• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Är jag antisemit?

Araber är ju ett semitiskt folkslag. Som muslimer ser de oss andra som ”kafirer”, dvs otrogna.

Är jag att betrakta som antisemit?

Å ENA SIDAN är jag motståndare till invandring av araber till Sverige.

Eftersom erfarenheten visar att detta skapar problem:
araber är överrepresenterade i våldsbrott, bidragsberoende och trafikolyckor.  Alltför många av dem saknar både vilja och förmåga att anpassa sig i det svenska samhället. Uppträder som kravmaskiner och prinsessor-på-ärten.

Å  ANDRA SIDAN anser jag att palestinierna
a) existerar
b) har rätt till ett eget land.

I likhet med USA-president Obama anser jag att Israel ska lämna Västbanken, ockuperad sedan 1967.

Denna linje håller jag fast vid, trots agerandet från palestinska företrädare i Sverige.

Ett annat semitiskt folkslag är judar. De har också en beteckning för oss andra, också de kan dela upp världen i ”vi och dom”. För judar är kristna västerlänningar ”gojer”.

Ordet ”antisemit” i våra media har på ett självklart sätt fått innebörden att vara mot judar, inte att vara mot araber.  Varför? Min teori är att det sammanhänger med judisk dominans inom media och opinionsbildning.

Åter till frågan: är jag antisemit, här i bemärkelsen mot judar?

Nej, jag är inte mot judar i allmänhet, för att de är judar. Däremot är jag kritisk till enskilda judars och grupper av judars agerande.

Som jag ska komma till är det till mycket stor del judar som drivit fram det mångkulturella projektet med dess destruktiva effekter för våra västerländska samhällen.

Jag är också kritisk till staten Israels politik av bosättningar, övergrepp och våld.

Å andra sidan:

•  tar jag självklart ställning mot de övergrepp som skett mot enskilda judar i Malmö

• konstaterar jag att det inte är judar som bränner ned skolor och upp bilar i Sverige idag

• anser jag att staten Israel kontrollerar sin invandring på ett sätt som även Sverige borde göra.

Israel är ett land för judar. På motsvarande sätt bör Sverige vara ett land för svenskar.