• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Change?


Så här bor man nu i USA.
I tält.

Allt fler amerikaner har blivit vräkta från sina hem.

Vad som inträffat är att de drabbats av arbetslöshet och minskade inkomster, så att de inte kunnat betala sina lån till banken. Följden har blivit ”forclosures”, dvs bankerna tog över husen.

Till saken hör att bankerna från början kunde bevilja lån utan att ha motsvarande pengar i sina bankvalv. Pengar skapas i bankernas datorer ur tomma intet, när lån beviljas. Det är en skuldbaserad ekonomi – låntagaren garanterar pengarna som skrivs ut för lånet. (Det sägs att pengarna går tillbaka till luften när de amorteras till banken, men hur vet man det? Vad är det som gör bankerna så rika? I varje fall lär räntepengarna stanna i banken.)

När låntagaren inte kunnat betala har banken istället förvärvat reell egendom i form av fastigheter.

Det kan ju ”sticka i ögonen” – att så många amerikaner kastas ut i yttersta misär, samtidigt som USA satsar så många miljarder på sin militärmakt och är involverad i så många dyra krig.

Om marknadsekonomins uppgift är att åstadkomma ett möte mellan behov och resurser. kan också konstateras ett misslyckande. Fastigheterna finns där – men står oanvända.  Alltmedan massor av amerikaner lider nöd.

Föga förvånande vill många amerikaner se en förändring. Change.

Faktum är att just detta röstade man för i det senaste valet. Och fick Barak Obama som president.

Någon förändring har det dock inte blivit. Makten i USA finns uppenbarligen inte hos de valda politikerna.

PS

Lena Holfve, om risken för ett tredje världskrig

Fria Tider om Rand Paul