• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Judisk agenda?


Påfallande är hur utvecklingen mot mångkultur pågått och pågår samtidigt, i de flesta västländer. De metoder och argument som förekommer är också desamma.

Påfallande ofta har det även visat sig att judar funnits med som aktörer – som tillhandahållare av mediautrymme eller som talespersoner.

Mitt intryck har blivit att dessa judar haft en gemensam agenda. Bakom detta har legat en klar identitet som judar, en sammanhållning, samverkan och inbördes lojalitet.

För att ta ett konkret exempel, som jag stötte på i samband med vitboken. Som medhjälpare i att 1964 dra igång sin första DN-debatt om invandrarpolitiken hade David Schwarz Inga Gottfarb.


Hon var en etniskt engagerad judinna, men presenterades som socialarbetare, vilken under många år arbetat med flyktingar och invandrare i olika länder.

I sitt eget DN-inlägg använde hon flitigt ordet ”vi”:

”Målet bör, som David Schwarz påpekar, vara att invandrarna skall kunna förbli sina traditioner trogna.  Vi skall inte assimilera dem, men hjälpa dem med anpassningen till svenska förhållanden, så de blir ‘annorlunda svenskar’.  Vi har plats för och behov av olika kulturella grupper i vårt land. De ge vårt liv nytt innehåll.”

Gottfarb kom sedan att spela en fortsatt centralt roll. När regeringen 1966 tillsatte en ”Arbetsgrupp för invandrarfrågor”blev hon dess expert.

Mitt bestämda intryck var alltså att det redan på 60-talet fanns en judisk agenda kring mångkultur och invandring för svensk räkning. Iofs var det invandrarpolitik som då debatterades, inte invandringspolitik, men med slank ju frågan om hur många judar Sverige tagit emot under kriget. I förlängningen av detta kom skuldbeläggningen, med parallellerna mellan förmenta försummelser då och ”stängda gränser” idag. ”Festung Europa”.

Ämnet judisk agenda var dock så känsligt att bara nämnandet av ordet ”jude” annat än i klart sanktionerade sammanhang kunde resultera i en kanonad av tillmälen.

Redan genom att tala om Sverige som en ”mediadiktatur” hade ju jag och Anders Sundholm 1997 – genom Stephane Bruchfelds försorg – blivit uppförda på ”World Antisemitism Report”.

Nu har vi plötsligt fått bevis, genom eftertryckliga uttalanden från Barbara Spectre från Paideia. Hennes uttalanden gjordes i israelisk TV och var förmodligen aldrig avsedda ett nå en publik av ”gojer”, men så har nu skett. Här kan hennes uttalanden läsas.

Som ni kunnat märka gillar jag att göra bildmontage. Här serverades alltså ett tema, utifrån BS-uttalandet om att judar spelar en ledande roll och står i centrum för den nu pågående mångkulturella omvandlingen av Europa. För mig blir det då bara att successivt fylla på, med fler ansikten.

Här tillfogas David Schwarz, den svenska mångkulturens fader: