• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Hatbekämparna

Det finns ett missnöje med den förda invandringspolitiken i Sverige som är långt större än vad som återspeglas i SD:s valresultat 2010.

Detta har de politiskt korrekta förstått, men förmår inte – eller vill inte – dra några vettiga slutsatser. Den möjligheten finns inte plats för i deras föreställningsvärld, att det kan vara något fel på den förda politiken. Nej, felet måste ligga hos de människor som hyser kritiska synpunkter. Sådant kan inte tolereras!

Och när man går till offensiv för ökad intolerans så kallar man det något helt annat…

”VI MÅSTE BEKÄMPA HATET IHOP”

Så löd rubriken till en SvD-artikel den 14/5 2011, undertecknad av integrationsminister Erik Ullenhag tillsammans med ett antal muslimska och judiska företrädare, bland andra Helena Benaouda, ordförande för Sveriges Muslimska Råd, och Lena Posner-Körösi, ordförande för Judiska Centralrådet.


Artikeln kan ses som en uppföljning av den westerbergska utredning ”mot främlingsfientlighet” som tillsatts veckan tidigare.

Jag ska här återge några citat ur artikeln, med mina kommentarer.

”Människor i Sverige som tydligt visar med sin klädsel, eller på annat sätt identifieras som muslimer eller judar, får räkna med att bli trakasserade. Det är slutsatsen vi tyvärr måste dra av de samtal vi har haft om antisemitism och islamofobi.”

”I Malmö har rabbinen Shneur Kesselman otaliga gånger mötts av spottloskor och glåpord.”

KOMMENTAR:

Vilka är det som uppträder på detta sätt mot judar i Malmö? Är det etniska svenskar eller är det muslimer?

”I Malmö blev antisemitismen tydligt manifesterad i samband med Davis Cup-matchen mellan Sverige och Israel och Israels militära operation på Gazaremsan för omkring två år sedan. Kritik mot Israels politik övergick i förföljelser av judar och svenska judar ställdes kollektivt ansvariga för vad Israels regering gör. ”

KOMMENTAR:

Vilka stod för dessa förföljelser? Var det sverigedemokrater eller var det AFA-figurer?

”Det handlar inte om enstaka incidenter, utan om en utbredd vardagsrasism. De flesta människor i Sverige har toleranta attityder. Samtidigt finns det för många människor som har fördomar mot dem som på något sätt avviker, fördomar som utgör ett hot mot det öppna samhället som vi eftersträvar.”

KOMMENTAR:

Vad menas här med ”fördomar”? Är det negativa känslor?
Ett problem utgör detta först om det tar sig uttryck i negativa handlingar.

Vad menas med ”det öppna samhället”?

• Är det ett samhälle där olika meningsyttringar får komma fram, där alla inte behöver känna likadant?

• Eller är det ett samhälle utan gränser och begränsningar av invandringen?

”Det som händer är inget som är isolerat till Sverige. I hela Europa går populistiska och främlingsfientliga partier framåt. Att peka ut muslimer, judar eller romer som ansvariga för alla tänkbara samhällsproblem har blivit vardagsmat i flera länder i vår närhet.”

KOMMENTAR:

”…ansvariga för alla tänkbara samhällsproblem”.  Vad försöker skribenterna få sagt med detta? Ska samhällsproblem och orsakssamband inte få tydliggöras?

”…självklart finns det ett samband mellan vad som sägs i riksdagens talarstol och det som händer på Malmös gator. Accepterar vi att muslimer och judar beskrivs som problem blir förstås konsekvensen att en del människor går från ord till handling.”

KOMMENTAR:

Återigen en glidning: ”muslimer och judar beskrivs som problem”. Det handlar inte om att beskriva personer ur dessa grupper generellt som problem, utan att påpeka på mönster och överrepresentationer.

De handlingar som rimligen förespråkas från riksdagens talarstol är politiska beslut och åtgärder, inte gatuslagsmål.

”Regeringens avsikt är att förstärka arbetet mot all främlingsfientlighet och intolerans. Därför har regeringen givit i uppdrag till Forum för levande historia att kartlägga förekomsten av antisemitiska och islamofoba attityder, samt anledningar till dessa.”

KOMMENTAR:

Är det intresset ärligt? Nej, redan i frågan ligger svaret:  vare sig judar eller muslimer har någon del i detta, all skuld kan läggas på etniska svenskar.

”Antisemitismen och islamofobin har gemensamma karaktärsdrag genom att detta hat hämtar sin näring ur konspirationsteorier om judiskt respektive muslimskt världsherravälde.  Alla goda krafter har därför ett ansvar för att gemensamt bekämpa dessa hatets ideologier. ”

KOMMENTAR:

Är det sant eller osant att det finns grupperingar av judar som har
a) makt
b) en agenda.


Barbara Spectre från Paideia har ju varit mycket tydlig i sina uttalanden.

Se 6 minuter in på denna film:

Om ambitionen att motverka hat är uppriktig, då bör man själva visa en mer öppen, lyhörd och ödmjuk hållning. Inte bara trampa på oss svenskar.

Förtryck och skuldbeläggning är ägnat att föda just hat.

Men vare sig ”hat” eller ”intolerans” har någonsin varit något egentligt problem för pk-iterna, lika litet som ”främlingsfientlighet” och ”rasism” har varit det. Pk-iternas enda problem är att människor har ”fel” åsikter i politiken.

Sådan måste åtgärdas. Genom mediakampanjer och statspropaganda, om nödvändigt även utredningar och lagstiftning. Man har nämligen en agenda, som till varje pris ska drivas igenom.

Se även:
”Nya hatbrott?”

PS
Apropå verkligt hat och verklig rasism – se också 3 minuter in på denna film: