kan utnyttjas hänsynslöst. Sverige är väl kanske det landet som är mest godtrogna i hela världen. Vi gör nog klokt i att vara lite mindre godtrogna, speciellt att inte lita på makthavare.

    Man kan inte tro det men för kanske 5 år sedan var min favoritfilm ”Schndlers Lizt”. Idag inser jag att hela berättelsen om andra världskriget, den s.k. (för)intelsen och hela historien i den berättad av juden Spielberg är inget annat är lögner som tvingas på godtrogna människor. Idag har jag slängt filmen och all annan judisk propaganda.

    Känner mig fullständigt grundlurad. Jag litade på dem och de lurade mig. Kommer jag aldrig att förlåta.

   • Jag menar bara en sådan vidrig lögn att en kommendant vaknar på morgonen och ligger med en judisk intern, roar sig, kissar och sedan varje morgon roar sig med att skjuta judar. Hur i hel-te kunde jag vara så dum att jag trodde detta var baserat på verkligheten? Hur i hel-te tar de sig fräckheten att skriva att det baseras på en ”sann” händelse?!!

    Hitler hade avrättat en lägerchef som gjort så.

 7. När ekonomi nämns så måste jag bara rekommendera en bok som finns som PDF med titeln: HOW I CLOBBERED
  EVERY BUREAUCRATIC
  CASH-CONFISCATORY AGENCY
  KNOWN TO MAN

  Av Mary Elisabeth: Croft

  Mvh Johan.

 8. Två kanske mer sanningssägande porträtt än vad man kan tro vid en första anblick

  Alexander Stubb

  Bodström

  vilka levererar i bekantskapskretsen, vilka är grossister, vilka vet och därmed håller i skamtrådarna som marionetterna hänger i?

 9. Vi kanske får en inblick i en större sanning än vad en första anblick ger vid handen.

  Alexander Stubb

  Bodström

  I det senare fallet kan man fråga vilka levererade i bekantskapskretsen, vilka var grossister, vilka vet och håller därmed i skamtrådarna som marionetterna hänger i? Fler politiker i offentligheten vet vi brukar narkotika och frågan är vilka konsekvenser det får för omdömet? Om man administrerar sitt medvetande via droger kommer politiken att färgas av drogruset. Eller så väljer man drog för att våga genomföra politiken.

  I svensk närtidshistoria kommer ett annat beroende i ljuset, nämligen ostberoendet.

  Formas samhällen annorlunda om det skapas i de beroendes avbild eller de oberoendes? Det som är kaos ur det enas perspektiv är reda i det andras. Det ena kan vara absolut bättre, men vara tråkigare. Bättre att fly in i oredan och dra in oredan i parlamentet.

  Inga anklagelser yttras. Endast en stilla undran om tingens samband.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: