• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Agenda-summering

Varför denna agenda av mångkultur?

Det handlar om judiska intressen, eller upplevda judiska intressen.

Jackie Jakubowski har formulerat sig så här (1993):

”Hur mycket ‘judiskhet’ kan man bevara och fortfarande förbli accepterad av sina icke-judiska landsmän som en lojal medborgare?”

”Den judiska minoriteten i Sverige har fått betala sitt pris för emancipationen. Effekten av dess universalistiska strävanden blev den judiska kulturens tillbakagång och en hög grad av assimilation.”

Göran Rosenberg har argumenterat så här:

”…historiskt har judar alltid trivts i nationer och imperier med multikulturella, pluralistiska och toleranta miljöer, medan de farit illa i starkt etniska och nationalistiska samhällen. Europeiska judar har alltid varit den problematiska främlingen eller ‘andre’.”

Ur boken ”Hur Sverige blev en mångkultur”:

”I nationer med flera olika minoritetsgrupper har judar … blivit ett folk i mängden och därmed blivit en mindre utsatt grupp. I nationer där det förekommer minoritetsgrupper som exempelvis är fler till antalet eller som begår fler brott än vad judar gör, så kan även majoritetsbefolkningens uppmärksamhet på och naturliga motstånd mot konkurrerande grupper kanaliseras mot dessa minoriteter och bort från judarna.”

Expo-skribenterna Stieg Larsson & Mikael Ekman kom i sin bok ”Sverigedemokraterna” (2001):

”Det finns inget ‘naturligt geografiskt område’ där vi kan dra ett streck på kartan och förkunna att här är judarnas nationalstat i Europa eller här finns romernas land. Och om ett sådant ‘hemland’ inte kan identifieras – vad ska i så fall ske med judar och romer i det ‘nationaldemokratiska’ Europa?”

Innebörden av agendajudarnas verksamhet är att klassa ned det svenska i Sverige – demografiskt, kulturellt och psykologiskt. Och för sin agenda disponerar de maktresurser, så de har nått resultat.  Vi svenskar håller på att göras till en andra klassens människor i vårt eget land (se BGF, se vitbokens kapitel 3 och kapitel 4)!

Mina invändningar mot denna judiska agenda ligger på tre nivåer:

1.

Hur många judar finns det i Sverige? Det rör sig om mindre än 20.000 personer.

Av en befolkning på totalt 9 miljoner blir det mindre än en halv procent. Denna lilla minoritets intressen ) skulle alltså styra hela samhällsutvecklingen!

Redan detta finner jag magstarkt och pretentiöst. Fullkomligt orimligt!

) OBS: därmed inte sagt att agenda-judarnas verksamhet ligger i alla judars intressen!

2.

Med god vilja skulle kunna anföras att de drivande agendajudarna först inte förstod vad de skulle ställa till med, inte insåg vilka förödande konsekvenser som skulle följa med det mångkulturella projektet och den omfattande fjärrinvandringen.

Men idag har vi ju facit – ändå framhärdar man! Mer än någonsin.

3.

Även om judiska företrädare framhärdar – detta tvingar inte oss svenskar att falla in i hyllningskören!

Vi har rätt att hysa en egen och annan uppfattning. Samt ge uttryck för denna.

Jag gör det i varje fall, här på min blogg.

NÅGRA LÄSARKOMMENTARER har varit inte på tanken att inte gräva i det som varit, att vänta med den diskussionen och istället nu förena alla krafter i att försöka åtgärda de akuta problemen.

Det är ju precis vad jag och andra gjort, alltsedan början av 1990-talet! Och vad har vi fått erfara?

Jo, att massmedia inte släpper fram oss, våra debattinlägg tas inte in. Exempelvis har slagsidan DN Debatt varit total, som framgår av en BGF-undersökning.

Allt enligt David Goldmans recept om att hålla ”extremisterna” borta från det offentliga samtalet.

Talar vi om att ”åtgärda problemen” måste detta innefatta att försöka göra något åt denna mediadiktatur.

20 svar

 1. Men kan man verkligen göra den judiske medelsvensson ansvarig för vad några som tycks ha sitt ursprung i Polen, smider i sina tankesmedjor?
  Har ens den vanlige medelsvenssonjuden ens en aning om detta?
  (Om man nu medelsvensson är rätt term?)
  Judarna i Malmö har ju farit rätt illa av den arabiska invandringen därstädes.

  • Då har du missat något centralt.

   Jag skiljer på judar i allmänhet och de bakom projektet drivande, ”agenda-judarna”.

   Det är de senare som jag hela tiden talar om!

 2. Det många inte tänker på är att agenda-judarna har internationella nätverk bakom sig. De har ”bröder” i andra länder som äger bokförlag, medier och TV-bolag. De säljer sina artiklar, böcker och TV-program över gränserna till andra bolag i samma nätverk, men även till bolag utan nätverk. Genom sin internationella styrka och makt har de också makt i varje enskilt land, en makt som inte står i proportion vare sig till antal eller till något annat. Genom sin makt kan de utöva påtryckningar på regeringar, politiker och få allmänheten att rösta på vissa partier, köpa vissa produkter eller fatta vissa beslut som gynnar detta internationella nätverk.

  Jag tror inte det finns något annat folk som har så väl utvecklade internationella nätverk och så mycket politiskt och ekonomiskt inflytande. En av orsakerna är att det till judiska organisationer har skänkts mångmiljardbelopp som kompensation för deras lidande under kriget. En annan orsak är deras etnocentrism som gör att de håller ihop mer än andra och anser sig stå över andra. De gynnar alltid varandra och varandras företag, de är ofta (men inte alltid) noga med att gifta sig judiskt eller med personer av rang. Många judiska kvinnor har valt att mer eller mindre systematiskt gifta in sig i adeln, gift sig med läkare och advokater för att tillskansa sig deras goda genmaterial.

  Jag skulle kunna nämna namnet på många judinnor som skaffat barn med svenskar av hög kvalitet och sedan givit barnen en judisk uppfostran. De har nästan ”kapat” våra gener och överfört dem till sina barn.

  Intelligensen och den goda kvaliteten kommer från Europa, men folk som har gift in sig i europeiska familjer har då tillgodogjort sig kvaliteter som de icke-europeiska folken ursprungligen inte har.

  Det finns väldigt mycket att säga i ämnet, men fler borde våga ta bladet från munnen. Var inte så rädda för att ta till er fakta av det slag som Milld presenterar. Han gör en stor välgärning genom att vara både saklig och ärlig.

  Jag som skriver detta är inte nazist, inte heller sympatisör till ”extrema” grupper någonstans eftersom deras osakligheter och vulgäriteter står som spön i backen. Jag bara konstaterar att Jan Milld har rätt och att fler borde våga ta till sig dessa fakta. Det är sakliga konstateranden, inget annat.

 3. Jag tycker det börjar spåra ur fullständigt nu. Att mäktiga judar har en fientlighet mot västerlandet är väldigt tydligt men att därifrån dra slutsatsen att vi har mångkultur därför att judarna vill det är lite väl magstarkt. Särskilt när institutioner som inte domineras av judar är precis lika galna.

  Jag tror mer det handlar om en extremegalitär världssyn där vi måste bort från den förtryckande förgångna traditionella västvärlden. Denna har växt sig stark och infiltrerat alla institutioner som växt fram i samband med att vänstern tog över samhället i början av 1900-talet och lyckats pga vår inneboende slavmoral. Jag väljer att sammanfatta det så då det skulle ta allt för lång tid och bli för mycket text för att gå djupare i det.

  Jan, du har ju nämnt en del dissidentjudar tidigare. En jag tycker du skulle kolla upp är Paul Gottfried. Han har undersökt den politiska korrektheten närmre och tycker jag kommer upp med en bild som är ganska logisk (hur logisk en sån här galen ordning nu kan bli). Han har även haft en del konversationer med Kevin MacDonald som du tagit upp tidigare och här är en artikel där han bemöter en del argument som Kevin för fram: http://takimag.com/article/in_search_of_anti-semitism/

  • Lika litet som alla judar är agenda-judar, lika litet handlar det bara om judar. Många andra är ”med på tåget”.

   Men judar har – för att citera Barbara Spectre – en ledande roll i genomförandet av det mångkulturella projektet.

   Låt mig påminna om detta citat ur ”Kritikkulturen”:

   ”…när judar väl nått en intellektuellt härskande ställning, är det inte förvånande att icke-judar dras till judiska intellektuella såsom medlemmar av en socialt dominant, ansedd och inflytelserik grupp och såsom fördelare av resurser man sätter värde på. Ett dylikt synsätt stämmer väl överens med ett evolutionärt sätt att se på gruppdynamik: Icke-judar, som vill komma uppåt i det intellektuella anseendets hierarki, torde attraheras till sådant som kännetecknar de mest dominanta medlemmarna av hierarkin, i synnerhet om de såg det som möjligt att vinna insteg i hierarkin.”

   • Vi verkar vara av olika uppfattningar helt enkelt. Om jag tolkar dig rätt ser du mångkulturen som ett i princip exklusivt judiskt påfund och att syftet med det är att det ska gynna judar. Jag tror att det främst handlar om en ny progressiv vänster sprungen från antitraditionalistsika rötter och att de som håller upp det hela är en blandning av olika grupper som enats mot den stora fienden. En somalier och en radikalfeminist kan mycket väl rösta på samma parti, men de gör det troligen av olika anledningar.

    Jag håller även progressiva vita som huvudansvariga för den här utvecklingen. Det är de som främst håller i den politiska makten i västvärlden och som indoktrinerar folk i skolorna och som sätter upp lagar för vad vi får tycka och tänka.

    Det citat du använder kan användas väldigt träffande på de neokonservativas maktövertagande där många av de lägre ner i hierarkin helt enkelt valde att följa deras nya överordnade för ett bra jobb. Men det finns ändå två saker jag skulle vilja flika in här. Demokraterna har inte drabbats av en sådan kupp från judar men ändå är de till och med mer extrema i sin avsky mot västerlandet. Sedan måste man också beskylla de tidigare republikanerna, hur kunde de låta de neokonservativa ta över? Jag har tidigare skrivit att västlänningar blivit trötta på sig själva och att man har dålig sammanhållning något som andra grupper ofta utnyttjat. Inte heller är jag helt övertygad om att de vita egentligen tycker något annat och bara dansar efter judarnas pipa. Hade så varit fallet hade vi sett tusentals med journalister med mera som på sin ålders höst när de inte längre behöver oroa sig för ett jobb tala ut om vad som pågår. De flesta vita i media känner sig moraliskt tilldragande till mångkulturen även om väldigt få själva skulle vilja bo i det. Detta tror jag har sina rötter i den antitraditionalistiska våg som började efter första världskriget och bara fortsatt.

    Även om judar gradvist har fått ökat inflytande (som till stor del berott på vitas ovilja att bevara sin civilisation) och pushat på för det här så tror jag faktiskt inte, med det jag har sagt, att det skulle se så mycket annorlunda ut än vad det gör idag om man tar bort det judiska inflytandet. Den största skillnaden hade förmodligen varit inom frågor som rör Israel och inte inom frågor om mångkultur.

    Min huvudsakliga poäng är att grupper fientliga till västvärlden gradvist har tagit över samhället sen framförallt första världskriget och lyckats så bra till stor del pga den massiva byråkratiska stat som växt fram där de har kommit att dominera. De allra flesta här är inte judar och de har heller inte behövt någon judisk vägledning för att komma till de ståndpunkter de har.

 4. ”Jag tror mer det handlar om en extremegalitär världssyn där vi måste bort från den förtryckande förgångna traditionella västvärlden. Denna har växt sig stark och infiltrerat alla institutioner som växt fram i samband med att vänstern tog över samhället i början av 1900-talet ”..

  Och vilka stod bakom den vänstern?

  Churchill sa: – Judarna har tagit det ryska folket i nackhåren- i samband med den ryska revolutionen där den absoluta majoriteten bestod av judar.
  I all välmening vill jag dock mana Herr Milld till försiktighet, då detta är minerad mark.

  Med stor, ärlig och välmenad hälsning

  • Socialdemokraterna tog över Sverige i början av 1900-talet och liknande rörelser gjorde samma sak i resten av västvärlden. Redan här drevs det ju på i en väldigt egalitär riktning. Det Socialdemokraterna främst kämpade för var ju massdemokrati vilket ju innebär att var och en oavsett lika mycket bildning ska ha rätt att välja styrelseskick och därmed oundvikligen kommer leda till massiva omfördelningar av resurser som ju var det andra de kämpade för. Detta i sin tur leder till en gigantisk byråkratisk stat som ska fördela detta och därmed få en väldigt stor makt över samhället och möjligheten att kontrollera medborgare.

   Den vänster som sen slog igenom under 60-talet var en mer driven av andra mål om än i samma anda. Att med statens hjälp se till att samhället blir mer jämlikt fast nu med de grupper som ansågs varit förfördelade i västvärldens tidigare ordning. Detta är ingen oundviklig konsekvens men en mycket trolig, även de tidigare socialdemokraterna ville ju bryta med traditionalismen och med tanke på de krig som utkämpats som fått västvärlden att bli lite trötta på sig själv så kom mer radikala grupper in och infiltrerade sig in i systemet.

   När man ser på det såhär så blir det heller inte så konstigt att Sverigedemokraterna med flera bli kallade för odemokratiska. Vad som kännetecknade den nya demokratin och som enligt min mening fanns inbyggt i den från början är att staten nu har ett bredare ansvarsområde och ska se till att samhället blir mer jämlikt. Eftersom Sverigedemokraterna motsätter sig den rådande föreställningen om vad som är jämlikt (om än i ganska liten utsräckning) och vad som måste uträttas för att bli av med vårt bigotta förflutna (dvs att ändra och attackera allt som höll ihop det såsom religion, familj och nationell gemenskap) så blir också konsekvensen att de är odemokratiska.

   Att judar har varit med och drivit på det här nekar jag inte till. Att därifrån går till att vi har ”mångkultur” därför att judarna vill det och vi andra bara dansar efter deras pipa hela tiden är en annan sak. Jag ser det inte som särskilt troligt att det kan gå till så heller. Judar uppträder heller inte så annorlunda som andra etniska minoriteter men de organiserar sig betydligt bättre. De har också använt sig väldigt effektivt av vår urusla sammanhållning och vår växande skepsis och förakt för oss själva för att flytta fram sina positioner och stärka sina intressen i samhället, något som även andra grupper gjort genom att slänga fram rasistkortet så fort man kritiserar invandringspolitiken. Personligen tror jag att detta ligger ganska djupt inrotat i västvärlden och är något som tilltalar människor här på ett emotionellt plan och därmed gör det förbaskat svårt att ändra på.

   Jag har säkert missat en del viktigt som jag borde tagit upp men det får räcka där. Jag må ha varit otydlig på en del ställen om hur jag menar, jag slängde ändå ihop det här ganska fort. Ska man bena ut alltihop så tar det en massa tid och förmodligen någon forskare med rejäla kunskaper i området för att skriva ihop men jag tror jag fått med det viktigaste om hur jag ser på situationen.

 5. Om just detta ämne är minerad mark, så har Milld bevisligen helt rätt.

  • Varför då? Den organiserade homorörelsen för ju heller inte kritiseras. Vilket ju i så fall skulle innebära att det är de homosexuella som styr.

   • Jo den organiserade homorörelsen får kritiseras, däremot är Bonnierpressen i hög grad bakom kampanjer till stöd för alla slags Pride-festivaler som syftar till att lyfta fram starkt sexuellt avvikande i offentligheten i stället för att låta sexualiteten vara var och ens privatsak.

 6. Det är bra att mediatrollen dras fram i ljuset , då spricker dessa , och svensken kan skåda medias sanna skråpuk ansikte.

 7. Folk som talar så gott om det mångkulturella vill framstå som duktiga och snälla. Vart tog sunt bondförnutft vägen ?
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

 8. @AT. Jag har iaf sett betydligt fler artiklar i mainstreampress som kritiserar judar än homorörelsen, dock inte vad det gäller just agerandet för mångkultur vilket är naturligt då det ju råder konsensus om dess välsignelse. Och varför nämner du just Bonnierpressen? Skulle exempelvis Aftonbladet eller SVT vara bättre? Att notera en grupps negativa inflytande och se det som ett bevis för att det är de som styr och samtidigt ignorera att de andra inte beter sig ett dugg bättre är inte intellektuellt hederligt.

  Jag tror också att det är tveksamt om det är det judiska ägandet som gör att Bonnierpressen skriver sådant eller om det inte snarare beror på att journalismen och journalisterna i Sverige fungerar så men det är något för en annan diskussion. Jag kan iaf inte se någon direkt skillnad mellan mediakanalerna.

  • Låt mig bjuda på litet sång och musik.

   Fria Pros ”Bonnieroperan” från 1972:

  • G-Lenn-art. Det beror på att Bonnierpressen är en del av Bonnierkoncernen som är ett av de mest inflytelserika företagen i Sverige när det gäller politik och opinionsbildning. Självfallet är varken Aftonbladet eller SVT bättre, de är ungefär lika vedervärdiga när det gäller pk-propaganda. Men sammantaget har Bonnier mer inflytande över våra hjärnor genom att de är så djupt involverade i så mycket av media, både dagspress och veckopress, TV, musik, film och mycket annat.

   Just den här gruppen är en del av ett internationellt nätverk och det är vad som gör dem starkare och också farligare. Det kan räcka med att se hur antirasisten och kommunisten Stieg Larssons undermåliga milleniumtrilogi fått snabb internationell spridning och vilka som har intresse att sprida just hans verk. Svaret är internationella nätverk där agenda-judar ingår. När något når Hollywood och blir film är det i stort sett alltid agenda-judar bakom. Pengarna går dessutom till stöd åt just det som agenda-judarna normalt stöder; i Sverige är det Expo och antirasistiska kampanjer, som är kampanjer riktade mot svenska invandringskritiker.

   Du skriver: ”Jag tror också att det är tveksamt om det är det judiska ägandet som gör att Bonnierpressen skriver sådant eller om det inte snarare beror på att journalismen och journalisterna i Sverige fungerar så men det är något för en annan diskussion.”

   Det är så att familjen Bonnier ytterst avgör vad som får skrivas eller inte. Journalisterna har vissa begränsade friheter och bestämda ramar att hålla sig inom. Familjen Bonnier har flera gånger ingripit för att stoppa artiklar som går utanför deras agenda. De gav även en chefredaktör på Expressen sparken en gång för att han publicerade invandringskritiska artiklar.

   Bonnier har en politisk agenda och den går ut på att motverka all slags nationalism, vare sig den är blek eller färgstark. De anställer i praktiken bara invandrarvänliga journalister, ofta andra agenda-judar, och är noga med att styra opinionsbildningen på sådant sätt att den gynnar invandring och mångkultur.

   • Vi är överens om en del även om du uppenbarligen lägger en större tyngd på judars agerande än vad jag gör. Jag tror också att staten är de som har mest inflytande över folks tankar. Detta eftersom jag tror att skolan är en mer effektiv indoktrineringskanal än media.

    Jag är heller inte helt säker på det du säger om internationellt nätverk. Visst förekommer samarbete men det låter nästan på dig som det hos judar finns en mer globalt centraliserad plan hur de ska bete sig. För det första så är den uppfattning jag fått att judisk ägd media att den åsiktsmässigt verkar ligga ungefär som landet som helhet har det. Detta innebär att judar i Danmark är mindre radikala än i Sverige exempelvis. Man kan ju se det som att judarna har satt mallen annorlunda i Danmark än i Sverige men det är nog snarare tvärtom, att judarna anpassat sig efter hur landet är eftersom, som jag tidigare argumenterat för, att det inte är judarna som styr länderna.

    För det andra så har jag svårt för konspirationer som grundar sig i en monolitisk centraliserad agenda. Det borde oundvikligen ha kommit ut en hel del insideinformation om vad som pågår vid det här laget i så fall från en del judar som har kommit på andra tankar. Att judar beter sig som de gör är nog mer för att de helt enkelt inte gillar västerlänningar och känner sig osäkra bland dem. Det är också det som politiskt inkorrekta judar som umgåtts i sådana kretsar brukar säga, och att de därför gärna sprider såna här idéer. Jag tror inte att det ligger så mycket djupare än det vi kan utläsa av vad de säger och hur de agerar utåt faktiskt

    Judar har ju som sagt en betydligt starkare identitet vilket delvis beror på deras religion och att de varit minoriteter överallt de har varit. Vi kan däremot se att dagens destruktiva idéer som prackats på oss även börjar plockas upp hos allt fler judar. Fler och fler börja kritisera Israel som etnisk stat och att landet istället ska fokusera på upprätthålla fred mellan israeler och palestinier i en och samma stat som ska basera sig på mänskilga rättigheter eller nåt annat trams. Fler och fler judar skaffar färre barn och gifter sig också utanför sin grupp vilket gör att den judiska populationen stadigt minskar. Judar i allmänhet verkar även de påverkas av de rådande idéerna som sagt även om det tagit längre tid och inte har hänt i samma utsträckning.

    När jag annars talar om judiskt inflytande så menar jag inte judar i allmänhet. Det kanske kan bli lite förvirrande då jag senare mer glider över till judar i allmänhet men jag hoppas att det kommer fram vad jag menar.

 9. […] G-Lenn-art  är i sina kommentarer med ungefär så här långt, men ifrågasätter att det finns grupper av […]

 10. […] och makt  – Kosmopoliter  – Agenda-summering – Kalla […]

 11. […] Agenda-summering * Vilja och makt * Judisk agenda? * Judiskt inflytande […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: