• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Kalla fötter


David Schwarz kan betecknas som ”den svenska mångkulturens fader” efter

• sin drivande roll i tidningsdebatter på 60-talet, inte minst i DN

• sin utgivning av flera böcker kring invandrare och invandring

• sitt redaktörskap för ”Invandrare & Minoriteter”, från dess start 1973 och 23 år framåt.

Blir det orättvist att tillskriva Schwarz att ha verkat för ökad invandring? Även om han inte uttryckligen har propagerat för detta är ju invandring så sammanflätat med den statsunderstödda politik för etnisk pluralism som han drev igenom, att det i praktiken bidragit till denna utveckling. De politiskt korrekta har fått mer resurser att förfoga över, intressekomplexet har fått ökad makt. Tuppkammen har så att säga växt på ”de goda”.

Tidskriften ”Invandrare & Minoriteter” har spelat en roll i det sammanhanget:

•  Där har flera gånger medverkat t ex Tomas Hammar, med artiklar som ”Slå vakt om asylrätten”.

•  I nr 4/93 hade en artikel rubriken ”Fästning Europa?”.

•  I nr 4/94 hade en annan artikel ”Hårdare tysk flyktingpolitik?”.

•  I nr 1/93 intervjuades Ingvar Carlsson, som fick frågan ”Man talar ju om ‘fästning Europa’ när det gäller EG:s asylpolitik…” och fick svaret:  ” – Det kommer jag inte att medverka till, och jag hoppas verkligen inte att det blir verklighet.”

Senare fick David Schwarz tydligen ”kalla fötter” inför vad han medverkat till.  ”I&M” gjorde hösten 1993 en stor intervju med honom, varvid Schwarz uttalade stark betänksamhet över utvecklingen.

Intervjun refererade först följande Schwarz-uttalanden från tidigare:

”Många invandrare i Sverige …är inte svenska patrioter; De sänker kunskapsnivån i de svenska skolorna: Det helt övervägande flertalet arbetar inte, utan parasiterar på samhället; De utnyttjas socialhjälpssystemet på ett oärligt sätt; De begår fler brott än infödda svenskar, de våldtar, rånar och mördar;… De respekterar inte de demokratiska principer som gäller i den svenska staten och samhället…”

I intervjun (nr 5-6/93) förde David Schwarz fram en hel del kritik, uppseendeväckande skarp sådan!  Vad sägs exempelvis om ”dagens vettlösa och destruktiva politik”?

”Frågan är inte längre om Sverige borde bli ett mångkulturellt samhälle… utan snarare varför invandrare nästan aldrig hissar svenska flaggan på nationaldagen.”

”Etniska problem slutar ofta i konflikt. Då blir… frågan om vi tror oss kunna lösa etniska konflikter i andra länder och världsdelar genom att importera dem hit?”

”…nya generationer av halvförsvenskade barn i Rosengård och andra invandrargetton om ett par decennier kommer att bilda kriminella gäng och ställa till med stora problem för samhället och revoltera som en följd av dagens vettlösa och destruktiva politik.”

”Problemet är inte längre den svenska flyktingpolitikens utan den svenska demokratins vara eller icke vara.”

”Vi måste skilja mellan asylinvandring av politiska flyktingar, som är hotade till liv och lem, och annan invandring…. Det vore naturligtvis mycket bättre om de demokratiska krafterna tog upp de här problemen, men de har i stället lämnats på entreprenad till extremhögern, och det är mycket tragiskt.”

”Vad man nu gör i Sverige är att man bokstavligen lägger grunden till framtida etniska motsättningar genom att bevilja permanent arbets- och uppehållstillstånd åt asylsökande och deras anhöriga från allt mer avlägsna länder med allt mer särpräglade kulturer utan att göra tillräckligt för deras integrering i den svenska samhällsgemenskapen.”

”Att vi skulle få en sådan byråkrati för invandrar- och flyktingfrågan… Det har ju växt fram en hel industri för detta ändamål, med en massa tjänstemän och s k invandrarexperter.”

”Just nu är det t ex inne att bekämpa rasism och främlingsfientlighet, medan allt som har med invandrarnas långsiktiga integration att göra har lagts på hyllan. Det borde vara tvärtom.”

”Min modell av Sverige är naturligtvis att det ska vara ett land med svenska spelregler, övergripande svenska värderingar, naturligtvis med den påverkan som invandrarna har kunnat utöva på detta land, eftersom ett samhälle ändå måste ha en övergripande ideologi.”

”…det har för övrigt börjat bli ett säkerhetsproblem det här att Sverige har en så liberal inställning till identitetskontrollen. Det kommer hit människor som man inte vet någonting om och inte ens är särskilt noga med att kontrollera på riktigt. I Sverige kan man få uppehållstillstånd utan att identiteten är klar, och sedan kan man ändå gå ut i samhället och få identitetshandlingar, ja, i princip kan man bli vald till kommunfullmäktige och t.o.m. bli dess ordförande.”

”Så småningom kom ett betänkande hur man skulle bekämpa rasismen, alla skolelever fick skriva uppsatser om rasismen och eleverna på journalisthögskolan skrev om rasismen, hela landet talade om rasismen och vilka rasister man är här.

Det här var en process som tyvärr är ganska typisk för Sverige. Har svenskarna väl börjat anklaga sig själva, beter de sig nästan som om de hade startat ett tredje världskrig och förlorat det.”

”Frågan är därför om det inte är dags nu att politikerna och andra som tar till orda i denna ömtåliga fråga mönstrar ut ur sin vokabulär de till intet förpliktigande honnörsorden ‘tolerans’, ‘generös flyktingpolitik’, ‘aktiv tvåspråkighet’, ‘mångkulturellt samhälle’ m fl.”

”Hur många invandrare kan vi ta emot?… nöden i världen är stor och då måste man prioritera…under ‘normala’ förhållanden tror jag Sverige kunde ha haft en större asylinvandring av verkligt förföljda om man varit mera återhållsam med den övriga invandringen. Naturligtvis vore det bra om vi kunde hjälpa dessa människor att stanna kvar i sina hemländer, för som Jonas Widgren skrev … ‘Antingen exporterar Nord välstånd till Syd eller så exporterar Syd fattigdom till Nord genom invandring’.

För man kan inte blunda för det faktum att mycket av dagens flyktinginvandring… alltmer kommit att likna en folkomflyttning…”

”Idag kan man bli svensk medborgare utan att kunna svenska. Det är ofattbart!”

Idel uppseendeväckande uttalanden av David Schwarz, alltså!

Hade han helt tänkt om? Hur djupt gick det, hur ärligt menat var det?

– Säkert är att David Schwarz inte gick in som medlem i Sverigedemokraterna.

– Schwarz ställde inte ens upp på en intervju för Blågula Frågor.

– Inte heller ägnade sig ”Invandrare & Minoriteter” fortsättningsvis åt något kampanjande mot de vansinnigheter som Schwarz pekat på i intervjun.

Den politik som David Schwarz här så skarpt kritiserade har fortsatt. Mot ständigt nya djup.   Varför?

En förklaring kan ligga i att ett invandringspolitiskt maktkomplex hade grundlagts, ungefär som det militärindustriella komplexet i USA, och att den fortsatta utvecklingen genom mäktiga intressegrupper blivit självgående.

Å ena sidan trycket av migranter och de människosmugglare som organiserade och profiterade på verksamheten, å andra sidan kadern av flyktingadvokater och andra godister i Sverige, som också kunde profitera.

Med i bilden fanns också ett antal agendajudar och deras mediakontroll. Där ska jag i morgon göra en summering.

17 svar

 1. Märklig omvändning av Schwarz, om den nu är sann från hans sida, alltså. Vem är han, egentligen? Judisk invandrare från Polen som jag förstått, men mer än så? Någon som har fördjupad kunskap bortom Wikipedia?

 2. Judar älskar att involvera sig i sociala problem och att på lång sikt skapa sociala problem.
  Hela Israel lider av sociala problem och motsättningar mellan ortodoxa judar och vanliga judar och invandrade judar från öst blocket.
  Dessutom är man i ett mentalt krig med 1,3 miljarder muslimer,
  I S R A H E L L !!!!!!

 3. Mycket bra. Ser fram emot nästa inlägg. Det här är mycket viktigt.

 4. Intressant, men snälla lägg ner jakten på spöken… Jag menar judar! Jan, man skyller inte misslyckanden på en viss folkgrupp som utgör försvinnande liten del av det svenska samhället. En slagkraftig kritik tar upp fakta inte budbärarnas etniska eller religiösa tillhörighet. Även om olika konspirationsteorier kan ibland förklara vissa saker är det ändå en farlig väg att gå. Judarna fick alltid stryk för andras misslyckanden och det är lättast att skylla på andra, helst främlingar.

  Det är nog därför som multikulturella samhällen går alltid under: man demoniserar ”de andra” och utmålar den egna gruppen som offer. Det är därför vi skall undvika multikulturalismen.

  • Bjuder dig på ett citat att reflektera över:
   ”A hypocritical etiquette forces us to pretend that the Jews are powerless victims; and if you don’t respect their victimhood, they’ll destroy you.”
   -Joe Sobran

  • ”Konspirationsteorier”?
   Belägger jag inte med fakta, det jag skriver?

   Tag bara Barbara Lerner Spectre!
   Det är ju hon själv som talar: ”Judar kommer att vara i centrum av detta?”

   Finns inte Spectre?
   Har hon inte sagt detta?

  • Judarna utgör mycket riktigt en försvinnande liten del av Sveriges befolkning. Men denna lilla minoritet åtnjuter ett oerhört stort inflytande över media och inom den akademiska världen. Och det är just genom media och olika samhällsnedbrytande akademiska teorier som mångkulturen har introducerats i västvärlden.

 5. Nja han ser ju problemet snarare som att det är integrationen det är fel på än själva mångkulturen…

  ”Vad man nu gör i Sverige är att man bokstavligen lägger grunden till framtida etniska motsättningar genom att bevilja permanent arbets- och uppehållstillstånd åt asylsökande och deras anhöriga från allt mer avlägsna länder med allt mer särpräglade kulturer UTAN ATT GÖRA TILLRÄCKLIGT FÖR DERAS INTEGRERING I DEN SVENSKA SAMHÄLLSGEMENSKAPEN.”

  På samma sätt som Solguru belyser den nu aktuella debatten på Axess där man hårklyver mång och multi. Eller den aktuella skenbara kovändningen från Merkel och Cameron. Ungefär som när folkpartiet skall ta ”krafttag” i invandrarfrågan.

  Problemet är inte problemet

  Lundbergs distinktion mellan mångkultur och mångkulturalism (förtydligad genom den på många språk omöjliga distinktionen mellan ”mång-” och ”multi”) går i korthet ut på att problemet inte är ”mångkulturen”, förstådd som produkten av invandring från världens alla hörn, utan den ideologi som framhäver etniska gruppers rätt att hävda kollektiva särintressen och en egen identitet, separat från majoritetssamhällets.”….

  Läs Solgurus hela artikel:
  http://solguru.motpol.nu/?p=1542

  .

 6. När Schwarz började sin lobby verksamhet på 60-talet för etniska minoriteter så var koloniseringen av invandrare något helt annat i Sverige än vad utvecklingen är idag. Förmodligen vurmade han mer för sin judiska grupp. Schwarz räknade väl aldrig med det senare inflödet av massinvandrare från starkt avvikande kulturer. Och att hans lobby för etnicitet skulle slå så extremt fel så det blev det här experimentet.Det Schwarz bidragit med och startat upptakten till borde klassas som ett brott mot Sverige helt klart.

 7. hur kommer Journalisterna skriva sen när det framkommer att invandringen är helt misslyckad ?
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

 8. Ibland kan man få en märklig känsla av att dessa (Schwatrz) uttalanden nästan är ämnade att så att säga ”sätta fart” på invandringsmotståndare, (eller de som ville förespråka en mer balanserad, ansvarsfull och sansad invandringsgrad)?

  På samma sätt kan man ibland få en känsla av att all den fokusering, (som kanske behövs, vem vet), på allt negativt som händer i samhället, (som Schwartz också räknar upp; våldsbrott, stölder och våldtäkter osv., och som PI och kanske också FT fokuserar på), verkar vara menade att reta upp och skapa frustration? Att öka ilska, öka hatkänslor?

  (Dock tror jag inte att Jan Millds syfte med att informera om den svenska invandringspolitiken är att reta upp, skapa frustration, Ilska och hat, utan Jan Millds syfte är verkligen en vilja att påtala, informera och upplysa, för att på så sätt kanske kunna skapa en förbättrad insyn i det som sker i anslutning till den alltför omfattande invandringen).

  Men, PI och andra, delvis också FT, och deras fokusering på allt hemskt som händer och sker i olika sammanhang där invandrare, (”muslimer”, som lika gärna kan vara yugoslaver, afrikaner, syrier, och ”kristna”), är representerade, medför ändå den effekten att en hel del människor (om man läser deras kommentarer) blir helt enkelt vansinniga, och fruktansvärt arga på ”invandrare”, och också mot politiken som förs, samt också på de svenskar som inte röstar ”bättre och klokare”? (Hos PI är det ju ”muslimer och islam”, som all frustration och all ilska, först och främst skall dirigeras mot, men även hos FT riktas mycket hat mot just ”islam och muslimer”.)

  Det komplicerade i allt detta är att en hel del svenskar, (pursvenskar, goter och andra sympatisörer), ju faktiskt pressas och stressas från ”två håll” samtidigt?

  Dels från det ”etablerade” mediehållet, som säger: ”Det är mycket fult, och i stort sett förbjudet, att ha åsikter om invandringens storlek. Det är fult och elakt, och det är framför allt ”främlingsfientligt” och också ”rasistiskt” att anse att invandringens omfattning behöver begränsas, sansas och vara mer restriktiv?

  Sedan, från ett s.k. ”politiskt inkorrekt” håll stressas (?) människor att verkligen bli mycket ”arga”? Från det håll som har tagit ”på sig rollen” att ”stå för sanningen”? Att berätta hur det ”verkligen ligger till” med invandringen och också med invandrarna själva, (de som begår brott, våldtäkter, mord och inbrott), och vad de ”verkliga kostnaderna” är, osv.?

  Alltså från det håll som ”inte döljer sanningen” samt, ”avslöjar det som den ”politiskt korrekta” massmedia inte vill avslöja, som den ”döljer”, ”sopar under mattan”, förtiger, vitpixlar bort, och till ”varje pris” vill förhindra att allmänheten får större vetskap om?

  ”S.k. ”etablerad” media och ”politisk korrekthetsförespråkare” är å sin sida mycket noga med att beskriva alla dem som eventuellt anser att ”för Sveriges framtida bästa, så behöver invandringen bedrivas med mer sans och måtta”, som varande ingenting annat än ”rasister”, ”misslyckade” och ”allmänt tillhörande en arbetarklass som har förlorat jobb, och som enbart därför upplever ett visst hot av en alltför stor invandring”? Samt att de också endast är ”fördomsfulla, rädda och allmänt fientliga”, endast på grund av ”okunskap och fördomar”?

  Nå, dessa sociala reaktioner finns en hel del kunskap om, genom vilken man enkelt kan förutse sociologiska reaktioner. (Det finns mängder av sociologisk forskning på råttsamhällen och vad som händer i de välordnade och harmoniska samhällen som utsätts för plötsliga invasioner av främmande råttstammar. Det är verkligen inga vackra saker som sker.)

  De som då eventuellt just verkligen vill skapa de mer eller mindre samhälleliga kollapser, (som är vad som sker vid alltför snabba och alltför stora omställningar av populationerna, med mycket våldshandlingar, mord och våldtäkter), de vet och förstår vad som måste till för att kunna åstadkomma dessa sammanbrott, utan att behöva starta några regelrätta krig (endast massmediekrig).

  Alltså är både den s.k. PI-sfären, dvs. den ”politiska inkorrekta sfären”, t ex olika bloggar, samt också förstås den offentliga ”korrekta” media och ”korrekta” politiska sfären, båda bidragande till händelseutvecklingen, och den stress från två håll, som läggs på befolkningen?

  Den stora massan av medborgare är ”solidarisk med” det offentliga massmediala rummets propaganda och åsiktsgarnityr, samt den alltmer amerikaniserade livsstilen som förmedlas genom underhållningsmedia.

  Sverige är kanske redan en amerikansk ”delstat” på vissa plan (i alla fall massmedialt). EU kommer att fortsätta sitt nationsbygge, och detta kräver att de forna nationalstaterna i Europa ”kollapsar”, eller i alla fall nedmonteras steg för steg, i sina specifika nationella profiler och identiteter som ”nationalhem” för de olika språkgrupper och folkgrupper som hitintills befolkat dem.

  De samhälleliga aktörer som kommer att ”ställa sig i täten för denna multikulturomställning”, har ju redan deklarerat vilka de är, och som därför delvis också finns bakom PI, och kanske delvis också finns inom SD.

  Kanske gäller det att politiskt försöka samla de ”element” i befolkningen” som känner stort missnöje med den invandringspolitik som förs, och sorg inför de bedrövliga övergrepp, våldsbrott och mord som sker, och att genom partibildningen ge dem möjligheter att uttrycka denna sorg i en politisk formation, som kritiserar invandringens storlek, (och samtidigt riktar in mycket av sin kritik mot islam). Men den partibildningen kommer naturligtvis inte att kunna tillåtas varken växa sig alltför stor, och heller inte tillåtas påverka alltför mycket vad gäller den förda invandringspolitiken.

  Den politiska formation som har bildats i SD, kommer samtidigt att i ganska stor utsträckning främst vara ett instrument och verktyg för att kunna sätta press på islam och muslimer i Sverige, (för att anpassa sig till det sekulariserade samhället), vilket det kanske finns många som stödjer.

  Dock är nog många av de brott som utförs av olika slag, som sagt, kanske inte enbart #muslimer” som utför, utan det finns kanske flera andra ”element”, som kanske inte har någon som helst religion, utan är enbart kriminella människor, från flera olika nationaliteter.

  Samtidigt röstade en majoritet av svenskarna för EU, och får stå sitt kast.

  Det går alltså egentligen inte att skylla på ”några andra” för den uppkomna situationen, även om det är mycket intressant att försöka förstå händelsekedjor och påverkansförlopp, samt också vilka som varit drivande och hur det har kunnat gå till, samt också varför alltsammans sker och vad som är målet egentligen och om detta eventuella mål över huvud taget kommer att kunna nås.

  Målet är väl förmodligen i slutänden att försöka skapa en Europeisk Nation, så som USA är en nation med många förenade stater. Men det är verkligen förödande, och på många sätt ett självmördande projekt för Europas gamla nationer, med egna språk, och egna kulturella och etniska profiler, samt egna historiska berättelser och kulturella präglingar. Men de som driver detta ”projekt” har mycket stora resurser på flera olika områden, både ekonomiska, politiska och massmediala.

  USA har ett språk, en gemensam historia, en konstitution och en flagga, till vilken alla amerikaner, nyinvandrade som gamla invandrade patriotiskt förväntas svära trohet och vara beredda att dö för, samt en gemensam valuta, så deras staters sammanslutning i de förenade amerikanska staterna, USA, är en helt annan historia än Europas förenade stater.

  EU är helt igenom någonting konstlat, någonting onaturligt, som skall påklistras, alltmer tvångsmässigt, över de alltfler motsträviga (?) europeiska folken.

  Eller också är motsträvigheten i avtagande?

  Endast 5,7 % röstade på SD trots allt……

  • Det där blev mer än 7.700 nedslag. Längre än själva artikeln, trots att denna – genom alla citat – blev ovanligt lång.

   Jag uppskattar att få kommentarer, men en bra grundregel kan vara att inte göra dem mer omfångsrika än den artikel som de ska kommentera.

   • Jan Millds har naturligtvis rätt, och jag är ledsen för, (att orden springer iväg med mig) jag skrivit alldeles för långt! Jan Millds text blev starten. Jan Millds text var intressant och viktig, (liksom de flesta inlägg av Jan Milld på denna blogg).

    Skall skriva betydligt kortare kommentarer i fortsättningen (löfte).

 9. De som uppmärksammar den judiska faktorn i Sveriges och Europas omvandling till etniskt uppsplittrade, mångkulturella samhällen verkar bli fler och fler. Jan Millds artiklar om den judiska faktorn har även givit upphov till en häftig debatt om saken i kommentarfältet på Robstens blogg. Se länk nedan.

  http://robsten.blogspot.com/2011/06/och-sverigedemokraterna-fick.html

 10. I Sveriges Riksdag sitter av allt att döma 300 fullständiga idioter. De borde upplysas om de utomordentligt viktiga fakta som Jan Milld här i sin blogg ådagalägger. Kanske några av dessa idioter då kan förmås ta sitt förnuft till fånga och verka för avveckling av mångkulturen och stopp på massinvandringen. Eller är det för mycket begärt? Styrs vi rentav av 300 psykopater i riksdagen? Det har jag svårt att tro.

  Angående den judiska faktorn. I ett brev till juden Karl Marx lär juden Baruch Lewy ha skrivit följande: ”Det judiska folket skall uppnå herravälde över alla folk genom utplånande av nationella gränser och sammansmältning av raser”. Marx´’s lärofader, den förste sionisten och rasisten Moses Hess, även kallad kommunistrabbinen, yttrade; ”Raskrig är primärt, klasskrig är sekundärt”, vilket sedan tillämpades av Lenins och Stalins judar under sovjettiden i Ryssland.

  Många judar inom politik, ekonomi, massmedia och underhållning följer de Protokoll som fördes vid den första sionistiska världskongressen i Basel, Schweiz år 1897 – Sions vises messianska världsplan. Judisk-messianska drömmar om världsherravälde finns redan i Talmud, exempel:

  ● ”Enbart judarna är mänskliga, icke-judarna är inte mänskliga, utan är boskap”
  (Kerithuth 6b sidan 78, Jebhammoth 61a)

  ● ”Icke-judarna är skapade för att tjäna judarna som slavar” (Midrasch Talpioth 225)

  ● ”När Messias kommer, kommer alla att bli slavar åt judarna” (Erubin 43b

 11. […] Vilja och makt  – Kosmopoliter  – Agenda-summering – Kalla fötter […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: