• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Vem är terrorist?


Mujahid Taimour Abdulwahab, självmordsbombaren från julhandeln i Stockholm 2010, kan tveklöst betecknas som en terrorist. Även om han bara lyckades ta livet av sig själv så var ju hans syfte helt klart: att ta med sig så många andra som möjligt.

Annorlunda förhåller det sig med dem som smäller bomber från luften, utan att offra sina egna liv. Med högteknologi till sitt förfogande och makt bakom ryggen slipper de att betecknas som terrorister.

Låt oss göra ett tankeexperiment:

Antag att en gruppering terrorister av bombbältesmodell plötsligt fick tillgång till en armada av droner – fjärrstyrda obemannade bombplan. Som de kunde skicka iväg storskaligt på bombuppdrag mot Paris, London och New York.  Och kunde så hålla på dag efter dag med sina bombningar, utan att hejdas.


Skulle det förändra synen på deras verksamhet?

Skulle de då uppfattas som något annat än terrorister?

Kanske inte. Det handlar också om kontroll av massmedia och hur det hela presenteras. Med kontroll även av nyhetsförmedlingen i världen skulle de som skickade iväg bombarmadorna kunna styra hur verksamheten uppfattades. Allmänheten skulle få veta att bakom den låg goda avsikter och höga moraliska principer.

Nu var alltså detta bara ett tankeexperiment.

Som vi vet har inte Abdulwahab-grupperingar dessa möjligheter. Alltså kan vi även fortsättningsvis betrakta dem som terrorister.