• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Osmakligt


”Det är osmakligt att ställa grupperna mot varandra. I det svenska samhället är standarden så god att välfärden kan omfatta båda områdena. Att göra en sån prioritering är att göra det väldigt svart och vitt. En sån motsättning är fullständigt horribel enligt vårt sätt att tänka.”

Så uttalande sig Jöran Rubensson, förbundsordförande i Sveriges pensionärers riksförbund (SPRF) med anledning av Sverigedemokraternas valfilm.

Nu visar det sig, efter regeringens uppgörelse med Miljöpartiet om fortsatt bidragsinvandring  från fjärran länder, att pensionsbromsen verkligen slår till.

Notis (TT-telegram)  i SvD Näringsliv, den 1/6 2011:

”DYSTER PENSIONSPROGNOS

Pensionerna har minskat i förhållande till slutlönen för de flesta och för kvinnorna ser prognosen fortsatt dyster ut. Folksam har kartlagt hur mycket årskullarna födda 1938 till 1943 får ut i pension i år. Kartläggningen omfattar alla som tog ut hel allmän pension från det år de fyllde 65 år. Den visar att den sammanlagda pensionsnivån för årskullarna 1938 till 1942 föll med drygt 5 procentenheter, från 86,1 till 80,8 procent av slutlönen.”

Från SR-webben den 15/11 2010:

”SVENSKA PENSIONER MOT BOTTENSKIKTET

År 2048 kommer svenska pensionsvillkor vara näst sämst i hela EU, till skillnad mot i dag då villkoren ligger i mitten bland EU-länderna. Det visar en genomgång av EU-ländernas pensionssystem.”

Se även Motvallsbloggen:

”VEM HAR TAGIT VÅRA PENSIONER?”

En inkomst som däremot undgår att drabbas av någon broms är ÄFS – Äldreförsörjningsstödet. Det är dessutom skattefritt.

Det visar sig att våra gamla kan drabbas inte bara i form av sänkta inkomster. I  Vadstena kommun gör man om äldreboende till boende för unga män från fjärran länder.

Ur Politiskt Inkorrekt den 21/5 2011:

”PI berättade igår om Vadstena kommun som i dagarna, och för okända summor, färdigställer det tidigare äldreboendet Hagagården till gruppboende för ‘ensamkommande flyktingbarn’.

Lokaltidningen berättade att de unga männen från Afghanistan och Somalia kommer att ha tillgång till 14 tvårumslägenheter och stora gemensamhetsutrymmen när de anländer efter sommaren. Alla ska ha möjlighet att få eget rum.

Idag kan vi berätta att Vadstena kommun riskerar straffavgift om 530,000 kronor för fem ärenden där Vadstena kommun inte har bemödat sig om att leta fram platser för särskilda boenden inom äldrevården.”

Falu-Kuriren rapporterade den 1/6 2011 om hur det ska bli ”DYRARE ATT VARA SJUK”:

”Från och med i dag blir det dyrare besöka läkare, pensionärsrabatten försvinner och en ambulansavgift införs. På grund av sparpaketet som presenterades häromveckan höjs avgifterna för sjukvård inom Landstinget Dalarna.”

En Googlesökning på ”Dyrare att vara sjuk” ger en hel del träffar.


Något som slår mot alla, oavsett ålder, är de höjningar av matpriserna som nu är aktuella.

Priset på mjölk, socker och bröd väntas stiga, rapporterar just SR-webben.

Det handlar om en prishöjning på mellan fem och tio procent på vissa varor. Dåliga skördar har givit höjda råvarupriser.

Det blir till att ”rätta mun efter massäcken”

Se även: ”Olika mackor”

och denna artikel i Fria Tider

Ny svensk flagga?

Som flera debattörer har uppmärksammat kan Jan Helin på Aftonbladet i sin politiskt korrekta nit ha försatt sig själv i svårigheter.

Ett kristet kors monterat på en minaret – är inte detta en typ av bild som kan väcka heta känslor i den muslimska världen och rendera en fatwa?

Om så sker väntar nog en svensk pudel.

Exempelvis genom att ändra utseendet av den svenska flaggen, så att den inte kan väcka anstöt bland muslimer, upplevas som kränkande.

En förändring som nog ändå varit på gång – i linje med avskaffandet av monarkin och nationalstaten.

Här ett förslag på en ny svensk flagga, mer ”i tiden”.

REPUBLIKEN SVERIGE: