• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Nationalist? Javisst!

”Men det finns en gräns för vad man kan tolerera, och den linjen har Sveriges näringsminister passerat.”

Så skulle jag vilja travestera Peter Wolodarskis uttalande. Jag syftar alltså på Maud Olofsson, Vattenfall och el-priserna.

Senaste nytt om Vattenfall är att risken för att företaget ska gå i konkurs genom en allvarlig kärnkraftsolycka i Tyskland fasar ut, efter beslutet om nedläggningen av all kärnkraft i Tyskland.

I gengäld har stora investeringar i tysk kärnkraft gjorts till ingen nytta från Vattenfalls sida, vilket svenska elkonsumenter kan få vara med om att betala.

Om inte annat blir elen dyrare även för oss i Sverige, när efterfrågan ökar i Tyskland. El från svensk vattenkraft exporteras ju söderut. Samtidigt som Vattenfall alltså ägnar sig åt äventyr i Tyskland, kring både kärnkraft och kol. Långt bort ifrån svenska intressen och behov.

Hur blev det så? Hur gick detta till?

När fattades besluten och av vem?

Vattenfalls bolagisering skedde redan 1993, dvs under den borgerliga regeringen Bildt.

Elmarknadens omstöpning skedde 1996, dvs under den socialdemokratiska regeringen Persson.

Så det blir inte rättvist att lägga all skuld på vår nuvarande näringsminister.  Men Maud Olofsson har knappast bidragit till att lösa uppkomna problem.

Spontant kan jag tänka mig att 90-talets regeringsbeslut bottnar i en ideologi som romantiserar globalisering och marknadskrafter. Nationsgränser och regleringar är av ondo. Fri konkurrens och största möjliga marknad ger optimerad effektivitet. Så tänkte man nog.

Eller så kan det handla om påtryckningar utifrån, av den typ som IMF tidigare visat t ex Argentina och idag mot Grekland. Ett uttalande från Göran Persson slår mig: ”Den som är satt i skuld är inte fri”.


Den s-regering som tillträdde 1994 hade ju en ekonomisk oreda att ta över – efter dels Novemberrevolutionens svallvågor, dels Bildt-Westerbergregeringens excesser, med både rekordräntor och rekordinvandring.

Tidigare bloggtexter om elförsörjningen:
https://janmilld.wordpress.com/2010/03/14/intressekonflikt-kring-elforsorjningen
https://janmilld.wordpress.com/2011/04/03/el-for-sverige
https://janmilld.wordpress.com/2011/04/04/el-for-eu